Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató Tájékoztató a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás, a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató Tájékoztató a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás, a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató Tájékoztató a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás, a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről.

2 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6) –Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető, a képzés során 150 kreditet kell összegyűjtenie a hallgatónak.

3 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakra való belépés feltétele a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakra való belépés feltétele a tanári szakképzettség kettős jellege a tanári szakképzettség kettős jellege az első és a második tanári szakképzettségek felsorolása az első és a második tanári szakképzettségek felsorolása

4 15/2006. (IV.3.). sz. OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV.3.). sz. OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A tanári szakképzettségek követelményeinek megjelenése 2007. áprilisában várható. A tanári szakképzettségek követelményeinek megjelenése 2007. áprilisában várható.

5 Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (tanári szak): Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (tanári szak): mesterfokozatot nyújtó szak, amely a Közoktatási törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az 5-12., ill. 13. évfolyamokon, valamint az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon tantárgyak oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására két tanári szakképzettséget nyújt. mesterfokozatot nyújtó szak, amely a Közoktatási törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az 5-12., ill. 13. évfolyamokon, valamint az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon tantárgyak oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására két tanári szakképzettséget nyújt.

6 Első tanári szakképzettség: az alapképzési szak szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség. Első tanári szakképzettség: az alapképzési szak szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség.

7 Az első tanári szakképzettség szabadon választható második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. (50 kredites modul) Az első tanári szakképzettség szabadon választható második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. (50 kredites modul)

8 Kizárólag második tanári szakképzettség: Kizárólag második tanári szakképzettség: az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítő ismeret az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítő ismeret a NAT szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret a NAT szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret a közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek (15) a közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek (15)

9 A Képzési és Kimeneti Követelményekben megjelenített szakirányok: Szakképzettséget is nyújtó szakirány Szakképzettséget is nyújtó szakirány Kötelezően teljesítendő szakirány Kötelezően teljesítendő szakirány Választható szakirány Választható szakirány

10 Tanári szakképzettség osztott képzésben Alapképzési szakon 110 kredit Tanári alapozó 10 kredit + Második tanári szakot megalapozó 50 kredit +

11 A második tanári szakot megalapozó 50 kredit Mintatanterv része + 10 kredit tanári alapozó

12 Első közismereti tanári szakképzettség: angol nyelv- és kultúra tanár angol nyelv- és kultúra tanár francia nyelv-és kultúra tanár francia nyelv-és kultúra tanár orosz nyelv-és kultúra tanár orosz nyelv-és kultúra tanár ukrán nyelv-és kultúra tanár ukrán nyelv-és kultúra tanár matematikatanár matematikatanár történelemtanár történelemtanár kommunikáció-tanár kommunikáció-tanár biológiatanár biológiatanár kémiatanár kémiatanár fizikatanár fizikatanár

13 természetismeret-tanár természetismeret-tanár földrajztanár földrajztanár környezettan-tanár környezettan-tanár ének-zene-tanár ének-zene-tanár vizuális és kultúra-tanár vizuális és kultúra-tanár informatika-tanár informatika-tanár testnevelő-tanár testnevelő-tanár Szakmai tanári szakképzettség: Szakmai tanári szakképzettség: mérnöktanár mérnöktanár agrár-mérnöktanár agrár-mérnöktanár A Szent Atanáz Hittudományi Főiskolával A Szent Atanáz Hittudományi Főiskolával együttműködégi megállapodás alapján: hittanár-nevelő együttműködégi megállapodás alapján: hittanár-nevelő

14 Második tanári szakképzettség: Második tanári szakképzettség: magyar mint idegen nyelv-tanár magyar mint idegen nyelv-tanár nyelv és beszédfejlesztő tanár nyelv és beszédfejlesztő tanár erkölcstan- tanár erkölcstan- tanár esztétika-tanár esztétika-tanár pedagógia tanár pedagógia tanár hon és népismeret – tanár hon és népismeret – tanár ember és természet műveltségterületi tanár ember és természet műveltségterületi tanár művészettörténet-tanár művészettörténet-tanár technika tanár technika tanár ügyvitel – tanár ügyvitel – tanár népzene-tanár népzene-tanár inkluzív nevelő- tanár inkluzív nevelő- tanár pedagógiai értékelés és mérés-tanár pedagógiai értékelés és mérés-tanár

15 Szakirány választás tanulmányi adminisztrációja. 1. Az első tanév II. félévének szorgalmi időszakáig a KAROK, a szakfelelősök, a hallgatók számára meghírdetik az alapszakokon az idítandó szakirányokat 2. A szakirány indításának a félévében a regisztrációs hét / a félév első hete/ végéig a hallgatók bejelentkeznek az egyes szakokon induló szakirányokra. 2. A szakirány indításának a félévében a regisztrációs hét / a félév első hete/ végéig a hallgatók bejelentkeznek az egyes szakokon induló szakirányokra.

16 3. A bejelentkezést a szakfelelősöknél – írásban- kell regisztrálnia – szakirány választási lap leadásával- a megjelölt határidőig. 3. A bejelentkezést a szakfelelősöknél – írásban- kell regisztrálnia – szakirány választási lap leadásával- a megjelölt határidőig. 4. A szakirányokon képzés csak megfelelő számú bejelentkezett hallgatói létszám esetén indul./ min. 25 fő, kisebb létszám esetén kari vezetés engedélyével./ 4. A szakirányokon képzés csak megfelelő számú bejelentkezett hallgatói létszám esetén indul./ min. 25 fő, kisebb létszám esetén kari vezetés engedélyével./ 5. A szakfelelősök a félévi szorgalmi időszak első hónap utolsó munkanapjáig a szakirányokra bejelentkezett hallgatók névsorát írásban leadják a Tanulmányi Osztályra és Felvételi irodára. 5. A szakfelelősök a félévi szorgalmi időszak első hónap utolsó munkanapjáig a szakirányokra bejelentkezett hallgatók névsorát írásban leadják a Tanulmányi Osztályra és Felvételi irodára.

17 6. Szakirány választást követően a hallgató, a meghirdetett szakirány tantárgyakat 6. Szakirány választást követően a hallgató, a meghirdetett szakirány tantárgyakat a regisztrációs hét végéig felveszi a Neptun rendszerben. a regisztrációs hét végéig felveszi a Neptun rendszerben. 7. Tanári szakirány választása esetén az 50 kredites „második tanári szakot megalapozó ismeretek „ mellett a tanulmányok alatt teljesíteni kell a meghirdetett pedagógiai és pszichológiai 10 kredites ismerteket is. 7. Tanári szakirány választása esetén az 50 kredites „második tanári szakot megalapozó ismeretek „ mellett a tanulmányok alatt teljesíteni kell a meghirdetett pedagógiai és pszichológiai 10 kredites ismerteket is.

18 8.. A hallgató tanulmányai során csak egyszer választhat szakirányt. 8.. A hallgató tanulmányai során csak egyszer választhat szakirányt. 9. Az esetleges szakirány módosításra vonatkozó kérelmet a TKB bírálja el. 9. Az esetleges szakirány módosításra vonatkozó kérelmet a TKB bírálja el. 10. Többlet szakirány teljesítése csak TKB engedélyével, és kreditarányos költségtérítés mellett lehetséges. 10. Többlet szakirány teljesítése csak TKB engedélyével, és kreditarányos költségtérítés mellett lehetséges.


Letölteni ppt "Tájékoztató Tájékoztató a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás, a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések