Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatási lehetőségek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatási lehetőségek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján."— Előadás másolata:

1 Támogatási lehetőségek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján

2 Források •EU szakbizottsága (STAR) általi elfogadás: 2004. Július 20. •EU Bizottság általi elfogadás: 2004. Aug. 27. •Pénzügyi keret (2004-2006): –Hazai: 39 MD Ft. –EU: 192 Md Ft. (EMOGA Garancia Részleg)

3 Általános célkitűzések •Termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének, és piaci pozícióinak a javítása •Kiegészítő jövedelem a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodóknak •Környezeti Állapot megőrzése, javítása •Környezeti adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakítása

4 Támogatási jogcímek: •Agrár-környezetgazdálkodás •Kedvezőtlen adottságú területek támogatása •Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeknek való megfelelés •Mezőgazdasági területek erdősítése •Korai nyugdíj (2006-tól) •Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása •Termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása •Technikai segítségnyújtás

5 Igénybevétel rendje •Támogatási kérelem ( nem pályázat), MVH formanyomtatványok kötelező alkalmazása •Kizárólag postai úton •Határidők betartása, •Szankciók: »csökkentés, »elvesztik a tárgyévi jogosultságot, »a jövőbeni támogatásból kizárható, »bírság •Kifizetés: évente, kérelem alapján •Támogatás jellege: normatív: »földalapú »állatlétszám alapú »limitált

6 Jogi szabályozási rend •Horizontális szabályok –MVH törvény –NVT kihirdetéséről, és a kedvezőtlen adottságú területekhez tartozó településlistáról FVM rend –NVT igénybevétel általános rendjéről FVM rendelet –Standard Fedezeti Hozzájárulásról FVM rendelet •Vertikális szabályok –Támogatási célprogramokról külön-külön FVM rendelet –Korai nyugdíjról 2005-ben törvény –Technikai segítségnyújtásról az FVM miniszter közvetlenül rendelkezik

7 Kedvezőtlen adottságú térségek (I.) •Nem AK rendszeren alapul (korábban 17 AK alatti területek) •Komplex közgazdasági elemzés, hivatalos statisztikai alapon •Fizikai blokkazonosító szinten határozzák meg •Nem feltétlenül a település teljes területe •Alap: 1257/1999/EK rendelet

8 Kedvezőtlen adottságú térségek (II.) •19. Cikk: kedvezőtlen helyzetű térség, amelyekben fennáll a földhasznosítás megszüntetésének a veszélye, ahol a természeti környezet megőrzése szükséges. Gazdálkodási jellemzők: •A) nehezen művelhető föld, amely első sorban külterjes állattartással hasznosítható •B) a mezőgazdaságban alkalmazott teljesítménymutatók szerint kimutathatóan rosszabbak a termelési eredmények •C) Első sorban mezőgazdaságból élő fogyó mezőgazdasági lakosság, ami veszélyezteti a térség életképességét

9 Kedvezőtlen adottságú térségek (III.) •20. Cikk: egyéb egyedi hátrányokkal érintett térségek, ahol azért kell gazdálkodási tevékenységet folytatni, mert –Védeni, javítani kell a környezetet –Meg kell őrizni a térség idegenforgalmi potenciálját –Meg kell védeni a partvidéket

10 Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) •Tesztüzemi rendszer alapján számolják •Évente korszerűsíteni kell •Adott mezőgazdasági tevékenység milyen jövedelmet biztosíthat (pl. búza 64.590 Ft; •Burgonya: 430.716 Ft; tejhasznú tehén: 194. 732 Ft; sertés: 15.956 Ft) •Európai Méretegység (EUME) – SFH alapon számolják •1 EUME 1.200 euró •Önellátó gazdaság: évente 5 EUME (6.000 euró, kb. 1,5 M Ft.)

11 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (I.) •A 1257/1999 EK Tanácsi rendelet 41. §-nak megfelelően a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kialakítására kijelölt szervezet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

12 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (II.) •Illetékes Hatóság (Competent Authority) •az EMOGA Garancia Részlege illetékes hatósága a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Akkreditációs Osztálya. •Az Illetékes Hatóság csak abban az esetben hagyja jóvá a Kifizető Ügynökség akkreditációját, ha az teljes mértékben megfelel a meghatározott akkreditációs követelményeknek és az intézmény adminisztrációs és számviteli folyamatai megfelelnek az EU követelményeinek.

13 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (III.) •Program Menedzsment Egység •A NVT program szintű menedzsment feladatainak ellátását az FVM-ben az Illetékes Hatóságtól elkülönült szervezeti egység látja el. Ez az egység az Irányító Hatósági Főosztályon került felállításra. Az Irányító Hatósági Főosztály felel az AVOP irányító hatósági feladataiért is. Ezáltal az NVT és az AVOP közötti program szintű koordináció hatékonysága várhatóan javul.

14 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (IV.) •Menedzsment Bizottság •Program Menedzsment Egység munkáját Menedzsment Bizottság segíti •Napi szintű tanácsadói kérdésekkel foglalkozik, amelyek nem igénylik a Monitoring Bizottság döntését. •A Menedzsment Bizottság szükség esetén gondoskodik a Program megvalósításának hatékony összehangolásáról, a társfinanszírozott tevékenységekhez kapcsolódó „legjobb gyakorlat” elterjesztéséről.

15 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (V.) •. Monitoring Bizottság •A Monitoring Bizottság feladata az NVT céljai elérésének értékelése és a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatok megosztása. •Olyan horizontális kérdéseket vitat meg, amelyek konszenzust igényelnek. •Felelős a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében kialakított stratégiai célkitűzések megvalósulásának átfogó monitoringjáért. •Az adatokat az MVH szolgáltatja

16 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (VI.) •A végrehajtásért felelős intézmények •Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal –végrehajtási, –a kifizetési és –a kifizetés elszámolási funkciók, valamint – a program monitoringjához és értékeléséhez szükséges adatgyűjtés

17 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (VII.) •Állami Erdészeti Szolgálat –részt vesz az irányítási és ellenőrzési feladatokban –az NVT „erdőtelepítés” intézkedésével kapcsolatos delegált feladatokat tekintve az ÁESz és az MVH közötti koordinációt Delegálási Szerződés rögzíti

18 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (VIII.) •Az FVM Növény- és Talajvédelmi Szolgálata •Az ”Agrár-környezetgazdálkodás” és a „Kedvezőtlen adottságú területek támogatása” intézkedés esetén az MVH-val kötött együttműködési megállapodás keretén belül a Növény és Talajvédelmi Szolgálat (NTSZ) végzi az éves kifizetéseket megelőző, speciális szakmai tudást igénylő 5 %-os helyszíni ellenőrzéseket

19 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (IX.) • Az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomásai –A „Megfelelés az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek” intézkedés esetében az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomások (ÁÉEÁ) szintén technikai szolgáltatásokat nyújtanak a kedvezményezettek 5%-ának az éves kifizetéseket megelőző, speciális szakmai tudást igénylő helyszíni ellenőrzése során.

20 Az NVT végrehajtásának intézményrendszere (X.) •Nemzeti Park Igazgatóságok –A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az MVH között létrejött megállapodás biztosítja a releváns környezetvédelmi rendelkezések betartásának rendszeres ellenőrzését azokon a területeken, amelyek beléptek az NVT valamely Érzékeny Természeti Területeken (ÉTT) alkalmazandó agrár- környezetgazdálkodási célprogramjába.


Letölteni ppt "Támogatási lehetőségek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések