Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Lisszabon-folyamat és az oktatás képzés nemzeti politikája Dr

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Lisszabon-folyamat és az oktatás képzés nemzeti politikája Dr"— Előadás másolata:

1 A Lisszabon-folyamat és az oktatás képzés nemzeti politikája Dr
A Lisszabon-folyamat és az oktatás képzés nemzeti politikája Dr. Koltai Dénes Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés prespektívái Pécs szeptember 30 – október 1

2 Lisszaboni célok: A munkavállalói kompetenciák kialakítása
Az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciák kialakítása

3 A lisszaboni stratégia kiemelt területei
Forrás: Új Pedagógiai Szemle, LIII, május

4 A stratégia kiemelt területei
2001 novembere: a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács az élethosszig tartó tanulást az oktatás és képzés alapelemévé tette. Elkészült az e-learning akcióterve. Két fórum foglalkozott a szakképesítések átláthatóvá tételével és a szakképzés minőségével. 2001: a Nyelvek Európai Éve, amely kiemelte a nyelvi sokszínűség fontosságát az európai oktatás és képzés területén. 2001 szeptembere: a Bizottság által előterjesztett kommüniké a felsőoktatási együttműködés erősítéséről az Unión kívüli országokkal. Fehér könyv az ifjúságról. Akcióterv a képességekről és a mobilitásról (a „High Level Task Force on Skills and Mobility” című jelentés alapján).

5 Nagyra törő, de reális célok
Az európai oktatás és képzés referencia legyen a Világ előtt. Az európai oktatási és képzési rendszerek kompatibilitása biztosítsa az európai állampolgárok számára az „átjárást”. Az EU tagállamokban szerzett képzettségek kölcsönös elismerése. Életkortól függetlenül az EU-polgárok számára az élethosszig tartó tanulás nyitott lehetősége. Európa kedvelt célállomás legyen más régiókból érkező diákok számára.

6 1.: Az EU-s oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása
A tanárok és oktatók oktatásának és képzésének fejlesztése. A tudás alapú társadalom által megkívánt ismeretek fejlesztése. Az IKT-hoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára. A toborzás növelése a (természet)tudományok és műszaki tanulmányok területén. Az erőforrások optimális kihasználása.

7 A tanulás vonzóbbá tétele
A fiatalok a kötelező oktatás befejezte után is a képzésben maradjanak; a felnőttek motiválása, hogy felnőtt korban is tanuljanak. Rugalmas tanulási módok kialakítása. LLL intézményi hálózatok létrehozása.

8 2.: Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése mindenki számára
Nyitott tanulási környezet. Az LLL lehetőségeinek kiszélesítése (információ, tanácsadás, útmutatás) Olyan tanulás és képzés, melybe a felnőttek is be tudnak kapcsolódni. A tanulás elérhetővé tétele mindenki számára annak érdekében, hogy a tudás alapú társadalom kihívásaira jobb válaszok szülessenek. Mindenkinek szóló, rugalmas tanulási módok támogatása. Az élethosszig tartó tanulással foglalkozó oktatási és képzési intézmények hálózatának előmozdítása különböző szinteken.

9 Aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió támogatása
A demokratikus értékek megjelenése az iskolában; az emberek felkészítése az aktív állampolgárságra. Az oktatás és képzés céljaiba és működésébe bele kell építeni az egyenlő esélyek fogalmát. Kevésbé kiváltságosak is ismeretekhez és készségekhez jussanak, és motiváltak legyenek a tanulásra.

10 3.: Nyitott oktatási és képzési rendszer

11 Kapcsolat a munka világával, a kutatással és a társadalommal
Az oktatási-képzési rendszerek együttműködése a társadalommal. Partnerség az oktatási-képzési intézmények, a vállalatok és a kutatás között. Résztvevőközpontú képzésfejlesztés az alapképzéstől a munkahelyi tanulásig.

12 A vállalkozó szellem fejlesztése
A kezdeményezőkészség és kreativitás támogatása a vállalkozó szellem fejlesztése érdekében. Az üzleti vállalkozásokhoz szükséges készségek elsajátítása.

13 Az idegennyelv-tanulás fejlesztése
Bármely életkorban két vagy több nyelv elsajátítása az anyanyelven kívül. Hatékony idegennyelv-tanítási módszer a felnőttkorban.

14 Mobilitás és csereutak
A mobilitás legyen eszköz a hátrányos helyzetűek akadályainak lebontásában. A mobilitás minőségi aspektusainak monitorozása. Az elsajátított kompetenciák elismerése és érvényesítése. Az európai oktatás elismertetése a világban; más régiókból származó diákok, kutatók, tudósok számára vonzóvá tétele.

15 Az európai együttműködés erősítése
Az akkreditációs eljárások hatásosságának növelése a tanulás ,a képzés és a foglalkoztatás érdekében. Együttműködés az akkreditációban és minőségbiztosításban. Nyitott információk az oktatás és képzés lehetőségeiről. A tanítás és képzés európai dimenzióinak elősegítése és népszerűsítése.

16 2004. Március 3.: Jelentés a barcelonai stratégia sikeréről
„Oktatás és képzés 2010” a lisszaboni stratégia sikere a sürgős reformokon múlik. Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, március 3.

17 Cselekvésre van szükség, miközben fogy az idő
Előrelépés az európai együttműködés terén A munkaprogram megvalósítása érdekében tett első lépések A felsőoktatás központi szerepe a tudás Európájában Fokozni kell a mobilitást az oktatás és a képzés területén Az Európai Uniónak fel kell zárkóznia fő vetélytársaihoz Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, március 3.

18 Három módszer a sikerhez 1.:
A reformok és beruházások koncentrálása A szükséges források hatékony mozgósítása A pedagógus-és oktatói pályavonzerejének növelése Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, március 3.

19 Három módszer a sikerhez 2.:
Az egész életen át tartó tanulást konkrét realitássá kell tenni. Átfogó, koherens és összehangolt stratégiák kidolgozása. Erőfeszítések koncentrálása a hátrányos helyzetű csoportokra. Közös európai elvek és referenciák alkalmazása. Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, március 3.

20 Három módszer a sikerhez 3.:
Az oktatás és képzés Európájának megvalósítása Egységes európai szakképesítési rendszer kidolgozása Az akadályok felszámolása a mobilitás aktív támogatásával Az európai dimenzió megerősítése az oktatásban Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, március 3.

21 Az „Oktatás és képzés 2010” rangjának emelése
Európai Unió Tanácsa, Brüsszel, március 3.


Letölteni ppt "A Lisszabon-folyamat és az oktatás képzés nemzeti politikája Dr"

Hasonló előadás


Google Hirdetések