Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa."— Előadás másolata:

1 Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

2 A támogatás célja a vidéki térségekben működő vagy induló vállalkozások beruházásainak, műszaki- technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Forrás: Pályázati felhívás 4.2 pont LEADER VÁLLALKOZÁSI ALAPÚ FEJLESZTÉS

3 A pályázat elkészítéséhez szükséges jogszabályi háttér (teljesség igénye nélkül) - hatályos: 2011. január 1.|2007. évi XVII. törvény (MVH törvény) - hatályos: 2011. július 1.|23/2007. FVM rendelet (Vhr.) - 2011. július 29.|76/2011. VM rendelet (LEADER rendelet) - 2011. augusztus 2.|99/2011 IH Közlemény (Pályázati felhívás és HBB eljárásrend - 2011. augusztus 25.|106/2011 IH Közlemény (módosított Pályázati felhívás) - 2011. szeptember 20.|149/2011. MVH Közlemény (Részletes feltételek) - 2011. október 3.|90/2011. VM rendelet (módosított LEADER rendelet) LEADER VÁLLALKOZÁSI ALAPÚ FEJLESZTÉS

4 LEADER vállalkozási alapú fejlesztés PÁLYÁZAT kitöltendő részei az ügyfélkapus felületen Főlap Építési A betétlap, Építési B betétlap, Építési C betétlap Gép betétlap Árajánlatos tétel bejelentő lap Pénzügyi terv (minden esetben!) Üzleti terv ( természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás ) > 5 millió Ft < Működtetési és fenntarthatósági terv (önkormányzat, társulás, nonprofit szervezet) > 5 millió Ft < Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről Pénzügyi terv I-SFH betétlap Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról

5 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 1. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) önkormányzat, társulás ügyfél esetén: az érintett önkormányzat képviselő- testületének vagy társulási tanácsának a támogatási pályázatban szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonata| LEADER rendelet 20. § (8) a) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet ügyfél esetén: (amennyiben a fejlesztés a közhasznú tevékenységektől eltérő feladat ellátását segíti elő) 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat| LEADER rendelet 20. § (8) b) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy ügyfél esetén: (önálló tevékenységet végző magánszemély, gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személy, mezőgazdasági őstermelő) lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolata|LEADER rendelet 20. § (8) g) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

6 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 2. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) működő mikro-, kis- és középvállalkozás esetén: nyilatkozat, hogy a megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS területén a pályázati felhívás megjelenését legalább 3 hónappal megelőzően székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezett – amennyiben az illetékes LEADER HACS a vonatkozó célterületben erről eltérően nem rendelkezik | LEADER rendelet 20. § (8) k) önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személy (mezőgazdasági őstermelő, művészeti tevékenységet folytató magánszemély) esetén: Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása a tevékenység bejelentéséről | Támogatási rendelet 1. § 23 LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

7 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 3. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) PÉNZÜGYI TERV |Támogatási rendelet 20. § (8) d) - ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja/nem haladja meg (minden esetben!) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás esetén: ÜZLETI TERV települési önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás vagy nonprofit szervezet esetén: MŰKÖDTETÉSI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI TERV | Támogatási rendelet 20. § (8) e) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

8 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 4. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot | Vhr. 27. § a) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, az ügyfélnek a pályázathoz mellékelnie kell teljes bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni | Vhr. 27. § b építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni | Vhr. 27. § c) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

9 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 5. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt | Vhr. 27. § d) Tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a beruházás, fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató TÉRKÉPRÉSZLET a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra- fejlesztések esetén | Vhr. 30. § LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

10 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 6. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) 28. § Építéssel járó tevékenységek esetén: a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkező építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

11 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 7. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) LEADER HACS HBB-je által kiállított, a pályázat HVS-hez való illeszkedését tanúsító TÁMOGATÓ NYILATKOZAT LEADER rendelet 20. § (8) i) KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM MVH Közlemény 5. sz. melléklete, Kitöltési útmutató 29-31. oldal 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében DE MINIMIS NYILATKOZAT LEADER rendelet 20. § (8) f), Kitöltési útmutató 3. oldal LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

12 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 8. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) legalább két ÁRAJÁNLAT LEADER rendelet 8. § (4) és 13. § (5), Vhr. 27. § (1) g) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

13 ÁRAJÁNLATOK formai és tartalmi követelményei 1. LEADER rendelet 4. § (7), MVH Közlemény IV. Az árajánlatnak hiánytalanul tartalmaznia kell: ajánlatkérő és ajánlattevő neve, címe, adószáma/adóazonosító jele kiadási tétel részletes műszaki adatai kiadási tételben szereplő elemek mennyisége és mértékegysége, nettó összegek kiadási tétel nettó összege, felszámított áfa és bruttó összeg kiadási tétel pénzneme ajánlat kiállításának dátuma ajánlattevő vagy képviselő aláírása (elektronikus ajánlat esetén nem kell) de! elektronikus árajánlat esetén: elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelnie a fenti követelményeknek, és tartalmaznia kell a webáruház honlap címét, árajánlattevő elektronikus levél címét, és! az árajánlattevő nem lehet természetes személy! LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

14 ÁRAJÁNLATOK formai és tartalmi követelményei 2. LEADER rendelet 4. § (7), Vhr. 27. § (1) g) azonos műszaki tartalom az összehasonlíthatóság végett árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot árajánlat csak 2011. augusztus 1-e utáni keltezésű lehet LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

15 LEADER HACS által a vonatkozó célterületben előírt csatolandó mellékletek (szkennelve!) …... K É R D É S E K ??? LEADER vállalkozási alapú fejlesztés

16 Elektronikus feltöltés –KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE Ellenőrizze a „Képviselt cég vagy személy” megnevezést Válassza ki a EMVA/IV tengely alatt „e-Leader pályázat benyújtása” menüpontot.

17 Elektronikus feltöltés – KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE Válasszon a három lehetőség közül: a.) Új kérelem b.) Megkezdet folytatása c.) Beadott módosítása

18 Elektronikus feltöltés – ALAPVETŐ MŰVELETEK Gombok és jelölések Ellenőrzés : ellenőrzést futtat a beírt adatokra. Javasolt gyakori használata! Mentés: menti az addig beírt adatokat. Javasolt gyakori használata! ÜK. Beadás : hibátlan kérelem esetén válik aktívvá, a kérelem benyújtásra kerül az MVH-hoz. Ellenőrzés és mentés után kerüljön használatra! Előzetes nyomtatás : kérelem így nem benyújtható be, csak tájékoztató jellegű nyomtatás készíthető. Új beszúrás: újabb sor szúrható be Kijelöltek törlése: mező tartalma törölhető Piros hiba: a kérelem nem adható be! Hiba javítás szükséges. Sárga hiba: a kérelem beadható!

19 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE FIGYELEM! A felület csak Mozilla Firefox böngészővel működik! Töltse ki az alábbi mezőket.

20 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE Megvalósítási hely – Létesítmények megadása A mezők pontos kitöltése alapvető fontosságú, mivel a projektben elszámolni kívánt kiadási tételek felhasználási helye ez alapján határozható meg.

21 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE Építés az azonosítók megadására kérjük figyelmet fordítani!

22 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE Az Építési Norma Gyűjteményben (ÉNGY) szereplő tételek gyorsabb feltöltését segíti az ÉNGY_import.xls fájl. A tételek összeírása során folytatólagos sorszámozással töltse ki a táblázatot. Ha a táblázat elkészült kattintson az „Elektronikus felületre importálható fájl létrehozása” gombra.

23 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE Az építési tételek feltöltése az alábbiak szerint végezhető el: 1.) Mentse el az ÉNGY_import.xls fájl számítógépére (könnyen megtalálható mappába) 2.) Engedélyezze a makrókat az alábbiak szerint: Office 2003 esetén: Eszközök menü – Biztonság fülön – Makróvédelem – Biztonsági szint: Közepes – Makrók engedélyezése Office 2007 esetén: Office gomb – Excel beállításai gomb – Adatvédelmi központ – Az adatvédelmi központ beállításai – Makróbeállítások – Összes makró engedélyezése Kattintson a „Tallózás” gombra. Válassza ki az elmentett ÉNGY_import.cvs fájlt. Kattintson az „Adatok importálása” gombra. Az importálás a korábban felvitt tételeket törli, ezért javasolt elsőként az importálás, majd ezt követően lehet egyenként építési tételeket felvezetni.

24 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELÖLTÉSE Csatolt dokumentumok A pályázathoz csatolandó mellékleteket elsőként szkennelni kell, ezt követően pedig a felületre feltölteni az alábbiak szerint: Kattintson a „Tallózás” gombra, majd válassza ki a szkennelt és elmentett fált. A kiválasztást követően kattintson a „Csatolmány feltöltése” gombra. A kérelem automatikus mentésre kerül (erre üzenet figyelmeztet) kattintson az OK gombra. Adja meg a dokumentum rövid megnevezését és kattintson a OK gombra.

25 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA Pályázat benyújtása 1.) Kattintson az „Ellenőrzés” gombra. Kattintson a „Mentés” gombra 2.) Kattintson az „ÜK. Beadás” gombra a kérelem beadásra kerül. 3.) Beadást követően hibaüzenet jelenik meg, ennek ellenére a kérelem adatai átkerülnek az Ügyfélkapura. Erről email postafiókra értesítést kap (ügyfélkapun megadott email címére). 4.) Lépjen be a www.magyarorszag.hu oldalon lévő tárhelyre és nyomtassa ki a kérelmet.www.magyarorszag.hu 5.) Lépjen be az Ügyfélkapus felhasználói nevével és jelszavával.

26 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT MENTÉSE 6. Válassza ki az „Értesítés tárhely” menüpontot. 7. Jelölje be a „Fájl mentése” opciót és kattintson az „Ok” gombra.

27 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT NYOMTATÁSA 8. Mentse el a dokumentumot számítógépére (könnyen elérhető mappába). 9. Térjen vissza a feltöltő felületre és kattintson a „KR dokumentum nyomtatása” linkre. 10. Válassza ki az elmentett fájlt, kattintson a „Tallózás” gombra.

28 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT NYOMTATÁSA 11. Válassza ki az.xml kiterjesztésű fájlt (az eddig használt mappából). 12. Nyomtassa ki a dokumentumot. 13. Mentse el. A pdf fájlt (könnyen elérhető mappába).

29 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Főlap

30 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Főlap

31 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Főlap

32 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Főlap

33 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Főlap Gép betétlap

34 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Építési A betétlap Építési B betétlap Építési C betétlap

35 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Árajánlatos tétel bejelentő lap

36 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Pénzügyi terv- Elszámolás ütemezése Beszámoló tábla (természetes személy, Mikro-, kis-, közép váll.)

37 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Beszámoló tábla (önkormányzatok, Nonprofit szerv. Egyházak)

38 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE Nyilatkozat közbeszerzési Kötelezettségről Nyilatkozat Összeférhetetlen ség fennállásáról Közzétételi Kérelem Csatolt dokumentumok

39 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Sikeres pályázást kíván a LEADER HACS munkaszervezete!


Letölteni ppt "Vállalkozási alapú fejlesztések támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések