Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gyakran ismételt kérdések Agrár-környezetgazdálkodási Kifizetésekkel kapcsolatban Marticsek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gyakran ismételt kérdések Agrár-környezetgazdálkodási Kifizetésekkel kapcsolatban Marticsek."— Előadás másolata:

1 NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gyakran ismételt kérdések Agrár-környezetgazdálkodási Kifizetésekkel kapcsolatban Marticsek József

2 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Növénytermesztés  Kérdés: Mit kell tenni akkor, ha a kifizetési kérelemben megjelölt növényt a talajállapot miatt nem tudtuk időben elvetni, és ezért eltérő növényi kultúrát vetettünk el?  Válasz: Be kell jelenteni a területileg illetékes MVH kirendeltségen. Figyelni kell arra, hogy csak az adott célprogramban jogosult növény termeszthető. Fontos, hogy a gazdálkodási naplót a változásnak megfelelően, a valós növény vonatkozásában naprakészen vezesse.

3 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Helyszíni ellenőrzés  Kérdés: Várhatóan mikor kezdődnek a helyszíni ellenőrzések?  Válasz: Várhatóan 2006. április második hetétől kezdődnek a helyszíni ellenőrzések.

4 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Területmérés  Kérdés: Mi történik akkor, ha a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatható terület csökkenésének nagysága meghaladja a támogatásba vont terület 3%-át?  Válasz: Amennyiben a területcsökkenés mértéke 3-20% között van, a szankcionálás mértéke a tényleges területcsökkenés kétszerese, illetve a jogosulatlan területre nem jár támogatás. 20%-nál nagyobb területcsökkenés esetén adott évben az adott célprogramba bevont összes területre nem történik kifizetés.

5 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Vis maior eljárás  Kérdés: Hogyan kell vis maior esetet bejelenteni?  Válasz: Az MVH-nál rendszeresített formanyomtatványon, amit a megyei MVH kirendeltségeknél lehet beszerezni. Fontos feltüntetni, hogy kíván-e a gazdálkodó a vis maior helyzet megszűnése után az érintett parcellán valamilyen növényt termeszteni.

6 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Belvíz  Kérdés: Vis maior esetnek számít-e a belvíz?  Válasz: Igen, vis maior esetnek számít a belvíz, az árvíz és az aszály is. A vis maior eseteket a 109/2004 (VI.9.) FVM rendelet szabályozza.

7 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Földhasználó változás  Kérdés: A célprogramba bevont terület értékesítésre került. Ha az új tulajdonos folytatni kívánja a célprogram előírásait, hogyan kell jelenteni a földhasználó változást az MVH- nak? Mi történik akkor, ha egy gazdálkodási év közepén történt a földhasználó váltás? Ebben az esetben a támogatási összeg időarányosan oszlik meg a tulajdonosok között?  Válasz: A földhasználó váltást be kell jelenteni a területileg illetékes MVH-nak. Az új földhasználónak meg kell felelnie az agrár-környezetgazdálkodási jogosultsági előírásoknak:   regisztrált gazdálkodónak kell lennie   mezőgazdasági árbevétellel kell rendelkeznie   teljesítenie kell az adott célprogramhoz tartozó jogosultsági előírásokat  Csatolni kell továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy az új földhasználó vállalja a kötelezettségek betartását. A korábbi földhasználó nyilatkozik a támogatás, illetve az azzal kapcsolatos kötelezettségek átadásáról. Az MVH a nyilatkozatot követő gazdálkodási évtől vezeti át a földhasználó változást.

8 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Tápanyagutánpótlás  Kérdés: A nitrátrendeletben meghatározott maximum 170 kg-os hektáronkénti N mennyiség az egész gazdaságra vetítendő, vagy csak arra a területre vonatkozik, amelyikre kiszórták?  Válasz: Értelemszerűen csak arra a területre vonatkozik, amelyikre kijuttatták. Ugyanakkor a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatban (HGGy) foglaltak alapján a teljes gazdaság területén be kell tartani a HGGY-ben foglalt határértékeket.

9 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 MVH - kapcsolattartás  Kérdés: Hova kell benyújtania a kérelmezőnek a támogatási és egyéb kérelmet?  Válasz: A lakhely vagy székhely szerinti területileg illetékes MVH megyei kirendeltségéhez. Fontos, hogy ne a terület alapján, hanem a lakhely alapján illetékes kirendeltséghez adják be a kérelmet és egyéb más nyilatkozatot stb..

10 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Bérleti szerződés I.  Kérdés: Olyan haszonbérleti szerződés is megfelel, amely nem a teljes támogatási időszakra szól?  Válasz: Igen, de ebben az esetben rendelkezzen a gazdálkodó a tulajdonos hozzájárulási nyilatkozatával arról, hogy a területre agrár- környezetgazdálkodási kötelezettség vállalást tesz és ehhez a tulajdonos hozzájárul a teljes támogatási időszak alatt. A tulajdonosnak ezt a nyilatkozatot legkésőbb az Ön támogatási kérelme benyújtásának napjáig kell megtennie. A nyilatkozat meglétét a helyszínen ellenőrzi az MVH.

11 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Bérleti szerződés II.  Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha a tulajdonos a tulajdonosi nyilatkozat ellenére a bérleti idő és a támogatási szerződés lejárata előtt felmondja, vagy nem hosszabbítja meg a bérleti szerződést a bérlővel?  Válasz: Ezt mindkét esetben a két fél közötti polgári jogviszony rendezi, támogatás a bérleti szerződés megszűnésétől nem folyósítható. A támogatás alapja a termőföld megléte.

12 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Bérleti szerződés III.  Kérdés: Van-e jogkövetkezménye annak, ha a program egy adott évének letelte után a termőföld tulajdonosa akár használóként, akár bérbeadóként kivonja a területet a programból még az 5 év letelte előtt?  Válasz: Igen, mert a programba való belépéskor a gazdálkodó a kötelezettségeket 5 évre vállalta.

13 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Zöldségtermesztés  Kérdés: A támogatási kérelemben feltüntetett terület 20%-án zöldségtermesztést folytattunk. A következő évben eltérhet-e a zöldségtermesztés mértéke, akár az érintett blokkok, akár a terület vonatkozásában?  Válasz: Igen.

14 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Növényvédelem  Kérdés: A mellékletben felsorolt nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagok tiltása a kombinációkra is érvényes?  Válasz: Igen, a tiltott hatóanyag kombinációként sem lehet benne a kijuttatott növényvédőszerben.

15 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Kompenzációs terület  Kérdés: Ökológiai kompenzációs területekké az egyes parcellák öt százalékát, vagy a teljes terület öt százalékát kell kialakítani?  Válasz: Az egyes parcellák öt százalékát kell kompenzációs területté kialakítani.

16 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Tápanyagutánpótlás ÉTT-n  Kérdés: A 150/2004. (X.12.) FVM rendelet 28. § c) pontjában 90 kg/ha/év kijuttatható nitrogén hatóanyagot határoz meg a rendelet. Ugyanezen pont szerint ez a mennyiség istállótrágyával, vagy zöldtrágya-növény termesztésével pótolható. Helyes-e az az értelmezés, hogy csak istállótrágyával, zöldtrágyával juttatható ki a 90 kg/ha/év hatóanyag és műtrágya nem használható?  Válasz: Igen, (szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram)

17 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Állatállomány I.  Kérdés: A jogosultsági feltételként megjelölt 0,2 állategység/hektár minimális állatállományt az összes gyepterületre vonatkozóan kell teljesíteni?  Válasz: Nem, mivel a feltétel csak a programba bevitt gyepterületre vonatkozik. A helyszíni ellenőrzéskor történik a programba bevitt gyepterületre vonatkozó állatlétszám feltételek ellenőrzése.

18 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Állatállomány II.  Kérdés: Amennyiben a tartásomban lévő állatállomány meghaladja a vállalt célprogramban megadott állatsűrűség mértékét, de csak az engedélyezett létszámot kívánom legeltetni, (az állatok másik része istállózott tartásban van) jogosult vagyok-e a programban való részvételre?  Válasz: A kérelemben az összes állatlétszámot fel kell tüntetni, mely alapján a jogosultsági feltételnek való megfelelést - a minimum 0,2 állategység meglétét - ellenőrzi az MVH. A célprogram előírása legeltetett állományra vonatkozik, a legeltetési állatsűrűséget csak a valóban legelőn tartott állomány alapján számítják ki.

19 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Gyeptípusok  Kérdés: Mi alapján lehet eldönteni, hogy a legelő (szikes, száraz, fás) milyen besorolású az eltérő állategység követelményekhez?  Válasz: A területileg illetékes Növény- és Talajvédelmi Szolgálathoz kell fordulni tájékoztatásért.

20 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Növényvédelmi előrejelzés  Kérdés: A növényvédelmi előrejelzés azt jelenti, hogy a kérelmezőnek erre a célra műszert kell beszereznie?  Válasz: Saját műszerrel is mérhető az előrejelzés, de elfogadott a jelenlegi szolgáltatók (pl.:NTSZ, hegyközségek) által biztosított előrejelzési adatok gyűjtése és felhasználása.

21 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Rügyvizsgálat  Kérdés: Ki végezheti a rügyvizsgálatot és hogyan kell ezt dokumentálni?  Válasz: A gazdálkodó saját maga is végezheti, eredményét a gazdálkodási naplóban kell rögzíteni.

22 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Helyes Gazdálkodási Gyakorlat I.  Kérdés: A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat (HGGy) előírása, hogy a vetésváltásban ötévente egyszer pillangóst, vagy zöldtakarmányt kell termeszteni, beleértve a másodvetést is. Mit jelent ez a kitétel? Mekkora területen, mennyi ideig?  Válasz: A gazdaság teljes területének megfelelően kell az előírást alkalmazni az 5 év alatt, beleértve a másodvetésként vetett pillangóst is.

23 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Helyes Gazdálkodási Gyakorlat II.  Kérdés: Minden parcellán kell-e az öt év alatt pillangóst, vagy zöldtakarmányt termeszteni?  Válasz: Nem feltétlenül, mivel a HGGy előírásait a teljes gazdaság területére vonatkozóan kell alkalmazni.

24 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Gazdálkodási Napló I.  Kérdés: Táblatörzskönyv vezetéséről át kell-e térni a gazdálkodási napló vezetésére?  Válasz: Nem, a táblatörzskönyvet a továbbiakban is vezetheti a gazdálkodó, azonban a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásai alapján a gazdálkodási napló vezetése kötelező az agrár- környezetgazdálkodási és a Kedvezőtlen Adottságú Területek kompenzációs támogatásának igénybevételekor a gazdaság egész területére.

25 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet NVT AKG kötelező képzés 2006 Gazdálkodási Napló II.  Kérdés: Az MVH ellenőrei előzetesen megkapják az ellenőrizendő gazdák gazdálkodási naplóit vagy azt a gazdának kell odaadnia az ellenőrzés során?  Válasz: A gazdálkodási naplót a helyszíni ellenőrzés során tekinti meg az ellenőr. A gazdálkodási naplót nem az MVH-hoz kell beküldeni, hanem a jogszabályok alapján az FVM illetékes főosztályára.


Letölteni ppt "NVT AKG kötelező képzés 2006 FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet Gyakran ismételt kérdések Agrár-környezetgazdálkodási Kifizetésekkel kapcsolatban Marticsek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések