Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései"— Előadás másolata:

1 Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései
XVIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia 2010. szeptember Balatonalmádi © Borda M. 1 Copyright © Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetői Számvitel Tanszék, 2010

2 Az előadás célja Bemutatni - A tőzsdei vállalatok társaságirányításra
vonatkozó kötelező közzétételét és koncepcionális hátterét - A kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok nemzetközi és hazai szabályozását és gyakorlatát Rámutatni az előrelépés szükségességére © Borda M.

3 Társaságirányítási jelentés szabályozási forrásai
Jogszabályok Kódexek Ajánlások Társasági szerződés (alapszabály) Társasági határozatok Más társasági és egyéb szabályozások © Borda M. Copyright © Budapesti Corvinus Egyetem, Vezetői Számvitel Tanszék, 2010

4 Koncepcionális háttér a jelentéshez
Winter csoport: „A társasági törvény modern szabályozási kerete Európában” Két alapvető szemlélet: Leíró Megfelelni vagy magyarázni Következtetés: Legeredményesebb a két szemlélet együttes alkalmazása © Borda M.

5 Európai Uniós szabályozás
A 4. és 7. irányelvek módosítása: 2006/46/EK Tőzsdei vállalatokra vonatkozóan Az üzleti jelentés része, vagy önálló jelentés Miért jelentős kérdés ez? © Borda M.

6 A társaságirányítási jelentés
előírt tartalma Az alkalmazott társaságirányítási kódex vagy saját gyakorlat és elérhetősége megnevezése A követelményektől való eltérések megnevezése, az eltérések indoklása A pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos belső kontrol és kockázat kezelési rendszerek fő jellemzőinek ismertetése A cégvásárlásokról szóló 2004/25/EK irányelvnek a részvénytőke struktúrájával kapcsolatos információi Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági testületek összetételének és működésének ismertetése © Borda M.

7 A jog szerinti könyvvizsgáló szerepvállalása
Általánosságban A 4. és 7. irányelv és ISA 700 A pénzügyi kimutatások (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet): teljes könyvvizsgálat Üzleti jelentés: pénzügyi kimutatásokkal való összhang vizsgálata Eltérő európai gyakorlatok © Borda M.

8 A jog szerinti könyvvizsgáló társaságirányítási jelentéssel kapcsolatos felelőssége
Ha a jelentés önálló dokumentum: A pénzügyi kimutatásokkal való összhang vizsgálata kiterjed: - A pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos belső kontroll és kockázatkezelési rendszerek főbb jellemzőinek ismertetésére és - A cégvásárlásokról szóló EU Irányelv által megkövetelt információkra. A jelentés egyéb pontjaival kapcsolatosan a pontokra adott válaszok meglétét kell ellenőrizni. © Borda M.

9 A jog szerinti könyvvizsgáló társaságirányítási jelentéssel kapcsolatos felelőssége
Ha a jelentés az üzleti jelentés részét képezi: A pénzügyi kimutatásokkal való összhang vizsgálata a társaságirányítási jelentés teljes tartalmára vonatkozik © Borda M.

10 Az EU jog által előírt minimális követelmények
Felmerülő kérdések Az EU jog által előírt minimális követelmények meghaladása esetén Hogyan viszonyul ez a hatókör a jog szerinti könyvvizsgáló éves beszámolóval kapcsolatos eddigi jelentési felelősségéhez? Milyen szintű bizonyosságot kell nyújtani a jog szerinti könyvvizsgálónak a társaságirányítási jelentéshez vagy annak egyes állításaihoz? Nem teremt-e ez a feladat egy újabb ellentmondást a könyvvizsgálóval szembeni elvárások és azok teljesíthetősége között? Vajon a jog szerinti könyvvizsgáló rendelkezik-e megfelelő képzettséggel, tudással és tapasztalattal a feladat elvégzéséhez? Mely cégek hajlandók, illetve képesek megfizetni a megnövekedett audit feladatok által okozott könyvvizsgálati díjnövekedést? © Borda M.

11 A társaságirányítási jelentéshez nyújtott bizonyosság ISA szabályozása
Az ún. egyéb bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálói megbízásokhoz tartozik (Kellő és korlátozott bizonyosság) Általános útmutatás elérhetősége : ISAE 3000 A múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli bizonyosságot nyújtó szolgáltatások © Borda M.

12 Mérlegelendő tényezők a könyvvizsgálói szerepvállaláshoz
Az adott állítás tartalma megítélhető-e objektíven? Létezik-e általánosan elismert keretrendszer, illetve kritérium? Az adatok hozzáférhetősége A bizonyosság nyújtás költség hatékonysága Mennyire esik közel az alkalmazandó módszer a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál használt vizsgálati módszerekhez? © Borda M.

13 Következtetés A jog szerinti könyvvizsgálat jelenlegi hatóköre alapján a könyvvizsgálói bizonyosság nyújtása nem terjedhet ki a társaságirányítási jelentés minden állítására. Fontos: Egyértelmű legyen a könyvvizsgáló felé a társaságirányítási jelentés vizsgálatával kapcsolatos felelőség meghatározása. A felelősség definiálása jelenjen meg a könyvvizsgálói szerződésben. © Borda M.

14 Előrelépés Evolúciós szemlélet:
Szükséges jogi és egyéb szabályozások, standardok és útmutatók kidolgozása, fejlesztése A társaságirányítási állítások objektív megítélésének elősegítésére rendelkezésre álló támogatással párhuzamosan egyre jelentősebb könyvvizsgálói szerepvállalás Az állításokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói bizonyosság nyújtását elősegítő átfogó standard v. útmutató kidolgozása © Borda M.

15 A könyvvizsgálói közreműködés a tagországok gyakorlatában
Németország Egyesült Királyság Magyarország: Felelős Társaságirányítási Ajánlások, 2004, 2008 2006/IV. Gt. 312 § © Borda M.

16 Összefoglalás A társaságirányítási jelentés:
Növeli a társaságok működésének átláthatóságát A befektetők reális betekintést kapnak a társaság legmagasabb szinten történő szervezettségébe Erősíthető a tulajdonosok irányításbeli szerepe Hozzájárulhat a társaságok társadalmi felelősségének növeléséhez A jelentéssel kapcsolatos független könyvvizsgálói közreműködés: Hozzáadott értéket nyújt A szükséges bizonyosság szintje általánosan nem ítélhető meg A vizsgálandó információ természete a meghatározó © Borda M.


Letölteni ppt "Társaságirányítási jelentés könyvvizsgálati kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések