Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Jövőképek, realitások” Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Dr. Maácz Miklós főovh. FVM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Jövőképek, realitások” Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Dr. Maácz Miklós főovh. FVM."— Előadás másolata:

1 „Jövőképek, realitások” Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Dr. Maácz Miklós főovh. FVM

2 Az alapvető célok Göteborgi fenntarthatósági célok (2001) Növekedést és munkahelyteremtést célzó, megújult lisszaboni stratégia (2005. február 2.) –Európát vonzóbb befektetési célponttá és munkahellyé kell tenni –Elő kell mozdítani a növekedés motorjának számító tudást és innovációt –Versenyképesség a világ többi gazdasági centrumával szemben

3 Egységes vidékfejlesztési politika A vidékfejlesztés egységes politika, amely a három tematikus tengelynek megfelelő célokat öleli fel A tagországoknak a hét évre szóló egységes vidékfejlesztési stratégiát, illetve arra épülő egységes programot kell benyújtaniuk

4 A vidékfejlesztési programok tengelyei A vidékfejlesztési stratégiák és programok négy tengely mentén épülnek fel, nevezetesen: Tematikus tengelyek 1. tengely: a mezőgazdasági és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása 2. tengely: a környezet minőségének javítása 3. tengely: a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása Módszertani tengely 4. tengely: Leader helyi kezdeményezések

5 A magyar vidékfejlesztési program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1. tengely 47% 2. tengely 32% 3. tengely 17% Technikai segítségnyújtás 4% LEADER 5%

6 ÚMVP Fő célkitűzés: a mezőgazdasági termelés ágazati között egészségesebb arány megteremtése Alapvetés: Magyarországnak a gabona termelésére kell alapoznia stratégiáját, ezzel együtt a termelés szerkezetén lehet és kell is változtatni (gabonatárolás, intervenció nehézségei): -gabonatermő területek csökkentése -erdősítés -kertészet -megtermelt gabona felhasználása -bioetanol és biodízel -állattenyésztés Alternatív energiaforrások felhasználása: biomassza (energiaerdők), biogáz (trágyatárolók)

7 Versenyképesség (1. tengely) Beruházás (65% az ÚMVP 1. tengelyen belül) Kutatás-fejlesztés Innováció Képzés, ismeret-átadás

8 2. tengely támogatásai A tengely intézkedéseinek általános megközelítése azon a felismerésen alapszik, hogy a környezetvédelmi szolgáltatások fejlesztése és az állatbarát gazdálkodási gyakorlat előmozdítása céljából a gazdálkodókat térítésben kell részesíteni, különösen, ha a kötelező előírásokon túlmutató kötelezettségeket vállalnak.

9 A 2. tengely jelentősége A nem mezőgazdaságból, és nem is vidéken élők jólétében és közérzetének javításában való szerepe elvitathatatlan A tanácsi rendelet alapján a 2. tengely kötelező minimális súlya a vidékfejlesztési programokon belül 25%, míg a másik két tengelyé 10- 10%.

10 Környezeti állapot Három EU-szintű prioritási terület: –biológiai sokféleség (biodiverzitás), –a hagyományos vagy jelentős természeti értéket képviselő mezőgazdasági vidékek megóvása és fejlesztése, –éghajlatváltozás és vízgazdálkodás.

11 A vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása A 3. tengely intézkedéseinek alapvető célja a munkahelyteremtés, ezáltal a lisszaboni célkitűzések megvalósítása –A 3. tengely mutat túl a mezőgazdaságból élők igényein, intézkedései a vidéki lakosságot célozzák meg, függetlenül attól, hogy mi az egyes szereplők jövedelmének forrása. –A munkahelyteremtésen, vállalkozásfejlesztésen túl nagy jelentősége van a falvak, kistérségek, mint vidéki közösségek fejlesztésének, az élhető környezet kialakításának, továbbá a vidéken élők helybenmaradását lehetővé tévő helyi szolgáltatások támogatásának.

12 Új intézkedések a 3. tengelyen belül Vidéki alapszolgáltatások –1. Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató terek, ezen belül: –Integrált kistelepülési közösségi és szolgáltató tér kialakítása a hiányzó és szükséges szolgáltatások biztosításához. 1000 fő alatti, szolgáltatáshiányos vagy ellátásszervező funkció nélküli kistelepüléseken egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásoknak egyaránt helyt adó ún „életházak”. –A jelenleg létező Általános Művelődési Központok intézményeinek külső-belső felújítása, épületegyüttesek funkcióiknak megfelelő összekapcsolása és integrált közösségi és szolgáltató térré való átalakítása. –2. Tanyás térségek villamosítása és egyéb alapszolgáltatások kialakítása –3. Szociális földprogram –4. Egyéb szolgáltatások (adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások; kulturális, kommunikációs és rekreációs szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; szociális szolgáltatások) Helyi vidékfejlesztési irodák – Helyi vidékfejlesztési közösségek – Helyi vidékfejlesztési tervek –Magán és közszféra együttműködése, PPP projektgenerálás információs szolgáltatás tanácsadás HVK titkársági és adminisztrációs feladatai Adatgyűjtés, utánkövetés

13 LEADER tengely Helyi vidékfejlesztési stratégiák Magyarországon sikeres – 78 akciócsoport További fejlődés előtt áll – kapcsolat a HVK-kal

14 A 2007-ben induló jogcímek 1.Állattartótelepek korszerűsítése 2.Gépek, technológiai berendezések beszerzése 3.Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése 4.Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 5.Növénytermesztés és kertészet korszerűsítése 6.A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása 7.Mezőgazdasági termékek értéknövelése 8.Termelői csoportok működése 9.Félig önellátó gazdaságok szerkezetátalakítása 10.Mezőgazdasági bekötő- és feltáró utak fejlesztése 11.A kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás

15 ÚMVP intézményei Irányító Hatóság - FVM Kifizető Ügynökség - MVH Igazoló szerv - KPMG Monitoring bizottság

16 ÚMVP lebonyolítása Jogcím-rendelet Kérelem Támogatási határozat

17 Jogszabályok – jogcím- rendeletek 2007. évi XVII. tv. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 23/2007. (IV.17.) FVM r. Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 24/2007. (IV.17.) FVM r. Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról 25/2007. (IV:17.) FVM r. Az EMVA-ból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól 26/2007. (IV.17.) FVM r. Az EMVA-ból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 27/2007. (IV.17.) FVM r. Az EMVA-ból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 82/2007. (IV.25.) Korm. r. Az EMVA-ból, az EHA-ból, valamint az EMGA- ból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről

18 Köszönöm a figyelmet! Dr. Maácz Miklós főosztályvezető-helyettes FVM maaczm@fvm.hu 301-4829


Letölteni ppt "„Jövőképek, realitások” Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Dr. Maácz Miklós főovh. FVM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések