Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turisztikai tevékenységek ösztönzése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 2010-2013 között Búsi Lajos Vidékfejlesztésért felelős helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turisztikai tevékenységek ösztönzése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 2010-2013 között Búsi Lajos Vidékfejlesztésért felelős helyettes."— Előadás másolata:

1 Turisztikai tevékenységek ösztönzése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 2010-2013 között Búsi Lajos Vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár Domonyvölgy, 2013. április 22.

2 Európai vidékfejlesztési stratégia (1698/2005/EK Tanácsi rendelet, 1974/2006/EK Tanácsi rendelet) Magyar vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv A vidékfejlesztés programozása 2

3 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program fejlesztési irányai és a pénzügyi keretek I. tengely Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása 2 388 289 459€649 853 561 793Ft45,5% II. tengely Környezet és vidék állapotának javítása 1 697 679 988€461 938 724 734Ft32,5% III. tengely Életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 691 806 587 €188 240 572 323 Ft13% IV. tengely LEADER 273 176 970 €74 331 453 537 Ft5% TS keret 205 860 358 €56 014 603 412 Ft4% Összesen 5 256 813 362€1 430 378 915 800Ft A tervezéshez használt 272,1 Ft/€ árfolyammal számolva

4 Turisztikai támogatások •A Turisztikai tevékenységek ösztönzése önálló jogcímként jelenik meg az életminőség javító intézkedések között – széles ügyfélkörrel; •Mezőgazdasági főtevékenységet végzők részére a Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás jogcímből igényelhető támogatás •A III. tengelyben nem támogatható turisztikai fejlesztések a LEADER Programban a LEADER HACS-ok kiírásaiban jelenhetnek meg

5 Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal került meghirdetésre: -Három támogatási kérelem benyújtási kör a LEADER HACS-okon keresztül valósult meg (2008, 2009, 2012); -Egy központi lebonyolítású kör (2011); 2010-et követően jelentős egyszerűsítésen ment keresztül a jogcím (főként adminisztratív elemek)

6 Támogatható tevékenységek Cél: a falusi szálláshelyek szolgáltatásainak bővítése, a minőség fejlesztése és a kapacitás növelése, turisztikai szolgáltatások fejlesztése, beleértve az agroturisztikát (pl. falusi vendégasztal, helyi termékek megjelenítése) is; Támogatás vehető igénybe: •Falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez; •Gyermek- és ifjúsági szálláshelyek kialakításához; •Turisztikai szolgáltatásfejlesztéshez (szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,lovas turisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz,erdei turizmushoz, horgászturizmushoz,vízi turizmushoz,borturizmushoz)

7 Igénybe vehető támogatás, ügyfélkör Kedvezményezettek:  Mikro-, kis- vagy középvállalkozások;  Önkormányzatok, jogi személyiségű önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok;  Nonprofit szervezetek;  Természetes személyek;  Egyház; Támogatási összeg: 2008, 2009: 1 M és 50 M Ft között (200 000 Eurónak megfelelő forintösszeg) 2011, 2012: 1 M és 35 M Ft között Támogatási intenzitás: természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet – 60% - 65% nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a

8 Turisztikai támogatások forrásfelhasználása FORRÁS 2007-2013 (EU+hazai) ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS (LEKÖTÉS) 2007- 2013.03.18. Ft KÖTELEZETTSÉ GVÁLLALÁS TELJESÜLÉSE (forráshoz) KIFIZETÉS 2007- 2013.03.31. KIFIZETÉS TELJESÜLÉSE (kötelezettségvállalá shoz) Turisztikai tevékenységek ösztönzése 38 350 038 282 Ft 31 672 875 665 Ft 82,6 %10 171 836 799 Ft32,1% Első és második körben összesen 1156 támogatott ügyfél, mintegy 23 Mrd Forint lekötött forrással. 2011-ben meghirdetett forrás: 4 Mrd Ft (központi meghirdetés) 2012-ben meghirdetett forrás: mintegy 7,1 Mrd Ft (LEADER HACS közreműködés) 2013-ban forráskihasználás maximalizálása érdekében szükség szerint kerülhet meghirdetésre a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 2013. február 15-től Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás jogcímből támogatható turisztikai fejlesztés a mezőgazdasági főtevékenységet végzők számára (folyamatos benyújtás)

9 2010-et követő egyszerűsítés és forrásfelhasználást segítő elemek •ÚMVP III. tengely HACS-okon keresztüli megvalósításának képzésekkel való segítése, jogcímek ütemezése, ügyrendek kialakítása; •2010-től meghirdetésre került jogcímeinknél szűkítésre került a benyújtandó dokumentumok köre (pl: nem kérünk tulajdoni lapot); •Hiánypótlás eltörlése; •Az MVH egyes támogatási kérelem (TK) dokumentációs csomagokban checklist-et állított össze, amely segítségével ellenőrizhetik az ügyfelek a beadandó dokumentumok listáját – az ügyfélnek ez segítség; •A benyújtott támogatási kérelmek feldolgozása a támogatási döntés megszületéséig 6 hónapra csökkent; •Az ügyfél az utolsó kifizetési kérelmét a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig köteles benyújtani. •A műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig; •Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni; •Jogcímrendeletek szakmai felülvizsgálata, egyszerűsítése;

10 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása Változások: HACS-ok döntési kompetenciájának növelése, HVS alapú helyi döntés, döntés után a FIFO elv alapján gyorsabb határozathozatal, folyamatos benyújtás. Támogatás vehető igénybe: •építés; •gépbeszerzés, eszközbeszerzés; •rendezvény/képzés előkészítése és megvalósítása; •tanulmánykészítés; •marketing. Tevékenységek kombinálhatók, komplex pályázatok Kedvezményezettek:  Mikro-, kis- vagy középvállalkozások;  Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás;  Nonprofit szervezetek;  Természetes személyek; önálló tevékenységet végző magánszemélyek;  Egyház. Támogatási intenzitás: Vállalkozási célú fejlesztések esetében 60% - 65%. Közösségi célú fejlesztések esetében az összes elszámolható kiadás 100%-a. Támogatási kérelmet folyamatosan lehet benyújtani 2013. június 3-tól.

11 LEADER Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Térségek közötti Együttműködés: legalább két magyarországi LEADER HACS illetékességi területe között, legalább két ügyfél – amely ügyfelek közül legalább az egyik LEADER HACS – által együttesen megvalósított intézkedésekre vehető igénybe támogatás. Kedvezményezett: a LEADER HACS illetékességi területen •működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás; •működő települési önkormányzat; települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás; •székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet; •székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház; •lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy. -támogatási kérelmet folyamatosan, 2013. április 2-től 2013. augusztus 31-ig. -támogatás nyújtására fordítható keretösszeg 3,5 milliárd forint. Pl: helyi termékek piacra jutása (térségi vásár), terméktesztek és jó gyakorlatok népszerűsítése. Nemzetközi Együttműködés: Együttműködés Európai Unión belül vagy harmadik országokkal. Kedvezményezett: LEADER HACS -támogatási kérelmet folyamatosan, 2012. október 30-tól 2013. augusztus 31-ig. -támogatás nyújtására fordítható keretösszeg 3,5 milliárd forint. Pl: termelői piac magyar és osztrák oldalon, közös kiadvány kiadása (rendezvények); egymás térségeinek kölcsönös megismerése, jó gyakorlatok átvétele a helyi termék előállítás, a rövid ellátási lánc, a fiatalok elvándorlásának megakadályozása, gazdasági kapcsolatok kiépítése kapcsán..

12 Köszönöm a figyelmet! Búsi Lajos Vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár


Letölteni ppt "Turisztikai tevékenységek ösztönzése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 2010-2013 között Búsi Lajos Vidékfejlesztésért felelős helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések