Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrár- környezetgazdálkodási program előírásai 2009. október.28. Szabó László Szaktanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrár- környezetgazdálkodási program előírásai 2009. október.28. Szabó László Szaktanácsadó."— Előadás másolata:

1 Agrár- környezetgazdálkodási program előírásai 2009. október.28. Szabó László Szaktanácsadó

2 AKG Általános Elvei 61-2009_ (V_ 14_) FVM rendelet.htm - helyes mezőgazdasági és környezeti állapot - jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények - minimum tápanyag-gazdálkodási és növényvédőszerekre vonatkozó előírások Öt (tíz) éves támogatási időszak - 2009. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig

3 AKG-Földhasználat igazolása Jogosult földhasználó igényelheti a támogatást !!! - földhasználati nyilvántartás alapján, (közhiteles)‏ - osztatlan közös tulajdonú területek esetében ez 50%+1 tulajdoni hányad arányában; vagy érvényes használati megosztás alapján - kivéve belterületi kivett terület – itt földhasználati szerződés, tul. lap - Állami tulajdonú területek esetében – nyilatkozat is elég - 2014 jan. 1. és 2014. aug 31. között megszűnőre mentesség

4 Jogosultsági feltételek - minimális támogatható terület, 1 ha; 0,5 ha (ültetvény és vizes élőhely)‏ - minimális táblaméret minden cp esetében – 0,3 ha - maximális táblaméret szántóföldi cp esetében – 75 ha - GPS-es felmérés – EOV koordináták megadása

5 Kötelezettségek Vállalása Teljes gazdasága területén: - gazdálkodási napló vezetése – naprakészen - minimumkövetelmények betartása (JFGK, HMKÁ, min. köv.)‏ - nincs HGGY!!! - A célprogramba bevitt területen: - be kell tartania a vállalt célprogram előírásait A támogatási időszak időtartama alatt - két alkalommal képzésen kell részt venni - Tényleges mezőgazdasági művelést kell folytatni!

6 Kötelezettségek Vállalása 2. Gazdálkodási Napló naprakész vezetése - napi, heti, havi, éves bontásban – egy hét türelmi idővel - elektronikus naplóvezetés megengedett - gazdálkodási év végét követően szeptember 1- november 30 között - elektronikus felületen az előre meghatározott adatokat falugazdász/tanácsadó segítségével lehet benyújtani/feltölteni MgSZH-hoz

7 Kötelezettségek Vállalása 3. a. vetésszerkezetre vonatkozó előírások b. ÚMVP Irányító Hatóságának 54/2009. (VIII.18.) közleménye alapján: -környezetkímélő növényvédőszerek alkalmazhatóak (tiltott hatóanyag_készítmény)‏tiltott hatóanyag_készítmény - növényvédőszer hatóanyagok kerülnek meghatározásra (tiltott hatóanyag_lista)‏tiltott hatóanyag_lista c. termeszthető növények köre mellékletbentermeszthető növények köre mellékletben

8 Kötelezettségek Vállalása 4. Tápanyag- gazdálkodási terv és földhasználati terv készítése minden gazdálkodási évre (szántó, ültetvény)‏ - tervek elkészítése minden év szeptember 30- ig (vagy főnövény lekerülését követően)‏ - tápanyag gazdálkodási terv eredményeit (maximálisan kijuttatható hatóanyag mennyiséget – N,P,K) elektronikusan kell benyújtani/feltölteni MgSZH-hoz

9 Tápanyag-gazdálkodási terv A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szervestárgya, egyéb termésnövelő anyag) és A tápanyag-gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szervestárgya, egyéb termésnövelő anyag) és műtrágya és szennyvíziszap esetén az N, P, K elemre, műtrágya és szennyvíziszap esetén az N, P, K elemre, szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét.

10 Tápanyag-gazdálkodási terv 2. A támogatásra jogosult köteles az előző gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag- gazdálkodási terv 20. számú mellékletben foglalt adattartalmát évente szeptember 1. és november 30. között, elektronikus úton kell benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH). Az első gazdálkodási évre vonatkozó terv fentiek szerinti adattartalmát 2010. szeptember 1. és november 30. között kell benyújtani.

11 Tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során: a) 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdéseiben az egyes növények fajlagos tápanyag igényére meghatározott adatokat kell figyelembe venni; a) 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdéseiben az egyes növények fajlagos tápanyag igényére meghatározott adatokat kell figyelembe venni;6. § (1)-(2) 6. § (1)-(2) b) meg kell határozni a a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronként maximális mennyiségét; b) meg kell határozni a a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronként maximális mennyiségét; c) 170 kg/ha N hat.kg határértéket túllépni nem lehet (szerves trágya estében!) 4. § (1) c) 170 kg/ha N hat.kg határértéket túllépni nem lehet (szerves trágya estében!) 4. § (1)4. § (1)4. § (1) d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok: d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok: da) a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek megfelelő anyag; da) a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek megfelelő anyag; db) EK jelölésû mûtrágya; db) EK jelölésû mûtrágya; dc) szervestrágya (az állatfaj megadásával); dc) szervestrágya (az állatfaj megadásával); de) szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt. de) szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt.

12 Tápanyag-gazdálkodási terv 4. (8) A tápanyag-gazdálkodási tervben meghatározott kijuttatandó hatóanyagdózisokat túllépni nem lehet!!! (8) A tápanyag-gazdálkodási tervben meghatározott kijuttatandó hatóanyagdózisokat túllépni nem lehet!!! A tápanyag-gazdálkodási terv módosítására azonban van lehetőség, de csak indokolt esetben (pl. kiszántás, vetés elmaradása, tervtől eltérő kultúrnövény vetése agrotechnikai tényezők miatt)‏ A tápanyag-gazdálkodási terv módosítására azonban van lehetőség, de csak indokolt esetben (pl. kiszántás, vetés elmaradása, tervtől eltérő kultúrnövény vetése agrotechnikai tényezők miatt)‏

13 Földhasználati terv készítése támogatásra jogosult köteles évente támogatásra jogosult köteles éventecélprogramonként(!) külön, a támogatásba bevont területre vonatkozóan földhasználati tervet készíteni vagy készíttetni az alábbi vetésváltási szabályok figyelembevételével: külön, a támogatásba bevont területre vonatkozóan földhasználati tervet készíteni vagy készíttetni az alábbi vetésváltási szabályok figyelembevételével: HMKÁ előírásokon túl alkalmazandó szabályok az alábbiak: HMKÁ előírásokon túl alkalmazandó szabályok az alábbiak: a) cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab, szója és csillagfürt csak egyszer termeszthető 4 éven belül; a) cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab, szója és csillagfürt csak egyszer termeszthető 4 éven belül; b) napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszthető 5 éven belül; b) napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszthető 5 éven belül; c) két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szálas pillangós takarmánynövény termesztése között legalább két évnek kell eltelnie; c) két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szálas pillangós takarmánynövény termesztése között legalább két évnek kell eltelnie; d) lucerna után hüvelyes növény nem termeszthető; d) lucerna után hüvelyes növény nem termeszthető; e) szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egymást a vetésváltásban. e) szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egymást a vetésváltásban. A vetésváltási szabályok teljesítésébe a másodvetést figyelembe kell venni. A vetésváltási szabályok teljesítésébe a másodvetést figyelembe kell venni.

14 A földhasználati terv tartalmi követelményei 2: A földhasználati tervnek (és a tápanyag-gazdálkodási tervnek is) a célprogramba bevont területekre kell, hogy vonatkozzon. A földhasználati tervnek (és a tápanyag-gazdálkodási tervnek is) a célprogramba bevont területekre kell, hogy vonatkozzon. A földhasználati tervben kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként fel kell tüntetni az egyes táblák esetében: A földhasználati tervben kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként fel kell tüntetni az egyes táblák esetében: a már vetett előveteményt, (előző év főnövényét vagy másodvetését)‏ a már vetett előveteményt, (előző év főnövényét vagy másodvetését)‏ Továbbá az adott célprogramban rögzített vetésszerkezeti előírások szerinti növénykultúra csoportok esetében meg kell határozni a területnagyságot, Továbbá az adott célprogramban rögzített vetésszerkezeti előírások szerinti növénykultúra csoportok esetében meg kell határozni a területnagyságot, az adott gazdálkodási évre százalékos részarányt, az adott gazdálkodási évre százalékos részarányt, támogatási időszak teljes egészére vonatkoztatott százalékos részarányt. támogatási időszak teljes egészére vonatkoztatott százalékos részarányt.

15 tápanyag-gazdálkodási terv földhasználati terv elkészítése kötelezettség vállalt területekre vonatkozóan földhasználati tervet valamint tápanyag- gazdálkodási tervet adott gazdálkodási év szeptember 30-ig kell készíteni! kötelezettség vállalt területekre vonatkozóan földhasználati tervet valamint tápanyag- gazdálkodási tervet adott gazdálkodási év szeptember 30-ig kell készíteni! Az első gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag- gazdálkodási tervet és földhasználati tervet legkésőbb a területazonosítási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell elkészíteni. Az első gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag- gazdálkodási tervet és földhasználati tervet legkésőbb a területazonosítási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell elkészíteni.

16 A vetésváltásra vonatkozó szabályok az AKG célprogramok esetében táblaszinten, a HMKÁ előírásokon túl alkalmazandó szabályok az alábbiak: táblaszinten, a HMKÁ előírásokon túl alkalmazandó szabályok az alábbiak: táblaszinten, a HMKÁ előírásokon túl alkalmazandó szabályok az alábbiak táblaszinten, a HMKÁ előírásokon túl alkalmazandó szabályok az alábbiak a) cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab, szója és csillagfürt csak egyszer termeszthető 4 éven belül; a) cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab, szója és csillagfürt csak egyszer termeszthető 4 éven belül; b) napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszthető 5 éven belül; b) napraforgó, szárazborsó csak egyszer termeszthető 5 éven belül; c) két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szálas pillangós takarmánynövény termesztése között legalább két évnek kell eltelnie; c) két hüvelyes növény, illetve hüvelyes növény és szálas pillangós takarmánynövény termesztése között legalább két évnek kell eltelnie; d) lucerna után hüvelyes növény nem termeszthető; d) lucerna után hüvelyes növény nem termeszthető; e) szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egymást a vetésváltásban. e) szója, olajrepce, napraforgó nem követheti egymást a vetésváltásban. (2) A vetésváltási szabályok teljesítésébe a másodvetést figyelembe kell venni. (2) A vetésváltási szabályok teljesítésébe a másodvetést figyelembe kell venni.

17 Bejelentési kötelezettség az AKG-ban 112/2009. (IX. 01.) MVH Közlemény

18 Bejelentési kötelezettség az AKG-ban

19 Bejelentési kötelezettség természetvédelmi gyepes célprogramok esetén: - kaszálás elvégzését megelőző 5 nappal (hol, mikor)‏ Monitoring adatszolgáltatás: - minden kedvezményezett számára kötelező adatszolgáltatás évente – külön jogszabály alapján - hatásindikátor monitorozó rendszer (a támogatott terület 10%-a)‏

20 Területazonosítási kérelem benyújtásához szükséges információk: szomszédos tábla: ugyanazon ügyfél egymással legalább 10 méter hosszan érintkező táblái, amelyeket legfeljebb 0,5 méteres fizikai határ választ el; tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítási irányú összefüggő földterület, amelyen egy földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is mezőgazdasági parcella: egy vagy több szomszédos táblából álló összefüggő földterület, amelyen egy növénycsoportot termeszt egy földhasználó; pl. kalászos gabonát kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület: egy AKG célprogramba bevitt és egy egységként meghatározott, összefüggő, egy fizikai blokkon belüli, jól láthatóan elkülönített földterület; egybeművelt tábla: egy fizikai blokk területén belül több földhasználó által azonos növénykultúra művelésére használt (azonos hasznosítású, azonos hasznosítási kóddal jelölt) összefüggő földterület, amely esetében az egyes földhasználók által hasznosított területek határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;

21 Területazonosítási kérelem 2 A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek méreteit, elhelyezkedését a program kezdetén a pontosan meg kell határozni. A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a program folyamán nem lehet.

22 Területazonosítási kérelem 3 1. A jogosult és nem jogosult területek meghatározása: A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület felmérésekor a területből ki kell mérni: a) az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen elhelyezkedő nem művelt területeket (nádasokat, tanyákat, állattartó épületeket, telepeket, bozótos területeket, facsoportokat, amelyek alatt művelést illetve termelést nem folytatnak); b) a nem művelő útnak használt utakat, valamint; c) a 2003. június 30-án kultúrállapotban nem lévő, de időközben beművelt területeket.

23 Területazonosítási kérelem 4 Két szomszédos kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület elkülönítése: A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, amennyiben szomszédos egy másik kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtel, akkor a két kötelezettségvállalással érintett területnek jól láthatóan és egyértelműen elkülöníthetőnek kell lennie. Az elkülönítés módjai: Eltérő növényi kultúra (eltérő hasznosítási kód), Eltérő növényfejlettségi állapot, Gyepek esetében a földfelszíntől számított 1-1,5 m magasságú, 15 cm átmérőjű akácfaoszlopok elhelyezése, Szántóföldi kultúra esetén 50-60 cm széles sáv a két kötelezettségvállalással érintett terület között.

24 Területazonosítási kérelem 5 Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli táblák elkülönítése: szántóföldi növénytermesztési célprogramoknál előírásként szerepel, hogy egy tábla nagysága legfeljebb75 ha lehet. Két 75 ha-os tábla ugyanazon kultúra esetén akkor jól elkülöníthető és akkor fogadható el, ha a 2 tábla között legalább egy 0,3 ha bármely más kultúrával (más hasznosítási kóddal) fedett terület helyezkedik el!

25 Terület lemérése A mérés elvégzéséhez szükséges tudnivalók: A támogatható terület eltérhet az ingatlan nyilvántartásban és a földhasználati nyilvántartásban szereplő területi adatoktól, ezért kell a ténylegesen művelt terület beazonosítását elvégezni. A támogatásra jogosult területen belül a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeket külön kell kimérni.

26 Terület lemérése A mérés során: a) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület határán kell haladni; b) amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület által teljesen körülvett, 0,01 hektárt meghaladó kivett terület van (összefüggő nádas, facsoport, épületek, tanya), úgy mindegyik teljes területét ki kell mérni, mert ezek a területek nem jogosultak támogatásra; c) minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres pontosságúnak kell lennie a valós helyzethez képest; d) a mért földterület megadása kettő tizedes-jegyig szükséges; e) a lemért földterületet legalább egy pontban jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen.

27 Mérési jegyzőkönyv A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint: a) előzetesen támogatásra jogosult földhasználó neve és regisztrációs száma; b) AKG célprogram megnevezése; c) a mérést végző személy neve (majd a kinyomtatást követően aláírása, illetve pecsétje); d) a mérés időpontjának rögzítése (év-hónap-nap); e) területnagyság megadása kettő tizedesjegy pontossággal; f) terület X(EOV), Y(EOV) koordinátáinak megadása; g) pontszámos területszámítási jegyzőkönyv; h) pontszámos területszámítási vázrajz (shape formátumban).

28 Mérési jegyzőkönyv 2. Az ÚMVP Irányító Hatóságának 60/2009. (IX.03.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 60/2009. (IX.03.) Közleménye Területméréssel kapcsolatos információk Területméréssel kapcsolatos információk Területméréssel kapcsolatos információk Területméréssel kapcsolatos információk Területmérési jegyzőkönyv_1 (PDF)‏ Területmérési jegyzőkönyv_1 (PDF)‏ Területmérési jegyzőkönyv_1 (PDF)‏ Területmérési jegyzőkönyv_1 (PDF)‏ Területmérési jegyzőkönyv_2 (PDF) Területmérési jegyzőkönyv_2 (PDF) Területmérési jegyzőkönyv_2 (PDF) Területmérési jegyzőkönyv_2 (PDF)

29 Gazdálkodási napló vezetése 61_2009_fvm_mellekletek 61_2009_fvm_mellekletek 61_2009_fvm_mellekletek e-AKG - AKG INFO kitöltő program e-AKG - AKG INFO kitöltő program e-AKG - AKG INFO kitöltő program e-AKG - AKG INFO kitöltő program TESZÖV - G-Portál.htm TESZÖV - G-Portál.htm TESZÖV - G-Portál.htm TESZÖV - G-Portál.htm


Letölteni ppt "Agrár- környezetgazdálkodási program előírásai 2009. október.28. Szabó László Szaktanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések