Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP Budapest 2009. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP Budapest 2009. október."— Előadás másolata:

1 AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP Budapest 2009. október 1. A szakmai gyakorlat elszámolási rendje, jogszabályi háttere

2 −A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. −A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. −A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SzMM rendelet −A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. −A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) korm. rendelet −A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv. −A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A szakképzési rendszer jogszabályi háttere

3 − Az MPA képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SzMM rendelet −A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SzMM rendelet −Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet −A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkv. tv.) Egyéb kapcsolódó jogszabályok

4 −A felsőoktatási intézmény feladatai az FSz képzésben ○ elméleti és gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása ○ fogadott fejlesztési támogatás szabályos felhasználása és NSzFI felé történő elszámolása −A gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezetek bekapcsolódásának feltételei 1. Kamarai tanúsítás (előző előadó témaköre) 2. Tanuló/hallgatói szerződés ill. együttműködési megállapodás megkötésének feltételei 3. NSZFI felé történő bejelentkezés feltételei 4. Szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolása 4.1. APEH felé (normál, átalány adózó, EVA-s) 4.2.NSZFI felé bevallók 5. A hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható egyéb költségek ○ saját dolgozó képzés ○ nyújtott fejlesztési támogatás A felsőfokú szakképzés (FSz) helye a szakképzési rendszerben

5 2.1. Hol van szabályozva Tanuló/hallgatói szerződés: Szk. tv. 27.§ - 40/A §-ig Együttműködési megállapodás: Szk. tv. 19 §. (1)-(2) 2.2. Bejelentési kötelezettség (a gazdálkodó szervezet részéről áll fenn a szakképző intézmény felé) 2.3. A tanuló/hallgatói szerződés és az együttműködési megállapodás tartalma (a kamara honlapján található minta) 2.4. Tanulót/hallgatót megillető juttatások − tanulói / hallgatói szerződés esetén − együttműködési megállapodás esetén 2. A tanuló / hallgatói szerződés ill. együttműködési megállapodás megkötésének feltételei

6 2.3. A tanuló/hallgatói szerződések és az együttműködési megállapodás kötelező tartalma A Szakképzési törvény III. fejezete részletesen tartalmazza a tanulószerződésre vonatkozó szabályokat (27. §-tól). A tanulószerződésre vonatkozó szabályokat a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóra értelemszerűen alkalmazni kell. A tanuló/hallgatói szerződésnek tartalmaznia kell: a.) a gazdálkodó szervezet megjelölését és a tanuló/hallható személyi adatait, b.) a szakképesítés megnevezését és a képzési időt, c.) a gyakorlati képzés helyét, d.) a tanulónak/hallgatónak adandó pénzbeli juttatás összegét, e.) a gazdálkodó szervezet által – a tanulót/hallgatót jogszabály alapján megillető juttatásokon és kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és feltételeit. Az együttműködési megállapodás tartalmi és formai kellékeit az Szht. 4/A. §-a szabályozza.

7 2.4. A tanulót / hallgatót megillető juttatások és elszámolásuk 1. Kötelezően adandó juttatások a 4/2002.(II. 26.) OM rendelet szerint: − tanuló/hallgató pénzbeli juttatása (tan. szerződéssel minimum a legkisebb munkabér 20%-a, maximum 50%, −tanuló/hallgató díjazása (együttműködési megállapodás esetén) −A juttatás mértékét tanfélévenként emelni kell (mértéke nincs meghatározva), −Hiányszakmák esetén plusz 20%-os juttatás jár, −Gyakorlati napokon egyszeri melegkonyhai étkezés biztosítása, −Tisztálkodási eszközök (szappan, kéztisztító krém), −Munkaruha, egyéni védőeszköz, védőital, −Ideiglenes átirányítás esetén úti- és szállásköltség térítés, −Kötelező felelősségbiztosítás, −Orvosi alkalmassági vizsgálat költsége, −Vizsgára utazás útiköltség térítése, ha telephelyen kívül esik. Ezen túl bármi adható, amit a felek a szerződésben rögzítenek, de a kötelezettség terhére nem számolható el.

8 2. További elszámolható költségek −T/H. szerződés esetén adminisztrációs költség címen tanuló/hallgatónként évente 15.000 Ft, de maximun az éves minibálbér összege (12x 71.500Ft 2009-ben), −Oktatók bére + járulékai, az oktatók iskolai végzettségétől függően középfokú végzettség esetén a minimál bér x3, érettségi vagy mestervizsga esetén …… x4, felsőfokú végzettség esetén …… x4,5 −Oktató munkába járási költségtérítése, −Főállású oktató esetén a szakmai, pedagógiai továbbképzés költsége. Ha a hozzájárulási kötelezettség további fedezetet nyújt, elszámolható még −tárgyi eszköz beszerzési költsége, −tanműhely, rezsi költsége ( egyéb képzőhely esetén nem számolható el), −gyakorlati képzés anyagköltsége, −saját dolgozó képzés költsége, −nyújtott fejlesztési támogatás (a kötelező 20%-os befizetési kötelezettséget meghaladó fedezet esetén meghaladó

9 3. Az NSZFI felé történő bejelentkezés feltételei •Bejelentkezési (változás bejelentő) nyomtatvány (BJ01) kitöltése, kinyomtatása és aláírás utáni beküldése. •Kötelezően mellékelendő dokumentumok: Létszám adatlap (BL01 szakképző iskolához), Létszám adatlap (BL02 felsőoktatási intézményhez), Tanuló- hallgatószerződés felsorolása (BT01) Pótlapok a folytatólagos felsoroláshoz, Kamarai határozat, vagy tanúsítvány. Az NSZFI eljárásrendje bejelentkezéskor: −a beérkező bejelentkezési kérelem és mellékleteinek ellenőrzése, −hiánypótoltatás (írásos felszólítás alapján), −nyilvántartásba vételről értesítés küldése (költségelszámolás kezdő napjának meghatározása).

10 4. A szakképzési kötelezettség elszámolása 4.1. APEH felé bevallók (normál) 4.2. APEH felé átalányadózók, EVA-sok 4.3. NSZFI felé bevallók köre

11 4.3. Gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettségének elszámolási szabályai - kötelezettség mértéke ( a járulékalap 1,5%-a), - kötelezettség terhére elszámolható költségek, - további elszámolható költségek, - bevallás kötelező mellékletei: - létszámigazolás, - kamarai tanúsítvány, vagy határozat, - köztartozásról nyilatkozat. - bevallás benyújtás szabályai: - éves bevallás, - évközi (havi; negyedéves) adatlap.

12 5. A hozzájárulási kötelezettség terhére a kötelezettség mértékéig elszámolható egyéb költségek 5.1.Saját dolgozó képzés •Munkaügyi Központ felé bejelentési kötelezettség •Munkaügyi Központ felé elszámolási kötelezettség fajtái:belső képzés külső képzés vegyes (belső/külső) képzés (képzésre kötelezés; tanulmányi szerződés; felnőttképzési szerződés) 5.2.Fejlesztési támogatás nyújtható 2008. szeptember 1-től •Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK), •Felsőoktatási intézmények, •Speciális szakiskolák és készségfejlesztő spec. szakiskolák részére. A fogadott fejlesztési támogatásról és felhasználásáról adatot kell szolgáltatni az NSZFI felé tárgyévet követő év március 15-ig.

13 Az elmúlt időszak legfontosabb jogszabályi változásai a gazdálkodók szemszögéből −Szakképzési hozzájárulás bevallási határidők (NSZFI felé): Éves bevallás – tárgyévet követő febr. 25. Negyedéves – tárgynegyedévet követő 20.-e Havi – tárgyhónapot követő 10.-e. − Bevallás ellenőrzés és hibajavítás szigorodása (Vhr.) − Törlés (nem nyújt be bevallást, vagy hibás a bevallás és határidőre nem érkezik be a hiánypótlás) − Folyósítás (visszaigénylés kifizetés) legkorábbi időpontja

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Fodor Istvánné mb. főigazgató-helyettes fodor.istvanne@nive.hu Telefon: (06-1) 434-57-11 Fax: (06-1) 434-57-30 Honlap:www.nive.hu (Kérdezz-felelek rovatunk)www.nive.hu


Letölteni ppt "AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KOLLÉGIUMA EGYESÜLET „ SZAKMAI GYAKORLAT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN” WORKSHOP Budapest 2009. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések