Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozás gazdaságtan I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozás gazdaságtan I."— Előadás másolata:

1 Vállalkozás gazdaságtan I.
A VÁLLALAT

2 A vállalat célja, környezete
Végső célja: Jövedelem szerzése önmaga fenntartása és növekedése érdekében. Jövedelemszerzés útja: termékek és szolgáltatások értékesítése a piacon, fizetőképes keresletet kielégítve. Ezért erőforrásokat használ fel munkaerő, természeti tényezők, Tőke javak (gépek, berendezések, pénz, információ stb)

3 Működteti erőforrás átalakító rendszerét:
Inputtényezőket vesz fel és Outputtényezőket bocsát ki környezetébe

4 Környezet vizsgálata 3 szempontból
Piaci verseny Természeti környezet Társadalmi környezet 1.ábra

5 VÁLLALKOZÁSI FORMÁK A modern vállalkozás kialakulásának 4 előfeltétele: Szabad munkaerő-áramlás Széles árupiac megléte Üzleti tevékenység függetlenedése a politikától Az állam által szavatolt magántulajdon biztonsága

6 Mo.-n lehetséges vállalkozási formák
Egyéni 1990.évi V.rörvény az egyéni vállalkozásról Gazdasági társáságok évi IV.törvény a gazdasági társaságokról Szövetkezet évi X.törvény a szövetkezetekről Egyéb speciális formák pl. Közhasznú társaság évi CLIV.törvény a közhasznú szervezetekről

7 EGYÉNI Vállalkozás Egyéni vállalkozó az a belföldi- vagy a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő – természetes személy ,aki üzletszerűen ,ellenérték fejében nyereség és haszonszerzés céljából rendszeresen folytat termelő vagy szolgáltató tevékenységet.

8 Feltétel: csak vállalkozói igazolvány birtokában folytatható (illetékes okmányiroda adja ki)
Magyar állampolgárság Külföldi esetében lakhatási engedély Állandó Mo.-i lakhely 18.életév betöltése (cselekvőképesség) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány hatósági engedély, szakmai képesítés (legalább az alkalmazottnak)

9 Egyéni vállalkozó működésének jellemzői:
A vállalkozói igazolvány kézhezvételekor kezdhető meg a tevékenység Kötelező a személyes közreműködés Kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel A Ptk szerint gazdálkodó szervezetnek minősül→késedelmi kamat követelhető tőle Követelések elévülési ideje 5 év Nyilt árusítású üzletében köteles cégtáblát használni, amelyen fel kell tüntetni az üzlet elnevezését, tevékenységi körét, eltérő székhelyét, kamarai tagságát(ha van) Kérelemre egyéni cégként is bejegyeztethető a megyei cégbíróságon, de nem jogi személy

10 Előnyei-hátrányai Előnyök: Szervezet egyszerűsége
Nincs kötött tőkeigény Egymaga tartja kézben az egész vállalkozást Változatos foglalkoztatási lehetőségek (alkalmazott, segítő családtag, középfokú szakoktatási int.diákja) Könyvelést nem kell auditáltatni Könnyen megszüntethető Rövid távon előnyösen adózik Özvegy, örökös vagy törvényes képviselő által folytatható

11 Hátrányok: Nehézségek a tőke növelésénél Eladása nem lehetséges
Korlátlan felelősség

12 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Közös jellemzőik:
Üzletszerű közös gazdasági tevékenység végzése Vagyoni hozzájárulás a működéshez (kivéve egyesülés) Tagok közös kockázatvállalása Saját cégnév alatti jogalanyiság, jogképesség (tagjaitól elkülönülten magának a társaságnak lehetnek jogai és kötelezettségei, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat, perelhető stb.) Határozott vagy határozatlan időtartamra alapítható Felettük a törvényességi felügyeletet a Cégbíróság látja el

13 Rájuk vonatkozó tények és adatok nyilvánosak
Társasági szerződéssel, alapító okirattal vagy alapszabállyal lehet alapítani (jogtanácsos vagy ügyvéd ellenjegyzése mellett) Alapításukat a társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Cégbírósáágnak Az okiratba foglalás ill. ellenjegyzés dátumától a cégbejegyzésig Előtársaságként funkcionál, ezt bejegyzés alatt toldattal kell jelezni

14 Cégjegyzékbe történő felvétellel jön létre és a törléssel szűnik meg
Átalakulhat más társasági formába, ha nem áll csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt Megszűnés esetén ,ha marad a hitelezők kielégítése után, a vagyont tulajdoni hányad alapján kell felosztani

15 Vagyon: Pénzbeli Nem pénzbeli (apport)= valamilyen vagyoni értékkel bíró forgalomképes dolog, szellemi alkotás, vagyoni értékű jog lehet

16 SZÖVETKEZET Általános jellemzőjük: Belépés nyitottsága
Demokratikus önkormányzat Kölcsönös segítség, támogatás

17 Jogi személy Kötelezettségeiért vagyonával felel A tag a bevitt vagyon erejéig felel a szövetkezet tartozásaiért 5 tag, iskolai és hitelszöv. esetén 15 tag alapíthatja A tag belépéskor részjegyet jegyez és üzletrészt jegyezhet Nincs minimális kötelező induló vagyon

18 A vagyon bizonyos hányadát fel nem osztható vagyonként el kell különíteni
Egy tag-egy szavazat elve érvényesül Vezető szervei: taggyűlés, igazgatóság, igazgató Ellenőrző szerve: felügyelő bizottság Törvényes működést biztosítja: könyvvizsgáló

19 3.ábra Vállalkozási formák összehasonlítása

20 KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK
Társadalmi szervezet Alapítvány Közalapítvány Közhasznú társaság Köztestület (csak bizonyos feltételekkel)

21 Jellemzőjük: A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységet végeznek nyereség és vagyonszerzési cél nélkül (non-profit szervezetek) A Kht a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat, de ennek nyeresége nem osztható


Letölteni ppt "Vállalkozás gazdaságtan I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések