Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat,"— Előadás másolata:

1

2 Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat,
és az olvasó a jelentést. (Paul Ricoeur)

3 Célok Kommunikációs kompetencia Nyelvi Kulturális kompetencia és
nyelvhasználat Szövegértés, szövegalkotás Helyi igényekhez adaptálható Egyéni képességfejlesztés Tanulási stratégiák

4 Alapelvek Kommunikáció-központúság:
az olvasás és az írás elválaszthatatlansága Tevékenységcentrikusság Differenciáltság Rendszeresség Partnerség Kutatószemlélet

5 A pedagógus és a diák felelőssége a tanulási folyamatban
KIMENET BEMENET TANULÓ

6 A hatékony megértést támogató pedagógus Párbeszéd a gyerekkel:
Párbeszéd a szöveggel: Párbeszéd a gyerekkel: A tanári tevékenység mérlegelése és a tanulói tevékenységre való reagálás. Visszajelzés az olvasottakra. Az információk nyomon követése. A tanulási folyamatok nyomon követése. Előfeltevések a tanulók megértéséről, a problémákról. Jóslás. Tevékeny jelenlét térben, időben, lélekben. Tevékeny jelentésteremtés. Újraértelmezés, ellenőrzés. Visszatekintés, más módon való megközelítés. A jelentést változtató, korrigáló megértés. Érzékenység a változásra.

7 Integrált magyartanítás
Olvasóvá nevelés A diákbefogadó szempontjai Képesség- ismeret viszonya HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ Kreatív nyelvhasználat Egyéni kommunikációs stratégia Az olvasás „célja” Vizuális és mediális szövegek Idegennyelv- tanulás

8 SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS
Programcsomagok SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS A Műveltségterületi Vertikális rendszer Kompetencia: elsődleges fejlesztési cél szövegértés-szövegalkotás: magyar nyelv és irodalom A NAT anyanyelvi követelményrendszerét, a teljes óraszámot lefedi 1-10. osztályig: képességfejlesztés osztály: rendszerezés B Kereszttantervi C Tanórán kívüli

9 A-típusú A fejezet modulokból (alapegység, beépíthető elem) áll.
A modulok a fejezetek részegységei (javasolt feldolgozási sorrend). Szövegköziség elve Minden fejezet irodalmi és nem irodalmi szövegei és az ezeket feldolgoztató feladatok négy fókusz köré rendeződnek: egy tematikus egy poétikai egy szövegértési egy szövegalkotási képességfejlesztő szempont határozza meg a műválasztást, a feladatok, szövegek elrendezését.

10 RÁHANGOLÓDÁS-JELENTÉSTEREMTÉS- REFLEKTÁLÁS (RJR)-MODELL
Egy-egy szöveg feldolgozása mozgósítja a diákok előzetes tudását. (motiváció) A reflektálás fázisában a tanulók arra kapnak biztatást, hogy fogalmazzák meg, mi a fontos számukra a tanultakból, milyen kérdések születtek, milyen problémák tudatosodtak bennük. A tanulási folyamat tervezésekor kiemelten kezelendő, hogy a megszerzett tudás sokkal személyesebb legyen.

11 Egy lehetséges „stratégiatárház”
Szövegértési stratégiák Korrekciós stratégiák Rápillantás a képekre, címekre Korábbi ismeretek mozgósítása Olvasási célok felállítása Kifejleti jóslatok készítése Kifejleti jóslatok igazolása/helyesbítése Új ismeret összekapcsolása régi ismerettel A szöveg összefoglalása olvasás közben Saját megértésünk kérdőre vonása Kiemelés vagy marginális jegyzet Következtetések levonása A szöveg átfutása A szöveg újraolvasása Előreolvasás a szövegben Kérdésekkel való önellenőrzés Mások kérdezése Másokkal való megbeszélés

12 Kereszttantervi programcsomagok
A modulok a az adott tantárgy tantervéhez igazodnak. Nem kell „feláldozni” egyetlen tanórát sem! Az órán az ismeretanyag speciális feldolgozása valósul meg. A feldolgozás módja a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére fókuszál. A modulleírásokban lépésről lépésre követhetők a képességfejlesztés lehetséges fázisai. Az egyes modulok: percesek

13 Várható eredmények A diákok könnyebben fogják olvasni
a tankönyvi szövegeket, tehát sikeresebben tanulnak majd. Fejlődik a különböző szövegtípusok és szövegformák olvasása, alkotása. A pedagógusok megtanulják a szövegértés- szövegalkotás fejlesztésének módszereit, a tanulásszervezés hatékony módjait és alkalmazni fogják.

14 Minden gyerek számít !

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!
DICSÉRETKÁRTYA Korányi Margit szakmai anyagai alapján készítette: Vasné Dömötör Rozália


Letölteni ppt "Az olvasás olyan piknik, ahová a szerző hozza a szavakat,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések