Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MSc felvételi eljárás informatika képzési területen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MSc felvételi eljárás informatika képzési területen"— Előadás másolata:

1 MSc felvételi eljárás informatika képzési területen
Készítette: Gombás Éva SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport MSc felvételire vonatkozó rendeletek SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzata Felvételi eljárás tapasztalata Sokféle MSc felvételi szabályzat

2 MSc felvételire vonatkozó rendeletek
Felsőoktatási törvény 43§ Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. (4) A mesterképzésre történő felvétel további feltételeit a felsőoktatási intézmény határozhatja meg, azzal a megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket köteles alkalmazni, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.

3 MSc felvételire vonatkozó rendeletek
237/2006. (XI. 27.) Korm. Rendelet 31  36. § : A meghirdethető államilag támogatott helyekről. A Tájékoztató tartalmi követelménye a meghirdetett mesterszakra vonatkozóan. Felvételi eljárásról (mesterképzésre március 15-ig lehet jelentkezni). A jelentkezők rangsorolásról (Ftv. 43. § (4)). A felvételi döntésről (a felsőoktatási intézmény a mesterképzésre jelentkező felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján dönt).

4 MSc felvételire vonatkozó rendeletek
Pontszámítás a mesterképzésben: - A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell mérni. A felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg a - 100 ponton belül a többletteljesítményért adható többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, - felvételi követelményeket és a rangsorolás módját, - az előnyben részesítésnél adható többletpont mértékét (legfeljebb 10 többletpont adható).

5 MSc felvételire vonatkozó rendeletek
15 / (IV. 3) OM rendelet Mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei (kkk) Szakonként meghatározott a kkk-ban : 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei

6 Programtervező informatikus MSc kkk-ban
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szakok. 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: - 4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

7 Programtervező informatikus MSc kkk-ban
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: – matematikai és természettudományos alapismeretek (15 kredit): analízis (kalkulus), numerikus analízis, közelítő és szimbolikus számítások, diszkrét matematika, lineáris algebra és egyéb matematikai és természettudományi ismeretek; – számítástudományi ismeretek (15 kredit): logikai alapok a programozáshoz, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi ismeretek;

8 Programtervező informatikus MSc kkk-ban
– gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): makro- és mikroökonómia, számviteli és pénzügyi ismeretek, jogi, informatikai és menedzsment ismeretek, humán ismeretek; – informatikai ismeretek (25 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

9 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról
A szakra jelentkezhetnek – kkk szerint Jelentkezésnél mellékelni kell: - Oklevél másolata, - Oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata, - A felvételinél beszámításra kerülő teljesített tárgyak hivatalos tematikái (kivéve az SZTE TTIK-n teljesítetteket), - Megfeleltetési jegyzék, amely tartalmazza, hogy a felvételi szempontjából mely ismeretköröket kívánja beszámítatni, megadva az elfogadás alapjául szolgáló teljesített tárgy (tárgyak) nevét óraszámát, a tárgyra kapott jegyet. - A többletpontokhoz szükséges igazolások

10 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról
Pontszámítás: Korábbi ismeretek pontszáma (max. 60 pont) + Oklevél pontszáma (max. 20 pont) Felvételi pontszám = + Többletpontok (max. 20 pont)

11 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról
Korábbi ismeretek pontszáma: - Minden ismeretkör tematikával és kredittel adott a szabályzatban. - Ismeretkörök csoportokat alkotnak (max. kreditértékkel). - Egy elfogadott ismeretkör jegye a beszámított tárgyak jegyeinek átlaga. - Egy ismeretkör csoportba legfeljebb a csoportra megadott kreditértékben kerülnek beszámításra a legjobb jegyű ismeretkörök. Korábbi ismeretek pontszáma = a figyelembe vehető legfeljebb 60 kredit ismeretkörre Σ [(ismeretkör jegy ) * (ismeretkör kreditérték)] / 5

12 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról
Oklevél pontszáma = oklevél jegye * 4 Többletpontokból max. 20 pont szerezhető az alábbiak szerint: - Szakmai publikációs tevékenység után max. 10 pont - Szakmai oktatási tevékenység után max. 10 pont - Versenyeken való részvétel után max. 10 pont - Szakmai tapasztalatok után max. 4 pont - Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján legfeljebb 8 pont.

13 Felvételi tapasztalatok
A pontszámításhoz szükséges anyagok hiányosan és későn érkeztek. A jelentkezőknek nehézséget okozott a hivatalos tematika beszerzése. Oklevél hiányos jelentkezések. Sok jelentkezés nem volt kellően motivált. A korábbi ismeretek pontszámának meghatározása jelentős munkát igényelt – főiskolai diplomával rendelkezők jelentkeztek. A minimális kredittel nem rendelkezők is jelentkeztek.

14 Felvételi tapasztalat (adatok)
Jelentkezők száma : 75 Elfogadható jelentkezések száma: nappali tagozaton: 11 levelező tagozaton: 39 ebből 60 kredites: 2 pontszámok: 32 – 79 között Nappali tagozaton a képzés nem indult. Levelező tagozatra felvettek száma: 30 Beiratkozott hallgatók száma: 12

15 Felvételi szabályzatokról (A Felvételi tájékoztató alapján)
Szakonként és intézményenként eltérések a felvételi szabályzatokban: - Írásbeli vizsga alkalmazása. - Szóbeli beszélgetés (motivációs) vagy szakmai felvételi vizsga. - Kézzel írott szakmai önéletrajz. - Az oklevél minősítése alapján. - Tanulmányi átlag beszámítása. - Többletpontoknál nyelvvizsga beszámítása. - Előnyben részesítés pontszáma eltérő.

16 Milyen legyen a felvételi szabályzat
Milyen legyen a felvételi szabályzat? (néhány figyelembe vehető szempont) A szak elvégzésére alkalmasak felvételét biztosítsa. - Rendelkezzen az adott mesterképzéshez szükséges szakmai ismeretekkel. - Legyen kellően motivált. A jelentkezési feltételek legyenek (viszonylag könnyen) teljesíthetők, ne riassza el a jelentkezőt. A szabályzat alapján a jelentkező mérlegelni tudja esélyeit. A felvételi eljárás legyen lebonyolítható az intézmény által (még ésszerű mennyiségű munkával).

17 Kérdések Jó lenne-e legalább szakonként egységes felvételi szabályzat alkalmazás? Kellene-e legalább a 100 ponton belüli arányokra vonatkozóan további szabályozás? Hogyan alakuljon a pontszámítás a tanári MSc-re jelentkezőknél?

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MSc felvételi eljárás informatika képzési területen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések