Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai"— Előadás másolata:

0 Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa
Az egyszerű közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai, jogorvoslati eljárások Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzések Tanácsa

1 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai

2 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai
1. Az eljárás előkészítése és megkezdése Beszerzési tárgyak változása – ingatlan már nem tárgya Új kivételek: 4. sz. melléklet szerinti jogi szolgáltatások és hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység, ha nem éri el a közösségi értékhatárt 4. sz. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatások, szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások, ha nem éri el a közösségi értékhatárt hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény 2010-es magyar EU-elnökség előkészítése és lebonyolítása

3 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai
Becsült érték megállapítása – általános szabályok szerint, de egybeszámításnál a 40. § (6) bekezdés nem alkalmazható Dokumentáció készítése – építési beruházások esetén kötelező, egyéb esetekben lehetőség, 54. § alkalmazandó, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén csak szerződéses feltételek Eljárás megkezdése: főszabály szerint hirdetménnyel – elektronikus hirdetményfeladás, opcionális hirdetményellenőrzés, ajánlattételi határidő min. 20 nap közvetlen ajánlattételi felhívással 3 ajánlattevőnek – ajánlattételi határidő min. 15 nap (építési beruházás esetén max. 80 millió Ft, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén max. 25 millió Ft) hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt §]

4 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai
Kizáró okok vizsgálata – opcionális, továbbá ajánlatkérő jogosult egy vagy több a 60. § (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdésében, illetve 62. §- ában meghatározott kizáró okot előírni Kizáró okok igazolása – egyszerű nyilatkozattal Alkalmasság vizsgálata és igazolása – általános szabályok szerint: Kbt § és 69. §, de a 68. § nem alkalmazandó (referencia igazolások) Ajánlattételi felhívás – minimális tartalmában változás: ha ajánlatkérő nem készít dokumentációt, a műszaki leírást, minőségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket a felhívásban eredményhirdetés időpontját nem kell feltüntetni

5 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai
2. Eljárási szabályok Hirdetménnyel induló eljárás: főszabály – a közösségi nyílt eljárás egyes rendelkezései alkalmazandók [250. § (3) bekezdés] – eltérések: kiegészítő tájékoztatás – bontást megelőző ötödik napig kérhető, a bontást megelőző harmadik napig kell megadni ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítása – hirdetményt csak feladni kell az eredeti határidőig, megjelenés nem szükséges, ajánlattevőket tájékoztatni kell, hirdetmény megjelenéséig eljárási cselekmény nem végezhető összegezés megküldése – bontástól számított 30 (építési beruházás esetén 60) napon belül eredményhirdetést nem szükséges tartani eredményről szóló tájékoztató – összegzés megküldésétől számított 5 munkanapon belül

6 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai
Közvetlen ajánlattételi felhívás 3 ajánlattevőnek – speciális szabályok a hirdetménnyel induló eljáráshoz képest: akit ajánlattételre felhívtak, tehet közös ajánlatot olyan ajánlattevővel, akit nem hívott fel az ajánlatkérő ha nem nyújtott be 3 ajánlattevő ajánlatot, ajánlatkérő bonthat és értékelhet, vagy újabb ajánlattételre hívhat fel teljesítési, jóteljesítési és egyéb biztosítékot nem lehet kikötni [Kbt. 53/A. §] ajánlati biztosítékot nem lehet kérni [Kbt. 59. §] ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás, dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt feladni A Kbt. 2-5/A. és 7-8., valamint 10. címének fel nem sorolt rendelkezései is alkalmazhatók, illetve más eljárástípusokat is lehet alkalmazni

7 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai
3. Egyéb rendelkezések Az eljárásban való részvétel fenntartható KKV-k részére: árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében előző évben nettó 100 millió Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők számára építési beruházás esetében előző évben nettó 1 milliárd Ft árbevételt el nem érő ajánlattevők számára fenntartás esetén a 10% feletti alvállalkozónak is meg kell felelnie ennek az előírásnak építési koncesszió esetén csak akkor, ha nem haladja meg az 500 millió Ft-ot felhívásban jelezni kell Egészségügyi ellátási szerződésre vonatkozó szolgáltatási koncesszió esetében megszűnt kivétel [Kbt § (3) bekezdés]

8 Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai
4. Különös egyszerű közbeszerzési eljárás Főszabály: a hirdetménnyel induló általános egyszerű eljárásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók Közvetlen ajánlattételi felhívás 3 ajánlattevő részére – nem alkalmazható (értékhatárok magasabbak!) A Kbt és 20. címének fel nem sorolt rendelkezései is alkalmazhatók, illetve más eljárástípusokat is lehet alkalmazni

9 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai

10 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
1. Ajánlattevőkként szerződő fél és alvállalkozók A szerződés teljesítésére kötelezettek köre kiegészül: nyertes ajánlattevő nyertes közösen ajánlatot tevők projekttársaság Teljesítésben résztvevők: csak az ajánlatban megjelölt 10% feletti alvállalkozó működhet közre 69. § (8) bekezdése szerinti 10% alatti alvállalkozó köteles közreműködni fenti alvállalkozók nem vehetnek igénybe a saját teljesítésük 10%-át meghaladó alvállalkozót/teljesítési segédet

11 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
Változások az alvállalkozók/szakemberek személyében: előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó/szakember hibás teljesítése miatt ha a más megjelölt személy (szervezet) megfelel azon műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevő adott alvállalkozóval együtt felelt meg ajánlatkérő hozzájárulása Jogutódlás: ajánlattevőként szerződő fél jogutódja nem természetes személy alvállalkozó jogutódja ha ezek valamelyike jogutódlással megszűnik szakemberek esetében nem

12 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
2. Ajánlatkérőként szerződő fél Az új részletes szabályozás indokai: körbetartozások csökkentése, visszaszorítása az ellenszolgáltatás kifizetése pontos menetrendjének meghatározása költséges és nehézkes fedezetkezelői rendszer kiváltása

13 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
Az ellenszolgáltatás kifizetésének menete: a teljesítés elismerésének időpontjáig ajánlattevő(k) nyilatkoznak, hogy közülük ki mekkora összegre jogosult a teljesítés elismerésének időpontjáig ajánlattevő(k) nyilatkoznak, hogy az alvállalkozók/szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak a nyilatkozattal egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat/szakembereket ezen összegről szóló számlák kiállítására a teljesítés elismerését követően ajánlattevő haladéktalanul jogosult kiállítani az alvállalkozókat/szakembereket megillető összegről számlát ajánlatkérő 15 napon belül köteles kifizetni ajánlattevő haladéktalanul kifizeti az alvállalkozókat/szakembereket az Art. 36/A. § alkalmazásával

14 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
Az ellenszolgáltatás kifizetésének menete: ajánlattevő átadja az alvállalkozók/szakemberek részére történt utalásra vonatkozó igazolás (vagy együttes adóigazolás) másolatát az ajánlatkérőnek ajánlattevő benyújtja számláját a fennmaradó összegről ajánlatkérő 15 napon belül köteles kifizetni az Art. 36/A. § alkalmazásával (ha ajánlattevő az alvállalkozókat, illetve a szakembereket kifizette)

15 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
Speciális szabályok: európai uniós támogatás esetén a fizetési határidő 45 nap (alvállalkozók/szakemberek részére járó összeg kifizetése az ajánlattevő részére) ellenszolgáltatás több részletben való teljesítése esetén minden részletre alkalmazni kell Art. 36/A. § az ajánlattevővel szemben csak az ajánlattevői számla tekintetében ajánlattevői számla tekintetében halasztott teljesítésben megállapodhatnak felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására

16 A közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai
3. A szerződés módosítása Főszabály nem változott – szerződéskötést követően felmerülő, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény, lényeges jogos érdeksérelem Módosítást megalapozó körülmény: szerződés teljesítése során feltételezhetően kulturális örökségi értéknek minősülő objektum kerül elő

17 Jogorvoslati eljárások új szabályai

18 Jogorvoslati eljárások új szabályai
1. Előzetes vitarendezés Főszabály szerint már nem kötelező – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén kedvezmény (-20%) Kezdeményezheti az ajánlattevő: tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül jogsértő írásbeli összegezés ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye eljárásban keletkezett bármely dokumentum ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtti 10. napig (egyszerű/gyorsított eljárásban e határidők lejártáig)

19 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Kezdeményezheti a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara/érdekképviseleti szervezet: jogsértőnek tartott ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén az ajánlattételi/részvételi határidő lejárta előtti 10. napig (egyszerű/gyorsított eljárásban e határidők lejártáig) Faxon vagy elektronikus úton Az összegezés, egyéb dokumentum, eljárási cselekmény jogsértő elemének megjelölésével Javaslatok, észrevételek, a vitarendezést kezdeményező álláspontját alátámasztó adatok, tények, dokumentumok

20 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Ajánlatkérő 3 munkanapon belül a benyújtási módnak megfelelően válaszolni köteles Ajánlatkérő a vitarendezési kérelem benyújtásáról, illetve a válaszáról köteles minden – általa ismert – ajánlattevőt tájékoztatni A szerződés az ajánlatkérő válaszának megküldését követő 10. napig nem köthető meg (csak a bontást követően történt eljárási cselekmények, illetve dokumentumok esetén!) Írásbeli összegezés módosítása – eredményhirdetéstől számított 20. napig [Kbt. 96. § (4) bekezdés] Írásbeli összegzés kijavítása (névcsere, hibás névírás, számítási hiba) – eredményhirdetéstől számított 10. napig [Kbt. 96. § (5) bekezdés] A módosított/kijavított összegezés ezt megelőző tartalmára vitarendezés nem kezdeményezhető

21 Jogorvoslati eljárások új szabályai
2. Jogorvoslati eljárások kezdeményezése Kérelemre: ajánlatkérő ajánlattevő/részvételre jelentkező egyéb érdekelt ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívás, illetve dokumentáció esetén a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara, vagy érdekképviseleti szervezet

22 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Hivatalból: KT elnöke ÁSZ Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv Közigazgatási hivatal Kincstár Országgyűlési biztos Támogatást nyújtó/közreműködő szervezet KSZF GVH Kormány által az uniós/nemzetközi támogatások ellenőrzésére kijelölt szerv

23 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Jogorvoslati határidő kérelemre induló eljárásoknál: kérelmező tudomására jutástól számított 15 nap eljárást lezáró döntés esetén tudomásra jutástól számított 10 nap objektív határidő: 90 nap (mellőzés esetén 1 év) ajánlati-, ajánlattételi-, részvételi felhívással, dokumentációval (ezek módosításával) kapcsolatban az ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig (ha fentiek hosszabbak, akkor addig)

24 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Jogsértés tudomásra jutásnak kell tekinteni (törvényi vélelmek): előírt határidőnél később feladott hirdetménynél a közzétételtől számított 15. napot eljárást lezáró döntés esetén az iratbetekintés befejezésének napját előzetes vitarendezés esetén az ajánlatkérői álláspont megküldésének napját Kbt.-be ütköző szerződésmódosítás/teljesítés esetén az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 30. napot

25 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Jogsértés megtörténtének kell tekinteni (törvényi vélelmek): jogellenes tartalmú felhívás esetén annak közzétételét/megküldését előírt határidőnél később feladott hirdetménynél a közzétételt mellőzés esetén a szerződés megkötését (ha ez nem állapítható meg, a teljesítés megkezdését)

26 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Jogorvoslati határidő hivatalból induló eljárásoknál: a kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv és az európai/nemzetközi támogatások ellenőrzésére kijelölt szerv a jogsértés tudomásra jutásától számított 30 napon, de legfeljebb 3 éven belül, mellőzés esetén a szerződéskötéstől (teljesítéstől) számított 3 éven belül minden más hivatalbóli kezdeményező a jogsértés tudomásra jutásától számított 30 napon, de legfeljebb a jogsértés megtörténtétől számított 1 éven belül minden más hivatalbóli kezdeményező mellőzés esetén a szerződéskötésről (teljesítésről) való tudomásszerzéstől számított 30 napon, de legfeljebb 3 éven belül

27 Jogorvoslati eljárások új szabályai
Kérelemre induló jogorvoslati eljárás díja: közösségi eljárásban a részvételi szakasz, vagy az eljárás eredményéről szóló összegezést érintő kérelem esetén ,-Ft minden más esetben ,-Ft előzetes vitarendezés esetén 20% kedvezmény mentesség nem adható

28 Az egyszerű közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések teljesítésének új szabályai, jogorvoslati eljárások Köszönöm Figyelmüket!


Letölteni ppt "Az egyszerű közbeszerzési eljárások új szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések