Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai kártérítési felelősség magán- egészségügyi sajátosságai 1 2013. A felelősség bárkit levetkőztet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai kártérítési felelősség magán- egészségügyi sajátosságai 1 2013. A felelősség bárkit levetkőztet."— Előadás másolata:

1 Szakmai kártérítési felelősség magán- egészségügyi sajátosságai 1 2013. A felelősség bárkit levetkőztet

2 Magánszolgáltatók önálló felelőssége: 1. Gyakori előfordulási esetek - Háziorvosi tevékenység - Plasztikai sebészeti tevékenység - Egynapos sebészeti ellátás 2. Ritkább előfordulási esetek - Többszakmás járó-beteg ellátás - Foglalkozás-egészségügy - Fekvőbeteg-ellátás (általában egy szakmás előfordulás) 2

3 Magánszolgáltatók egyéb felelősségi esetei  Több magánszolgáltató ellen a beteg által indított peres eljárás  Közszolgáltató által magánszolgáltató ellen indított megtérítés iránti eljárás (beteg mindkettőt perelte és egyetemleges marasztalás volt, de csak a közszolgáltató teljesített)  Magánszolgáltató által magánszolgáltató ellen indított megtérítés iránti eljárás (két magánszolgáltató ellen indult az eljárás és egyetemleges marasztalás volt)  Magánszolgáltató által a közreműködőjének a perlése ( a betegnek kártérítést fizetett a magánszolgáltató ) 3

4 Magán- és közszolgáltatók egyetemleges felelőssége  Magán- és közszolgáltatót együtt perli a beteg vagy hozzátartozója  Egyetemleges felelősség  Előfordulási esetek (egyre gyakoribb) Áthárítási eljárások speciális jellemzői: -Csak a beteg által indított per befejezése után indulhat -Csak az eljárást indító által kifizetett marasztalási összegekre vagy arányos részére indulhat (indíthatja a felelősségbiztosító és a marasztalt szolgáltató együtt és külön is) 4

5 -Az elvárható gondosság már nem vizsgálható (sem az egyetemlegesen marasztalt sem a közreműködő nem vitathatja) -Speciális mentesülési okok: 1.A megtérítési eljárást indító utasítása volt a kiváltó ok 2.A megtérítési eljárást indító nem teremtette meg a személyi és tárgyi feltételeket a mulasztás elkerülése érdekében (pl. nem megfelelő szakképzettség) 3.Ellenőrzési kötelezettségének nem tett eleget 5

6 Eljárási sajátosságok: - Elsősorban a járó-beteg ellátásra koncentrál - Kevesebb szakmai protokoll áll rendelkezésre - Kevesebb a súlyos egészségkárosodás és a haláleset (alacsonyabb marasztalási összegek) - Működési formából eredő limitált felelősség - Felelősségbiztosításnak érdemi szerep - Szolgáltatást végző orvos személyes felelőssége, betéti társaság, közkereseti társaság mögöttes felelőssége - Fogyasztó gondolkodású felperesek mind a szolgáltatás minőségével mind a kártérítés összegszerűségével kapcsolatban 6

7 Típus ügyek és a magánszolgáltatás  Elvárható gondosság mértéke azonos a közszolgáltatókkal  Szakma független típus ügy nincs, szakma függő típus ügyek (késedelmes továbbküldés, nem megfelelő szolgáltatóhoz továbbküldés)  Idegen test bennhagyása, fertőzések nem jellemzőek  Elsősorban diagnosztikai tévedés, ritkábban műtéttechnikai hiba a felelősség alapja  Dokumentációs hiányosságnak kiemelt szerepe van (járó- beteg ellátásnál ambuláns lap rögtön a beteghez kerül)  Írásbeli tájékoztatás ritka (csak invazív beavatkozásnál kötelező), szóbeli tájékoztatásnak kiemelt szerepe van  Tájékoztatási mulasztás ritkább, a felelősség alapja inkább a nem megfelelő szolgáltatás 7

8 Kártérítési felelősség az új Polgári Törvénykönyv szerint  Magánszolgáltatóknál erőteljesebb a szolgáltatás szerződésen nyugvó jellege  Szerződésszegésért való felelősségnél az elvárható gondosság igazolása nem lesz elég (igazolnia kell, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy azt elkerülje, a kárt elhárítsa)  Csak az olyan károkat kell megtéríteni, amiről a károsult igazolja, hogy az mint lehetséges következmény a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt 8

9  Szerződésen kívüli felelősség esetén a szolgáltató kimentheti magát, ha igazolja, hogy az elvárható gondossággal járt el. Károkozónak kell igazolnia, hogy bizonyos károk nem láthatóak előre és ezeket nem kell majd megtérítenie  Nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj, összege igazodik a kártérítés súlyához, a felelősség mértékéhez, a jogsértésnek a sértettre gyakorolt hatásához 9

10 Jövő -Az egészségügyi szolgáltatás fogyasztói szerződési alapja és a fogyasztó gondolkodású beteg növelni fogja a magánszolgáltatók elleni ügyek számát -Minél több szakmai protokoll a kiszámítható védekezés érdekében is -Nem invazív beavatkozásoknál is növekedni fog az írásbeli tájékoztatók szerepe -Minél magasabb szakmai limittel működő szakmai felelősségbiztosítás, járó-beteg ellátásnál a fekvő-beteg speciális kizárások csökkentésével 10

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakmai kártérítési felelősség magán- egészségügyi sajátosságai 1 2013. A felelősség bárkit levetkőztet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések