Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektindító nap Bonyhád november 27

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektindító nap Bonyhád november 27"— Előadás másolata:

1 Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27
Projektindító nap Bonyhád november Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

2 „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben”
TÁMOP / „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben” Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

3 Pályázatban érintett feladat-ellátási helyek
Malom Óvoda Szélkakasos Óvoda Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény Arany János Egységes Iskola Intézményegység Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézmény Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

4 Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény ‘kompetenciás’ tapasztalatai
A HEFOP pályázat nyertese 2005-ben A Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat tagja Első körösként a kompetencia alapú oktatás programcsomagjainak tesztelése, véleményezése, adaptációja A tesztelés a 2005/2006 és a 2006/2007. tanévekben 5 kompetencia területen: szövegértés-szövegalkotás A, B, C; matematika-logika A, B, C; életpálya-építés, szociális életvitel és környezeti nevelés, idegen nyelv /angol/, illetve IKT/SDT A, B

5 Arany János Általános Iskola ‘kompetenciás’ tapasztalatai
A HEFOP pályázat nyertese 2006. szeptemberétől vezette be felmenő rendszerben a kompetencia alapú oktatást 1. és 5. évfolyamon - szövegértés-szövegalkotás A, - matematika-logika A, - szövegértés B területen angol nyelv, történelem területeken.

6 A megvalósítást segítő egyéb szakmai háttér:
Kollegák érdeklődése IKT eszközök megjelenése Képzések Adorján Gyöngyi Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény

7 ‘Kompetenciás’ humán erőforrás a BONI-ban
5 év tapasztalat, munka és követően a TÁMOP pályázatot segítő képzett belső szakemberek: Komplex helyzetelemzési szakértő 1 fő Intézményi folyamat szaktanácsadó 3 fő Mentor 5 fő

8 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT MINT PROJEKT
minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent. mely: teljesítési időtartama, teljesítésének költségei, egyéb erőforrásai meghatározott, jól definiált cél elérésére irányul. (Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, 2001.)

9 PROJEKT FÁZISOK KÉPEKBEN

10 1. TERVEZÉS PROJEKT FÁZISOK projektterv szakmai ütemterv
erőforrás terv költségterv szükséges elemzések mindehhez projekttervezési technikák

11 2. MEGVALÓSÍTÁS Projekt fázisok - működtetés kontroll
folyamatos kommunikáció rendszeres jelentések dokumentálás költségfigyelés módosítások, újratervezés értékelés átadás

12 1.1. kompetencia alapú nevelés
TÁMOP MEGVALÓSÍTÁSA 1. 1. IMPLEMENTÁCIÓ 1.1. kompetencia alapú nevelés Programcsomag bevezetése

13 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 2. 2. ADAPTÁCIÓ
2.1. jó gyakorlat megismerése, átvétele adaptálás 2.2 referencia intézményekkel való együttműködés Szakmai konzultáció, tapasztalatcsere 3. SAJÁT INNOVÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA Pl. fejlesztő program, újszerű szervezési eljárások alkalmazása, Óvoda-iskola átmenet Helyi igényekhez, feltételekhez igazodva

14 4. ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS Projektindító nap képzések
TÁMOP MEGVALÓSÍTÁSA 3. 4. ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS 4.1 szemléletformálás Projektindító nap képzések 4.2 fenntarthatóság biztosítása NPP, IMIP, SZMSZ, Továbbképzési-, beiskolázási terv, Házirend, IKT stratégia 4.3 fejlesztések napi gyakorlattá tétele Produktumok: éves munkaterv, jó gyakorlatok, segédanyagok 4.4 szakmai együttműködések kialakítása Színházzal, múzeummal, könyvtárral együttműködés, környezetvédelem, erdei iskola

15 TÁMOP 3.1.4 MEGVALÓSÍTÁSA 4. 5. IKT ALKALMAZÁSA
Digitális tartalmak, eszközök használata Bevont csoportoknál IKT eszközök 6. ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA HH, HHH, SNI együttnevelési környezet Integrációt elősegítő programok, lemorzsolódás, kirekesztődést megelőző egyéni utak 7. SZERVEZET-FELESZTÉS Humán erőforrás fejlesztése Képzések Vezető 60 óra Bevont pedagógus 120 óra Nevelőtestületi képzés Tanulószervezetté válás Napi szintű tervezési feladatok, Belső tudásmegosztó fórumok

16 8. MEGFELELŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖR-NYEZET BIZTOSÍTÁSA
TÁMOP MEGVALÓSÍTÁSA 5. 8. MEGFELELŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖR-NYEZET BIZTOSÍTÁSA 8.1 beszerzések, közbeszerzések Beszerzés a 11/1994-es MKM rendelet szerint Informatikai eszközök beszerzése /laptopok/

17 NYILVÁ-NOSSÁG BIZTOSÍ-TÁSA
TÁMOP MEGVALÓSÍTÁSA 6. 9. NYILVÁ-NOSSÁG BIZTOSÍ-TÁSA 9.1 tájékoztatás Szakmai konferenciák, rendezvények Szülők, partnerek tájékoztatása /szórólap, információs tábla, honlap, kiadvány stb./ 9.2 szakmai anyagok nyilvánossá tétele Portfóliók – a kidolgozott produktumot a honlapon bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, Educatio Kht rendelkezésére kell bocsátani 9.3 kapcsolat a TÁMOP vel Regionális hálózatkoordinációs központok szakmai támogatása, ingyenes szolgáltatások, nyomon követés – pályázókat adatszolgáltatási kötelezettség terheli

18 3. LEZÁRÁS Projekt fázisok Többnyire elmarad Mikor sikeres a projekt?
Tapasztalatok Visszacsatolások Dokumentáció lezárása Szervezet további sorsa?

19 PROJEKTMENEDZSMENTJE 1.
A TÁMOP PÁLYÁZAT PROJEKTMENEDZSMENTJE 1.

20 Projektmenedzser: Krász Kornélia
Feladata: Pályázat gondozása indítástól zárásig Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel Kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel Projekt- és ütemterv készítés Megrendelések, beszerzések Szerződések, munkaköri leírások, megbízási szerződések készítése Változás bejelentés, szerződésmódosítás PEJ, beszámolók, jelentések készítése, továbbítása a támogatási szerződésben foglalt formában és tartalommal Nyilvánosság biztosítása

21 Projekt asszisztens: Adorján Gyöngyi
- A projektmenedzser munkájának segítése Kapcsolattartás a feladat-ellátási helyek szakmai vezetőivel Szakmai vezetők munkájának segítése BONI TÁMOP-os szakmai műhelymunkák szervezése Kötelező dokumentumok elkészítésének segítése, őrzése - PEJ szakmai tartalmának összeállítása

22 Pénzügyi munkatárs: Palkó Roland
Pénzügyi terv követése Beszerzések eredeti számláinak gyűjtése, könyvelése Információk, jelentések a pénzügyi helyzetről Pénzügyi beszámolók, elszámolások készítése Támogatás: forint Projektmenedzsment: ,- Széchenyi: ,- Vörösmarty: ,- Arany: ,- Malom Óvoda: ,- Szélkakasos óvoda: ,-

23 Szakmai vezetők: Horváth Klára – Szélkakasos Óvoda
Lovászné Máté Klára – Malom Óvoda Kocsis Gáborné Lamberti Judit – Széchenyi iskola Horváthné Bék Mária – Vörösmarty iskola Csákovicsné Dékány Mária – Arany János iskola

24 A szakmai vezetők feladata
Megvalósításban pedagógusok munkájának segítése Egyeztetések az intézmény vezetőjével Az implementációban részt vevők munkájának támogatása Kötelező dokumentumok készítése, gyűjtése, őrzése 5 éves fenntartás segítése

25 Intézményvezető - főigazgató, tagintézmény-vezetők feladata:
bíztatás, motiválás megbízások adása feltételek megteremtésének segítése TÁMOP elvárásainak és az iskolai működés összehangolásának biztosítása megvalósítás követése aláírások, teljesítményigazolások alapdokumentumok átdolgozásáért felelős 5 éves fenntartás biztosítása

26 Megvalósítók – implementációban, innovációban résztvevők feladata
Kompetenciás programcsomag Napi munka Ajánlások készítése a NPP módosításához

27 Külső szakmai segítség 1.
INTÉZMÉNYI FOLYAMAT-SZAKTANÁCSADÓ segíti a vezetők /int.vez., szakmai vezető/ , projektmenedzsment munkáját együttműködik más tanácsadókkal segítséget nyújt a szükséges dokumentációk összeállításához segíti az értékelést javaslatot tesz a fenntarthatóságra tanácsokat ad – jó gyakorlat, innováció stb.

28 Külső szakmai segítség 2.
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Projektindító nap Bonyhád november 27"

Hasonló előadás


Google Hirdetések