Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes"— Előadás másolata:

1 dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes
„HALLGATÓI SZERZŐDÉS” A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes

2 Felsőfokú szakképzés (FSZ)
A felsőoktatási intézmények által hallgatói, szakközépiskolák által tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad (OKJ 55). Szakmai gyakorlat élet-közeli helyzetben Tanulószerződés mintájára: FSZ -hallgatói szerződés A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara feladata a szerződések ellenjegyzése és nyilvántartása.

3 A külső cégnél végzett szakmai gyakorlat legfőbb célja és feladata:
Alkalmazási gyakorlat: megszerzett ismeretek és gyakorlati készségek alkalmazása tényleges munkakörnyezetben. A szakmai készségek, képességek fejlesztése A szakma gyakorlásához szükséges munka- vállalói kompetenciák fejlesztése (pontosság, tolerancia, együttműködés, időbeosztás, kommunikáció, csoportmunka).

4 FSZ –hallgatói szerződés vagy együttműködési megállapodás?
- Szakmai gyakorlat vállalkozásnál történik - A vállalkozás és az FSZ -diák köti Együttműködési megállapodás: - Hivatalokban, állami intézményeknél történik a szakmai gyakorlat (Pl. jogi asszisztens) - A képzőintézmény és a fogadószervezet köti

5 Vonatkozó legfontosabb jogszabályok 1.
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 27. § (1) A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóra értelemszerűen alkalmazni kell. Ahol e törvény tanulói szerződéssel összefüggésben tanulót említ, azon hallgatót is érteni kell. 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 47. § (3) A hallgatói szerződés megkötésére, az abból eredő jogokra és kötelezettségekre a szakképzésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6 Vonatkozó legfontosabb jogszabályok 2.
1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 79/2006 (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 372/2007. (XII. 23) Korm. rendelet a felsőoktatás területét érintő egyes Kormányrendeletek módosításáról 1/2006. (II.17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról

7 Miért előnyös az FSZ –hallgatói szerződés a diákok számára?
Munkahelyi körülmények között sajátítják el a szakmát Részt vehetnek projektmunkában, Fejlődik szakmai műveltségük és szókincsük Jelentősen javulhat a kommunikációs készségük A gyakorlati képzés során rendszeres havi díjazást kapnak.

8 Miért előnyös az FSZ –hallgatói szerződés?
A gyakorlati képzőhelyek számára? - Támogatott körülmények között ismerik meg a gyakorlaton lévő FSZ -diákok képességeit. - Biztonságosabb szakember utánpótlás Az oktatási intézmények számára? - Rendszeres kapcsolat kialakítását jelenti a gazdaság szereplőivel - A vállalati szakember jelentősen segítheti a gyakorlat- orientált oktatást

9 FSZ-hallgatói szerződés
Csak FSZ (OKJ 55 szint) képzésben lévő tanulóval /hallgatóval köthető! Érvényességének jogi alapja a hallgatói jogviszony. Hallgatói szerződést az a gazdálkodó szervezet köthet, amely rendelkezik a törvényben és a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel. A szerződés megszűnése után egyik félnek sincs kötelezettsége a másikkal szemben.

10 Ki köthet FSZ-hallgatói szerződést ?
Az a diák, aki FSZ képzésben vesz részt, és - hallgatói jogviszonyban áll valamely felsőoktatási intézménnyel, vagy - tanulói jogviszonyban áll valamely szakképző intézettel A szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelel

11 Hogyan köthető FSZ-hallgatói szerződés?
A hallgatói szerződés nyomtatványt 2 eredeti példányban a diák és a vállalkozás tölti ki Csak az a vállalkozó köthet szerződést, amely rendelkezik a kamara előzetes minősítésével A szakmai gyakorlat megkezdése előtt a gazdasági kamara hitelesíteti és nyilván- tartásba veszi a szerződést

12 Melyik az illetékes kamara?
19 megyében és Budapesten találhatók területi gazdasági kamarai hivatalok A területi kamarai hivatalok hatásköre csak az adott megyére terjed ki. Csak az adott megye területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozással köthető hallgatói szerződés A képzőintézmény az FSZ-hallgatói szerződéssel kapcsolatos ügyeket csak a székhelye, vagy kihelyezett intézménye szerinti kamarai hivatalban tudja elintézni

13 Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere
A rendszer áttekinthető az alábbiak szerint: RENDSZER-SZEREPLŐK (alanyok) A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI A RENDSZER FOLYAMATAI A RENDSZER DOKUMENTUMAI

14 Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere
RENDSZER-SZEREPLŐK (alanyok) Gazdálkodók (vállalkozók) FSZ - hallgatók (diákok) Kamarák Oktatási intézmények NSZFI (Támogatási és Bevallási Igazgatóság)

15 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere
A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI A gazdálkodók (vállalkozók) tevékenységei: Hallgatói szerződés elkészítése A bevezető ellenőrzés segítése Bejelentkezés az NSZFI Támogatási és Bevallási Igazgatóságához Együttműködik a hallgatóval a „Munkaterv” össze- állításában A „Munkaterv”-nek megfelelően irányítja a gyakorlatot Értékeli az FSZ- diák munkáját, igazolást ad ki a gyakorlatról Szakmai visszajelzést ad a képző intézményeknek

16 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere
A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 2. A FSZ - diák tevékenységei: Aktívan részt vesz a gyakorlati képzőhely kiválasztásában Közreműködik a szerződés kitöltésében Közreműködik a „Munkaterv” összeállításában Részt vesz a szakmai gyakorlaton A gyakorlat ideje alatt vezeti a „Munkanapló”-t A gyakorlat végén kitölti az önértékelő lapot és a Munkanaplóval együtt leadja a gyakorlatvezető tanárak.

17 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere
A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 3. A KAMARÁK FELADATAI: Kiadja „Hallgatói szerződés” nyomtatványt Átveszi és nyilvántartja (ISZIIR) az aláírt „Hallgatói szerződés”-t Megszervezi a bevezető ellenőrzést a gazdálkodónál és kiadja a határozatot Megszervezi a gyakorlat közbeni ellenőrzést, és arról kiadja a határozatot

18 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere
A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI A képző intézmények feladatai: A szakmai gyakorlatért felelős tanár részt vesz dokumentumok (Hallgatói szerződés, Munkaterv) elkészítésében A szakmai gyakorlatért felelős tanár részt vesz a cégeknél lefolytatott bevezető ellenőrzésben A gyakorlat alatt a tanár kapcsolatot tart a vállalkozóval Értékeli a gyakorlat végén a diákot (Munkanaplót és a vállalkozó értékelését figyelembe véve) OKJ záró vizsgára vizsgabizottsági tag kijelölését kéri

19 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere
A RENDSZER TEVÉKENYSÉGEI 6. NSZFI Támogatási és Bevallási Igazgatóság feladata: Nyilvántartásba veszi a KAMARÁK által minősített vállalkozókat Ellenőrzi a szakképzési alappal való elszámolást, a bevallást Hibajavítást, pótlást kér Elszámolást és pénzügyi műveleteket végez.

20 Az FSZ-hallgatói szerződés rendszere
A RENDSZER FOLYAMATAI A rendszer globális áttekintésére, az összefüggések megértésére az áttekintő ábra szolgál. A RENDSZER NÉGY FŐ FOLYAMATA: A vállalkozók minősítése, szerződéskötés Hallgatói szerződéskötés, gyakorlat Elszámolások Értékelések

21

22 Az FSZ - hallgatói szerződés rendszere
A RENDSZER DOKUMENTUMAI A dokumentációs rendszer elemei: FSZ - diák szakmai gyakorlati igény bejelentése Határozat-1 (Vállalkozók minősítése) Határozat-2 (Vállalkozók ellenőrzése) Hallgatói szerződés Szempontok a „Munkaterv” elkészítéséhez Szempontok a „Munkanapló” elkészítéséhez Igazolás / Referencialevél Értékelőlap (Kérdőív-1 a vállalkozóknak) Értékelőlap (Kérdőív-2 a hallgatói értékeléshez)

23 A 1.

24 A szerződéskötés menete
Gazdálkodói igénybejelentés A vállalkozás és a diák kitölti a nyomtatványt A törvényi feltételeket a kamara ellenőrzi (határozat) A cég bejelentkezik az NSZFI-hez (Alapkezelő) A kamara nyilvántartásba veszi a szerződést és hitelesíti Másolatot kap a képző intézmény

25 A szerződés módosítása
Csak közös megegyezéssel A gazdálkodónak be kell jelenteni a kamarába és az NSZFI felé, amennyiben: - a nyomtatványon szereplő adat változott - a juttatás mértéke az előírttól eltérően változott

26 Mikor szűnik meg az FSZ – hallgatói szerződés?
A sikeres OKJ-s vizsga napján A hallgatói/tanulói jogviszony megszűnésekor A gazdálkodó szervezet megszűnésekor Kamarai eltiltáskor. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE A „HALLGATÓI SZERZŐDÉS” NYOMTATVÁNYON ( -TÓL, -IG)

27

28 Az FSZ –diák kötelezettségei a szakmai gyakorlaton
Köteles: a szakmai gyakorlaton megjelenni Hiányzásait igazolni A gazdálkodószervezet munkarendjét megtartani Gazdálkodószervezetnél érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat betartani A rábízott eszközök állagát megóvni. A hallgató által a szakmai gyakorlat keretében létrehozott termék, produktum a gazdálkodószervezet tulajdona.

29 A foglalkoztatás szabályai
Szükséges a magánnyugdíj-pénztári tagság A munkaidőről: - jelenléti ívet kell vezetni, - a diákot betegszabadság illeti meg Munkavédelmi oktatás - kötelező Egészségügyi vizsgálatok, „egészségügyi könyv” - meghatározott A vállalkozás köteles felelősségbiztosítást kötni

30 Milyen juttatásokat kell biztosítani a hallgatónak a szakmai gyakorlaton?
Pénzbeli juttatás (min. 20% - max. 50%) Kedvezményes étkezés Tisztálkodási eszközök Munkaruha, védőfelszerelés A hallgató ideiglenes átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltség, illetve a szállásköltség térítése

31

32 A pénzügyi elszámolás A szakmai gyakorlat költségei elszámolhatók a szakképzési hozzájárulás terhére. Elszámolható: - kifizetett díjazás (minimálbér max. 50%-ig) - a kedvezményes étkeztetés költsége - munkaruha, egyéni védőeszköz, tisztálkodási eszköz - kötelező felelősségbiztosítás díja - a gyakorlati oktató arányosított bére - anyagköltség - adminisztratív költség

33 Az elszámolás feltételei
A vállalkozás költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulás terhére, amennyiben: A gyakorlati képzés a szakmai és vizsga- követelményben szerepel Az FSZ képzést a felsőoktatási intézmény regisztráltatta és intézményi tantervében szerepel A cég bejelentkezett az NSZFI-hez (Alapkezelő) Amennyiben a cég a teljes szakképzési alapját szakmai gyakorlatra felhasználta, visszaigénylővé válik.

34 A kamarák feladata 1. A szakmai gyakorlat során:
- Az új gyakorlati képzőhely minősítése (határozat) - A gyakorlati képzőhely ellenőrzése (határozat) A gyakorlati képzőhely emelt szintű ellenőrzése (akkreditációja) – Tanúsítvány OKJ-záróvizsgára kamarai tagot delegál

35 A kamarák feladata 2. Szk tv 31. § (1) Az illetékes területi gazdasági kamara a 30. § (2)-(3) bekezdéseiben említett esetben (ellenőrzés, nyilvántartás) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el. A kamara vizsgálja: a személyi, tárgyi, munkavédelmi feltételeket, szakhatósági engedélyeket, szakmai dokumentumokat. Továbbá ellenőrzéskor: a tanulói juttatások átadásának dokumentumait

36 A szakmai gyakorlat értékelése
A szakmai gyakorlat értékelésének típusai: A hallgatói tudás és a hallgatói teljesítmény értékelése A képzési program értékelése Hallgatói értékelés és önértékelés Az együttműködések értékelése Kötelező minősítő értékelések

37 A szakmai gyakorlat értékelése
A hallgatói tudás és teljesítmény értékelése jelenti: A szakmai gyakorlaton nyújtott egyéni és csoportos feladatvégzés és eredményesség értékelését, A személyes és társas kompetenciák fejlődésének értékelését. Értékelő: Vállalkozás szakmai gyakorlatért felelős szakembere

38 A szakmai gyakorlat értékelése
A képzési program értékelése jelenti: A szakmai gyakorlaton nyújtott hallgatói egyéni és csoportos feladatvégzés és eredményesség, továbbá az oktatási intézmény elméleti és gyakorlati képzési programja alapján a képzés tartalmának értékelését Értékelő: Vállalkozás szakmai gyakorlatért felelős szakembere

39 A szakmai gyakorlat értékelése
A hallgatói értékelés és önértékelés jelenti: A hallgatói értékeli a szakmai gyakorlat hasznosságát és vélemény fogalmaz meg a vállalkozásról, a munkatársakról A hallgató önértékelést is végez, melyben saját szakmai, emberi fejlődését fogalmazza meg (2. sz. kérdőív) Értékelő: hallgató

40 A szakmai gyakorlat értékelése
Az együttműködések értékelésének célja: hogy folyamatosan, de legkésőbb a gyakorlat végén kooperáció tartalmát és megvalósulását minősítse. Meghatározza az esetleges módosítandó elemeket, Értékelő: közösen, vagy külön külön az együttműködő felek (hallgató, vállalkozás, oktatási intézmények)

41 A szakmai gyakorlat értékelése
Kötelező minősítő értékelések: A vállalkozó feltételeinek megléte a szakma gyakorlathoz (személyi, tárgyi) A vállalkozók szakmai gyakorlat során végzett tevékenységének ellenőrzése Munkaterv ellenőrzése Munkanapló ellenőrzése Értékelő: 1-2 KAMARÁK, 3-4 oktatási intézmények

42 A 1. A

43 Háttértanulmányok A hallgatói szerződés kialakításával kapcsolatban, a
témával összefüggésben két háttértanulmányt vettünk figyelembe az alábbiak szerint: A HALLGATÓI SZERZŐDÉS BEVEZETÉSÉ- NEK, ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS MEGOLDANDÓ FELADATAI AZ AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

44 Köszönjük megtisztelő figyelmét !
További információk: MKIK által évben kiadott „Módszertani útmutatóban”


Letölteni ppt "dr. Sediviné Balassa Ildikó - Cséfalvay Ágnes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések