Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési eljárások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési eljárások"— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési eljárások
Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége Közbeszerzés működése Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában Közbeszerzési eljárás folyamata Döntőbírósági eljárások 2012. Január 07.

2 Kbt.-vel kapcsolatos információk
Törvény Kormányrendeletek (kb db) megjelent 7 db Tájékoztatók Ajánlások Nyilvántartások Hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben évben kb 40 ezer db + a TED-es magyar hirdetmények EU-s hirdetmény évben kb. 300 ezer db

3 Közbeszerzés „története”, működése (képtelensége ??)
1995-ben 98 § „alap törvény” 2004. május 01-től a évi CXXIX törvény , 407 § ez 55 alkalommal lett számtalan pontjában módosítva 2012. január 01-től a évi CVIII törvény 183 §

4 RÉGI Kbt. Egyéb rendelkezések
306. § (3) Építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során az ajánlatkérőként szerződő fél – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – köteles a munkát megbízott helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizni.

5 MŰSZAKI ember SZEREPE terv egyeztetés
ELŐKÉSZÍTÉS: tervezés terv egyeztetés dokumentáció összeállítás (szerződéses feltételek), tartalék keret (5%) ajánlati felhívás összeállítása AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételek költségvetés egyenértékűség megállapítása nem egyértelmű kijelentés irreális ajánlati elem számítási hiba SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás KIFIZETÉSEK VÉG TELJESÍTÉS, BIZTOSÍTÉKOK

6 KÖZBESZERZÉS „ELINDÍTÁSA”
Vizsgálat a Kbt. hatálya alá tartozásról Szabályzat Ajánlatkérői listára jelentkezés, megújítás Közbeszerzési terv év április 15-ig Jogerős engedélyek Pénzügyi fedezet Kiviteli terv, részletes költségvetés

7 Közbeszerzési eljárások fajtái
Eljárás fajták értékük szerint: Nemzeti értékhatárokat elérő értékű Közösségi értékhatárokat elérő értékű Eljárás tárgya szerint: Árubeszerzés Építés Szolgáltatás

8 Eljárás elindítása Mit akarok megvalósítani?
Előzmények rendelkezésre állnak? Közbeszerzés értéke, bekerülési összeg? Időütemezés Kit lehet az eljárás bonyolításba belevonni? Ki tudja megvalósítani a közbeszerzés tárgyát (piacfelmérés)?

9 Eljárási események minden eljárás esetén
Ajánlati felhívás összeállítása: Beszerzés tárgyának meghatározása, részajánlat Alkalmassági feltételek ajánlattevőre: Jogi (kötelező elemek): - ADÓHATÓSÁG és MUNKAÜGYI, vagy BÁNYAHATÓSÁGI nyilvántartásban ellenőrizni! - KÖZJEGYZŐ, vagy GAZDASÁGI, vagy SZAKMAI kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okokról (nem szolgáltatott hamis adatot és alvállalkozó felé fizetett) - Ajánlattevő nyilatkozata hogy a 25%-nál nagyobb tulajdonosa nem adóparadicsomban van bejegyezve Alvállalkozóról Ajánlattevő nyilatkozata

10 Egyéb (Ajánlatkérő által választható elem):
- szakmai tapasztalat, képzettség - műszaki, technikai felszereltség - minőség bizt., környezetgazd. szabványok - gazdasági és pénzügyi helyzet Benyújtandó dokumentumok Alvállalkozóról amennyiben az alkalmasságot kívánják igazolni ugyan az, mint Ajánlattevő esetében Meg kell jelölni azt a pontot mely feltételt kívánja Alvállalkozó alkalmazásságával teljesíteni 25% alatti teljesítésig lehet Alvállalkozó, ez fölött közös Ajánlattevő Alvállalkozó azonosítói, mit végez (tevékenység) és hány %-ban teljesít

11 Bírálati szempontok Bírálati szempontok: legalacsonyabb ár
összességében legelőnyösebb ajánlat résszempontok: ár stb.

12 Hiánypótlás ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlati Dokumentáció:
Ajánlati felhívás meghirdetése/megküldése (közzétételi díj, elektronikus regisztrációt követően) Hiánypótlás ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlati Dokumentáció: felolvasó lap kiviteli terv engedélyek extra körülmények ismertetése árazatlan költségvetés szerződés tervezet, vagy feltételek Helyszíni bejárás (jkv), Kiegészítő tájékoztató (válaszoknál nem tudhatnak Ajánlattevők egymásról!!!)

13 Ajánlattevői kérdések benyújtásának korlátozására nincs konkrét határidő, Ajánlattevői válaszok 3 munkanap, ill. 6 nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően Ajánlattételi határidő: min. 20 , ill. 45 nap és hosszabb (nagy terjedelmű dokumentáció, nagy volumenű munka, helyszíni bejárás) Borítékbontás: Rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét ismertetni kell, felolvasó lapot ismertetni, jegyzőkönyv készítés, nem jelenlévőknek megküldeni 5 napon belül, felolvasó lapba betekintés

14 Bírálat(ok), esetleges hiánypótlási felhívás, nem egyértelmű kijelentés magyarázata, ismételt bírálat, kizárás Számítási hiba javítása Egyenértékűség megállapítása Irreálisan alacsony ár megállapítása (rendelkezésre álló anyagi fedezettől 20% az eltérés), magyarázat értékelése

15 Nyilvános eredményhirdetés NINCS „összegezés” készítése, minden Ajánlattevőnek megküldeni azonnal elektronikusan ( , vagy fax) Az eredményről, szerződéskötésről „tájékoztató” közzététele Eredményhirdetést követő 10-ik napig szerződéskötési tilalom Egy éven túli szerződés esetén szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele NINCS A szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele NINCS

16 3 árajánlatkéréses tárgyalásos eljárás eltérései:
Eljárás szabályait Ajánlatkérő választja meg Nincs nyilvános ajánlati felhívás Min 3 céget hív meg Ajánlatkérő (csak közép-, kis-, vagy mikro vállalkozás lehet, alvállalkozók is ) Ajánlattételi határidő szabadon választott Ajánlattevő alkalmasságával kapcsolatban mindenről csak nyilatkozik (Ajánlatkérő ezt ellenőrizheti) Kötelező tárgyalás

17 MŰSZAKI ember SZEREPE költségvetés egyenértékűség megállapítása
ELŐKÉSZÍTÉS: tervezés terv egyeztetés dokumentáció összeállítás (szerződéses feltételek), tartalék keret (5%) ajánlati felhívás összeállítása AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételek költségvetés egyenértékűség megállapítása nem egyértelmű kijelentés irreális ajánlati elem számítási hiba SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás KIFIZETÉSEK VÉG TELJESÍTÉS, BIZTOSÍTÉKOK

18 Közbeszerzési Döntőbizottság

19 Közbeszerzési Döntőbizottság
Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő, vagy vitás ügyek jogorvoslati intézménye Mögöttes jogszabály: a közigazgatási hatósági eljárás és szolg. általános szabályairól szóló évi CXL tr. (Ket.)

20 Döntőbizottsági eljárás
DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK SZÁMA 2010 évben: 1007 db, az össz eljárások kb 1/5-e, ebből: jogsértés kb 1/3 több száz millió Ft bírság elutasított közel a fele eljárást megszüntette közel az 1/5 folytatása Fővárosi Bíróságon: kb 20 % ennek folytatása Főv. Itélőtábla: kb 15 %

21 Döntőbizottsági eljárás
DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK MENETE: Kérelem benyújtása, érintett teheti meg, ill. hivatalból Igazgatási szolgáltatási díj (becsült érték 1%-a, min 200 eFt, de max 25 ill. 6 MFt) + kérelmi elemek számától függően 1,0-1,75-ös szorzók Nagyon szoros határidők Határozat: Jogsértés megállapítása Elutasítás Ajánlatkérő döntéseinek részbeni megsemmisítése Szankciók: - bírság (becsült érték max 15%-a) - eltiltás hamis adatszolgáltatás, vagy ismételt jogsértés(0,5-3 év) Határozat keresettel támadható megyei, fővárosi bíróságokon (nem peres eljárásban soron kívül). A bíróág végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye!

22 EXTRÁK ÁR AZONOSSÁG sorsolás DÖNTŐBIZOTTSÁGI eljárások:
Amikor a több problémás (refrencia) A helyszín megtekintésének hiánya Amikor a nyertes nem akar szerződni ADÓZÁS RENDJE 36/A § től FORDÍTOTT ADÓZÁS

23


Letölteni ppt "Közbeszerzési eljárások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések