Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

102/2012 (IX.1) VM rendelete EMVA-ból falumegújításra – és fejlesztésre LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "102/2012 (IX.1) VM rendelete EMVA-ból falumegújításra – és fejlesztésre LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről."— Előadás másolata:

1 102/2012 (IX.1) VM rendelete EMVA-ból falumegújításra – és fejlesztésre LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

2 Észak Borsodi LEADER Unió Támogatás vehető igénybe: 1. célterület:  Helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek, épületrészek külső,  Az épület rendszeres látogatása esetén belső felújításra, korszerűsítésre, bővítésre, átalakításra, új épületek kialakítására a. települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek b. település központját alkotó vagy közvetlenül övező épület c. helyi turisztikai látványossághoz, vagy a település megjelenésében jelentős épülethez közvetlenül vezető útvonal mentén fekvő épületek d. a – c épülethez tartozó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére e. a – c épületekhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására

3 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás vehető igénybe: 2. célterület:  A település környezetét és megjelenítését javító fejlesztésre  Kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre (4. melléklet)  Védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére  1. célterület a – c pontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelem kialakítása, meglévő fejlesztése  Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, fejlesztése

4 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás vehető igénybe: 3. célterület A helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők korszerűsítésére, fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére a. Fedett és fedetlen elárusítóhelyek b. Egyéb üzlethelyiségek c. Egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek d. Raktárak e. Szociális és hatósági helyiségek f. Kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátás, parkoló g. Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére h. Mérlegelést, ki-berakodást segítő eszközök, gépek, berendezések beszerzése i. A település területrendezési eszközeinek módosítása

5 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás vehető igénybe: 4. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére – kötelezően ellátandó feladatok ellátását szolgáló épülettel azonos helyrajzi számon elhelyezkedő játszóterek felújítására… nem vehető igénybe (a beadás időpontja számít) 5. célterület: kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására

6 Észak-Borsodi LEADER Unió Elszámolható kiadások:  3. melléklet: célterületenként adja meg az elszámolható költségeket  4. melléklet: kisléptékű infrastruktúra- fejlesztés  1. célterület esetében zöld felület rendezése, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése, kerítés kialakítása, felújítása épület felújítása nélkül is támogatható  Több célterület is támogatható együttesen  Önkormányzatok esetén a kötelezően ellátandó feladatok közül a köztemetők fenntartása ellátását szolgáló épületek, épületrészek fejlesztése  1. célterület esetén az épület, épületrész felújítása, korszerűsítése, bővítése esetén az alapterület bruttó 15%-kal nőhet. Nem támogatható kiadások: 2§ (5) - (12)

7 Észak-Borsodi LEADER Unió Ügyfél:  Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja  Székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet  egyház Támogatás mértéke:  1-3 célterület esetén legfeljebb 35 millió Ft  4. célterület esetén legfeljebb 5 millió Ft  5. célterület esetén legfeljebb 25 millió Ft  A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: 100%, kivétel:  Költségvetési szervek esetén nettó 100%  3. célterület esetén: az összes elszámolható kiadás 80-85%-a  1. célterület esetén a fejlesztésre irányuló épület, építmény tulajdonosa természetes személy, akkor a támogatás az elszámolható kiadás 70%-a; belső felújítás csak abban az esetben valósítható meg, ha a tulajdonos nem életvitelszerűen lakik az épületben, épületrészben.  Eltérő támogatási intenzitások esetén a legalacsonyabb intenzitás számít

8 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás igénybevételének feltételei: nem hiánypótolható  ha a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél kizárólagos tulajdonában van, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodás ( két tanú szükséges) megkötése szükséges  Városi ranggal rendelkező településen fejlesztés nem támogatható  1. és a 3. célterület keretében megvalósuló beruházás tárgya annak fenntartása céljából az üzemeltetési fenntartása mellett bérbe adható  Árajánlat  Október 1-e után került kiállításra  Árajánlat formai követelménye!!!!!!  Elektronikus árajánlat formai követelménye!!!!!!  Megfelelő tevékenységi körrel rendelkezzen az árajánlattevő  Együttműködési megállapodás:  Formai követelmény!!!!  Eredeti, vagy hiteles másolat

9 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatás igénybevételének feltételei:  Támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani a fejlesztést, de legkésőbb 2014. december 31-ig  Támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül az első kifizetési kérelmet be kell nyújtani és a  támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett támogatási összeg legalább 10%-val elszámolni  Utolsó kifizetési kérelmet a fejlesztés megvalósítását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.  Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig  Biztosítani az épület legalább heti 2 napon való rendszeres látogathatóságát

10 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem mellékletei: nem hiánypótolható Az ügyfél által kiállított dokumentum eredeti, a többi - eltérő rendelkezés kivételével - egyszerű másolat  Nonprofit szervezet: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat  Önkormányzat, önkormányzati társulás: határozat hiteles kivonata: fejlesztés megnevezése, ingatlan hrsz.  Egyház: nyilvántartásba vett adatokat igazoló hatósági bizonyítvány/ egyházi igazolás  Földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat- tervezett fejlesztés megvalósulás helyének bejelölése  Pénzügyi terv – 5 millió Ft alatti fejlesztés esetén  Működési és fenntarthatósági terv – 5 millió Ft vagy azt meghaladó fejlesztés esetén  Eszköz, gépbeszerzés esetén – nem gépkatalógus alapján – műszaki leírás  Két hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását;

11 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem mellékletei: nem hiánypótolható  Építési beruházás, beépítésre kerülő eszközbeszerzés esetén ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat a beruházás megvalósításának jogosultságára és üzemeltetésre  Eszközbeszerzés esetén árajánlatos tételek feltüntetése a formanyomtatványon  Építési beruházás esetén – eltérő rendelkezés esetén egyszerű másolatban  Építési engedélyköteles beruházás esetén:  jogerős és érvényes építési engedélyt/ hatósági közirati formában kiállított igazolást  Tervező ellenjegyzésével ellátott tervdokumentáció - építési-műszaki dokumentáció – helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, metszetek, részletrajzok, azok méretarányos adatai, műszaki leírás,  Beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajz - alaprajz, homlokzat, metszetek

12 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem mellékletei: nem hiánypótolható  Nem építési engedélyköteles beruházás esetén:  Eredeti nyilatkozat, hogy nem engedélyköteles  Tervező ellenjegyzésével ellátott tervdokumentáció - építési- műszaki dokumentáció – helyszínrajz, alaprajz, homlokzat, metszetek, részletrajzok, azok méretarányos adatai, műszaki leírás,  Beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajz - alaprajz, homlokzat, metszetek  4. célterület esetén a helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terve, műszaki leírás  5. célterület esetén a helyszínrajzba illesztett sportpálya elrendezési terve, műszaki leírás

13 Észak-Borsodi LEADER Unió Támogatási kérelem bírálata: Elutasításra kerül az a kérelem, amely  Az értékelési rendszer alapján nem éri a maximális pontszám legalább 50%-át  A támogatási összeg kevesebb, mint 1 millió Ft  A megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, összes elszámolni kívánt kiadás 30 %-át

14 Észak-Borsodi LEADER Unió 156/2012 (X.5) MVH Közlemény http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mai nmenu/kozlemenyek/mvhk1562012

15 Észak-Borsodi LEADER Unió Köszönöm figyelmüket! Farkas Éva 30/ 326 1467 eszakborsod@gmail.com


Letölteni ppt "102/2012 (IX.1) VM rendelete EMVA-ból falumegújításra – és fejlesztésre LEADER HACS közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések