Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar"— Előadás másolata:

1 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
Mester Nyílt Nap január 14. Szeged, TIK

2 Változás! A felvételi általános szabályai elérhetők:
„Felvételizni szeretnék” cím alatt 2006-tól többciklusú képzés Felsőfokú szakképzés Alapképzés - alapszakok Mesterképzés – mesterszakok –2009 (2008 PTI) Doktori képzés – doktori iskolák Szakirányú továbbképzések Tanárképzés 2010-től alapképzésben 200 pontban határozza meg a minisztérium a felvételi minimum-pontszámot! Változás!

3 TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉS (BOLOGNA-FOLYAMAT) SZERKEZETE
Felsőfokú szakképzések Osztatlan képzések (mesterszakok, félév) Mesterképzés 2-4 félév Alapszakok 6 vagy 7 félév 2. ciklus 1. ciklus Osztott képzések Doktori képzések 6 félév 3. ciklus Szakirányú továbbképzések Középfokú oktatás

4 A TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉSI SZERKEZETRŐL
Mesterképzés A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA, MSc) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A felvétel pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények határozzák meg.

5 Mesterszakok az SZTE TTIK-n
Induló mesterszakok 2010-ben Természettudományi képzési terület alkalmazott matematikus biológus csillagász geográfus fizikus földtudomány környezettudományi matematikus vegyész

6 Mesterszakok az SZTE TTIK-n
Induló mesterszakok 2010-ben Informatika képzési terület gazdaságinformatikus programtervező informatikus

7 Mesterszakok az SZTE TTIK-n
Induló mesterszakok 2010-ben Pedagógusképzési terület tanár biológia-, fizika-, földrajz-, informatika-, kémia-, környezettan-, matematikatanár

8 Te kit választanál? Felvételi stratégia – ismerni az eljárás menetét
Korábbi évek felvételi statisztikái Intézmény megismerése (oktatók minősége, hallgatók véleménye, adottságok, előnyök, hátrányok) Kritikus tömeg

9 Képzési idő, a képzés célja
A mesterképzés 4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely akár 5 féléves is lehet). Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. Képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető az adott mesterképzésben, ez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. KKK – MSc mesterkepzesi_szakok_kkk_ pdf

10 MESTERKÉPZÉSHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK – I.
A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés bemeneti és felvételi követelményei a következők: A mesterképzés alapvető bemeneti követelménye valamely felsőfokú végzettség megléte. Mesterképzésre beadhatja felvételi kérelmét bárki, aki a jogszabályban meghatározott határidőig megszerzi az alábbi felsőfokú végzettségek valamelyikét: alapképzésben szerzett alapszintű végzettség, mesterképzésben szerzett mesterfokozatú végzettség, hagyományos képzésben szerzett főiskolai szintű végzettség, hagyományos képzésben szerzett egyetemi szintű végzettség. Fontos hangsúlyozni, hogy mesterképzésre nemcsak az új képzési rendszerben megszerzett alapfokozatú vagy mesterfokozatú oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, hanem a hagyományos főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők is beadhatják felvételi kérelmüket, amennyiben az intézmény által előírt feltételeknek azok megfelelnek.

11 MESTERKÉPZÉSHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK – II.
A jelentkező abban az esetben is teljesítheti a bemeneti követelményeket, ha korábbi felsőfokú tanulmányai beszámíthatók az adott mesterszakon. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként a felsőoktatási intézmények által elfogadott szakképzettségek: Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok. A meghatározott oklevéllel rendelkező jelentkezőknek az oklevelükben szereplő kreditek mennyisége teljes mértékben feltétel nélkül figyelembe vehető a mesterképzésben folytatott tanulmányok során. A mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott további kreditek teljesítésével beszámítható szakok. A felvételi intézményenkénti feltételei c. rész általában tartalmazza azon főiskolai, egyetemi szintű végzettségek és szakképzettségek, illetve alapképzési szakokon vagy mesterképzési szakokon megszerzett oklevelek megjelölését, amelyeket az adott mesterképzési szakon a felsőoktatási intézmény a jelentkezés, illetve felvétel feltételéül elfogad. Kreditelismerés bármely szakról.

12 Határidő a pótlásra A megfelelő végzettségeket és szakképzett-ségeket igazoló dokumentumokat a felvételi kérelem beadásakor, de legkésőbb július 8-áig kell benyújtani!

13 Pontszámítás A felsőoktatási intézmény meghatározza a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásának, a pontszámításnak a módját: az alapképzésben, mesterképzésben, illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit, a felvételi feltételeket, a vizsgakövetelményeket. Felvételi tájékoztató – SZTE TTIK Mesterszakok

14 Fontos határidők

15 Az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzések az SZTE TTIK-n műveltségi területenként, és választásukhoz megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok szakképzettségenként ember a természetben műveltségi terület biológiatanár: biológia vagy biomérnöki alapképzési szak; fizikatanár: fizika, gépészmérnöki, energetikai mérnöki vagy anyagmémöki alapképzési szak; kémiatanár: kémia, vegyészmérnöki vagy anyagmérnöki alapképzési szak; matematika műveltségi terület matematikatanár: matematika alapképzési szak; földünk-környezetünk műveltségi terület földrajztanár: földrajz vagy földtudományi alapképzési szak; környezettan-tanár: környezettan, földrajz, földtudományi, környezetmérnöki, erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy természetvédelmi mérnöki alapképzési szak; informatika műveltségi terület informatikatanár: programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus vagy informatikus könyvtáros alapképzési szak;

16 A képzési idő félévekben és a tanári szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma a képzés különböző formái szerint a TTIK-n indított képzésekre: 1. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanári szakon: két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév, 150 kredit; 2. Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően felvett tanári szakon: egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén: 3 félév, 90 kredit; 3. Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat a) egy korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 2 félév,60 kredit; b) két korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 3 félév,90 kredit.

17 A képzési idő félévekben és a tanári szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma a képzés különböző formái szerint a TTIK-n indított képzésekre: 4. Újabb, oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben: a) a tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 2 félév, 60 kredit; b) az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 60 kredit, c) az alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus szakképzettség birtokában: 3 félév, 90 kredit.

18 Az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem megválasztásának, illetve társításának előfeltételei A tanári szakon az első végzettség és tanári szakképzettség megszerzésekor - az alábbi esetek kivételével - két tanári szakképzettséget kell megszerezni. Egy tanári szakképesítés szerezhető a nem tanári mesterszakot követő vagy azzal párhuzamosan folytatott tanári mesterszakon, pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési szakot követő tanári mesterszakon, a korábbi, az évi LXXX. törvény szerinti, főiskolai szintű tanári oklevéllel rendelkezők vagy az egyetemi szintű tanári, illetve nem tanári képzésben oklevelet szerzettek tanári mesterszakon folytatott tanulmányai során.

19 További fontos információk
A Szegedi Tudományegyetemen bármely első vagy második szakképzettséget adó képzés szabadon párosítható, de a kurzusok összehangolását a hallgatóknak kell elvégezniük. A TTIK-n minden tanári mesterképzési szak – megfelelő létszám esetén - indul nappali és levelező tagozaton egyaránt. A részismeretek megszerzésére vonatkozó képzésekre jelentkezni lehet minden meghirdetett képzés esetében (pl. fizika ismeretek megszerzéséhez fizika alapképzési szakra) a felsőoktatásban megszerzett oklevél birtokában, költségtérítéses képzésben, a Karra beadott belépési kérvény alapján őszi és a tavaszi félévben egyaránt.

20 További fontos információk
A finanszírozás fő szabálya, hogy a felsőoktatásban, ha valaki államilag támogatott képzésben szerzett oklevelet egy képzési szinten, akkor ugyanezen a képzési szinten már nem vehet részt ismét államilag támogatott képzésben. Ha valaki főiskolai szinten szerzett tanári szakképzettséget államilag támogatott képzésben és nincs egyetemi végzettsége, akkor az első tanári mesterszakot (illetve a másodikat az elsővel egyidejűleg) végezheti államilag támogatott formában.

21 Hasznos dokumentumok A tanári szakképzettségek képzési és kimeneti követelményei az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményéről szóló 15/2006. ( IV. 3.) OM rendelet október 2-i módosításai után. PDF-formátumban. Ajánlás a tanári mesterszak összefüggő szakmai gyakorlati félévének tartalmára Munkacsoport javaslatai a tanárképzés utolsó, gyakorlati félévével kapcsolatos szakmai és gyakorlati kérdésekről

22 Kari kapacitás Minden képzési területen elegendő kapacitással rendelkezik a TTIK Az államilag támogatott helyek száma IT területen: 170 fő TT területen: 327 fő

23 Hogyan kell a jelentkezési lapot helyesen kitölteni?
Segítünk! SZTE TTIK INFO HÉT 2010. február a TTIK Tanulmányi Osztályán

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések