Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés
Kötelező képzés 2008. FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály – FVM VKSzI

2 Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend
1. Modul: Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend

3 Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 2002-2004.
2003 2004 Igénylők száma (db) 5 321 7 503 35 855 Igényelt terület nagysága (ha) Támogatottak száma (db) 2 493 5 056 23 840 Támogatott terület nagysága (ha)

4 A támogatás általános rendszere
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés terület-, azaz hektáralapú, illetve állatlétszám alapján járó vissza nem térítendő támogatás 5 éves időtartamra (2004. Szept. 1 – Aug. 31.) Kifizetés mértéke a vállalás jellegétől, tartalmától függ, de alapvetően a vállalt célprogram végrehajtása kapcsán felmerülő kieső jövedelem és elmaradt haszon kompenzálása alapján került meghatározásra

5 Célprogramok

6 Jogosultsági feltételek, általános kötelezettségek
ügyfélregisztrációs számmal rendelkezik, a 141/2003. (IX.9.) FVM rendelet alapján mezőgazdasági tevékenységből származó bevétellel rendelkezik, megfelel az egyes célprogramok jogosultsági feltételeinek - Általános kötelezettségek: a teljes támogatási időszak alatt gazdaságának teljes területén betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait A teljes támogatási időszak alatt betartja a célprogram előírásait a támogatott területen

7 A célprogramok előírásai és kötelezettségei
Az egyes célprogramoknál részletezett előírásokat kell betartani. (amelyek elsősorban az alábbi környezetbarát módszerekre, agrotechnikai, technológiai elemekre vonatkoznak) Így például: Ø      a területi adottságokhoz igazított vetésforgó alkalmazása, Ø      egyes növényvédő szerek alkalmazásának korlátozása, Ø      talajvizsgálatra alapozott, környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás alkalmazása, Ø      táblaszélek gyepesítése (füves mezsgyék), Ø      előrejelzésre és megelőzésre alapozott növényvédelem, Ø      erózió elleni védekezés különböző módszerei, Ø      természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő szántóföldi és gyepgazdálkodás.

8 További területalapú támogatások
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés nem zárja ki, hogy egyidejűleg, ugyanazon területre az alábbi területalapú támogatások is igényelhetők legyenek, amennyiben a kérelmező a különböző támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel: - az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatás (ún. „SAPS”); - az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó adott évi kiegészítő nemzeti támogatás (ún. „TOP-UP”); - az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása (ún. „KAT”). Egy parcellán csak egy agrár-környezetgazdálkodási célprogram alkalmazható

9 Kötelezettség átadás A támogatott a választott célprogram keretében vállalt kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt ruházhatja át. A kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet egy eredeti példányban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a kérelmező székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére a gazdálkodási év első naptári évének utolsó napjáig lehet benyújtani. Az új földhasználónak meg kell felelnie az agrár-környezetgazdálkodási jogosultsági előírásoknak Csatolni kell továbbá egy nyilatkozatot arról, hogy az új földhasználó vállalja a kötelezettségek betartását. A korábbi földhasználó nyilatkozik a támogatás, illetve az azzal kapcsolatos kötelezettségek átadásáról. Az MVH a nyilatkozatot követő gazdálkodási évtől vezeti át a földhasználó változást.

10 Részleges ill. teljes visszavonás
Egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mérete csökkenthető azzal, hogy a területcsökkentést az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, minden esetben be kell jelenteni az MVH-nak. A támogatási határozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani. A kérelem a támogatási határozat módosítását vonja maga után. A korábban arra a területre felvett agrár-környezetgazdálkodási támogatásokat vissza kell fizetni.

11 Jogi háttér Agrár-környezetgazdálkodás támogatási rendelet:
150/2004. (X.12.) FVM rendelet 11/2005. (II.28.) FVM rendelet 34/2005. (IV.15.) FVM rendelet 71/2005. (VIII.11.) FVM rendelet 107/2005. (XI.24.) FVM rendelet 20/2006. (III.17) FVM rendelet 40/2006. (V.24.) FVM rendelet 6/2007 (I. 24.) FVM rendelet 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet

12 Jogi háttér A támogatás célja és forrása A támogatás jellege és tárgya
150/2004. (X.12.) FVM rendelet A támogatás célja és forrása A támogatás jellege és tárgya A támogatás igénybevételének feltételei, módja Kötelezettségek Ellenőrzés A célprogramok részletes leírása

13 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 11/2005. (II.28.) FVM rendelet A támogatási kérelem beadási idejének módosítása

14 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 34/2005. (IV.15.) FVM rendelet Értelmezések (gazdaság, ugar ) Kérelmező definíciójának módosítása Engedélyezett növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása Talajmintavételre vonatkozó előírások Parcellák határainak módosítása Kifizetési kérelem beadásának módosítása

15 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 71/2005. (VIII.11.) FVM rendelet Képzési kötelezettség A képzési kötelezettség nem teljesítésének szankciója Tanya definíciójának pontosítása A talajvizsgálat elvégzésének időpontja

16 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 107/2005. (XI.24.) FVM rendelet A földterület nagyságának módosulása A célprogram váltás szabályai Kifizetési kérelmek beadási határideje Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása

17 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 20/2006. (III.17.) FVM rendelet Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása

18 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 40/2006. (V.24.) FVM rendelet A földterület méretének módosítása Célprogram váltása

19 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 6/2007 (I. 24.) FVM rendelet Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása Állatalapú célprogramog kötelezettségátadásának pontosabb szabályozása Kifizetési kérelmek benyújtási határidejének módosítása (minden év április 1. – május 15. között P4 szankció bevezetése, az ökológiai gazdálkodási célprogramok szankciórendszerének módosítása.

20 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet Növényvédőszer hatóanyagok listájának módosítása Nitrátérzékeny terület fogalmának módosítása, termelő tó és nem termelő tó fogalmak bevezetése FVM által szervezett képzésen való kötelezettség, valamint a képzés elmulasztása esetén alkalmazandó szankció mértékének módosítása

21 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet (folyt.) Támogatásba bevitt földterület csökkentésére vonatkozó kérelem beadásának határidejének módosulása Hasznosítási kód módosításának határidejének, valamint a késedelmes kérelem benyújtás szankciójának meghatározása Kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat meghozatalának határidejének meghatározása

22 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet (folyt.) Ugyanazon területre vonatkozó egységes területalapú támogatás, AKG, KAT, NATURA 2000 támogatások igénybevételének feltételei Az AKG-ben támogatott, de a 2005/2006. gazdálkodási évben a 110/2005 (XI. 24.) FVM rendelet alapján kivágott szőlőültetvények esetén a támogatottakkal szembeni alkalmazandó eljárások meghatározása

23 (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (150/2004. (X.12.) FVM rendelet módosítása) 51/2008 (IV. 24.) FVM rendelet (folyt.) Integrált ültetvény, ökológiai ültetvény és ökológiai szántóföldi gazdálkodás célprogram támogatási összegeinek emelkedése – a 2007/2008. gazdálkodási évtől kezdődően történő alkalmazása Extenzív halastavak fenntartása célprogram egyes jogosultsági feltételeinek módosítása, pontosítása

24 Jogi háttér Helyes Gazdálkodási Gyakorlat:
4/2004. (I.13.) FVM rendelet 156/2004. (X.27.) FVM rendelet 16/2005. (III.8) FVM rendelet 85/2005. (IX.27.) FVM rendelet 67/2006 (IX. 15.) FVM rendelet 157/2007 (XII. 22.) FVM rendelet 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet 

25 Jogi háttér 4/2004. (I.13.) FVM rendelet
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszere Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszere

26 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 156/2004. (X.27.) FVM rendelet Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak módosítása Állategység számítása HGGY –ra vonatkozó előírások ellenőrzési szempontjai és szankcionálása

27 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 16/2005. (III.8.) FVM rendelet Gazdálkodási Napló – hivatalos űrlap vezetésének kötelezettsége Gazdálkodási Napló beadási határideje

28 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 85/2005. (IX.27.) FVM rendelet Gazdálkodási Napló beadási határidejének módosítása

29 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 67/2006. (IX.15.) FVM rendelet Gazdálkodási Napló módosítása Gazdálkodási Napló kezelésére, adatainak feldolgozására vonatkozó felhatalmazáshely közlése. Gazdálkodási Napló beküldési helyének változása: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ címére (1118 Budapest, Budaörsi u )

30 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 157/2007 (XII. 22.) FVM rendelet Gazdálkodási Napló beküldési határidejének módosítása. (2007/2008. gazdálkodási évtől kezdve minden év augusztus 31.-től október 31-ig.) Eljárásrend a Gazdálkodási Napló be nem küldése esetére (hiánypótlás, szankció)

31 (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása)
Jogi háttér (4/2004. (I.13.) FVM rendelet módosítása) 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot hatályon kívül helyezése

32 Mik a teendők az elkövetkezendő időszakban?
Aktualitások Mik a teendők az elkövetkezendő időszakban? 2008. augusztus 31. – október 31.: Gazdálkodási Napló beadási határidő 2008. szeptember 1. – május 31.: talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadása 2009. április 1. – május 15.: kifizetési kérelem benyújtása

33 A Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos gyakorlati információk
2. Modul: A Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos gyakorlati információk

34 Általánosságok A gazdálkodónak gondoskodnia kell a gazdálkodási napló folyamatos vezetéséről, figyelemmel az egyes gazdálkodási évek elkülöníthetőségére. gazdálkodási év: szeptember 1-jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó időszak

35 Általánosságok Beküldés: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ címére (1118 Budapest, Budaörsi u ) Beküldési határidő: 2007/2008. gazdálkodási évtől kezdődően minden év augusztus október 31. között Beküldeni a gazdálkodási napló másolati példányát kell!

36 Általánosságok A gazdálkodási naplót a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai nélkül kell megküldeni. A kötelező nyilvántartásokra vonatkozó előírások szerint a kapcsolódó dokumentumokat legalább 5 évig meg kell őrizni.

37 Általánosságok Amennyiben a gazdálkodó az adott gazdálkodási évre vonatkozó beküldési határidő végéig nem küldi meg a gazdálkodási napló másolatát az MgSzH Központ részére, az MVH egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra a kézhezvételtől számítva 15 nap áll rendelkezésre.

38 Általánosságok A 2006/2007. gazdálkodási évtől kezdve, ha a gazdálkodó az előírt adatszolgáltatási kötelezettségének a hiánypótlási felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy a) az első alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 25%-ára, b) a második alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 50%-ára, c) a harmadik alkalom esetén az 5. évre jutó támogatási összeg 100%-ára nem jogosult. Ha a gazdálkodó már felvette az 5. évre jutó támogatási összeget, úgy köteles azt visszafizetni.

39 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN01 – Gazdálkodási napló címlap A „Gazdálkodási év” rovatot a szeptember 1. – augusztus 31. közötti időszaknak megfelelően, csak az évszámok beírásával kell kitölteni (pl.: 2007/08). A „Kapcsolattartó adatai” részt csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a „Támogatott adatai” attól eltérnek. A „Megjegyzés” rovatban a - meghatározottaktól eltérően - csak a talajvizsgálati jegyzőkönyv másolati példányát kell dokumentumként csatolni a beküldendő gazdálkodási naplóhoz. A „Nyilatkozat” rész alatti dátumot és aláírást a gazdálkodó a gazdálkodási év végének lezárásakor töltse ki, illetve hitelesítse.

40 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN02 – Összesítő adatlap A „Földhasználati összesítő” rész értelemszerűen kerüljön kitöltésre. Az „Állatállomány összesítő” részre vonatkozó adatokat a GN14, azaz az állatállomány-változási nyilvántartás(ok) tartalmára alapozva kell kitölteni. A korcsoportok megnevezése, valamint az állategység értéke a HGGY rendelet 3. számú mellékletében található „Állategység számítási táblázat” alapján kerüljön kitöltésre.

41 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN03 – Parcellaösszesítő adatok Az előző évi (2. oszlop) egységes parcellasorszám alatt az(oka)t a parcellasorszámo(oka)t kell érteni, amely(ek)ből a tárgyévi (1. oszlop) egységes parcellasorszám került kialakításra (pl. tavalyi évben az 5. és 6. egységes parcellasorszámmal ellátott parcellák összevonásra kerültek, ezért a tárgyévben 5. egységes parcellasorszámon kerülnek nyilvántartásra). A 4. oszlopban levő parcellasorszám alatt a parcellához tartozó támogatási kérelmen feltüntetett sorszámot kell megadni.

42 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.) Az 5. oszlopban a helyrajzi szám rovatban előfordulhat, hogy valamely parcellához több helyrajzi – 1245/12; 1245/13, 1245/17 és 1248/2 – szám is tartozik. Ebben az esetben a megfelelő rovatba * jelet és a megjegyzés időpontját (hónap és nap) – pl. * – kell tenni és a GN16 Megjegyzések adatlapon kell „megjegyzés” oszlop megfelelő sorában felsorolni a helyrajzi számokat megadva a GN adatlap számát, lapszámát stb. (lásd GN16 alatti ábrát). Az 6. oszlopban a hektárt két tizedes jegy pontossággal kell megadni.

43 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.) A 7. oszlopban a hasznosítási irányt a GN02-es adatlap „Földhasznosítási összesítő” részben felsorolt hasznosítási irány megnevezések melletti sorszámokkal kell jelölni (pl. gyep esetében2). A 8. oszlopban a „támogatási programok megnevezése” rovatban az alábbi rövidítések valamelyikét kérjük feltüntetni: - egyszerűsített területalapú támogatás = SAPS; - agrár-környezetgazdálkodási támogatás = AKG; - kedvezőtlen adottságú terület támogatás = KAT. A 4. oszlop rovataiban a parcella sorszámokat az ebben a rovatban feltüntetett sorrendnek megfelelően, egymástól pontosvesszővel elválasztva kell megadni (Pl. 4. oszlopban 2; 4; 4, a 8. oszlop megfelelő sorában pedig SAPS; AKG; KAT).

44 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.) A 9. oszlopban az adott területre vonatkozó - valamely jogszabályban meghatározott – területi érzékenységet kell feltüntetni az alábbi rövidítések alkalmazásával: - nitrátérzékeny terület = NÉT; - sérülékeny vízbázisú területek = SVT; NATURA 2000 = N2000. A 10. oszlopban a talajvizsgálat típusokat a következő rövidítésekkel kell jelölni: - szűkített = SZ; - bővített = B; teljes = T.

45 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN03 – Parcellaösszesítő adatok (folyt.) A 11. oszlopba - „ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultság” - a következő változatok lehetségesek, az alábbiakban felsorolt rövidítések valamelyikének alkalmazásával: - tulajdonos és egyben használó = T; - használó (bérleti szerződés) = H; egyéb (pl.: használó a kezelési jog alapján) = E. Ha például időközben változás következik be az adott parcella tulajdonviszonyában, pl. bérelt terület megvételre kerül, annak jelölése úgy történik, hogy az adott rovatba, ebben az esetben a H betű mellé kerül a * jel dátummal – *11.15 –, mivel az adásvételi szerződés időpontja november 15-e. A GN16 adatlapon pedig megadva a megfelelő helyet bekerül az írásos megjegyzés

46 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN04 – Parcella alapadatok – szántó GN05 – Parcella alapadatok – ültetvény A „Tápanyag-gazdálkodási terv” részt a rovatoknak megfelelően kérjük kitölteni. A 4. oszlopban nemcsak a műtrágyaféleségek, hanem a szerves trágyák, illetve a hígtrágya is felsorolásra kerülhetnek a megfelelő mértékegység jelöléssel. „A parcellát érintő termelés biztonságát veszélyeztető tényezők” részt az adott parcella elhelyezkedésének sajátosságai alapján kell kitölteni (pl. belvíz esetén drénezést hajtott végre 2005-ben).

47 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN06 – Parcellaművelési adatok A „parcella hasznosítási iránya” melletti üres részbe kell beírni az adott parcellának megfelelő hasznosítási irányt (szántó, gyep stb.). Az adatlapot a fejlécben lévő megnevezéseknek megfelelően kell kitölteni úgy, hogy az öntözéssel, a trágya és a növényvédő szerek kijuttatásával kapcsolatos adatok itt ne kerüljenek megjelenítésre, mivel azok rögzítésére külön adatlapok (GN08, GN09 és GN10) állnak rendelkezésre a gazdálkodási naplóban.

48 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN07 – Adatlap növényvédelmi megfigyeléshez Ezt az adatlapok csak azokra a parcellákra kötelező vezetni – illetve vezettetni, amennyiben a gazdálkodónak nincs megfelelő szakismerete az adott kultúra károsító köréről –, amelyek az integrált vagy ökológiai gazdálkodási programokban vesznek részt. Az adatlapot csak az adott parcellá(ko)n termesztett kultúrán védekezésre okot adó mértékben megjelenő károsítás jeleinek észlelésekor kell vezetni.

49 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN08 – Nyilvántartás növényvédő szeres kezelésekről (permetezési napló) Az adatlap tartalma megegyezik a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I.16.) FVM rendelet 2. számú mellékletében közzétett adatlap tartalmával. Azoknak a gazdálkodóknak, akik a gazdálkodási naplóban ezt az adatlapot is vezetik, nem szükséges az említett jogszabály által előírt mellékletet is vezetni.

50 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN09 – Öntözési nyilvántartás (öntözési napló) Az adatlapot a táblázat fejlécében található paraméterek megadásával értelemszerűen kell kitölteni. Amennyiben az öntözővízzel együtt valamilyen szer (pl.: műtrágya, növényvédő szer) is kijuttatásra kerül, abban az esetben a oszlopok rovatait is ki kell tölteni.

51 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN10 – Tartásmód összesítő Az adatlap tartalmát tekintve – a GN12 adatlappal együtt – részadatokat tartalmaz a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletének a „mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához szükséges adatlap” tartalmával összhangban.

52 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN11 – Trágyázási napló A permetezési napló mintájára került kialakításra ez az adatlap. A tápanyag-utánpótlással kapcsolatos valamennyi tevékenységnek a rögzítésére ez az adatlap szolgál.

53 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN12 – Szervestrágya-mérleg A GN10 adatlappal együtt ez az adatlap is részadatokat tartalmaz a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletének a „mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához szükséges adatlap”-hoz. A GN10 és a GN12 adatlap kitöltése megegyezik a Korm. rendelet adatlapjának megfelelő részeire vonatkozó kitöltési útmutatóban foglaltakkal.

54 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN13 – Legeltetési nyilvántartás A legeltetési nyilvántartást, azaz a legeltetési naplót a táblázat fejlécének megfelelő paraméterek alapján kell kitölteni. Ha a gazdálkodó a legeltetési időszak alatt egynél több parcellán legelteti állatait egyidejűleg, akkor valamennyi legeltetett parcella egységesített sorszámát kell feltüntetni a 4. számú oszlop rovataiban, a percellák összes területeivel együtt.

55 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN14 – Állatállomány-változási nyilvántartás A GN14 adatlapból annyit kell kitöltenie a gazdálkodónak, amennyi fajú, fajtájú és korcsoportú állattal rendelkezik. A korcsoportok megnevezése részt az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő HGGY rendelet 3. számú mellékletében található „Állategység számítási táblázat”-tal azonos tartalommal kell kitölteni.

56 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN15 – Halastavi nyilvántartás (tótörzskönyv) Az alkalmazott technológia rovatban röviden ismertetni kell a halgazdaságban alkalmazott technológiát halastavanként. Az adatlap többi részét (kihelyezés, lehalászás stb.) a gazdálkodási év alatti időtartamra vonatkoztatva, összesítve kell kitölteni.

57 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN16 – Megjegyzések Az adatlapot naplósorosan kell kitölteni a gazdálkodási naplóban bekövetkező megjegyzések időrendjében. A megjegyzés időpontja mellett fel kell tüntetni az adott GN adatlap számát, lapszámát, a megjegyzéshez kapcsolódó rovat oszlop- és sorszámát. Pl. Az H-05 blokkban található, 12451/11 hrsz., 23,12 ha területű gyep 2. egységes parcella sorszámmal ellátott bérlemény november 15-én adásvételi szerződés alapján saját tulajdonba került.

58 Gazdálkodási napló kitöltési útmutató
GN17 – Szaktanácsadási adatlap Amennyiben a gazdálkodó a mezőgazdasági tevékenysége során valamely szakterülettel kapcsolatban nem rendelkezik megfelelő szakismerettel (pl. növényvédelmi tevékenység), lehetősége van szaktanácsadó alkalmazására. A szaktanácsadó személye egy gazdálkodási éven belül is változhat. A változás okát (pl. elégtelennek találta a szaktanácsadó munkavégzését, ezért egy másik szakemberhez fordult) a megjegyzés rovatban kell rögzíteni. Az új szaktanácsadó alkalmazásakor a következő, vagy többszöri váltás esetében további adatlapot kell kitölteni.

59 A hatályos gazdálkodási napló hivatalos formanyomtatványát a 4/2004 (I
A hatályos gazdálkodási napló hivatalos formanyomtatványát a 4/2004 (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjáról, a helyről letölthető, illetve kinyomtatható.

60 Talaj tápanyag-gazdálkodás
3. Modul: Talaj tápanyag-gazdálkodás

61 A talajvizsgálatot előíró jogszabályok
A 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. mellékletének előírása alapján az agrár-környezetgazdálkodási támogatás igénybevétele esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 5 évente szűkített talajvizsgálatot kell végeztetni. A különböző agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetén a bővített, vagy teljes körű talajvizsgálatok elvégzését a 150/2004. (X.12) FVM rendelet szabályozza.

62 Talajvizsgálati kötelezettség
A 150/2004 (X. 12.) FVM rendelet 8. melléklete alapján a támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadása szeptember 1. – május 31. között lehetséges. Azon talajminták esetén, melyek leadása a megadott határidőn belül történt meg, de a talajvizsgálati eredmény május 31-ig nem készült el, a talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ebben az esetben tápanyag-gazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni. Tápanyag-gazdálkodási terv készítése talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező.

63 Az egyes programokhoz előírt talajvizsgálati típusok
Bővített talajvizsgálat: Alapszintű szántóföldi célprogramnál Tanyás gazdálkodás célprogramnál Ritka szántóföldi növények és zöldségfajták termesztése célprogramnál ÉTT Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál ÉTT Szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál ÉTT Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál ÉTT Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál

64 Az egyes programokhoz előírt talajvizsgálati típusok
Teljeskörű talajvizsgálat: Integrált szántóföldi célprogramnál Ökológiai szántóföldi célprogramnál Integrált ültetvény célprogramnál Ökológiai ültetvény célprogramnál

65 Tápanyag-gazdálkodás

66 Trágyázási szabályok Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. Tilos kijuttatni trágyát november 15-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett. Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarítás után, amennyiben ősszel nem kerül sor újabb kultúra vetésére. Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett. 15-17% meredekségű lejtőn istállótrágya csak a legeltetéssel hasznosított gyepterületekre juttatható ki.

67 Trágyázási szabályok Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett, kivéve csúszócsöves (csőfüggönyös) eljárással, melynek alkalmazása 12%-ig megengedett. Injektálási technológia 17% meredekségig alkalmazható. Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak azonnali bedolgozás mellett juttatható ki. 15% terepesés felett műtrágya talajra nem juttatható ki, kivéve az erózió elleni védelemmel ellátott ültetvényeket. 17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya nem juttatható ki. Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki. A nitrátérzékeny területek körét a 43/2007 (VI.1.) FVM rendelet mellékletében felsorolt fizikai blokkok képezik!!!

68 Talajmintavétel szabályai
A mintavétel célja az adott területre jellemző átlagminta felvétele, mely a talajtulajdonságok és a tápanyagtartalom meghatározására alkalmas. Egy átlagminta maximum 5 hektárnyi területet jellemezhet. Amennyiben egy parcella területe meghaladja az 5 hektárt, úgy a parcellát 5 hektáros - lehetőleg homogén - mintavételi területekre kell bontani, illetve az egy termelő által azonos művelésben részesített, egymással összefüggő kisebb parcellák 5 ha-ig egy mintavétellel jellemezhetők.

69 Talajmintavétel szabályai
Az átlagmintát talajtanilag egységes (homogén) területről, azonos szintből és egységes módszerrel szabad venni: szántóföldi kultúráknál a művelt rétegből (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de maximum 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát, rét-legelő kultúránál a 2-20 cm mélységből (a 0-2 cm-es gyepréteget eltávolítva) parcellánként, de maximum 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát, állókultúráknál maximum 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát. A részmintákat gyümölcs ültetvényeknél a 0-30, cm, bogyósoknál 0-20, cm szőlő ültetvényeknél 0-30, cm mélységből kell venni.

70 Talajmintavétel szabályai
A mintázandó területről részmintákat átló mentén, vagy zig-zag vonalban ajánlatos venni úgy, hogy legalább 20, vagy rét-legelő esetén 30 ponton veszünk azonos tömegű talaj-részmintát. A részmintákat alaposan összekeverjük, és ebből az összekevert mintából 1-1,5 kg tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.

71 Talajmintavétel szabályai
Tilos mintát venni: szántóföldi kultúra esetén a tábla szélen 20 m-es sávban, a forgókban, szalmakazlak helyén, műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén, állatok delelő helyén.

72 Talajmintavétel szabályai
A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása után, de még trágyázás előtt, ha a talaj művelhető (nem túl nedves, nem túl száraz). Vehető még minta: az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap elteltével, tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázás után 100 nap elteltével, szervestrágyázás esetén 6 hónap elteltével.

73 Talajvizsgálati típusok
Szűkített talajvizsgálat: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O. A bővített talajvizsgálat: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu. A teljeskörű talajvizsgálat: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu+toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As A toxikus elemvizsgálat csak a felszíni talajrétegből szedett mintákból szükséges.

74 Amennyiben egy területen a toxikus elemtartalom meghaladja a határértéket, az adott terület szennyezettnek tekinthető. A határértékeket a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-FVM-EüM-KHVM együttes rendelet tartalmazza. Amennyiben a toxikus elemtartalom megközelíti a szennyezettségi határértéket célszerű növényvizsgálattal ellenőrizni a növények toxikus elemtartalmát.

75 Mérlegszámítás Egyszerű mérlegszámítási módszer:
Beviteli oldal: műtrágyával, istállótrágyával, hígtrágyával, szennyvíziszappal, komposzttal, egyéb szerves anyaggal bevitt hatóanyag, valamint az elővetemény, táblán maradó bemunkált szármaradvány, egyéb korrekciós tényezők Kivonási oldal: a betakarított és a tábláról lekerülő fő és melléktermékek (kivéve, ha a táblán marad!)

76 Mérlegszámítás Hatóanyag főtermékben melléktermékben összesen kukorica
szem szár Nitrogén (N) (kg/ha) 14X+1 3X+24 17X+25 Foszfor (P2O5) (kg/ha) 7,3X+2 1X+21 8X+23 Kálium (K2O) (kg/ha) 3,7X+7 12X+36 15,7X+43

77 Mérlegszámítás példa Hatóanyag főtermékben
melléktermékben (csak akkor, ha elvisszük a tábláról) összesen Kukorica X=8 t/ha szem szár Nitrogén (N) (kg/ha) 14*8+1=113 3*8+24=48 17*8+25=161 Foszfor (P2O5) (kg/ha) 7,3*8+2=60,4 1*8+21=29 8*8+23=87 Kálium (K2O) (kg/ha) 3,7*8+7=29,6 12*8+36=132 15,7*8+43= 168,6

78 Mérlegszámítás példa Kukorica X=8 t/ha Összes igény
Fajlagos tápelem igény Nitrogén (N) (kg/ha) 17*8+25= 161 161/8 = 20 kg/t Foszfor (P2O5) (kg/ha) 8*8+23= 87 87/8 = 10,88 kg/t Kálium (K2O) (kg/ha) 15,7*8+43= 168,6 168/8 = 21 kg/t

79 Tápanyag-visszapótlás mérlegszámítás alapján
Jó ellátottságú területen foszfor és kálium esetén elegendő az adott év termésének ismeretében meghatározni a lekerült tápanyagokat, és ezt visszapótolni, mert a jó ellátottságú talaj bármilyen növény foszfor és káliumigényét ki tudja elégíteni. Nitrogén esetében több tényező is szerepet játszik (lemosódás, nitrogénmegkötés a levegőből, tarlómaradványok hatása stb.), ezért a tápanyag-visszapótlást csak egyszerűsített mérlegszámításra alapozni nem célszerű.

80 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések