Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS"— Előadás másolata:

1 HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS
IMPLEMENTÁCIÓ, INNOVÁCIÓ, HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS

2 Innováció - Újítás A fogyasztói igények kielégítésének új, magasabb minőségű módja. Lehetővé teszi, hogy a korábbihoz képest új, nagyobb értéket, vagy minőségileg jobb„terméket” tudjon előállítani és adjon át a megrendelőnek.

3 Folyamatos, nem kampányszerű:
akció-, tevékenységsorozat - egymással összhangban. Célja: nem csupán a szervezet jobb működése, hanem a partner, megrendelő elégedettsége. Az innovatív szervezet abból indul ki, hogy mindig vannak olyan új problémák, igények, elvárások, helyzetek, amelynek kielégítése elkerülhetetlen és lehetséges.

4 Innováció a nevelési – oktatási intézményben – TÁMOP 3.1.4.
stratégiai beavatkozásra épül – hosszú távú célok rendszer-szintű fejlesztés – pályázati rendszer, törvényi háttér összefüggés specifikus – megelőző kutatások, fejlesztések, kipróbálás tanulói teljesítményre összpontosít - tanulóközpontú az érintettek aktív részvételével történik – pedagógus, diák, szülő, fenntartó középpontban az implementáció, a megvalósítás - pályázati kiírás szerint kívülről támogatott – fenntartó, képzések, belső és külső hálózat

5 IMPLEMENTÁCIÓ - MEGVALÓSÍTÁS
Európai Unió oktatási és képzési rendszereivel kapcsolatos elvárások az oktatás és képzés területén a legjobb minőség - világszerte referencia kompatibilitás: az állampolgárok számára az átjárhatóság biztosítása az európaiak előtt, koruktól függetlenül, nyitva fog állni az élethosszig tartó tanulás lehetősége az EU nyitott a más régiókkal való együttműködésben, Európának a legpreferáltabb célállomássá kell válnia a világ más régióiból származó diákok és kutatók számára.

6 Három stratégiai cél és elemeik
1. Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása A tanárok és oktatók oktatásának és képzésének fejlesztése A tudás alapú társadalom által megkívánt ismeretek fejlesztése Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása mindenkinek A tudományos és műszaki tanulmányok vonzóbbá tétele Az erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása

7 2. Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése mindenki számára
Nyitott tanulási környezet A tanulás vonzóbbá tétele Az aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió támogatása

8 3. Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása szélesebb közönség számára
A kapcsolódási pontok erősítése a munka és a kutatás világával, valamint a társadalommal általában A vállalkozó szellem fejlesztése Az idegennyelv-tanulás fejlesztése A mobilitás erősítése Az európai együttműködés erősítése

9 A Pedagógus teendői A tanulók tanulási képességének fejlesztése
A tanuló önálló tevékenységére alkalmas tanulási környezet kialakítása A tanulói motiváció fejlesztése - fenntartása Az „iskolába kívülről behozott” előzetes tudás rendszeres felhasználása Az együttnevelés kultúrája és módszertana Mást és másképpen kell tanítani!

10 Kulcskompetenciák és programcsomagok
Anyanyelven folytatott kommunikáció Idegen nyelveken folytatott kommunikáció Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén Digitális kompetencia A tanulás (meg)tanulása Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia Vállalkozói kompetencia Kulturális kifejezőkészség Szövegértés – szövegalkotás Idegen nyelv Matematika, gondolkodás IKT Szociális, életviteli, környezeti Életpálya-építés ÓVODAI PROGRAMCSOMAG

11 Alapvető célok AA munkaerőpiac igényeinek való megfelelés Az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása A kompetencia alapú oktatás elterjesztése

12 A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése
A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése

13 a minőségi oktatás elterjesztését
Komplex módon segítse a minőségi oktatás elterjesztését infrastrukturális és szakmai fejlesztések párhuzamosan

14 Az intézményfejlesztés jellemzői
EL-modell (Gleicher formula) ELg X ELc X ELs > ELv · ELg = elégedetlenség a fennálló helyzettel · ELc = elképzelt (kitűzött) cél · ELs = az első lépés a cél felé · ELv = ellenállás a változással szemben

15 A megújulásra képes szervezet alapelemei
· belső meggyőződések, STABIL, A KÖZÖSSÉG ÁLTAL ELFOGADOTT ALAPOK · önvizsgálat/önépítés/önfejlesztés igénye · csoportos tanulás · közös jövőkép; benne saját jövőképpel is rendelkező szakemberek · rendszerben való gondolkodás

16 Hálózati tanulás

17 Hálózatok ( OECD): "A hálózatok hasznos szociális entitások, amelyeket a minőség iránti elkötelezettség és az eredményekre való összpontosítás jellemez. Hatékony eszközei a változás idején az innovációk támogatásának. Az oktatásban a hálózatok segítik a jó gyakorlat disszeminecióját, gazdagítják a tanárok szakmai fejlődését, támogatják az iskolák kapacitásépítését, közvetítenek a centralizált és decentralizált struktúrák között és segítenek az oktatási szervezetek és rendszerek restrukturálásban és rekulturálásban." A hálózatoknak nemcsak a jó gyakorlat terjesztésében van szerepük, hanem maguk is segítik az iskolafejlesztést azzal is, hogy az iskolák elszigeteltségét megszüntetik.

18 A hatékony hálózatokra jellemző
· a hálózat iskoláinak közös céljuk van és az értékeik jól artikuláltak, · jól szervezettek, világosan működő eljárásokkal és mechanizmusokkal, · legfontosabb céljuk létrehozni és terjeszteni azt a tudást, ami az oktatásfejlesztés és innováció támogatásához szükséges, · a hálózathoz tartozók érzik, hogy érdemes csinálniuk, amit tesznek. A hatékony hálózatok beruháznak az emberekbe. · a tagok képesek együttműködni, · adekvát forrásokkal rendelkeznek.

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Molnárné Varga Katalin 70/


Letölteni ppt "HORIZONTÁLIS TUDÁSMEGOSZTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések