Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Duna Összeköt Egyesülethez benyújtható LEADER pályázatok i 2011-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Duna Összeköt Egyesülethez benyújtható LEADER pályázatok i 2011-ben."— Előadás másolata:

1 A Duna Összeköt Egyesülethez benyújtható LEADER pályázatok i 2011-ben

2 A PÁLYÁZAT CSAK ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTHATÓ BE! A PÁLYÁZÓ a pályázat benyújtását saját nevében, vagy meghatalmazott útján teheti meg. – Ha a pályázó SZERVEZET (cég/önkormányzat/egyház/nonprofit szervezet, stb.), akkor kizárólag meghatalmazott útján történhet a pályázat benyújtása, mivel Ügyfélkapus belépési jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet. – Ha a pályázó MAGÁNSZEMÉLY (egyéni vállalkozás, őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély, stb.), akkor személyesen is benyújthatja pályázatát.

3 Ha a pályázó SZERVEZET (cég/önkormányzat/egyház/nonprofit szervezet, stb.) az elektronikus benyújtáshoz az alábbiakkal kell rendelkeznie: 1.MVH regisztrációs szám: amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben, igényelhető a G001 Ügyfél regisztrációs lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén 2.MVH jelszó (PIN kód): amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben igényelhető G946 Kérelem adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéshez szükséges jelszó iránti kérelem lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén Ha a pályázó SZERVEZET (cég/önkormányzat/egyház/nonprofit szervezet, stb.), akkor KIZÁRÓLAG MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN TÖRTÉNHET A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA. Ebben az esetben a pályázat benyújtáshoz a MEGHATALMAZOTTNAK (kizárólag magánszemély lehet) az alábbiakkal kell rendelkeznie: 1.MVH regisztrációs szám 2.Ügyfélkapus jelszó (belépési jogosultság): amennyiben nem rendelkezik jelszóval, akkor azt a helyi Okmányirodában lehet igényelni

4 A MEHATALMAZÁST (a fent leírt regisztrációs számok és jelszavak birtokában) a pályázat kitöltését megelőzően 8 nappal kell az elektronikus felületen kitölteni és elküldeni elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül. Valamint, postai úton eljuttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre A pályázat kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás a MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül! A meghatalmazást 3 példányban kell kitölteni • 1 példány a meghatalmazónál marad • 1 példány a meghatalmazóé • 1 példányt kell az MVH kirendeltségéhez benyújtani

5 Ha a pályázó MAGÁNSZEMÉLY (egyéni vállalkozás, őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély, stb.) az elektronikus benyújtáshoz az alábbiakkal kell rendelkeznie MVH regisztrációs szám: amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben, igényelhető a G001 Ügyfél regisztrációs lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén MVH jelszó (PIN kód): amennyiben nem rendelkezik ilyen számmal, abban az esetben igényelhető G946 Kérelem adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéshez szükséges jelszó iránti kérelem lapon (honlapunkról letölthető) az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes kirendeltségén Ügyfélkapus jelszó (belépési jogosultság): amennyiben nem rendelkezik jelszóval, akkor azt a helyi Okmányirodában lehet igényelni.

6 A HACS célterületei (célterület adatlapok és a csatolandó formanyomtatványok) elérhetőek a www.dunaosszekot.hu oldalon a Leader Pályázatok 2011 menüpont alatt.www.dunaosszekot.hu

7

8

9

10

11 CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE MŰKÖDÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Közösségi célú fejlesztés • Támogatás vehető igénybe: – A közösségi gondolkodás, a helyi identitástudat erősítése érdekében a civil szervezetek működéséhez szükséges berendezési tárgyak, gépek, eszközök beszerzésére és a szervezeteknek helyet adó épületek,helyiségek felújítására, korszerűsítésére. • Támogatás mértéke – Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 100 000 forintösszeg. – Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 500 000 forintösszeg. • Intenzitások: • Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek – Kizárólag az a pályázó támogatható, amely kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy a projekt által létrehozott produktumon a kötelezően elhelyezendő projekttáblán, plakáton, szórólapon,meghívón és egyéb marketing anyagokon megjeleníti a Duna Összeköt Egyesület honlapjáról letölthető logót. Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes településen (%) Intenzitások LHH településen (%) Non-profit szervezetek9095

12 Civil szervezetek fejlesztése működési céljainak megvalósítása érdekében Közösségi célú fejlesztés • ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK – a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: épület felújítása, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás - kizárólag nem építési engedély köteles tevékenységek támogathatóak! – a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, gépek, berendezési tárgyak beszerzése • A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK – a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot – ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni – a nem építési engedélyköteles beruházás műszaki leírást és dokumentációt – legalább két árajánlatot, ha a referenciaár nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja – nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat; – a Duna Összeköt LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB-je) által kiállított, a pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS-hez) való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. A kisértékű fejlesztésekre benyújtott pályázatok esetében hiánypótlás nincs!!!!

13 HELYI VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA, HELYI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE Vállalkozási alapú fejlesztés • Támogatás vehető igénybe – A helyi vállalkozások erősítése, a helyi szolgáltatások fejlesztése érdekében induló vagy működő helyi mikro-vállalkozások, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások illetve önálló tevékenységet végző magánszemélyek gép- és eszközbeszerzéseire, kisléptékű infrastruktúra fejlesztéseire, kis léptékű telephelyfejlesztéseire, épület-felújításaira és fejlesztéseire, technológia fejlesztéseit célzó projektek megvalósítására, valamint piacra jutásuk elősegítésére. • Támogatás mértéke – Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 100 000 forintösszeg. – Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 990 000 forintösszeg. • Intenzitások: Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes településen (%) Intenzitások LHH településen (%) Magánszemély6065 Mikro-kis-közép vállalkozás6065 Egyéni vállalkozó6065

14 Helyi vállalkozások támogatása, helyi szolgáltatások fejlesztése Vállalkozási alapú fejlesztés • Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek – Az intézkedés keretében induló vállalkozás, adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző magánszemély személy is támogatható. – Marketing költség önállóan nem támogatható, marketing költségekre legfeljebb 250 000 Ft támogatási összeg fordítható • Elszámolható kiadások – a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építése munkák: meglévő építmény épület felújítása – Ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések – a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése – marketing kiadások

15 Helyi vállalkozások támogatása, helyi szolgáltatások fejlesztése Vállalkozási alapú fejlesztés A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot • ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni • nem építési engedély köteles beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt • legalább két árajánlatot, ha a referenciaár nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja • természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; • a Duna Összeköt LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB-je) által kiállított, a pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS-hez) való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. (Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatáról) • önálló tevékenységet végző magánszemély esetében APEH igazolás a tevékenység végzéséről (igényelhető a 11UK14. számú ‘illetőségigazolás’ nyomtatványon )

16 A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Rendezvény • Fogalom magyarázat – Programsorozat: a projekt keretében egy adott éven belül több időpontban kerül a program megrendezésre. • Támogatás vehető igénybe • A közösségi gondolkodás, a helyi identitástudat erősítése, a lakosság életminőségének javítása a helyi hagyományok, szokások felelevenítése, megjelenítése érdekében bemutatók, kiállítások, kulturális rendezvények, programsorozatok, művészeti előadások, helyi amatőr művészeti csoportok, közösségek részvételével megvalósuló bemutatók, kiállítások szervezésére; • nemzeti és etnikai közösségi programok, hagyományőrző vagy hagyományteremtő rendezvények, fesztiválok, falunapok szervezésére; • táborok szervezésére; a rendezvények népszerűsítésére marketing tevékenységgel; • a programok színvonalának növelése céljából berendezési tárgyak, eszközök beszerzésére. • Támogatás mértéke – Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 150 000 forintösszeg. – Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 1 000 000 forintösszeg.

17 A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA RENDEZVÉNY • Intenzitások: • Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek – Egynapos rendezvény esetében a maximális támogatási összeg: 500.000 Ft – Azon rendezvények támogathatók, amelynek benyújtott programterv tartalma alapján, a fellépők legalább 60 %-a a helyi akciócsoport területén működik. – A pályázónak az általa szervezett rendezvényen legalább 3, a Duna Összeköt HACS területéről származó helyi termék megjelenését kell biztosítania. • Jogkövetkezmény Amennyiben a pályázó nem szervez helyi termék bemutatót, akkor nem tesz eleget a kiíró által meghatározott rendezvény szervezésére vonatkozó feltételeknek, így a rendezvény szervezésére igényelt támogatás összegéből 5% levonásra kerül Kérelmező típusaIntenzitások nem LHH vagy vegyes településen (%) Intenzitások LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás100 Non-profit szervezetek8085 Egyházi jogi személy8085 Mikro-kis-közép vállalkozás6065

18 A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA RENDEZVÉNY Elszámolható kiadások a) rendezvény költségei aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési telepítési költségei ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei ad) helyi termék bemutatójának költségei hostessek költsége, alapanyag) ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettség teljesítésének költsége ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítás ah) étel- ital fogyasztás –nem haladhatja meg az aa)-ag) pontban meghatározott kiadások 25%-át ai) anyagköltség alapanyag költség - nem haladhatja meg az aa)-ag) pontban meghatározott kiadások 25%-át Önállóan aa) – ad) pontban meghatározott kiadások szerepelhetnek

19 A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA RENDEZVÉNY b)marketing tevékenység - nem haladhatja meg az a)pontban meghatározott kiadások 30%- át ba ) meghívók, hirdetések költségei bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei bd) kiállítások részvételi költségei be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése) bf) weboldal elkészítésének költségei promóciós költségek) c)infrastruktúra-fejlesztés - nem haladhatja meg az a) pontban meghatározott kiadások 20%-át ca ) tereprendezés, cd) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, kis értékű tárgyi eszköz - nem haladhatja meg az a) pontban meghatározott kiadások 20%-át e)takarítás f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó) – a rendelet szerint kötelező megjeleníteni

20 A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA RENDEZVÉNY A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot – csak c) infrastruktúra-fejlesztési költség elszámolása esetén csatolandó • ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni • legalább két árajánlatot, ha a referenciaár nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja • A rendezvényen fellépő előadóművészek díjára vonatkozóan egy árajánlat becsatolása szükséges! • települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; • nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat • egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát; • a Duna Összeköt LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB-je) által kiállított, a pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS-hez) való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. (Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatáról) • Programterv – 1. számú melléklet • Együttműködési megállapodás, amennyiben a projekt együttműködés keretében valósul meg - 2. számú melléklet • Duna Összeköt HACS által kiállított igazolás projekt ötlet benyújtásáról - 3. számú melléklet (Amennyiben a HVS felülvizsgálatakor nyújtott be projekt ötlet adatlapot, úgy az arról szóló igazolást kérnie kell a Duna Összeköt Egyesület munkaszervezeténél.)

21 MŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, EGYHÁZI ÉS HELYTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSA, RESTAURÁLÁSA Közösségi célú fejlesztés • Támogatás vehető igénybe – Vonzó falukép kialakítása érdekében, a HACS területén található emlékművek, kül- és beltéri szobrok felújítására, restaurálására, történelmi, valamint művészeti, néprajzi, helytörténeti, egyházi tárgyi értékek felújítására, restaurálására. • Támogatás mértéke – Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 100 000 forintösszeg. – Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 2 000 000 forintösszeg. • Intenzitások: Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes településen (%) Intenzitások LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek8085 Egyházi jogi személy5055

22 Művészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása, restaurálása Közösségi célú fejlesztés • Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek – Nem támogathatóak a 138/2008. (X.18.) Vidéki örökség megőrzése FVM rendelet szerinti fejlesztések. – Nem támogatható az országos védelem alatt álló műemlék felújítása. – Helyi védelem alatt álló műemlék esetében kizárólag az épület belső felújítása támogatható. – Épületben található tárgyi érték, eszköz felújítása csak abban az esetben támogatható, ha annak látogathatósága egész évben legalább a hétvégi napokon legalább napi 4 órában, szombaton és vasárnap is biztosított. (Nyilatkozat)

23 Művészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása, restaurálása Közösségi célú fejlesztés • Elszámolható kiadások a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak. e) A fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése f) Egyéb elszámolható kiadások g) Marketing kiadások j) Arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó) - a rendelet szerint kötelező megjeleníteni Önállóan csak az a), b), d), e) és g) pontban meghatározott kiadások szerepelhetnek.

24 Művészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása, restaurálása Közösségi célú fejlesztés A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot • ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni • építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni; • a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt • építési munkák (új építmény, épület építése, felújítás, bővítés, korszerűsítés, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás), valamint telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés esetében a tervezett fejlesztés elhelyezkedését bemutató térképrészlet • legalább két árajánlatot, ha a referenciaár (ÉNGY, gépkatalógus) nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja • települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; • nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat • egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát; • a Duna Összeköt LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB-je) által kiállított, a pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS-hez) való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. (Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatáról)

25 Művészeti, néprajzi, egyházi és helytörténeti értékek felújítása, restaurálása Közösségi célú fejlesztés • Nyilatkozat a látogathatóságról- 1. számú melléklet • Pontozást érintő nyilatkozatok - 2. számú melléklet • Együttműködési megállapodás, amennyiben a projekt együttműködés keretében valósul meg - 3. számú melléklet • Duna Összeköt HACS által kiállított igazolás projekt ötlet benyújtásáról - 4. számú melléklet • (Amennyiben a HVS felülvizsgálatakor nyújtott be projekt ötlet adatlapot, úgy az arról szóló igazolást kérnie kell a Duna Összeköt Egyesület munkaszervezeténél. • Helyi védettségről szóló jegyzői igazolás • Helyszínrajz - a felújítandó művészeti, néprajzi, egyházi vagy helytörténeti érték helyének bejelölésével

26 KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE Közösségi célú fejlesztés • Támogatás vehető igénybe: A helyi életminőség fejlesztése érdekében közösségi terek, szabadtéri rendezvényhelyszínek, színpadok, sportlétesítmények, sportpályák és kiszolgáló létesítményeik építésére, kialakítására, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, fejlesztésére és kialakítására, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra felújítására, korszerűsítésére, mindezek kapcsolódó és a működéshez közvetlenül kötődő eszközök, berendezések beszerzése. • Támogatás mértéke : – Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 500 000 forint. – Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 2 000 000 forint. • Intenzitások: Kérelmező típusa Intenzitások LHH településen (%) Intenzitások nem LHH vagy vegyes településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás100 Non-profit szervezetek9590 Egyházi jogi személy9590

27 Közösségi színterek fejlesztése Közösségi célú fejlesztés • Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek: – Nem támogathatóak a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet szerinti fejlesztések, a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet szerint támogatásban részesült Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT). Továbbá nem támogatható az IKSZT-vel azonos feladatokat ellátó épületek, közösségi terek létesítése, fejlesztése, felújítása és eszközbeszerzése, amely olyan településen valósul meg ahol IKSZT létesítésére, működtetésére került támogatás. – Kivételt képez az IKSZT-vel azonos helyrajzi számon megvalósuló sportpálya, sportlétesítmény. – Közintézmény udvarán lévő sportpálya fejlesztése csak abban az esetben támogatható, ha annak látogathatósága egész évben legalább a hétvégi napokon, szombaton és vasárnap minimum 4 órában, a település minden lakosa számára biztosított, valamint a kezdeményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt évente egy, a település teljes lakosságát célzó rendezvényt valósít meg. (Nyilatkozat)

28 Közösségi színterek fejlesztése Közösségi célú fejlesztés • Elszámolható kiadások – a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; – b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések – c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése – d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak. – e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; – f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; – g) marketing kiadások – j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó) Önállóan csak az a), b), d), e) és g) pontban meghatározott kiadások szerepelhetnek.

29 Közösségi színterek fejlesztése Közösségi célú fejlesztés A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot • ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni • építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni; • a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt • építési munkák (új építmény, épület építése, felújítás, bővítés, korszerűsítés, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás), valamint telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés esetében a tervezett fejlesztés elhelyezkedését bemutató térképrészlet • legalább két árajánlatot, ha a referenciaár (ÉNGY, gépkatalógus) nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja • települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; • nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat • egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát; • a Duna Összeköt LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB-je) által kiállított, a pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS-hez) való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. (Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatáról) • Nyilatkozat - 1. számú melléklet • Pontozást érintő nyilatkozatok - 2. számú melléklet • Együttműködési megállapodás, amennyiben a projekt együttműködés keretében valósul meg - 3. számú melléklet • Duna Összeköt HACS által kiállított igazolás projekt ötlet benyújtásáról - 4. számú melléklet (Amennyiben a HVS felülvizsgálatakor nyújtott be projekt ötlet adatlapot, úgy az arról szóló igazolást kérnie kell a Duna Összeköt Egyesület munkaszervezeténél.)

30 HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK, FELDOLGOZÁSÁNAK, VALAMINT PIACRA JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA Vállalkozási alapú fejlesztés • Fogalom magyarázat – Hátrányos helyzetű munkavállaló: pályakezdő fiatalok, 45 év feletti munkanélküli férfiak és nők • Támogatás vehető igénybe – A helyi vállalkozások erősítése, a helyi szolgáltatások fejlesztése érdekében a helyi termékek előállítására, feldolgozására, fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre, termék előállítását elősegítő épületek, épület részek építésére, korszerűsítésére, felújítására, bővítésére, infrastruktúrájának fejlesztésére, valamint értékesítésének, piacra jutásának elősegítésére. • Támogatás mértéke • Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 500 000 forintösszeg. • Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 10 000 000 forintösszeg. • Intenzitások: Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes településen (%) Intenzitások LHH településen (%) Mikro,- kis, középvállalkozás6065 Egyéni vállalkozó6065 Őstermelő6065 Magánszemély6065

31 Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, valamint piacra jutásának támogatása Vállalkozási alapú fejlesztés • Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek – Az intézkedés keretében induló vállalkozás, valamint adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző magánszemély személy is támogatható. – A támogatás keretében csak olyan fejlesztés támogatható, amely legalább egy értékesítési vagy felvásárlói vagy szolgáltatói együttműködést hoz létre, melyben az együttműködő partner a Duna Összeköt HACS területén működik. • Elszámolható kiadások – a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; – b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések – c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése – d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak. – e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése – f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások – g) marketing kiadások – i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó) Önállóan csak az a), b), d), e) és g) pontban meghatározott kiadások szerepelhetnek.

32 Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, valamint piacra jutásának támogatása Vállalkozási alapú fejlesztés A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot • építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni; • a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt • legalább két árajánlatot, ha a referenciaár (ÉNGY, gépkatalógus) nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja • építési munkák (új építmény, épület építése, felújítás, bővítés, korszerűsítés, épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás), valamint telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés esetében a tervezett fejlesztés elhelyezkedését bemutató térképrészlet • ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot meghaladja pénzügyi és üzleti tervet, • természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát; • a Duna Összeköt LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB-je) által kiállított, a pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS-hez) való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. (Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatáról) • Pontozást érintő nyilatkozatok - 1. számú melléklet • Együttműködési megállapodás - 2. számú melléklet • Duna Összeköt HACS által kiállított igazolás projekt ötlet benyújtásáról - 3. számú melléklet • (Amennyiben a HVS felülvizsgálatakor nyújtott be projekt ötlet adatlapot, úgy az arról szóló igazolást kérnie kell a Duna Összeköt Egyesület munkaszervezeténél.) • Őstermelői igazolvány másolata • Önálló tevékenységet végző magánszemély(mezőgazdasági őstermelő, és a művészeti tevékenységet folytató magánszemélyek egyes költségeiről szóló rendeletben felsorolt tevékenységet végző, művészeti tevékenységet folytató magánszemély) esetében APEH igazolás a tevékenység végzéséről (igényelhető a 11UK14. számú ‘illetőségigazolás’ nyomtatványon ) • Korábban, a pályázat beadása előtt kötött Együttműködési megállapodás(ok)

33 A HELYI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ KÉPZÉS, OKTATÁS TÁMOGATÁSA Képzés • Támogatás vehető igénybe – A térség vállalkozásainak, civil szervezeteinek társadalmi, gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében, a LEADER stratégia megvalósításához kapcsolódó, a helyi igényeknek megfelelő ismeret bővítését elősegítő képzések megvalósítására. • Támogatás mértéke – Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 200 000 forintösszeg. – Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke 2 500 000 forintösszeg. • Intenzitások: Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes településen (%) Intenzitások LHH településen (%) Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 Non-profit szervezetek100 Egyházi jogi személy100 Mikro-kis-közép vállalkozás6065 Egyéni vállalkozó6065

34 A helyi igényeknek megfelelő képzés, oktatás támogatása Képzés • Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek – A képzésen résztvevők állandó lakhelye a HACS területén van. – Ha a képzésen csak helyi lakosok vesznek részt, akkor a támogatási összeg legfeljebb 250 000 Ft. – Az e jogcím keretében a c) pontban (kis értékű tárgyi eszköz) nevezett kiadásokra legfeljebb 70 000 Ft fordítható. • Elszámolható kiadások a) képzés, oktatás aa ) Oktatók javadalmazása vállalkozói szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való utazási költségtérítésével együtt ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség) ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség ad) terembérlet ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei ah) oktatási tematika elkészítésének költsége ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás – nem haladhatja meg aa)-ah) kiadások 20%-át b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; c) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése – maximum 70000 Ft e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó) Önállóan aa) ad)-ah) pontban meghatározott kiadások szerepelhetnek.

35 A helyi igényeknek megfelelő képzés, oktatás támogatása Képzés A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK • legalább két árajánlatot, ha a referenciaár nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja • települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát; • nonprofit szervezet ügyfél esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat • egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát; • a Duna Összeköt LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB-je) által kiállított, a pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS-hez) való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot. (Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatáról) • Képzései tematika – 1. számú melléklet • Pontozást érintő nyilatkozatok - 2. számú melléklet • Együttműködési megállapodás, amennyiben a projekt együttműködés keretében valósul meg - 3. számú melléklet • Duna Összeköt HACS által kiállított igazolás projekt ötlet benyújtásáról - 4. számú melléklet (Amennyiben a HVS felülvizsgálatakor nyújtott be projekt ötlet adatlapot, úgy az arról szóló igazolást kérnie kell a Duna Összeköt Egyesület munkaszervezeténél.)

36 A támogatási kérelmek kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, ügyfélkapun keresztül. www. mvh.gov.hu

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 • A pályázatnak a címének meg kell egyeznie az Projekt adatlapon szereplő címmel • 60 napnál nem régebbi árajánlat szükséges – kötelező tartalmi elemeit a honlapon közzétettük • A projekt megvalósítása a pályázat befogadása után saját felelősségre megkezdhető

57 • Elérhetőségeink: 7045 Györköny, Fő utca 60 06-75-675-202 dunaosszekot@tolna.net

58 Köszönjük a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Duna Összeköt Egyesülethez benyújtható LEADER pályázatok i 2011-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések