Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály"— Előadás másolata:

1 HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály
A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott károkért való felelősség Halászné dr. Tóth Alexandra őrnagy kiemelt főtiszt (osztályvezető-helyettes) 2017. április 4. HM TKF LéO

2 Témakörök A légiközlekedési szabályrendszer; Jogi alapok;
Kártérítési felelősség az UAV-k alkalmazása során; Az UAV-t irányítók kötelezettségei; Módosítási javaslat az Lt-hez. TÁMOP B-11/2/KMR Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 2017. április 4. HM TKF LéO

3 A magyar légiközlekedési szabályrendszer
Diszciplináris joganyag A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozóan hiányos 2017. április 4. HM TKF LéO

4 Jogi alapok I. A polgári jogi felelősség feltételei
Általános társadalmi kategória; Erkölcsi <–> jogi felelősség; Ptk §: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.” 2017. április 4. HM TKF LéO

5 Jogi alapok II. A kárkötelem
A kárkötelem sajátos, relatív szerkezetű jogviszony. A jogviszony alanyai: jogosulti oldalon – a károsult (pl.: az ingatlan/gépjármű, termőföld tulajdonosa); kötelezetti oldalon – a károkozó (pl.: a Magyar Honvédség, a légijármű kezelője). 2017. április 4. HM TKF LéO

6 Jogi alapok III. A polgári jogi kártérítési felelősség feltételei
Alapvetően vagyoni viszonyok megsértése esetén. A cél: az eredeti állapot helyreállítása. Szükségképpeni elemei: jogellenes magatartás; felróhatóság; kár; okozati összefüggés. 2017. április 4. HM TKF LéO

7 Jogi alapok IV. A kártérítési felelősség fajtái
kontraktuális deliktuális 2017. április 4. HM TKF LéO

8 Jogi alapok V. A kártérítés
2017. április 4. HM TKF LéO 8

9 Jogi alapok VI. Kártérítési alakzatok
Általános felelősségi tényállás vagy Speciális felelősségi tényállás Az általános felelősségi alakzatokhoz képest a speciális esetekben: szűkebb az alanyi kör, kisebb a kimentési lehetőség; általános megelőzési kötelezettség terheli az üzembentartót; teljes kártérítés lehetséges csak (nincs méltányosság). 2017. április 4. HM TKF LéO

10 Jogi alapok VII. Speciális felelősségi alakzatok
veszélyes üzemi felelősség; felelősség más személyért; állattartók felelőssége; épületről lehulló tárgy által okozott kárért fennálló felelősség. 2017. április 4. HM TKF LéO

11 Jogi alapok VIII. A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség
Ptk § „veszélyes üzem” jellemzői: az üzembentartót terhelő felelősség; kimentés kettős feltétele (előreláthatatlan ok + kívül esik a tevékenység körén); károsulti magatartás értékelése; veszélyes üzemek találkozása (egyetemleges felelősség); felelősség korlátozása, kizárása semmis; elévülési idő: 3 év. 2017. április 4. HM TKF LéO

12 Kártérítési felelősség az UAV-k alkalmazása során
Más-e a pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával összefüggésben okozott kár rizikófaktora, mint az élet más területén? 2017. április 4. HM TKF LéO

13 Az UAV-t irányítók kötelezettségei
Megegyezik a veszélyes üzem felelősségével! (Az UAV is légijárműnek minősül, így repülési tevékenysége a veszélyes üzem, melyért üzembentartója felel.) 2017. április 4. HM TKF LéO

14 A kártérítési felelősség az UAV-k alkalmazása során II.
2017. április 4. HM TKF LéO

15 Az Lt. módosító javaslatai
„A pilóta nélküli légijármű üzembentartója a Ptk.-nak a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak a légijármű által okozott kárt.” 2017. április 4. HM TKF LéO

16 Az Lt. módosító javaslatai II.
„A pilóta nélküli légijármű üzembentartója köteles a károsultnak a légijármű repüléséből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.” 2017. április 4. HM TKF LéO 16

17 Az Lt. módosító javaslatai III.
Kapcsolódó végrehajtási rendeletekben való megjelenítés; Szigorúbb felelősségi szabályok; Több kérdéskör (tevékenységek, kár fogalma, elévülési idő…) szabályozása. 2017. április 4. HM TKF LéO 17

18 TÁMOP B-11/2/KMR Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 2017. április 4. HM TKF LéO

19 Kérdések? 2017. április 4. HM TKF LéO

20 a megtisztelő figyelmet!
2017. április 4. HM TKF LéO


Letölteni ppt "HM Tervezési és Koordinációs Főosztály Légügyi Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések