Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013."— Előadás másolata:

1 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013 (XI.8.) VM rendelet 2013. November 14.

2 Támogatás vehető igénybe
1. Célterület: Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához Kapcsolódóan Új gépjármű beszerzése új szolgáltatás létrehozása, vagy már működő szolgáltatás kapcsán; A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - a 3. mellékletben meghatározott- gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzése Arculati elemek elhelyezése 2. Célterület: Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódóan Új gépjármű beszerzése már működő szolgáltatás kapcsán; A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott- gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzése

3 Támogatás vehető igénybe
3. Célterület: Többfunkciós szolgáltató központ támogatása A megvalósulási helyszín külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése A megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában meghatározott kisléptékű infrastruktúra fejlesztése A megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 5. mellékletben meghatározott eszközök beszerzése 4. Célterület: Hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása A megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszközök beszerzése

4 Elszámolható kiadások
Az 1. és 2. célterület esetében: a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége Beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége A gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó Arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek

5 Elszámolható kiadások
A 3. célterület esetében: a 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cb) alpontjában foglalt tevékenységhez kapcsolódó, a 4. melléklet szerinti elszámolható kiadások (építés, belső és külső felújítás, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése) A 2. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt tevékenységez kapcsolódó, az 5. melléklete szerinti elszámolható kiadások (eszközbeszerzések) A Vhr- 31. § (1) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások A 4. célterületen belül az elszámolható kiadások a 4. mellékletben foglaltakon túl A kennel, boksz kialakításához, korszerűsítéséhez, A kerítés építéséhez, felújításához, Az itató, etető beszerzéséhez, A ketrec , kutyaház kialakításához, A magasnyomású mosó beszerzéséhez, Chipleolvasó készüléke beszerzéséhez Állatvizsgáló asztal beszerzéséhez szükséges költségek, valamint A Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások

6 Nem elszámolható kiadás
A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illetékhez Az 1-2. célterület esetében a beruházás elszámolható kiadásai együttesen nem haladhatják meg a gépjármű katalógusban szereplő, az adott gépjármű típusra vonatkozó nettó referenciaárat az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek nélkül

7 Támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település külterületén megvalósuló fejlesztéshez vehető igénybe A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet december 31-éig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb január 31-éig nyújtható be. Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás Nonprofit szervezet esetében abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott egységes szerkezetű létesítő okirata tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tagja A 3. célterület esetében támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napját megelőzően érvényes regisztrációval rendelkezik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban

8 Támogatás igénybevételének feltételei
A 3-4. célterületre az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az: a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet; b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet; 138/ (X.18.) FVM d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet; vagy e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta

9 Támogatás igénybevételének feltételei
 A beszerezendő gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjármű katalógus kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusban meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie A beszerezendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően beépítendő, a 3. mellékletben meghatározott kiegészítő eszközzel és műszaki paraméterekkel

10 Támogatás mértéke A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 % -a Egy támogatási kérelem keretében az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege: Személygépkocsi esetében legfeljebb forint Telepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb forint Mikrobusz esetében legfeljebb forint A 3. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként Legfeljebb forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. § (2) bekezdésében Legfeljebb forint, ha a 7. § (2) és (7) bekezdésében előírtakat teljesíti A 4. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként legfeljebb forint

11 Nem vehető igénybe támogatás
A 3. célterületre azon a településen, amely megvalósítási helyként szerepel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél támogatási kérelmében, kivéve, ha e rendelet hatálybalépését megelőzően az ügyfél támogatásról lemondó nyilatkozatot nyújtott be az MVH-hoz. Az 1. és 2. célterületre nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn. Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az előző bekezdéstől eltérően azon ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében, ahol az EMVA-ból beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn.

12 Nem vehető igénybe támogatás
A 3-4. célterület vonatkozásában a települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást: A helyben biztosítandó közfeladatok keretében gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékelvezető-rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók,utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére, létrehozására; A megvalósulási helyszín azon részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, valamint eszköz és technológia fejlesztésére, létrehozására, amely az alábbi feladatok és közigazgatási funkciók ellátásra szolgál: az egészséges ivóvízzel való ellátásra; az óvodai ellátásra és az általános iskolai oktatásra és nevelésre; az egészségügyi alapellátásra és a szociális ellátásra; a közvilágításra; a helyi utak és tartozékaik fenntartására; a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken gépjárművel történő várakozás, parkolás biztosítására; a nemzetiségek jogainak érvényesülését szolgáló, valamint az előzőleg meghatározott, kötelezően biztosítandó feladatok ellátására.

13 Kötelezettségek Az 1. és 2. célterület esetében az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy: A rendelet alapján beszerezendő gépjárműre- legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig- CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja A beszerzett gépjárművel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást ingyenesen látja el Az ügyfél a 3. célterületen belül a (2 ) bekezdésben foglalt kötelezettségek esetén: üzemeltetés ideje alatt az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani térítésmentesen: A lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtás Közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése Közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése Legalább heti 25 órában nyitva tartani az intézményt, azt meghirdetni és kifüggeszteni A szolgáltatások megvalósulását köteles dokumentálni Szélessávú internet hozzáférés biztosítása

14 Kötelezettségek Az ügyfél a 3. célterületen belül a (2 ) és (7) bekezdésben foglalt kötelezettségek esetén: üzemeltetés ideje alatt az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani térítésmentesen: a) nyilvános könyvtár esetén az alapító okiratban vagy az SZMSZ-ben; b) könyvtári szolgáltató hely esetében a 3. § (7) bekezdésében előírt kistelepülési megállapodásban; vagy c) fiókkönyvtár esetén a városi könyvtár SZMSZ-ében rögzíti a nyitvatartási feltételeket. A meghatározott nyitvatartási idő alatt a szolgáltatásokat az ügyfél köteles naptári negyedévenként és szolgáltatásonként legalább egy alkalommal ellátni, és annak teljesítését dokumentálni elektronikus úton.  A beszámolás teljesítése érdekében az ügyfél köteles egy legalább 5000 karakterből álló szöveges összefoglalót készíteni, amely tartalmazza a megvalósult programok ismertetését, valamint a programokon résztvevők létszámát, továbbá köteles a nyitva tartásról külön nyilvántartást vezetni, és azt a megvalósulás helyszínén elektronikus adathordozón (WORD formátumban) tárolni, az üzemeltetési időszak végéig. A 3. célterület vonatkozásában az ügyfél vagy az ügyfél által megbízott személy köteles egy alkalommal részt venni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által, az ügyfelek számára szervezett közösségi animátor képzésen, és az azt igazoló tanúsítványt az utolsó kifizetési kérelemhez benyújtani

15 Benyújtás feltételei Az ügyfél a rendelet hatályba lépésének időpontjától kezdve az 1-2. célterületre irányuló műveletet saját felelősségére megkezdheti A 3. és 4. célterület esetében az ügyfék támogatási kérelemhez vagy kifizetési kérelemhez valamely kiadási tétel kapcsán kizárólag olyan árajánlat fogadható el, amelyet a rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza Az árajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát A kiadási tétel műszaki adatait A kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét A kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét A kiadási tétel pénznemét- amennyiben forinttól eltérő Az ajánlattevő aláírását Az árajánlat kiállításának dátumát Elektronikus árajánlat esetén az aláírás nem kötelező, de tartalmaznia kell a webáruház honlapcímét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő címét is

16 Benyújtás feltételei A 3. és 4. célterületek vonatkozásában, ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két egymással összehasonlítható árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásról Az 1-2. célterület vonatkozásában az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódóan szükséges két egymással összehasonlítható árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásról Amennyiben az árajánlat a formai és tartalmai követelményeknek nem felel meg, abban az esetben az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult Egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz november 25-én 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb december 13-án 18:00 óráig

17 Benyújtás feltételei Az ügyfél a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig nyújthatja be pályázatát. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett pályázat tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Újabb belépést követően a pályázat – az újabb belépést követő ötödik nap végéig – benyújtható A pályázatban szereplő adatokra, a pályázathoz csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtást követő öt napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő. Az ügyintézési határidő a módosításra nyitva álló időszak utolsó napját követően kezdődik A pályázat benyújtási időpontja az utolsó módosítás időpontja A pályázat benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye A pályázat benyújtását követően az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása (ügyfél-meghatalmazott aláírása szükséges) -> egy példányt a meghatalmazott, másik példányt a az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására kötelesek bemutatni

18 Meghatalmazással kapcsolatos szabályok
A pályázat meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a pályázat benyújtását követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által ügyfél-nyilvántartási rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH- hoz történő benyújtása. Regisztrációs szám meghatalmazottnak is. A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre. A meghatalmazott útján történő pályázat vagy egyéb, a pályázat benyújtását követően előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. A kinyomtatott dokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni. (Javaslat: 3 példányban történő kinyomtatása)

19 Csatolandó dokumentumok (1. és 2. célterület)
Helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén : A évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát; valamint feladatátadás esetén a évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni; Nonprofit szervezet ügyfél esetén: az egységes szerkezetű létesítő okiratot, és a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan;

20 Csatolandó dokumentumok (1. és 2. célterület)
Egyházi jogi személy ügyfél esetében: a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot, vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a belső egyház egészének, illetve legfőbb szervének, vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki; polgárőr szervezet esetében az Országos Polgárőr Szövetség által kiállított tanúsítványt a tagságra vonatkozóan; A 7. § (6) bekezdés szerinti szakmai programot; Az 1. célterület keretében a már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a kérelmet jóváhagyó hatóság által kiadott jogerős működési engedélyt, vagy a Szociális és Gyámhivatal igazolását az új ellátási körzet vagy az új falugondnoki szolgálat kialakítására vonatkozó kérelem benyújtásáról; Az arculati elemek elhelyezésére vonatkozó árajánlatos tételek esetén legalább két hasonló tartalommal rendelkező árajánlatot, valamint az ezek közül elfogadni kívánt

21 Csatolandó dokumentumok (3. és 4. célterület)
Helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén: a évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát; valamint feladatátadás esetén a évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni; Nonprofit szervezet ügyfél esetén: az egységes szerkezetű létesítő okiratot, és a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan; Egyházi jogi személy ügyfél esetében: a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot, vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a belső egyház egészének, illetve legfőbb szervének, vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki; polgárőr szervezet esetében az Országos Polgárőr Szövetség által kiállított tanúsítványt a tagságra vonatkozóan;

22 Csatolandó dokumentumok (3. és 4. célterület)
A 3. célterület esetében az újonnan kialakítandó könyvtári szolgáltató hely kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatot, vagy könyvtársi ellátás esetén a települési könyvtár SZMSZ- ét, vagy nyilvános könyvtári ellátás esetén az alapító okiratot vagy az SZMSZ-t A 4. célterület esetében jogerős működési engedélyt

23 Csatolandó dokumentumok (3. és 4. célterület)
Építési beruházások esetén mellékelni kell: építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és végrehajthatóan hatályos építési engedélyt, a hozzá jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval együtt, vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt; nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság szolgáltatása keretében kiadott nyilatkozatát arról, hogy a tervezett építési tevékenység nem építési engedélyhez kötött, és az ügyfél és a tervezésre jogosult tervező ellenjegyzésével ellátott, a tervezett építmény jellegétől függő építési tervdokumentációt; A tervezett beruházás településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet; A 8. § (6) bekezdése szerinti, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodásban, ha a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlan nincs az ügyfél tulajdonában; Árajánlatos tételek esetén legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár a 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.

24 Támogatási kérelem elbírálása
A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, a támogatási döntést célterületenként külön a benyújtási sorrend alapján hozza meg El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha - A jóváhagyható támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a nettó forintot, vagy - A részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben magadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30 %-át

25 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2013
2013. November 14.

26 Támogatás vehető igénybe
1. Célterület Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásai fejlesztése (a 239/2009 (X.20.) Korm. Rend. 2. § i) pontja szerint) A célterületen támogatás igénylésére Szigetvár, Szentlőrinc csak külterülettel jogosult 2. Célterület Egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egyéb szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásai fejlesztése (239/2009 (X.20.) Korm. Rend. h) pontja szerint) Támogatás vehető igénybe

27 Támogatás vehető igénybe
3. Célterület Gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése. (a 173/2003 (X.28) Korm. Rend. 3.§ (2) bekezdése c.) 2. alpontja szerint) A 3. célterület esetében a minimum 30 férőhelyes legalább „B” kategóriás gyermek és ifjúsági tábor legalább „B” kategóriás gyermek és ifjúsági táborban telepített sátortábor fejlesztése, kialakítása támogatható E célterület esetében a támogatás igénybevételére természetes személy nem jogosult! Támogatás vehető igénybe

28 Támogatás vehető igénybe
4. Célterület Szálláshelyhez nem kötődő: Agroturisztikai szolgáltató tevékenység Lovas turisztikai szolgáltatás Vadászatturizmus Erdei turizmus Horgászturizmus Vízi turizmus Borturizmus (Helesfa, Kispeterd, Mozsgó, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szigetvár külterület, Boda, mint a Pécsi borvidék települései) A hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez Borturizmus esetén az igénybe vehető maximális támogatás Ft ! Vadászturizmusra csak a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult ügyfél nyújthat be kérelmet!

29 Elszámolható kiadások
a Vhr. 30.§-ában foglaltaknak megfelelő építés, fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka e rendelet rendelet 3. számú mellékletében nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök horgászati célú fejlesztés, falusi vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja a Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások a Vhr. 31.§ (1) bekezdés c.) pontjától eltérően eszközként számolható el a támogatható tevékenységet szolgáló szoftver licenc ellenértéke Elszámolható kiadások

30 Nem igényelhető támogatás
A természeti és környezeti értékeket károsító valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység (pl.: terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás) céljára Gazdaságon belüli fejlesztéséhez Termőföld és ingatlan vásárlásához, ingatlan bérleti díjához Élő állat vásárlásához Gondnoki lakásnak ill. a más célra használt lakrészek építéséhez, felújításához vagy az ezekhez történő eszközbeszerzéshez Bontott anyag beszerzéséhez, beépítéséhez Motorral hajtott sporteszköz és közlekedési jármű, valamint vitorlás hajó beszerzéséhez Élelmiszeripari gépek beszerzéséhez Konferenciaturizmushoz A 210/2009 (IX.29.) Korm. Rendelet 28.§ d) pontjában meghatározott melegkonyhás vendéglátóhelyhez Lóversenypálya, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezéséhez alkalmas létesítmény létrehozásához, fejlesztéséhez Lőfegyver beszerzéséhez

31 A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás igénybevételére jogosult Természetes személy (kivéve gyermek- és ifjúsági turizmus) Mikro-, kis-, vagy középvállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó) Települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás Nonprofit szervezet Egyházi jogi személy Az ügyfél abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, amennyiben a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot nem érte el a és évben Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti, Szinergia Egyesület tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatók Két vagy több különböző ügyfél egy ingatlanon nem hozhat létre azonos típusú szálláshelyet

32 A támogatás igénybevételének további feltételei
A beruházást a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani Az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet december 31-éig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb január 31-éig nyújtható be.

33 A támogatás forrása, mértéke
Természetes személy, mikro-, kis-, vagy középvállalkozás esetén, önkormányzatok,nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén amennyiben a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg az összes elszámolható kiadás 65%-a, amennyiben egyéb területen valósul meg az összes elszámolható kiadás 60%-a, Közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetén az összes elszámolható kiadás 100%-a, amennyiben a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető de nem lehet kevesebb, mint Ft, és több mint Ft Költségvetési szervek esetében támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás

34 Az ügyfél kötelezettségei az üzemeltetési időszak alatt
Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 év Az 1-3 célterületek esetében az étkeztetés, szabadidős sport (rekreáció), vezetett túrázási lehetőség, természeti, gasztronómiai vagy kulturális értékek közül legalább kétféle szolgáltatást kell nyújtani (lehet megállapodás alapján is) A nyújtott szolgáltatásokról nyilvántartást kell vezetni (szolgáltatás neve, ideje, időtartama, résztvevő neve aláírása) A 4. célterületen az agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetében valamelyik ide tartozó tevékenységet kell végezni A 4. célterületen a lovas turizmus esetében legalább 3 patkós lovas szolgáltatást kell végezni (Magyar Lovas Turisztikai Szövetség minősítése alapján) A 4. célterületen a vadász turizmus esetében vadászati jogosultsággal kell rendelkezni Tagságot kell fenntartani turisztikai vagy olyan szakmai szervezetben, amely szorosan kapcsolódik a tervezett tevékenységekhez A beruházás tárgya - nem idegeníthető el, nem adható bérbe, nem terhelhető meg, a 4. célterülethez tartozó horgász- és vízi turizmus esetében a fejlesztés tárgyát képező eszköz alkalomszerű bérbe adása nem minősül bérbeadásnak

35 Speciális feltételek – falusi és egyéb szálláshely (1-2. célterület)
A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a fejlesztéssel érintett ingatlan alapterülete új falusi és egyéb szálláshely esetében legalább 500 m2 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy Legalább 6 maximum 16 férőhellyel rendelkezzen A szálláshely céljára használt szobák száma legfeljebb nyolc A saját használatú helyiségektől, lakrésztől elkülönüljön Összkomfortos legyen Megfeleljen a 4. sz. mellékletnek (kialakítás feltételei) A területén ne működjön más típusú szálláshely, kivéve sátorozóhely Új szálláshely esetében az ügyfélnek legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig (239/2009 (X.20.) Korm. Rendeletnek megfelelő) jogerős üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie Falusi szálláshely kialakítására, fejlesztésére (1. célterület) igényelhető támogatásra Szigetvár, Szentlőrinc csak külterülettel jogosult! Az üzemeltetési időszak alatt kötelező 2 szolgáltatást a főlapon kell megnevezni és jelezni, ha ebből az egyik együttműködés alapján történik E célterület esetében a támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás jogosult

36 Speciális feltételek – gyermek és ifjúsági turizmus (3. célterület)
A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a fejlesztéssel érintett ingatlan alapterülete, új gyermek- ifjúsági tábor kialakítása esetén legalább 2000 m2 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy Legalább 30 férőhelyes Legalább „B” kategóriás gyermek és ifjúsági tábor vagy Legalább „B” kategóriás gyermek és ifjúsági táborban telepített sátortábor E célterület esetében a támogatás igénybevételére természetes személy nem jogosult! Új szálláshely kialakítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig a 173/2003 (x.28.) Korm. Rend. 14/C § alapján kiállított működési engedély beszerzése szükséges Az üzemeltetési időszak alatt kötelező 2 szolgáltatást a főlapon kell megnevezni és jelezni, ha ebből az egyik együttműködés alapján történik

37 Speciális feltételek – szálláshelyhez nem köthető szolgáltatások (4
Speciális feltételek – szálláshelyhez nem köthető szolgáltatások (4. célterület) Borturizmus esetében a maximálisan igénybe vehető támogatás Ft! Vadászturizmus esetén a pályázathoz mellékelni kell a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott, az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló vadászati jogosultságot igazoló határozat másolatát Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén a támogatás igénybevételére kizárólag természetes személy, őstermelő, egyéni vállalkozó és nonprofit szervezet jogosult Gazdaságon belüli fejlesztéshez nem igényelhető támogatás!

38 A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton, ajánlott levélként a Szinergia Egyesület munkaszervezetéhez kell benyújtani november 25. és december 20. között Egy ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, ami több célterületre is irányulhat Az ügyfél kizárólag akkor nyújthat be kérelmet, ha nem ugyanarra a projektre, beruházásra, vagy fejlesztésre kíván pályázni, amely kapcsán a Nemzeti Diverzifikációs Program vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott elbírálatlan támogatási kérelme van vagy jogerős támogatási határozata van.

39 A támogatási kérelem elbírálása
A támogatási kérelmek elbírálását a Szinergia Egyesület területére megállapított pontozási szempontrendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá rangsor állítással a Szinergia Egyesület Helyi Akciócsoport végzi A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az Ft-ot ha nem éri el az értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át amennyiben részben helyt adó határozattal megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 50%-át

40 Csatolandó dokumentumok
Ha az ügyfél bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújt be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye és amennyiben annak a Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül! Minden esetben csatolandó pénzügyi terv, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot nem haladja meg; ha a kérelmezett támogatás összege az forintot meghaladja pénzügyi és üzleti terv (természetes személy, mikro- kis- vagy középvállalkozás esetén), pénzügyi és működtetési és fenntarthatósági terv (önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyház és nonprofit szervezet esetén) a pontozáshoz szükséges dokumentumok; de minimis nyilatkozat; eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép esetében a műszaki leírás;

41 Csatolandó dokumentumok
kettő árajánlat, ha a referenciaár a Gépkatalógus vagy az ÉNGY alapján nem állapítható meg eszköz, valamint gépkatalógusban nem szereplő gép esetében műszaki leírás és dokumentáció amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem az ügyfél nevén van a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat arról, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni (tulajdonosi hozzájárulás) ennek hiányában a tulajdonossal kötött bérleti szerződés, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni; Vadászatra jogosult ügyfél esetében a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott, az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt fennálló jogosultságot igazoló határozat másolata a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térképmásolat

42 Csatolandó dokumentumok
igazoló okirat: - Önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy önkormányzati társulás ügyfél esetén a képviselőtestület vagy a társulás a beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonata (jogcím, célterület, helyrajzi szám), ha az önkormányzat nevében a képviselő testület hivatala jár el, akkor az erre felhatalmazó határozat kivonata ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselőtestület hivatala jár el - a képviselőtestület felhatalmazást adó határozatának kivonata - Nonprofit szervezet esetében Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági nyilvántartásba vételről szóló igazolás

43 Csatolandó dokumentumok
- Egyházi jogi személy esetében az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítvány, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki - Természetes személy estében lakcímet igazoló hatósági igazolványa másolata és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kerüljön megállapításra a támogatásra való jogosultság fennállása

44 Csatolandó dokumentumok
A tervezett fejlesztéstől függően csatolandó Gépbeszerzés esetén: Gép betétlap, a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetén (mely tartalmazza a gépkatalógus kód, gép darabszám és az egy gépre vetített tervezett beszerzési ár adatokat) ellenkező esetben Árajánlatos tételbejelentő lap, valamint a hozzá kapcsolódó elfogadott és visszautasított árajánlatok és műszaki leírás és dokumentáció Eszközbeszerzés, minősítési eljárás, szoftver licencek esetén: Árajánlatos tételbejelentő lap, valamint a hozzá kapcsolódó elfogadott és visszautasított árajánlatok és műszaki leírás és dokumentáció

45 Csatolandó dokumentumok
Építés esetén: A kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó Építési A és Építési B betétlap az Építési Normagyűjteményben (ÉNGY) beazonosítható tételek esetén ellenkező esetben a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó Építési A és Építési C betétlap valamint a hozzá kapcsolódó elfogadott és visszautasított árajánlatok és műszaki leírás és dokumentáció építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában eredeti példányban a hatóság igazolása az építésügyi eljárás megindításáról, és az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentációt ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást; nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság eredeti igazolása arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást. a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat

46 Csatolandó dokumentumok
Kizárólag pontozást érintő csatolandó dokumentumok Programterv Együttműködési megállapodás amennyiben a fejlesztés vállalkozások együttműködésével valósul meg Kommunikációs terv (az üzleti terv utolsó 2 fejezete) Társadalmi felelősségvállalás (az üzleti terv/működtetési, fenntarthatósági terv utolsó 2 fejezete) helyi önkormányzattól származó igazolás, vagy konkrét támogatást igazoló dokumentum (számlák, bankkivonat, támogatott szervezet igazolása), amely alátámasztja az ügyfél jelenlegi társadalmi szerepvállalását Üzleti terv esetén ( Ft feletti beruházásnál) a pályázó munkavállalójának munkaszerződése, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány másolata a vállalkozás vezetőjének (működtetési terv esetén a turisztikai tevékenységért felelős személy), vagy alkalmazottjának a turisztikai tevékenység szempontjából releváns végzettséget igazoló dokumentum másolata Fejlesztéssel érintett akadálymentesített épület, építmény esetén tervezői nyilatkozat arról, hogy az megfelel az OTÉK-ben foglalt követelményeknek Turisztikai szervezet által kiállított igazolás

47 Csatolandó dokumentumok
Formanyomtatványok (postára adás legkésőbbi dátuma: ig):   Megtalálhatók a oldalon (MVH közlemény) Támogatási kérelem - Főlap Támogatási kérelem - Építési A betétlap Támogatási kérelem - Építési B betétlap Támogatási kérelem - Építési C betétlap Támogatási kérelem - Gép betétlap Árajánlatos tétel bejelentő lap Pénzügyi terv (csatolása minden esetben kötelező) Üzleti terv vagy Működtetési és fenntarthatósági(csatolása kötelező, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot meghaladja) Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján természetes személy ügyfél esetén Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a évi CLXXXI. törvény alapján szervezet ügyfél esetén Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről Közzétételi kérelem Programterv (kizárólag pontozást érint) Együttműködési megállapodás (kizárólag pontozást érint)

48 Az árajánlat követelményei
Csak olyan árajánlat csatolható a kérelemhez, amelyet a rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza az összes itt felsorolt elemet: az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát, a kiadási tétel műszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, valamint az ajánlattevő cégszerű aláírását az árajánlat kiállításának dátumát Elektronikus árajánlat esetén az aláírás nem kötelező, de tartalmaznia kell a webáruház honlapcímét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő címét is

49 Az árajánlat követelményei
Az elfogadott és visszautasított árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat választását. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ajánlattevőnek csak az adóhatósághoz bejelentett tevékenysége tekintetében adott árajánlata fogadható el (a NAV honlapján ellenőrizhető a bejelentett tevékenység). Amennyiben az árajánlat a formai és tartalmai követelményeknek nem felel meg, abban az esetben az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult

50 Az együttműködési megállapodás követelményei
Csak olyan együttműködési megállapodás esetén jogosult pontszámra, amely eredeti példányban kerül benyújtásra a pályázat mellé és tartalmazza az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát, az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét, az együttműködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez, az együttműködés időtartamát, amely legalább a fenntartási időszak végéig szól, az egyes együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, az együttműködő partnerek cégszerű aláírását Amennyiben az ügyfél az 1. melléklet 2. szakmai szempontjához az együttműködési megállapodásokat nem nyújtja be vagy nem a meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, a fenti értékelési szempont nem vehető figyelembe

51 A kifizetési kérelem benyújtása
Az MVH elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatásának segítségével elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz Az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel legalább 10%-os mértékben az ügyfél olyan kiadást is el kíván számolni, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb január 31-ig be kell nyújtani Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az 1. és 2. célterület (falusi és egyéb szálláshely) esetén az üzemeltetési engedélyt, a 3. célterület (gyermek- és ifjúsági turizmus) esetén a hatósági igazolványt, a 4. célterület lovas turisztikai fejlesztések esetén a szolgáltatás minősítéséről szóló igazolást, és a feltételként meghatározott szervezeti tagság igazolását

52 Jogkövetkezmények Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a jóváhagyott támogatási összeg 1%-ának megfelelő összeget, de legalább forintot köteles visszafizetni. A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott támogatási összeg 1%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni.

53 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések