Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Készítette: Galambos Annamária FVM – Agrár-vidékfejlesztési Főosztály –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Készítette: Galambos Annamária FVM – Agrár-vidékfejlesztési Főosztály –"— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Készítette: Galambos Annamária FVM – Agrár-vidékfejlesztési Főosztály – Környezetgazdálkodási Osztály 2010. május 09. „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

2 Agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) 2002, 2003 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) AKG 2004-2009 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) AKG 2009-2014

3 Az NVT AKG jogszabályi háttere Uniós jogszabályok: 1257/1999/EK rendelet; 445/2002/EK rendelet Bizottság által elfogadott dokumentum: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006. (az egész országra) Hazai jogszabályok: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004 (X. 12.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004 (I. 13.) FVM rendelet

4 Támogatási időszak: 2004. szeptember 1. – 2009. augusztus 31. között Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2004. október 15. és november 26. között Kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2004/2005. gazdálkodási évre a támogatási kérelem, 2005/2006. gazdálkodási évben február 1. és február 28. között, 2006/2007. gazdálkodási évtől kezdődően évente április 1. és május 15. között. 2008/2009. gazdálkodási évtől elektronikus úton, az egységes kérelem részeként Nemzeti Vidékfejlesztési Terv AKG

5 Az ÚMVP AKG jogszabályi háttere Uniós jogszabályok: -1698/2005/EK rendelet; 1974/2006/EK és 1975/2006/EK rendeletek Bizottság által elfogadott dokumentum: - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (egész országra) Hazai jogszabályok: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár- környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV.24.) FVM rendelet

6 Támogatási időszak: 2009. szeptember 1. – 2014./2019. augusztus 31. között Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2009. június 1. és július 25. között Területazonosítási kérelem benyújtási időszak: május 15-ig, a kifizetési kérelem benyújtása előtt Kifizetési kérelem benyújtási időszak: az egységes kérelem részeként évente április 1. és május 15. között, elektronikus úton A támogatási összeg kifizetése forintban történik. A forint/euró átváltási árfolyam – 2808/1998/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdés alapján – minden gazdálkodási évben azon év január 1-ei árfolyama, amelyben a kifizetési kérelem jóváhagyásáról szóló határozatot meghozta az MVH. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program AKG

7 Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 2002-2009. 1 163 6631 481 000234 631148 627Támogatott terület nagysága (ha) 14 68823 8405 0562 493Támogatottak száma (db) 2 259 9841 833 705301 383271 751Igényelt terület nagysága (ha) 24 97335 8557 5035 321Igénylők száma (db) 2009 (ÚMVP) 2004 (NVT) 2003 (NAKP) 2002 (NAKP)

8 Az ÚMVP AKG általános rendszere Önkéntes kötelezettségvállalás Kompenzációs támogatás, a kötelező előírásokon túlmutató többletköltségek és kieső jövedelem ellentételezés céljából Normatív területalapú támogatás (előre kalkulált támogatási összegekkel) Előírás csomagok – célprogramok közül lehet választani Horizontális és Zonális célprogramok Célprogramcsoportok: szántó; gyep; ültetvény; vizes élőhelyek Öt (tíz) éves támogatási időszak Gazdálkodási év szeptember 1-től augusztus 31-ig Jogszabályban előre rögzített követelmények Támogatási kérelmek elbírálása előre meghatározott pontozás alapján történik Területi szempontok (terület érzékenysége – nitráté., KAT, Natura) Gazdálkodási szempontok (korábbi program, terület aránya)

9 Az ÚMVP AKG általános rendszere Támogatás felépítése valamennyi célprogram esetén Jogosultsági feltételek A támogatási időszak alatt végig fennálló kritériumok Az adott gazdálkodási évben fennálló kritériumok Kötelezettségek Teljes gazdaság területén betartandó előírások (pl.: gazdálkodási napló vezetése) A célprogramba bevitt területen a célprogram előírásainak betartása (pl.: talajmintavétel; környezetkímélő vegyszerhasználat; kaszálási szabályok) Egyéb kötelezettségek (pl.: kötelező képzésen való részvétel) Támogatási összegek Előre meghatározott összegek, melyek az adott évi hasznosításhoz igazodtak (pl.: zöldségnövény termesztés)

10 Az ÚMVP AKG általános rendszere Végrehajtás felépítése valamennyi célprogram esetén Egy alkalommal van lehetőség támogatási kérelem beadására – 5 évig végrehajtás Több támogatható kérelem Végrehajtási könnyebbségek – párhuzamosság megszüntetése Előre meghatározott eljárásrendi szabályok Pl.: Célprogram váltásra nincs lehetőség Támogatás igénylésének lépései Támogatási kérelem beadása – támogatási határozat Évenként kifizetési kérelem beadása Az adott évi hasznosítási kód alapján Valamennyi területalapú támogatással egyidejűleg (egységes kérelem)

11 Az NVT és az ÚMVP AKG különbségei Uniós rendeletekből és Bizottsági iránymutatásokból adódó eltérések -Minimum követelmények megváltoztak -Helyes Gazdálkodási Gyakorlat (NVT) kontra Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot és Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények – azaz kölcsönös megfeleltetés (ÚMVP) -Új kompenzációs támogatási jogcímek jelentek meg -Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatása is igénybe vehető -Beruházási jellegű támogatásokat is tartalmazó elemek külön vétele -Nem termelő beruházások mg. területen -Egyes célprogramok megszüntetése -Extenzív halastavak célprogram támogatása a HOP-ból lehetséges -Veszélyeztetett és őshonos állatok tartásának támogatása külön intézkedés -Ritka és veszélyeztetett növények génmegőrzése külön intézkedés

12 Az NVT és az ÚMVP AKG különbségei Hazai kívánalmakból adódó különbségek Magasabb minőségi szintű programok Megszűnt célprogramok (pl.: Alapszintű szántóföldi célprogram) Új célprogramok: Több zonális célprogram (pl.: túzok élőhely, kék vércse cp.) Nem csak természetvédelmi (pl.:szél, illetve víz erózió elleni védelem) Célprogramok előírásainak pontosítása, bővítése (korábbi évek tapasztalatai alapján) ellenőrzési kérdések (pl.: legeltethető állatokra való szűkítés) szakmai kívánalmak (pl.: levélanalízis elvégzése) Célprogramonkénti pontozás különböző célok mind érvényesülhessenek (ökogazdálkodás, természetvédelem, talajvédelem) Differenciált támogatási összegek most már gyep és ültetvény esetében is Valamennyi jogszabályban meghirdetett célprogram el tudott indulni.

13 Végrehajtás megkönnyítése Területek azonosítása 5 évre - területazonosítási kérelem benyújtása Kizárólag elektronikus kérelembeadás Eljárásrendi szabályok tisztázása Ellenőrzési szempontok minél teljesebb körű beépítése Bejelentési kötelezettségek (pl.: zöldtrágyázás) Jogkövetkezmények szigorítása 5 szintű szankció, előírásonkénti jogkövetkezmény bevezetése Gazdálkodók további segítése (definíciók rögzítése) Egységes kérelem része IH közlemények, részletes Gazdálkodási Napló elektronikus beküldése Tájékoztatók, kiadványok, fórumok Az NVT és az ÚMVP AKG különbségei

14 ÚMVP AKG célprogramjai

15 További területalapú támogatások Egyidejűleg, ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetőek: az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás (ún. „SAPS”); az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítő nemzeti támogatás (ún. „TOP-UP”); az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása (ún. „KAT”). Egy parcellán csak egy AKG célprogram alkalmazható, a célprogramok közti váltásra nincs lehetőség.

16 ÚMVP AKG jogosultsági feltételei ügyfél-regisztrációs szám, mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel, a földterületek hasznosításával összefüggésben felmerülő költségek, illetve kockázat viselése a célprogramba bevont területen a teljes támogatási időszak alatt jogszerű földhasználat (bérleti szerződés, MNV Zrt.), a földhasználó megfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek A célprogramok jogosultsági feltételei: a teljes célprogram igénybevételének feltételei + az adott évre vonatkozó kifizetés feltételei

17 Támogatási kérelem pontozása Objektív – környezeti, vidékfejlesztési, gazdasági – szempontok figyelembe vételével történő pontozás a 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet 3. mellékletében meghatározott pontrendszer alapján. Rangsorolás: a rendelkezésre álló forráskerethez képest nagyobb támogatási igény esetén, célprogramonként -> integrált szántóföldi célprogram (44,2 pont) Kiemelendő pontozási szempontok: területi szempontok (pl.: Natura 2000 terület, Kedvezőtlen Adottságú Terület (KAT), Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) zónarendszer), korábbi részvétel az NVT AKG-ban, agrár felsőfokú vagy középfokú végzettség, szaktanácsadói szerződés, termelői Csoport/ Termelési és Értékesítési Szövetkezeti tagság (szántóföldi és gyepgazdálkodási célprogramoknál), állatállomány (szántóföldi célprogramoknál), ökológiai gazdálkodásból származó állat (gyepgazdálkodási célprogramnál), védett őshonos állat megléte, adott célprogramba bevitt földterület aránya.

18 Területazonosítási kérelem Célja: A támogatási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott területek Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátákkal (EOV koordináták) történő beazonosítása Benyújtás: a kifizetési kérelem benyújtása előtt, május 15-ig A kérelem tartalma: a támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott terület(ek) legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátái, KET enként feltüntetve. Költségek fedezete gazdálkodónként: 20 eurónak megfelelő forintösszeg + hektáronként 2 eurónak megfelelő forintösszeg Kifizetés: az első gazdálkodási évre jutó támogatással egyidejűleg Ha a területazonosítási kérelem az első gazdálkodási évben nem kerül benyújtásra, a gazdálkodó elesik az első évi támogatástól!

19 Kifizetési kérelem Benyújtás: 2010-től évente, az egységes kérelem részeként május 15-ig, elektronikusan Kifizetés: a területazonosítási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott EOV koordináták által beazonosított területeken, táblaszinten Kifizetési kérelmek határidőn túli benyújtása: -további 25 napig, naponként 1%-kal csökkentés (késedelmes benyújtás, módosítás) -pontosítás (olyan változtatások, melyek nem érintik a támogatási összeget) a gazdálkodási év végéig, helyszíni ellenőrzés esetén az erről szóló értesítésig elektronikus úton Blokktérképet nem kell mellékelni! Adatszolgáltatási kötelezettség az MVH felé! (pl. művelési ág változás átvezetéséről rendelkező földhivatali határozat másolati példánya, ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolás, ritka növényfajták termesztéséről az MgSzH által kiállított igazolás)

20 Betartandó minimumkövetelmények Teljes támogatási időszak alatt be kell tartani: kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó előírások (HMKÁ és JFGK előírások összessége), tápanyag-gazdálkodásra valamint a növényvédő szer használatra vonatkozó minimumkövetelmények, egyes célprogramokra vonatkozó előírások. Az előírások gazdaság teljes területén történő betartását az MVH ellenőrei az illetékes szakhatóságok bevonásával helyszínen is ellenőrzik!

21 ÚMVP AKG további követelményei Gazdálkodási Napló (kötelező előírások és az egyes célprogram-előírások ellenőrizhetősége) Egyes adatainak benyújtása (web-GN): minden lezárt gazdálkodási év után szeptember 1. és november 30. között, az MgSzH részére, elektronikusan Első benyújtás: 2010. szeptember 1. és november 30. között Beküldésének vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs, elmulasztása szankciót von maga után Talajvizsgálat szántóföldi és az ültetvény célprogramok esetén kötelező bővített vizsgálat (a talaj pH, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO3, P2O5, K2O, NO2+NO3, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu paraméterekre történő vizsgálata) első alkalommal: 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között második alkalommal: 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között

22 ÚMVP AKG további követelményei Tápanyag-gazdálkodási terv talajvizsgálatok eredményei alapján évente, célprogramonként külön ültetvények esetében a levélanalízis eredményeit is figyelembe kell venni tartalmaznia kell: a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya; szervestárgya vagy egyéb termésnövelő anyag), műtrágya és szennyvíziszap esetén az N, P, K elemre, szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét elkészítése: az adott gazdálkodási évre vonatkozóan szeptember 30. első gazdálkodási évre vonatkozóan: tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet legkésőbb 2010. május 15-ig Szankció a tervben meghatározott dózisokat meghaladó tápanyag kijuttatás esetén jár!

23 ÚMVP AKG további követelményei Monitoring adatszolgáltatás -a Program pénzügyi forrásainak felhasználásával megvalósított projekt esetén rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség (18/2009 (III. 6.) FVM rendelet) Az adatszolgáltatási kötelezettségnek való meg nem felelés esetén mulasztási bírság! -a célprogram előírások gazdasági és környezeti hatásainak vizsgálata érdekében hatásindikátor monitorozó rendszer Az intézkedés keretében támogatott összterület 10%-ának megfelelő mintasokaság kiválasztása – többletköltség nincs. Kötelező képzés 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján szervezett AKG képzések két képzési időszak (2009/2010, 2010/2011; 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) A képzések költségei a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján 100%-ban visszaigényelhetőek.

24 Támogatásba bevont terület részleges vagy teljes visszavonása Első gazdálkodási évet követően évente egy alkalommal. Határidő: az adott gazdálkodási év december 31-e Lehetőség: a teljes kérelem (az intézkedésbe bevitt teljes földterület), egy vagy több teljes célprogram, egy adott célprogramba bevitt terület (csak KET) részleges visszavonásra. Benyújtás: az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH Kirendeltségére A kérelem a támogatási határozat módosítását vonja maga után. A korábban arra a területre felvett agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat vissza kell fizetni.

25 Kötelezettség átadás Első gazdálkodási évet követően évente egy alkalommal. A választott célprogram keretében vállalt kötelezettség átadására kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt van lehetőség. Határidő: az adott gazdálkodási év augusztus 31-e Benyújtás: postai úton, egy példányban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a kötelezettség átadást kérelmező székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére a kötelezettség átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó együttes aláírásával Az új földhasználónak meg kell felelnie az AKG jogosultsági előírásoknak. Célprogram-váltásra kötelezettségátadás és jogutódlás esetén sincs lehetőség. Egy adott területhez kapcsolódó kötelezettség - a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével - egyszer adható át. KET-nél kisebb területet átadására nincs lehetőség!

26 Vis maior esetek az adott gazdálkodási évre vonatkozó, vagy a támogatási időszak fennmaradó részére vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól mentesít 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet alapján: az ügyfél halála, az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége, a jogosult terület jelentős részének kisajátítása vagy jogszabály alapján történő átminősítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható, a jogosult területet sújtó természeti csapás illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.), az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés, az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása.

27 Vis maior esetek Az AKG intézkedés esetén az előzőeken túl: az osztatlan közös tulajdon megszüntetése után a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ok miatt az ingatlan- nyilvántartás szerinti területnagyság nem egyezik az addig művelt földterület méretével vagy elhelyezkedésével, a jogosult terület vonatkozásában az MNV Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság a földhasználóval kötött haszonbérleti szerződést írásban felmondja, a jogosult területen a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében árvízi tározó működtetésére került sor, a támogatásra jogosultat a természetvédelmi hatóság kötelezi a célprogramban rögzített földhasználati előírások szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására, a jogosult terület vonatkozásában az MNV Zrt. és a támogatásra jogosult között az 5. § (6) bekezdésében foglalt határidőben benyújtott, a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó eljárás eredményeképpen nem jön létre a földhasználatra vonatkozó jogviszony. Kérelem benyújtása a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletben szereplő forma-nyomtatványon, a támogatási időszak alatt maximum 2 alkalommal.

28 Ellenőrzések Az MVH évente ellenőrzi a jogosultsági feltételeket, a célprogram előírások valamint az egyéb kötelező előírások betartását. -adminisztratív ellenőrzés, -keresztellenőrzés -helyszíni ellenőrzés (más állami szervek bevonásával) A helyszíni ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia -a földhasználati igazolásnak, -a Gazdálkodási Napló, -a tápanyag-gazdálkodási terv, -a földhasználati terv adott gazdálkodási évre és a támogatási időszak korábbi éveire vonatkozó példányainak, -felhasznált anyagok számláinak és bizonylatainak.

29 Jogkövetkezmények Területeltérés 1975/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt szankciók alkalmazása Általános kötelezettségek - Gazdálkodási Napló nem vagy nem naprakész vezetése: adott gazdálkodási évre a teljes intézkedésből történő kizárás -Gazdálkodási Napló be nem küldése: az adott évre jutó, a teljes AKG intézkedésre jutó támogatási összeg 30%-kal való csökkentése -tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése: az adott évre jutó, az érintett célprogramokra jutó támogatási összeg 30%-kal való csökkentése -az első képzési időszakban való részvétel hiánya: a második gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-kal való csökkentése -A második képzési időszakban való részvétel hiánya: az ötödik gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 30%-kal való csökkentése Kölcsönös megfeleltetés A meg nem felelés az AKG támogatásokra is kihatással van. Minimumkövetelmények A meg nem felelés az AKG támogatások mellett a KAT területek kompenzációjára, a Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó kompenzációs támogatásra, a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatásra és az erdő-környezetvédelmi támogatásokra is kihatással van.

30 Jogkövetkezmények Célprogram előírások Minden előírás esetén: táblánként, KET-enként vagy célprogramonként, illetve minden évben, vagy csak bizonyos években kerül ellenőrzésre 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet 23. melléklete : az egyes előírások esetén mit kell érteni meg nem felelés alatt 15 szankciótípus, melyek közül a legenyhébb a figyelmeztető levél, a legsúlyosabb pedig a teljes intézkedésből való kizárás a teljes támogatási időszakra Egy célprogram keretében vállalt kötelezettségeknek való meg nem felelés esetében: - amennyiben egy KET vagy a célprogram vonatkozásában több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, úgy a magasabb százalékos arányú szankciót kell alkalmazni, - amennyiben több KET vonatkozásában is kötelezettségszegés kerül megállapításra, úgy minden egyes területre vonatkozó szankciót alkalmazni kell, - amennyiben a célprogramra és azon belüli KET-re is kötelezettségszegés kerül megállapításra, úgy mindkét szankciót érvényesíteni kell.

31 Vonatkozó jogszabályok módosításai 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár- környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról szóló 77/2009 (VI. 30.) FVM rendelet, a cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet, (a 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet 5. mellékletének módosítása) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár- környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2010 (III. 30.) FVM rendelet.

32 Vonatkozó jogszabályok módosításai 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 29/2009 (III. 25.) FVM rendelet, az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet, az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 32/2010 (III. 30.) FVM rendelet.

33 Kapcsolatok más jogcímekkel Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatása (33/2008. (III. 27.) FVM rendelet) közvetlen gazdasági eredménye nincs, de hozzájárulnak a vidéki táj megőrzéséhez, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növeléséhez, valamint az önként vállalt AKG előírások betartásának és teljesítésének elősegítéséhez Agrár-erdészeti rendszerek támogatása (46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet) szántóföldi célprogram csoport és a gyepgazdálkodási célprogram csoport célprogramjai esetén a megkezdett gazdálkodási év végével az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása intézkedésbe való átvitele Mezőgazdasági területek erdősítése támogatása (88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet) a megkezdett gazdálkodási év befejeztével mezőgazdasági erdősítési intézkedésbe való átvitele

34 Szántóföldi AKG célprogram csoport Legfontosabb előírások: a talajvizsgálatra és tápanyag-gazdálkodási tervre alapozott, környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás alkalmazása, a földhasználati terv készítése és végrehajtása, a vetésváltás szabályainak betartása, a vetésszerkezeti előírások betartása, az előrejelzésre és megelőzésre alapozott növényvédelem. Kizárólag környezetkímélő besorolású növényvédő szerek alkalmazhatóak (26/2010 (IV. 23.) IH Közlemény) Az MVH értesítése zöldtrágyázás elvégzése, másodvetésű növény termesztése, középmély lazítás munkálatának elvégzése esetén. Természetvédelmi zonális célprogramok esetén a hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt, rágcsálóirtó szerek és talajfertőtlenítő szerek alkalmazásának tiltása, a műtrágyával kijuttatható nitrogén hatóanyag mennyiségének korlátozása, növényvédő szer mentes táblaszegély meghagyása.

35 Szántóföldi AKG célprogram csoport Szálas pillangós takarmánynövények betakarítása esetén madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni, vadriasztó lánc használatával együtt, és a terület egy részét kaszálatlanul kell hagyni. Vízerózió elleni célprogramnál további előírás a lejtő irányára merőleges művelés alkalmazása valamint, hogy a tavaszi vetésű növények esetén téli, illetve tavaszi talajtakarást kell biztosítani takarónövényekkel, amelyeket tavasszal a talaj művelhetővé válását követően, de legfeljebb a vetést megelőzően két héttel alá kell forgatni. Szélerózió elleni célprogram esetén további előírás, hogy a célprogram 5 éve alatt forgatásos talajművelést csak egyszer lehet alkalmazni, valamint őszi vetésű növények betakarítását követően zöldtrágya növényt kell termeszteni, amelyeket tavasszal a talaj művelhetővé válását követően, de legfeljebb a vetést megelőzően két héttel kell a talajba keverni.

36 Gyepgazdálkodási AKG célprogram csoport A célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállománnyal kell rendelkezni. kizárólag azok a legeltethető állatok kerülnek figyelembe vételre, melyek a kötelező nyilvántartásokban a kérelmező tenyészetébe kerültek bejelentésre! Legeltethető állatfajok: általánosságban a szarvasmarhafélék, a lófélék, a juh és a kecske, de ezek köre célprogramonként különböző. Gyepterületek legeltetéssel vagy kaszálással hasznosíthatóak, csak kaszálásos hasznosítás során is rendelkezni kell a szükséges legeltethető Állatállománnyal. A túllegeltetés ténye a gyep felszínén okozott károsodás alapján kerül megállapításra a helyszíni ellenőrzések során.

37 Gyepgazdálkodási AKG célprogram csoport Legeltetéssel történő hasznosítás esetén a kötelező őszi tisztító kaszáláson kívül egyszeri kaszálás engedélyezett, a kaszálásos hasznosítás során azonban a gyepet legalább kétszeri kaszálással kell hasznosítani, amelybe az őszi tisztító kaszálás is beleszámítható. Tilos a felülvetés, vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás, öntözés! Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális célprogramok esetében a fentieken túl minden kaszálás során madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni vadriasztó lánc használatával együtt. A kaszálásra területi és időbeli korlátok is vonatkoznak. Ezeknél a célprogramoknál természetvédelmi okokból nem kötelező az évente kétszeri kaszálás. A célprogram 3. évének végére, a 4. évtől kezdődően a kérelmező tenyészetében a kötelező nyilvántartásokban bejelentett legeltethető állatállománynak el kell érnie a 0,3 ÁE/ha sűrűséget a célprogramba bevitt legelőterületre vonatkozóan.

38 Ültetvényekre vonatkozó AKG célprogram csoport A szántóföldi célprogramokhoz hasonlóan - talajvizsgálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni vagy készíttetni, a kötelezően elvégzendő levélanalízis eredményeinek figyelembe vételével, -csak környezetkímélő besorolású növényvédő szerek alkalmazhatóak, -növényvédelmi beavatkozásokat dokumentált előrejelzés vagy növényvédelmi megfigyelés alapján kell végezni. Kötelező különböző mennyiségben szexferomon csapdák és madárodúk elhelyezése az ültetvényben.

39 Vizes élőhelyekhez kapcsolódó AKG célprogram csoport Nádgazdálkodási célprogram esetén a területen nádgazdálkodást kell végezni. Nád aratására és egyéb tevékenység végzése kizárólag december 1. és február 15. között engedélyezett, a nád rizómájának megsértése nélkül. Az aratás során legalább 10 cm magas tarlót kell hagyni. A nádas legalább 60%-át, legfeljebb 80%-át kell évente learatni, valamint 20%-ot kétévente változó helyen aratatlanul kell hagyni. Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram a 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet 8. számú melléklete szerinti VTT mintaterületek mélyártéri szántóterületeken vehető igénybe. A célprogram előírásai megegyeznek a természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram előírásaival, de a területen biztosítani kell a megjelenő víz minél hosszabb ideig történő megmaradását.

40 Vizes élőhelyekhez kapcsolódó AKG célprogram csoport Természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram a 61/2009 (V. 14.) FVM rendelet 8. számú melléklete szerinti VTT mintaterületek mélyártéri gyepterületeken vehető igénybe. A célprogramba bevitt területre vonatkozóan legalább 0,1 állategység/ha legeltethető állatállománynak (szarvasmarhafélék, juh és lófélék) kell lennie. A területeken a lecsapolás és a VTT területek árvízvédelmi elárasztását követő vízelvezetés kivételével vízelvezetésre nem kerülhet sor. Tilos a trágyázás, a növényvédő szerek használata, a zsombékosok kaszálása. A területek legeltetéssel vagy kaszálással hasznosíthatóak. A támogatás 3. évének végére legalább 0,2 állategység/ha-ra kell növelni a legeltethető állatállományt. Kaszálás esetén madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni, vadriasztó lánc használatával együtt, és a területen legalább 10 cm magas tarlót kell hagyni.

41 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés Készítette: Galambos Annamária FVM – Agrár-vidékfejlesztési Főosztály –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések