Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felelősséggel a vállalkozókért! Vezető tisztségviselő felelősségbiztosítása, mint megoldás. Hány vezető beosztású embert kell bebiztosítani? Megnövekedett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felelősséggel a vállalkozókért! Vezető tisztségviselő felelősségbiztosítása, mint megoldás. Hány vezető beosztású embert kell bebiztosítani? Megnövekedett."— Előadás másolata:

1 Felelősséggel a vállalkozókért! Vezető tisztségviselő felelősségbiztosítása, mint megoldás. Hány vezető beosztású embert kell bebiztosítani? Megnövekedett költségek, kárenyhítés. (D&O) Budapest, 2014.05. 08.

2 Felelőséggel a vállalkozókért! Ifj. Gál József BKIK, XXVIII-as Általános Pénzügyi Szolgáltatási Osztály UFS Broker Kft. Tel.: +36-20-980-02-90 ifjgal.jozsef@ufsgroup.hu

3 Felelőséggel a vállalkozókért! Vezető Tisztségviselők és Felügyelő bizottsági tagok Felelősségbiztosítása (D&O) A D&O biztosítás fedezet ad a vezető tisztségviselőkkel szembeni azon kárigények pénzügyi következményeire, amelyeket azért támasztanak, mert a vezető tisztségviselő: nem a kötelességeinek megfelelően járt el, (azaz nem a jogszabályokban is meghatározott módon), nem a tőle elvárható gondossággal végezte feladatát.

4 Felelőséggel a vállalkozókért! Biztosítási fedezet A felelősségbiztosítás kettős funkciója: > A jogos kárigények rendezése > A jogosulatlan igények elhárítása

5 Felelőséggel a vállalkozókért! Mit tekintünk kárigénynek? a biztosítottal szemben benyújtott olyan írásbeli bejelentés, amely alapján pénzbeli kártérítést vagy bármilyen egyéb jogorvoslatot kívánnak vele szemben érvényesíteni; vagy a biztosított jogi felelősségének a megállapítására irányuló polgári, büntető, közigazgatási, felügyeleti vagy válasz- tott bírósági eljárás megindításáról szóló írásbeli érte- sítés; továbbá bármilyen hivatalos vizsgálatról szóló írásbeli értesítés, hatósági eljárással kapcsolatos krízis helyzet.

6 Felelőséggel a vállalkozókért! Mi változik? Társasággal szemben fennálló felelősség Társaság és a vezető között szerződéses kapcsolat van A vezető az új Ptk. szerződésszegési szabályai szerint felel a társaságnak okozott kárért Objektív felelősség – korlátozott kimentéssel Kimentés Ellenőrzési körén kívüli esemény Szerződéskötéskor nem látta előre Nem volt elvárható, hogy a bekövetkezett kárt elhárítsa

7 Felelőséggel a vállalkozókért! Mi változik? 3. személyekkel szemben 3. személy és a vezető között nincs közvetlen szerződéses kapcsolat Szerződésen kívüli károkozás szabályai szerint felel Felróhatósági (vétkességi) felelősség Kimentés: úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható

8 fb tagok vezető tisztségviselők tulajdonosok részvényesek 3. személyek Felelőséggel a vállalkozókért!

9 Egy megfelelő vezetői felelősségbiztosítás megkötése, amely a jogos kárigények kifizetése mellett már az eljárás elejétől kezdve fedezi a vezetők jogi védelmi költségeit, illetve amely megtéríti a társaságnak azon összegeket, amelyet a társaság a vezetője helyett kifizetett. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy a társaság az ilyen jellegű kockázatait egy biztosítóra tudja áthárítani.

10 Felelőséggel a vállalkozókért!

11 B1B2B3B4B5 Területi Hatály Egész világ Egész világ, kivéve USA, Kanada Magyar- ország; pótdíj ellenében: Európa; további pótdíjért USA; Kanada Magyar- ország Kártérítés megálla- pítása a kárese- mény alapján a vonatko- zó jog szerint magyar jog szerint Biztosítók és a főbb termékfeltételek

12 Felelőséggel a vállalkozókért! B1B2B3B4B5 Kártérí- tés meg- állapí- tása a kárese mény alapján a vonat- kozó jog szerint magyar jog szerint

13 Felelőséggel a vállalkozókért! B1B2B3B4B5 Kárbeje- lentési időszak kiterjesz- tése szerző- dés megszű- nése után 12 hónapig díjmen- tesen szerződ és megszű- nése után 12 hónapig díjmen- tesen szerződés megszű- nése után pótdíj ellenében szerző- dés megszű- nése után pótdíj ellenében a szerződés megszű- nése után csak azokra a károkra ad fedezetet, amelyek a szerző- déses időszak- ban keletkez- tek

14 A felelősségi ügyekhez kapcsolódó események Hiba 0. év+1 év+2 év+3 év+x év Kárigény érvényesítése Hiba elkövetése A kár bekövetkezése Felelőséggel a vállalkozókért!

15 Tipikus D&O esetek, várható piaci tendenciák >Hatáskörök túllépése >Kereskedelmi vesztességek, felszámolási eljárás >Munkáltatói jogok gyakorlása kapcsán fellépő vesztességek >Hibás vállalatvezetési gyakorlat >Összeolvadás, felvásárlás >A cég gyakorlatával kapcsolatos hivatalos vizsgálatok >A vezető felelősségét firtató hatósági vizsgálatok >Családi, baráti vállalkozások Felelőséggel a vállalkozókért!

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Felelősséggel a vállalkozókért! Vezető tisztségviselő felelősségbiztosítása, mint megoldás. Hány vezető beosztású embert kell bebiztosítani? Megnövekedett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések