Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési eljárások – esettanulmányok, aktuális változások Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége ÉPÍTÉST érintő új közbeszerzési rendeletek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési eljárások – esettanulmányok, aktuális változások Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége ÉPÍTÉST érintő új közbeszerzési rendeletek."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési eljárások – esettanulmányok, aktuális változások Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége ÉPÍTÉST érintő új közbeszerzési rendeletek Közbeszerzés működése Közbeszerzési eljárás folyamata Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában Esettanulmányok:- eljárások során - Döntőbírósági eljárások 2011. január 21.

2 Magyarországon a közbeszerzések 2010. kimutatása Eljárások (nyílt, tárgyalásos, meghívásos és központosított közbeszerzés) száma Eljárások (nyílt, tárgyalásos, meghívásos és központosított közbeszerzés) száma kb 4 ezer db Összesen nettó: kb1.500 milliárd Ft értékben (átlagban 375 millió Ft/közbeszerzési eljárás) Összesen nettó: kb1.500 milliárd Ft értékben (átlagban 375 millió Ft/közbeszerzési eljárás)

3 Kbt.-vel kapcsolatos információk www.kozbeszerzes.hu www.kozbeszerzes.hu www.kozbeszerzes.hu TörvényTájékoztatókAjánlásokNyilvántartások Hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2010. évben 38.522 db + a TED-es magyar hirdetmények www.ted.europa.eu www.ted.europa.eu www.ted.europa.eu EU-s hirdetmény 2010. évben kb. 300.000 db

4 Kbt. Egyéb rendelkezések 306. § (3) Építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során az ajánlatkérőként szerződő fél – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – köteles a munkát megbízott helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizni.

5 Közbeszerzés „története”, működése (képtelensége ??) 1995-ben 98 § „alap törvény” 1995-ben 98 § „alap törvény” 2004. május 01-től a 2003. évi CXXIX törvény, 407 § 2004. május 01-től a 2003. évi CXXIX törvény, 407 § –2010. április 01.  július 6.  augusztus 20.  szeptember 6.  szeptember 15.  október 29. –2011. január 01.

6 A 2003. évi törvény kb. 450 részében módosult A 2003. évi törvény kb. 450 részében módosult Közbeszerzések Tanácsa Elnöki tájékoztató jelenleg 49 db, útmutató 8 db, Tanácsi ajánlás 3 Közbeszerzések Tanácsa Elnöki tájékoztató jelenleg 49 db, útmutató 8 db, Tanácsi ajánlás 3 18 kapcsolódó kormányrendelet, vagy jogszabály 18 kapcsolódó kormányrendelet, vagy jogszabály

7 Tanács útmutató 2010.12.22. Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában

8 ÉPÍTÉS-t érintő új rendeletek 162_2004 korm rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 162_2004 korm rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 190_2009 korm rendelet a főépítészi tevékenységről 190_2009 korm rendelet a főépítészi tevékenységről 191_2009 korm rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 191_2009 korm rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 192_2009 korm rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 192_2009 korm rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 193_2009 korm rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 193_2009 korm rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

9 194_2009 korm rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárásokról 194_2009 korm rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárásokról 195_2009 korm rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatban 195_2009 korm rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatban 196_2009 korm rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról 196_2009 korm rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról 36_2009 OGY határozat az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül akorm 36_2009 OGY határozat az általános válság következményeként az építőipart és a közvetlenül akorm 1132_2009 rendelet a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről 1132_2009 rendelet a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről

10 KÖZBESZERZÉS „ELINDÍTÁSA” Vizsgálat a Kbt. hatálya alá tartozásról Vizsgálat a Kbt. hatálya alá tartozásról Szabályzat Szabályzat Ajánlatkérői listára jelentkezés, megújítás Ajánlatkérői listára jelentkezés, megújítás Közbeszerzési terv év április 15-ig Közbeszerzési terv év április 15-ig Jogerős engedélyek Jogerős engedélyek Pénzügyi fedezet Pénzügyi fedezet Kiviteli terv, részletes költségvetés Kiviteli terv, részletes költségvetés

11 Közbeszerzési eljárások fajtái Eljárás fajták értékük szerint: –Nemzeti értékhatárokat elérő értékű –Közösségi értékhatárokat elérő értékű Eljárás tárgya szerint: -Árubeszerzés -Építés -Szolgáltatás

12 Nemzeti és Nemzetközi eljárás különbségei Hirdetmény formák Hirdetmény formák Hirdetések Körbeszerzési Értesítő + TED- ben Hirdetések Körbeszerzési Értesítő + TED- ben EU támogatás esetén független hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása EU támogatás esetén független hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása

13 Eljárás fajták a lebonyolításuk szerint Nyílt eljárás Egy szakaszos eljárás Nyílt eljárás Egy szakaszos eljárás Meghívásos Két szakaszos eljárás Meghívásos Két szakaszos eljárás Tárgyalásos Két szakaszos eljárás Tárgyalásos Két szakaszos eljárás Versenypárbeszéd Két szakaszos eljárás Versenypárbeszéd Két szakaszos eljárás

14 Nyílt eljárás általános szabályai Ajánlati felhívás mindenki által „elérhető”, meg kell hirdetni Ajánlati felhívás mindenki által „elérhető”, meg kell hirdetni Ajánlati dokumentáció Ajánlati dokumentáció Ajánlattétel, borítékbontás Ajánlattétel, borítékbontás Bírálat(ok), hiánypótlás Bírálat(ok), hiánypótlás Eredményhirdetés Eredményhirdetés Tájékoztató, meg kell hirdetni Tájékoztató, meg kell hirdetni Szerződéskötés Szerződéskötés Teljesítés „követése”, meg kell hirdetni Teljesítés „követése”, meg kell hirdetni Minden eljárás alapja!!!

15 Eljárás elindítása Mit akarok megvalósítani? Mit akarok megvalósítani? Előzmények rendelkezésre állnak? Előzmények rendelkezésre állnak? Bekerülési összeg? Bekerülési összeg? Időütemezés Időütemezés Kit lehet az eljárás bonyolításba belevonni? Kit lehet az eljárás bonyolításba belevonni? Ki tudja megvalósítani a közbeszerzés tárgyát (piacfelmérés)? Ki tudja megvalósítani a közbeszerzés tárgyát (piacfelmérés)?

16 Eljárási események a nyílt eljárás esetén –Ajánlati felhívás összeállítása: Alkalmassági feltételek: Alkalmassági feltételek:  jogi APEH és VPOP és MUNKAÜGYI, vagy BÁNYAHATÓSÁGI és KÖZJEGYZŐ előtt tett nyilatkozat  pénzügyi ÉPÍTÉS-nél EU értékhatár /2 nagyobb ?????: -legnagyobb összegű résszámla fedezete rendelkezésre áll -előző 3 évből min. 1 évben nem volt negatív  műszaki ÉPÍTÉS-nél -teljesítéshez szükséges eszközök -vezető tisztségviselő, felelős műszaki vezető végzettsége, képzettsége és gyakorlati idő -résztvev ő személyek száma végzettségi, képzettségi bontásban

17 Bírálati szempont: Bírálati szempont:  legalacsonyabb ár  összességében legelőnyösebb ajánlat ÉPÍTÉS-nél csak ez!!!! ajánlati ár minőség, környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságok, fenntartási, üzemeltetési költségek, jótállás időtartam, teljesítési határidő teljesítése EZEKBŐL 2 KÖTELEZŐ!!

18 Szerződéses feltételek Szerződéses feltételek Csak ÉPÍTÉS-nél: – a teljesítési biztosíték max. a szerződés nettó 5%-a, –a jóteljesítési biztosíték= jótállási biztosíték max. a szerződés nettó 5%-a, –meghiusulási kötbér és teljesítési biztosíték nem kérhető egy ajánlaton belül, –Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban előleg visszafizetési biztosítékokon túlmenően legfeljebb a szerződéses ellenérték 7%-ának megfelelő mértékű, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó további biztosítékot írhat elő. –3 árajánlatos eljárásnál egyedül kötbér kérhető!!!

19 –Ajánlati felhívás meghirdetése (közzétételi díj, kísérő levél) –Hiánypótlás ajánlati felhívással kapcsolatban –Ajánlati Dokumentáció: kiviteli terv kiviteli terv extra körülmények ismertetése extra körülmények ismertetése árazatlan költségvetés árazatlan költségvetés szerződés tervezet szerződés tervezet

20 –Ajánlattételi határidő: min. 15, 20, ill. 45 nap és hosszabb (nagy terjedelmű dokumentáció, nagy volumenű munka, helyszíni bejárás) –Ajánlattevői kérdések 5, 5, ill. 10 nappal, Ajánlattevői válaszok 3, 3, ill. 6 nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően –Borítékbontás: jegyzőkönyv készítés, nem jelenlévőknek megküldeni 5 napon belül –Bírálat(ok), esetleges hiánypótlási felhívás, ismételt bírálat

21 –Nyilvános eredményhirdetés, jegyzőkönyv és „összegezés” készítés, nem jelenlévőknek megküldeni azonnal elektronikusan –Az eredményről „tájékoztató” közzététele –Eredményhirdetést követő 10 napos szerződéskötési tilalom –Egy éven túli szerződés esetén szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele –A szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele

22 MŰSZAKI ember SZEREPE ELŐKÉSZÍTÉS:tervezés ELŐKÉSZÍTÉS:tervezés terv egyeztetés dokumentáció összeállítás (szerződéses feltételek), tartalék keret ajánlati felhívás összeállítása AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételek AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételekköltségvetés egyenértékűség megállapítása nem egyértelmű kijelentés irreális ajánlati elem számítási hiba SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS ÉVES TELJESÍTÉS JELENTÉS ÉVES TELJESÍTÉS JELENTÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás KIFIZETÉSEK KIFIZETÉSEK VÉG TELJESÍTÉS VÉG TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKOK BIZTOSÍTÉKOK

23 Közbeszerzési Döntőbizottság

24 Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő, vagy vitás ügyek jogorvoslati intézménye Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő, vagy vitás ügyek jogorvoslati intézménye Mögöttes jogszabály: a közigazgatási hatósági eljárás és szolg. általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tr. (Ket.) Mögöttes jogszabály: a közigazgatási hatósági eljárás és szolg. általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tr. (Ket.) Közbeszerzési Döntőbizottság szerződést nem hozhat létre, nem módosíthat és szüntethet meg!!!

25 Döntőbizottsági eljárás DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK SZÁMA 2010 évben: DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK SZÁMA 2010 évben: 1007 db, az össz eljárások kb 1/5-e, ebből: jogsértéskb 1/3 több száz millió Ft bírság elutasítottközel a fele eljárást megszüntette közel az 1/5 folytatása Fővárosi Bíróságon:kb 20 % folytatása Fővárosi Bíróságon:kb 20 % ennek folytatása Főv. Itélőtábla:kb 15 % ennek folytatása Főv. Itélőtábla:kb 15 %

26 DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK MENETE: Kérelem benyújtása, csak érintett teheti meg, ill. hivatalból Kérelem benyújtása, csak érintett teheti meg, ill. hivatalból Igazgatási szolgáltatási díj (150, 900 eFt) Igazgatási szolgáltatási díj (150, 900 eFt) Nagyon szoros határidők Nagyon szoros határidők Határozat: Határozat:  jogsértés megállapítása  elutasítás  Ajánlatkérő döntéseinek részbeni megsemmisítése  bírság  eltiltás Keresettel támadható (I. fok: Fővárosi Bíróság, II. fok: Fővárosi Itélőtábla, felülvizsgálat: Legfelső Bíróság) Keresettel támadható (I. fok: Fővárosi Bíróság, II. fok: Fővárosi Itélőtábla, felülvizsgálat: Legfelső Bíróság)

27 EXTRÁK ÁR AZONOSSÁG sorsolás ÁR AZONOSSÁG sorsolás DÖNTŐBIZOTTSÁGI eljárások: DÖNTŐBIZOTTSÁGI eljárások: Amikor a több problémás (refrencia) A helyszín megtekintésének hiánya Amikor a nyertes nem akar szerződni Amikor a nyertes nem akar szerződni ADÓZÁS RENDJE 36/A § 2009.02.15-től ADÓZÁS RENDJE 36/A § 2009.02.15-től FORDÍTOTT ADÓZÁS FORDÍTOTT ADÓZÁS Kbt. 305. § a körbetartozás visszaszorítására. Kbt. 305. § a körbetartozás visszaszorítására.

28


Letölteni ppt "Közbeszerzési eljárások – esettanulmányok, aktuális változások Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége ÉPÍTÉST érintő új közbeszerzési rendeletek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések