Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkavállalói FB tagság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkavállalói FB tagság"— Előadás másolata:

1 A munkavállalói FB tagság
Munkavállalók által delegált Felügyelő Bizottsági tagok konferenciája 2009. december 9.

2 Miről lesz szó? Jogszabályi háttér
Hol kell, illetve hol lehet Felügyelő Bizottság Ki legyen a munkavállalók által delegált FB tag Az FB tag jogai és kötelezettségei, az érdekérvényesítés lehetősége Az FB tag kapcsolatrendszere Az FB tagok tevékenységének társaságcsoport szintű és ágazati koordinációja

3 Jogszabályi háttér Gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. (GT) 33 § – Hol kell, illetve lehet Felügyelő Bizottság 34 § A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos szabályok 35 § A Felügyelő Bizottság jog- és hatásköre, illetve feladatai 36 § A Felügyelő Bizottsági tagok megbízása és felelősségi köre

4 Jogszabályi háttér 37 § – A Felügyelő Bizottság speciális jogosítványai - Igazgatósági tagok, ügyvezetők megválasztása, összehívása - Ügydöntő Felügyelő Bizottság 38 § Munkavállalói képviselettel kapcsolatos szabályok 39 § A delegálás szabályai és a delegált Felügyelő Bizottsági tag jogállása

5 Hol kell, illetve hol lehet Felügyelő Bizottság?
A GT 33 § (2) bekezdése írja elő, hogy hol kell Felügyelő Bizottságot alakítani. A GT 33 § (2) d) pont szerint Felügyelő Bizottságot kell alakítani, ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja (kivéve, ha az ÜT és a társaság ügyvezetése eltérő megállapodást köt). A GT 33 § (1) bekezdése szerint a tagok, részvényesek jogosultak FB-t létrehozni

6 Ki legyen a munkavállalók által delegált tag?
A GT 39 § (1) bekezdése értelmében az Üzemi Tanács jelöl FB tagot a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után - jogi, közgazdasági ismeretek előnyt jelentenek - bárki lehet, de célszerű olyan személyt jelölni, aki az érdekérvényesítési tevékenysége során az információkat hasznosítani tudja. - Az érdekérvényesítő személy elfogadottságát, súlyát növeli - Üzemi Tanács elnök, szakszervezeti vezető

7 Az FB tag jogai és kötelezettségei, az érdekérvényesítés lehetősége
Az FB-re, illetve a tagokra vonatkozó általános szabályok - az FB tag személyesen köteles eljárni - az FB ügyrendet alkothat - Számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak az FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat - jogosult az FB felvilágosítást kérni - az FB jogosult – ha szükséges, szakértők bevonásával – a társaság könyveit és iratait megvizsgálni - az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a társaság legfőbb szerve ülésén - az FB tagok egyetemlegesen felelnek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. - alapszabályi vagy társasági szerződési felhatalmazás alapján a GT 37 § (1) bekezdésében rögzített jogosítványok

8 Az FB tag jogai és kötelezettségei, az érdekérvényesítés lehetősége
A munkavállalók által delegált Felügyelő Bizottsági tag speciális jogai, kötelezettségei - GT 39 § (3) bekezdése szerint, a munkavállalói FB tagok kisebbségi véleményét a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell. - a GT 38 § (4) bekezdése alapján, az üzleti titok kivételével a munkavállalók közösségét tájékoztatni köteles az FB tevékenységéről

9 Az FB tagok kapcsolatrendszere
A társaság legfőbb szerve (tulajdonosok) A társaság ügyvezetése Az Üzemi Tanács A szakszervezetek A munkavállalók közössége

10 Az FB tagok tevékenységének koordinálása
Területe - társaságcsoport - ágazat Tartalma - jó gyakorlatok megismerése - egységes munkavállalói akarat definiálása és érvényesítésének lehetősége

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A munkavállalói FB tagság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések