Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály Az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításának értékelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály Az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításának értékelése."— Előadás másolata:

1 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály Az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításának értékelése a biztosítók szemszögéből 2005 dr. Déri Katalin

2 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály Tartalom: •A szakmai felelősségbiztosítások; •A felelősségbiztosítási szerződéskötési kötelezettség; •A felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi elemei; •A hatályos biztosítási szerződések fedezetének terjedelme ; •A gyakorlatban megfogalmazódott elvárások és válaszok.

3 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály A szakmai felelősségbiztosítások: -szerződésszegéssel okozott károk- kontraktuális kárfelelősség, -szakmai hiba, mulasztás következtében keletkezett igények, - „önkéntes” biztosítás, - törvényben előírt szerződéskötési kötelezettség végrehajtása, - felelősségbiztosítási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó szabályozások, - jogalkotói mulasztás- ex lex állapot.

4 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály A felelősségbiztosítási szerződéskötési kötelezettség az egészségügyben: Eütv. 108. § (2) bek.: „A működési engedély csak akkor adható ki, ha a kérelmezőnek az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére van felelősségbiztosítása.” Eütv.247. § (1) bek. f) pontja hatalmazza fel a Kormányt, hogy rendeletben szabályozza a felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi elemeit.

5 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály A felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi elemei (biztosítási piac szereplői által elvárt szabályozási tartalom): -fedezet terjedelme – biztosítási esemény fogalom -fedezet kiterjesztése – okozás-bekövetkezés-bejelentés-elévülés -limitminimumok káreseményenként és biztosítási időszakonként -minimum önrészesedés százalékosan is meghatározva -kizárások alkalmazása -szerződés megszűnésének jelentési kötelezettsége

6 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály A hatályos biztosítási szerződések fedezetének terjedelme Szerződés hatálya: -Személyi (Eütv. 3.§. f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató) -Tárgyi (Eütv. 3.§. e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatás) -Időbeli (szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül bejelentett + folyamatos fedezet tényállása) -Területi (Magyarország, elsősegélynyújtás egész Európa) -Limitek és önrészesedés

7 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály A fedezet tartalma 1.) A biztosítási esemény: - biztosított, vagy kinek magatartásáért felelősséggel tartozik - egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások felróható módon történő megszegése/megsértése miatt - a szolgáltatást igénybevevőnek vagy hozzátartozójának vagyonában, életében, testi épségében vagy egészségében kárt okoz - a kár megtérítéséért a magyar jog szerint felelősséggel tartozik 2.) Kizárások: - standard kizárások - más biztosítással fedezhető károk, - kiemelt kockázatot jelentő beavatkozások kizárása - kártérítési jogcímek szelektálása

8 2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály 3.) Záradékok (6) -Üzemeltetői felelősségbiztosítás -Általános Munkáltatói felelősségbiztosítás -Munkáltatói felelősségbiztosítás -Plasztikai kiterjesztés -Gyógyszerészek -Magánorvosok idegen intézményekben okozott kárai Végül: A gyakorlatban megfogalmazódott elvárások és a biztosító válaszaink (állásfoglalás gyűjtemény)


Letölteni ppt "2005. március 23. Vezérigazgatóság 3. divízió/Felelősség- és agrárbiztosítási osztály Az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításának értékelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések