Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Budapest, 2005. február 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Budapest, 2005. február 9."— Előadás másolata:

1

2 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Budapest, 2005. február 9.

3 2 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire 2004-2006 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv főbb céljai:  Az EMOGA garanciarészlegéből finanszírozandó vidékfejlesztési intézkedések egységes keretbe foglalása  A vidéki térségek fejlődését szolgáló célok, prioritások kijelölése A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv jogi háttere:  1257/1999 EK Tanácsi Rendelet és módosításai  1783/2003 EK Rendelet  567/2003 EK Rendelet  817/2004 EK Bizottsági Rendelet  141/2004 Bizottsági Rendelet  447/2004 Bizottsági Rendelet  740/2004 Bizottsági Rendelet  Csatlakozási Szerződés

4 3 NVT mérföldkövei Tervezés kezdete: 2003. január Brüsszeli elfogadás időpontja: 2004. július 20. Hivatalos értesítés az elfogadásról: 2004. augusztus 26. NVT magyar jogszabályainak megjelenése: 2004. szept. 11 – okt. 13. Támogatási kérelmek benyújtása (1. kör): 2004. szept. 15 – nov. 30. (Kivéve: EU követelményeknek való megfelelés: 2005. április 30. )

5 4 Az újonnan csatlakozó országok NVT-inek jóváhagyása Brüsszelben 2004. június 23.  Málta  Litvánia  Lettország  Észtország 2004. július 20.  Lengyelország  Szlovákia  Szlovénia  Magyarország

6 5 Agrár- környezetgazdálkodás Az intézkedés célja egy olyan mezőgazdasági gyakorlat elterjedésének elősegítése, amely az erőforrások fenntartható használatán, a környezeti és természeti értékek megőrzésén, a vidéki táj értékeinek megóvásán, valamint minőségi termékek előállításán alapszik. Az intézkedés rövid leírása 5 éves periódusra vállalt ösztönző támogatások különböző környezetkímélő módszerek alkalmazásáért; különböző szintű vállalásokat feltételező célprogramokon keresztül Célprogramok  szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  vizes élőhelyekhez kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  extenzív állattartáshoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport  kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

7 6 Kedvezőtlen adottságú vagy környezetvédelmi korlátozások alá eső területek támogatása Az intézkedés célja Kedvezőtlen adottságú területeken a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatnak megfelelő gazdálkodók támogatása, a környezetvédelmi követelményeknek eleget tevő mezőgazdasági célú földhasználat biztosítása. Az intézkedés rövid leírása: Kompenzációs támogatás kifizetése azon gazdálkodók számára, akik a 1257/1999/EK Tanácsi Rendelet vonatkozó cikkelyei szerint olyan területen gazdálkodnak, amely egyrészt (19. Cikkely):  alacsony hozamú, nehezen művelhető,  bruttó termelési értéke nem éri el az országos átlag 80%-át,  a népsűrűség nem éri el az országos átlag 50%-át és a mezőgazdaságból élők aránya nagyobb, mint 8,25%  Másrészt (20. Cikkely):  fokozottan savanyú talajú területek,  extrém sótartalmú területek;  extrém vízgazdálkodású területek;  extrém fizikai jellemzők (agyag vagy homoktalajok)

8 7 Mezőgazdasági területek erdősítése Az intézkedés célja az erdőterület és az erdők környezetvédelmi, gazdasági, szociális-közjóléti szerepének növelése. Az intézkedés rövid leírása: A támogatás háromféle támogatástípusból áll:  erdőtelepítési első kivitel (létesítés) – a mezőgazdasági művelésű területek erdősítése és szükséges esetekben az ezt kiegészítő, a létesítéshez tartozó, igazolt többletköltség igényű munkák,  az erdőtelepítések ápolása és védelme az erdőtelepítési első kivitelt követő maximum öt évig,  erdőtelepítési jövedelempótló támogatás az erdősített területek után maximum húsz éves időtartamon keresztül a jövedelem kiesés fedezésére.

9 8 Korai nyugdíjazás (Tervezett bevezetése:2006-tól) Az intézkedés célja: jövedelem biztosítása az árutermeléssel felhagyó idősebb gazdálkodók számára, a gazdálkodók korösszetételének javítása és ésszerű birtokméretek kialakítása. Az intézkedés rövid leírása: A gazdaságok átvevői, azoknak a gazdáknak lépne a helyébe, akik nem rendelkeznek fejlesztésére fordítható kapacitással, és nem nyereséges a gazdálkodásuk. A gazdaságok átadása során az átlagos gazdaságméret várhatóan növekedni fog, csökkentve ezáltal azokat az életképességi problémákat, amelyeket a szétaprózott birtokméret okoz, a gazdaságot átadó idősebb korosztály pedig méltányos módon kerül kivezetésre a termelésből.

10 9 Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása Az intézkedés célja azon gazdálkodók támogatása, akik piacorientált gazdálkodásra kívánnak áttérni és ennek érdekében a gazdaságuk szerkezetében is képesek változtatásokat véghezvinni. Az intézkedés rövid leírása: Az intézkedés öt éven keresztül évi 1000 € támogatást nyújt azon gazdálkodók számára, akik vállalják a jogosultsági feltételekben foglalt kritériumokat és jelenlegi gazdálkodási rendszerüket hajlandók, illetve a támogatás segítségével képesek piacképesen jövedelmezővé tenni.

11 10 Az EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése Az intézkedés célja: A Tervben meghatározott üzemi méretű állattartó gazdaságok támogatása a közösségi jogszabályokon alapuló környezetvédelmi és állatjóléti szabályok betartásában. Az intézkedés rövid leírása: Az intézkedés két alintézkedésből áll. I. Környezetvédelmi alintézkedés: A gazdálkodó a telepen belüli trágyakezelés és tárolás eszközeinek kiépítéséhez kaphat támogatást (beruházási támogatás), maximum 3 éves időszakon keresztül maximum évi 25 000 €-t. II. Állatjóléti alintézkedés: célja a már működő állattartó telepek állatjóléti és állathigiéniai szabályoknak való megfeleltetéséhez kaphat a gazdálkodó támogatást (beruházási támogatás), maximum 3 éves időszakon keresztül maximum évi 25 000 €-t. Kompenzációs támogatás: a férőhelyi követelményeknek megfelelő gazdaságok támogatása (sertés, borjú, tojótyúk).

12 11 Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása Az intézkedés célja a termelői csoportok létrehozásának és adminisztratív működésének támogatása. Az intézkedés rövid leírása: Az egyéni gazdálkodók élvezhetik a koncentrált piaci megjelenés előnyeit (termékértékesítések, anyag- és eszközbeszerzések), a termékek piaci előkészítése, piaci információs rendszer, továbbá bizonyos nagy értékű termelőeszközök üzemeltetése során. A támogatás a következő ágazatokban vehető igénybe: GabonaNyers tehéntej RizsEgyéb nyers tej BurgonyaSzarvasmarha OlajosnövényekSertés CukorrépaNyúl Textilipari növényekJuh és kecske Vágott virág és szaporítóanyagHal Szőlő és borPrémes állat Fűszer és gyógynövény Baromfi és tojás Faiskolai termékMéz

13 12 Az NVT indikatív pénzügyi táblázata (M €)

14 13 Támogatási jogcímek feldolgozottsága (2005. február 7. állapot)

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Budapest, 2005. február 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések