Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Levegőtisztaság-védelem 5. előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Levegőtisztaság-védelem 5. előadás"— Előadás másolata:

1 Levegőtisztaság-védelem 5. előadás
Emisszió meghatározása számítással, anyagmérleg alapján, fajlagos és empirikus adatok alapján. Az emisszió mérése, mintavételi elvek.

2 Emisszió Valamely anyag vagy energia környezetbe történő kibocsátását emissziónak nevezzük. A tantárgy szempontjából a különböző típusú forrásokból időegység alatt a környezeti levegőbe bocsátott szennyező anyag mennyiségét emissziónak nevezzük, értéke általában kg/h egységben használatos. A kibocsátás koncentrációja (mg/Nm3) a légszennyező anyagoknak a hordozó gáz normál térfogatára vonatkoztatott mennyisége. 2011. október 3.

3 Emisszió jogi szabályozása
4/2011. (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 10/2001 (IV. 19.) KöM rendelet Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról. 23/2001 (XI. 13.) KöM rendelet A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről. 2011. október 3.

4 Emisszió jogi szabályozása
32/1993 (XII. 23.) KTM rendelet A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról. 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről. 2011. október 3.

5 Vonatkoztatott koncentráció
Vonatkoztatási oxigén tartalmak: 3, 5, 11, 15, 17, 18 vol%. Vonatkoztatott koncentráció: 2011. október 3.

6 Emisszió szabályozása
Kibocsátási határértékek Értékük függ a légszennyező anyag minőségétől, veszélyességétől, tömegáramától és az elérhető legjobb technika szintjétől. Mértékegységük: mg/Nm3, g/kWh, kg/t termék, g/m2 termék. Technológiai kibocsátási határértékek általános technológiai kibocsátási határértékeket szennyezőanyag csoportokra határozzák meg a szennyező anyag fizikai, kémiai és a környezetre gyakorolt hatása alapján (szilárd anyagok: O, A, B, C, gőz és gáznemű szervetlen anyagok: A, B, C, D, szerves anyagok: A, B, C, rákkeltő anyagok: A, B, C, D). Minden technológia forrása ide tartozik, ami nem eljárásspecifikus és nem egyedi határértékkel szabályozott. 2011. október 3.

7 Emisszió szabályozása
eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek olyan technológiákra amelyek fejlettségi szintje bizonyos szennyezőanyagok tekintetében szigorúbb vagy enyhébb határértékek betartását teszi lehetővé. Az adott eljárás meghatározott anyagaira alkalmazható, az egyéb szennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. Ilyen eljárások pl.: cementgyártás, üveggyártás, fémolvasztás, termékek festése, faforgácslap gyártás, szemestermény szárítás, húsfüstölés, belső égésű motorok tesztelése, hegesztés ill. plazmavágás … 2011. október 3.

8 Emisszió szabályozása
egyéb technológiai kibocsátási határértékek (külön jogszabállyal szabályozottak) pl.: - tüzelőberendezések, - hulladékok égetése, - VOC felhasználás, - gázmotorok. Egyedi kibocsátási határértékek A környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg. Össztömegű kibocsátási határértékek Adott területre, termelési ágra, szennyezőforrás csoportra megállapított szennyezőanyag összmennyiség. Cél: fokozatos, tervszerű szennyező anyag mérséklés. Külön jogszabályok állapítják meg. 2011. október 3.

9 Emisszió meghatározása
Emisszió meghatározása számítással: anyagmérleg alapján pl.: vagy S+O2→SO2 1+1=2 2011. október 3.

10 Emisszió meghatározása
fajlagos értékek alapján pl.: 36 kg SO2/t feketeszén 2,5 kg NOx/103 m3 földgáz empirikus értékek alapján pl.: 2 kg por és 5 kg törtszem/1 q kukorica 2011. október 3.

11 Emisszió meghatározása
E[kg/h]=c[mg/Nm3]·Q[Nm3/h]·10-6 Emisszió meghatározása folyamatos (mintavétel és a komponensek mérése egyidejűleg és folyamatosan történik) vagy szakaszos méréssel: szilárd anyag koncentráció mérése – ciklonos, impaktoros, membrámszűrős, szűrőhüvelyes leválasztókkal, izokinetikus állapotban; szilárd anyag koncentráció folyamatos mérése optikai vagy vezetőképességi elven működő berendezésekkel; 2011. október 3.

12 Emisszió meghatározása
szervetlen gázok mérése – folyamatos vagy szakaszos mintavétellel; szerves szennyezők mintavétele adszorpciós (dúsításos) módszerrel; szerves és szervetlen szennyezők mintavétele abszorpciós (impinger-es) mintavétellel; szerves és szervetlen szennyezők mérése FTIR elven működő készülékekkel (jövő?); 2011. október 3.

13 Emisszió meghatározása
kombinált mintavételek; PAH-ok, dioxinok mintavétele hígításos, szűrő-hűtő, hűtött szondás módszerrel. 2011. október 3.

14 Emisszió meghatározása
Folyamatos mérési módszerekre nem készülékeket hanem mérési elveket szabványosítottak (SRM). 2011. október 3.


Letölteni ppt "Levegőtisztaság-védelem 5. előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések