Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MILYEN TÍPUSÚ KÁROK TARTOZNAK AZ ÚJ ÜGYVEZETŐI FELELŐSSÉG KÖRÉBE?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MILYEN TÍPUSÚ KÁROK TARTOZNAK AZ ÚJ ÜGYVEZETŐI FELELŐSSÉG KÖRÉBE?"— Előadás másolata:

1 MILYEN TÍPUSÚ KÁROK TARTOZNAK AZ ÚJ ÜGYVEZETŐI FELELŐSSÉG KÖRÉBE?
4/3/2017 MILYEN TÍPUSÚ KÁROK TARTOZNAK AZ ÚJ ÜGYVEZETŐI FELELŐSSÉG KÖRÉBE? Dr. KOCSIS ILDIKÓ

2 4/3/2017 Tudta Ön az új Ptk-ról? 1959-ig nem létezett magyar magánjogi törvénykönyv, így az új Ptk. az „ezüstérmes” 1596 paragrafus jogszabályi előírás 13 év előkészítő munka Kétszer hirdették ki, mégis csupán egyszer lépett hatályba

3 Az új Ptk. más, mint elődje
Mire figyeljünk az új Ptk. alkalmazásakor? - több könyvben tartalmazza az előírásokat - szerkezete új alapokra épül - új jogi gondolkodásmódot tesz szükségessé

4 Az új ügyvezetői felelősség
Mi köze a kakkusórának az ügyvezetői felelősséghez?

5 Szándékosság, gondatlanság?
4/3/2017 Szándékosság, gondatlanság? Mikor szándékos egy kötelezettségszegés? Szándékosságról akkor beszélünk, ha a fél előre látja magatartásának következményeit, és akarja is, hogy ezek bekövetkezzenek. Mit jelent a gondatlanság? Gondatlanság az, ha valaki tudja, hogy magatartása helytelen, de nem foglalkozik vele, helyette abban bízik, hogy mégsem lesz annak következménye. A hétköznapokban úgy szoktuk ezt hívni, hogy „Majd megúszom .” vagy „Nem hiszem, hogy baj lenne belőle”.

6 Az új ügyvezetői felelősség
4/3/2017 Az új ügyvezetői felelősség Ki felé felelhet az ügyvezető? I. „Befelé” fennálló felelősség: társaság és tagok felé. Alapja valamilyen szerződéses viszony, szerződésszegésért fennálló felelősség. II. „Kifelé” fennálló felelősség: harmadik személyekkel szemben. Nincs szerződéses kapcsolat, szerződésen kívüli felelősség.

7 I. „Befelé” fennálló felelősség
Felelősség a társasággal és a tagokkal szemben Mihez köthető: Kötelező jogszabályi előírások megszegése Megbízás, jogkör túllépése Társasági szerződés megszegése Legfőbb szerv határozatainak mellőzése Előnytelen, kárt okozó ügyletek megkötése Közreműködés tisztességtelen versenyügyletekben stb.

8 I. „Befelé” fennálló felelősség
4/3/2017 I. „Befelé” fennálló felelősség Felel-e az ügyvezető a társaság által vállalt szerződéses kötelezettségek megszegéséért a szerződő fél felé? Ebben az esetben a társaság felelős az okozott kárért. Az ügyvezető „befelé”, a társaság felé felelhet.

9 I. „Befelé” fennálló felelősség
4/3/2017 I. „Befelé” fennálló felelősség Mikor mondhatjuk, hogy az ügyvezető károkozó magatartása a társaság magatartásának minősül? - Az ügyvezető feladatai körében, mint döntéshozó jár el. - A társaság képviseletében jár el.

10 I. „Befelé” fennálló felelősség
4/3/2017 I. „Befelé” fennálló felelősség Hogyan járjon el az ügyvezető? Ptk. 3:112.§ (2) „A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.”

11 II. „Kifelé” fennálló felelősség
4/3/2017 II. „Kifelé” fennálló felelősség Két eset: 1. A „kakkusóra” Az ügyvezető vezető tisztségviselői jogviszonyával összefüggésben okoz kárt harmadik személynek. 2. Magánszemélyként okoz kárt harmadik személynek.

12 II. „Kifelé” fennálló felelősség
4/3/2017 II. „Kifelé” fennálló felelősség Felelősség mértéke „kifelé”? 1. „Kakussóra” eset: Ptk. 6:541.§ „Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel.” A felelősség a felróhatóság fokától független, szándékos és gondatlan károkozás esetén is fennáll.

13 II. „Kifelé” fennálló felelősség
4/3/2017 II. „Kifelé” fennálló felelősség NEM AZ ÜGYVEZETŐ FELEL A TÁRSASÁG KÁROKOZÁSÁÉRT, HANEM A TÁRSASÁG LESZ FELELŐS AZ ÜGYVEZETŐ KÁROKOZÁSÁÉRT! A szabály a károsult jogérvényesítését kívánja elősegíteni a szerződésen kívüli károk esetén. Ez a szabály szerződéses viszonyokban nem alkalmazható. A TÁRSASÁG ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT MAGA A TÁRSASÁG A FELELŐS, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSES, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI A KÁROKOZÁS!

14 II. „Kifelé” fennálló felelősség
4/3/2017 II. „Kifelé” fennálló felelősség 2. Magánszemélyként okozott kár Általános szabály érvényesül. Ptk. 6:519 §. „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.” A felróhatóságot az adott helyzetben elvárható magatartás megsértése jelenti.

15 „A szabály semmit sem ér, ha elhatározásszerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat.” (Weöres Sándor)

16 Köszönöm a figyelmet. Elérhetőségek: Dr
Köszönöm a figyelmet. Elérhetőségek: Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda 1094 Budapest, Ferenc krt. 39. IV/1. Tel: 1/ , 30/ Web:


Letölteni ppt "MILYEN TÍPUSÚ KÁROK TARTOZNAK AZ ÚJ ÜGYVEZETŐI FELELŐSSÉG KÖRÉBE?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések