Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület EMVA – Turisztikai tevékenységek ösztönzése Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület EMVA – Turisztikai tevékenységek ösztönzése Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe."— Előadás másolata:

1 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület EMVA – Turisztikai tevékenységek ösztönzése Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

2  44/2011. (V.26.) VM rendelet (Rendelet) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.  MVH 94/2011. (VI.21.) közleménye  A rendeletben nem szabályozottak esetében a 2007. évi XVII. törvény és a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet alkalmazandó.  10 kiírásra kerülő célterületre nyújtható be pályázat (azaz 1 időszakban, 1 ügyfél, 1 célterületre,1 pályázatot nyújthat be)  Keretösszeg összesen : 185.166.360 Ft Jogszabályi háttér

3 Támogatás igénybevételére jogosult ügyfelek  Természetes személy,  Mikro-, kis- vagy középvállalkozás,  Települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,  Non-profit szervezet,  Egyházi jogi személy,

4 Támogatás igénybevételére jogosult települések Szobi kistérségben: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa, Vámosmikola, Zebegény Váci kistérségben: Kismaros, Szokolya, Verőce A Rendelet 4. és 5. számú mellékletében felsorolt települések kül- vagy belterületén valósulhat meg a fejlesztés. Figyelem! Szob, Nagymaros nem jogosult támogatás benyújtására.

5 … falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület); … egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (2. célterület); … gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (3. célterület); … szálláshelyhez nem kötődő: agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéshez (4. célterület) Támogatás vehető igénybe…

6 o Motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, sporteszköz beszerzésére; o Konferenciaturizmushoz; o Melegkonyhás vendéglátóhelyhez; o Lóversenypálya építéséhez, lovas vagy fogathajtó verseny létesítményeinek létrehozásához; o Természeti és környezeti értéket károsító sportturisztikai tevékenység (különösen: terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás); o Gazdaságon belüli fejlesztéshez (mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó fejlesztésre). (A nem támogatható tevékenységek részletes felsorolását a Rendelet tartalmazza.) NEM vehető igénybe támogatás

7 •a) Építés, fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka; •b) 2. mellékletben nem szereplő berendezési tárgyak, eszközök; •c) Minősítési eljárás díja; •d) Egyéb elszámolható kiadás; •e) Szoftver licenc ellenértéke eszközként elszámolható kiadás, •f) Fa telepítés (horgászati célú, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén) (b)-f) kiadások önállóan nem csak a)-f) kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek.) Elszámolható kiadások

8  ÚMVP alapján az éves keretösszeg 4 milliárd Ft.  Hátrányos helyzetű területen: Intenzitás (összes elszámolható kiadás): 65 %-a Legfeljebb: 35.000.000 Ft  Egyéb területen: Intenzitás (összes elszámolható kiadás): 60 %-a Legfeljebb: 35.000.000 Ft  Non-profit szervezet (közhasznú tevékenységéhez köthető fejlesztése) esetén: Intenzitás: (összes elszámolható kiadás): 100 % Legfeljebb: 35.000.000 Ft (a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás) Támogatás forrása, keretösszege, mértéke

9  A jogosult ügyfelek vonatkozásában: Természetes személy : lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel; Mikro-, kis- vagy középvállalkozás: székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel; Non-profit szervezet: székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkezzen, a megvalósítással érintett településen, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.  Az ügyfél mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele nem haladhatja meg az összes árbevételének 50 %-át; Támogatás igénybevételének feltételei – I.

10 Új falusi szálláshely, egyéb szálláshely, telepített sátortábor kialakítása esetén :  a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterület nagysága: legalább 500 m2;  megfelel a Rendelet 3. mellékletében foglaltaknak;  legalább 6, legfeljebb 16 férőhellyel rendelkezik;  saját használatú helyiségektől és lakrészektől elkülönül;  összkomfortos;  területén más típusú szálláshely nem működik (kivéve sátortábor); Támogatás igénybevételének feltételei – II.

11 Új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén:  A fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterület nagysága: legalább 2000 m2;  legalább 30 férőhelyes;  legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor;  legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor;  vagy „A” kategóriájú turistaház. Támogatás igénybevételének feltételei – III.

12 Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart ; ezen időtartam alatt köteles:  legalább kétféle szolgáltatást nyújtani (egy szolgáltatás együttműködés keretében is biztosítható);  szolgáltatásról nyilvántartást vezetni ;  tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben ; illetve egyes célterületek esetén köteles: agroturisztikai fejlesztés esetén: agroturisztikai szolgáltató tevékenységek valamelyikét végezni ; lovasturisztikai fejlesztés esetén: 3 patkós minősítésű lovas szolgáltatást végezni ; vadászturisztikai fejlesztés esetén: vadászati jogosultsággal rendelkezni. Ügyfél kötelezettségei

13 Időszak: 2011. július 1. és augusztus 1. között Egy időszakon belül, egy ügyfél, egy támogatási kérelmet nyújthat be. Újabb támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha: A korábbi támogatási kérelméhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmet benyújtotta; A korábbi még el nem bírált támogatási kérelme jogerős határozattal elutasításra került. Módja, helye: postai úton az MVH közlemény szerinti formanyomtatványon +mellékletek postacím: MVH Főváros és Pest megyei Kirendeltség (1391 Budapest, Pf.: 248.) elektronikusan (elektronikus űrlapon +mellékletek, ügyfélkapun keresztül); web: www.mvh.gov.hu oldal, „Elektronikus ügyintézés” menüpont alatt)www.mvh.gov.hu Támogatási kérelmek benyújtása – I.

14  Új! Hiánypótlásnak helye nincs ha, az egyéb kötelezően csatolandó mellékletek nem kerülnek benyújtásra határidőn belül vagy hiányosan kerülnek benyújtásra,  Új! El kell utasítani a támogatási kérelmet ha, az igényelt támogatási összeg nem éri el az 1.000.000 Ft-ot; elért pontszám nem éri el a maximum pontszám 50%-át; támogatási lapra úgy szolgáltat alapot, hogy tervdokumentációval és betétlapokkal nem támasztja alá; Elutasítás/Szankciók – I.

15  Hiányzó foglalkoztatottanként egyszer a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-a, de legalább 300.000 Ft kerül visszafizetésre.  Nem teljesített pontozási szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-a kerül visszafizetésre.  A jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50 %-át teljesíti, de nem éri el a 80 %-ot, kumulált összegét 20 %-kal csökkenteni kell. Elutasítás/Szankciók – II.

16 EMVA - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

17  33/2011. (IV.28.) VM rendelet (Rendelet) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtható támogatások részletes feltételeiről.  MVH 87/2011. (VI.3.) közleménye  A rendeletben nem szabályozottak esetében a 2007. évi XVII. törvény és a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet alkalmazandó. Jogszabályi háttér

18  Működő mikrovállalkozás,  Induló mikrovállalkozás,  Természetes személy (aki vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát) Támogatás igénybevételére jogosult ügyfelek

19 A Rendelet 4. sz. melléklet szerinti települések bel- vagy külterületén valósulhat meg a fejlesztés: Szobi kistérségben: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa, Vámosmikola, Zebegény Váci kistérségben: Kismaros, Szokolya, Verőce Figyelem! Szob, Nagymaros nem jogosult támogatás benyújtására. Támogatás igénybevételére jogosult települések

20 … mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására; …a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, gazdaságon (mezőgazdaságon) kívül végzett tevékenységre. Támogatás vehető igénybe…

21 o Motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű beszerzésére; ezen eszközök tárolását, javítását, forgalmazását érintő beruházásokhoz; o Termőföld és ingatlan vásárláshoz; o Ingatlan bérleti díjához; o Élő állat vásárlásához; o EK Szerződés I. mellékletében (Annex I.) szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul; (A nem támogatható tevékenységek részletes felsorolását a Rendelet tartalmazza) NEM vehető igénybe támogatás

22  a) Eszközök (3. mellékletben szereplő eszközök kivételével)  b) Tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményhez, építményrészhez tartozó építési munka, új épület, építmény kialakítása;  c) Tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez kapcsolódó, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (2.sz. melléklet szerint);  d) Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése (2.sz. melléklet szerint);  e) Egyéb elszámolható kiadások;  f) Szoftver licencek ellenértéke eszközként elszámolható kiadás; (d)-f) kiadások önállóan nem kizárólag a)-f) kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek) Elszámolható kiadások

23  Az ÚMVP alapján az éves keretösszeg: 7 Mrd. Ft ;  Hátrányos helyzetű területen: Intenzitás (összes elszámolható kiadás): 65 % -a Legfeljebb: 35.000.000 Ft  Egyéb területen: Intenzitás (összes elszámolható kiadás): 60 % -a Legfeljebb: 35.000.000 Ft  Kisléptékű infrastruktúra- fejlesztésre legfeljebb: 10.000.000 Ft  Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése legfeljebb: 2.500.000 Ft Támogatás forrása, keretösszege, mértéke

24  A jogosult ügyfelek vonatkozásában: Természetes személy : lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel; Mikro-, kis- vagy középvállalkozás: székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel; Non-profit szervezet: székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkezzen, a megvalósítással érintett településen, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.  Az ügyfél mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele nem haladhatja meg az összes árbevételének 50 %-át; Támogatás igénybevételének feltételei – I.

25 Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig tart ; Ügyfél kötelezettségei

26 Időszak: 2011. június 15. és július 15. között Egy időszakon belül, egy ügyfél, egy támogatási kérelmet nyújthat be. Újabb támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha: A korábbi támogatási kérelméhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmet benyújtotta; A korábbi még el nem bírált támogatási kérelme jogerős határozattal elutasításra került. Módja, helye: postai úton az MVH közlemény szerinti formanyomtatványon +mellékletek postacím: MVH Főváros és Pest megyei Kirendeltség (1391 Budapest, Pf.: 248.) elektronikusan (elektronikus űrlapon +mellékletek, ügyfélkapun keresztül); web: www.mvh.gov.hu oldal, „Elektronikus ügyintézés” menüpont alatt)www.mvh.gov.hu Támogatási kérelmek benyújtása – I.

27  Új! Hiánypótlásnak helye nincs ha, az egyéb kötelezően csatolandó mellékletek nem kerülnek benyújtásra határidőn belül vagy hiányosan kerülnek benyújtásra,  Új! El kell utasítani a támogatási kérelmet ha, az igényelt támogatási összeg nem éri el az 1.000.000 Ft-ot; elért pontszám nem éri el a maximum pontszám 50%-át; támogatási lapra úgy szolgáltat alapot, hogy tervdokumentációval és betétlapokkal nem támasztja alá; Elutasítás/Szankciók – I.

28  Hiányzó foglalkoztatottanként egyszer a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-a, de legalább 300.000 Ft kerül visszafizetésre.  Nem teljesített pontozási szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-a kerül visszafizetésre.  A jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50 %-át teljesíti, de nem éri el a 80 %-ot, kumulált összegét 20 %-kal csökkenteni kell. Elutasítás/Szankciók – II.

29 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Elérhetőségek: Posta cím: 2628 Szob, Pf.: 33 Cím: 2628 Szob, Köztársaság u. 2. (8.szoba) Telefon/Fax: 06-27/370-890 Email: borzsony.duna@gmail.com Honlap: www.borzsonyleader.hu

30 Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület EMVA – Turisztikai tevékenységek ösztönzése Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések