Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvvizsgálat Az ügyfél szemével

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvvizsgálat Az ügyfél szemével"— Előadás másolata:

1 Könyvvizsgálat Az ügyfél szemével
Gyöngyösy Éva Magyarországi Volksbank Zrt

2 A könyvvizsgálat célja
Törvény Ügyfél

3 Könyvvizsgálat célja 2007. évi LXXV. törvény
A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a gazdálkodók a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát növeli a független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat.

4 Könyvvizsgáló feladata
2006. évi IV. tv a gazdasági társaságokról ‼ 40. § (1) A gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. × (2) A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az (1) bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. √ 41. § (1) Ha kötelező: megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

5 Függetlenség √ 43. § (1) * A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. √(2) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. × (3) A gazdasági társaság könyvvizsgálója az (1)-(2) bekezdésben foglaltakkal összefüggő eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

6 1996. évi CXII. tv a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
136. § (1) A könyvvizsgálónak a hitelintézet éves beszámolójának vizsgálata mellett az alábbiakat is meg kell vizsgálnia: a) az értékelés szakmai helyességét, b) az előírt és szükséges értékhelyesbítések és leírások elvégzését, c) az előírt és szükséges tartalékok képzésének megtörténtét, d) a szavatoló tőkére, a tőkemegfelelésre, folyamatos fizetőképességre, valamint az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok betartását,

7 1996. évi CXII. tv a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
e) *  az eredményes, megbízható és független tulajdonlásra, illetőleg a prudens működésre vonatkozó jogszabályok, valamint az MNB tv., a pénzforgalomról szóló jogszabályok, a devizajogszabályok, illetve felügyeleti és jegybanki határozatok betartását, valamint f) a megfelelő ellenőrzési rendszerek működését. Ezt valahogy kisebbre kellene venni

8 Pénzügyi terület elvárásai
Folyamatos egyeztetés lehetősége Új termékek Szabályok módosulása Értelmezés realitás Gyors reagálás

9 Pénzügyi terület elvárásai
Problémafelvetés időben Jelzés, mi várható

10 Pénzügyi terület elvárásai
Fogalmazás pontossága Szakmai tudás IFRS Rugalmasság Kiszámíthatóság Csapat állandósága Trusted advisor/nem ellenőr/bizalom

11 Ideális könyvvizsgáló
Ár/érték arány Hozzáadott érték: olyat mond, amire én nem gondoltam


Letölteni ppt "Könyvvizsgálat Az ügyfél szemével"

Hasonló előadás


Google Hirdetések