Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Keresztény Vallás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Keresztény Vallás."— Előadás másolata:

1 A Keresztény Vallás

2 Krisztus születésének időpontja
Dionysios Exiguus a Kr.u. 6 sz.(római apát) állapítja meg Krisztus születésének a napját. Történetileg nem megbízható adat Közelítőleg Kr.e.:6- Kr.u.:6 között „Ekkor Heródes……kiküldvén, megölette Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.” (Máté 2.16)

3 Judea: Római provincia
Augustus Cezar Kr.e. 64-Kr.u.14 Judea helytartója: Pontius Pilatus

4 Nevek, Fogalmak Evangélisták Máté (Angyal)
Újszövetség- Ótestamentum (görög nyelven) Jézus Krisztus (Chrisztos-Christus- felkent-): Isten fia, a megváltó (messiás- héberül), (pantokrátor- görögül) Evangélium (örömhír, jó hír) Evangélisták Máté (Angyal) Márk (Szárnyas oroszlán- pl.:Velence) Lukács (Bika) János (Sas)

5 Az evangélisták a Jáki templom szószék előzékén
János (Sas) Márk (Oroszlán)- nem volt Jézus tanítványa

6 Az evangélisták a Jáki templom szószék előzékén
Máté (Angyal) Lukács (Bika)- nem volt Jézus tanítványa

7 Jelkép a kereszt, különböző típusai
Görög kereszt Bizánci (görög) Latin kereszt

8 Jelkép a kereszt, különböző típusokkal
Apostoli Máltai

9 Corpus- test: feszület
Corpus- test: feszület. Római katolikus egyházban ruha nélkül (ágyékkötő) Görög egyházban ruhában.

10 A Kr.e 2 századra új keresztény generációk nőttek fel, s hol kisebb, hol nagyobb támadásoknak voltak kitéve. Fontossá vált: a hitelvek lefektetése és védelme, az újszövetségi iratok összegyűjtése, a kánonok (szabályok, vagy szentírási könyvek hivatalos jegyzéke) kialakítása. A különböző közösségek vezetői irányították a hitéletet. Episzkopuszok- püspökök. Találkozóik: a zsinatok. A századra alakul ki a szertartások rendje a: liturgia. Két irányzat: görög (pravoszláv), római (latin) katolikus

11 Fogalmak, Jelképek Katolikus: egyetemes
Galamb: Nóé, Jézus keresztelése a Jordánban, szentlélek Bárány: Utolsó vacsora- Jézus jelképe. (Áldozati bárány) továbbá Ószövetség: Ábrahám áldozata. Keresztelés. Így szól keresztelő Szent János: „Íme az Isten báránya, aki elviszi a világ bűneit.” Kulcs (ok): Szent Péternek adja. (Péter- apostol: Simon a halász, akit Jézus Kéfának: sziklának nevezett. (Görögül: Péter) Az egyik a mennyek országának kapuja (arany), a másik kulcs- ezüst-, a purgatóriumba vezető kapu kulcsa.

12 Ünnepek Húsvét (március 22- április 25): eredetileg zsidó tavaszi ünnep, majd az egyiptomi fogságból való szabadulás (Pészah) ünnepe. Keresztény kultúrkörben: Jézus Krisztus feltámadása. Pénteken keresztre feszítik (Nagypéntek), majd harmadnapra feltámadt (vasárnapra). Niceai zsinat (325): tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtöltét követő vasárnap. Húsvéti bárány: Jézus (utolsó vacsora, csütörtökön) Pünkösd- Ötvenedik nap. Eredetileg zsidó ünnep, a befejezett aratás ünnepe. Kereszténységben: szentlélek eljövetele (pünkösd hava)

13 Rövidítések I.N.R.I.- Iesus Nazarenus Rex Iudeorum – Názáreti Jézus a Zsidók Királya Krisztus Monogramok XP: görög betűk (X= khi, P: Ró), IC: (Iesus Christus) IHS vagy JHS- Iesus Hominum Salvator- Jézus az emberek megváltója

14 I.N.R.I.- Iesus Nazarenus Rex Iudeorum

15 Az apostolok (Jézus kiválasztottai és küldöttei)
Simon akinek a Péter nevet adta Jakab Zebedeus fia János Jakab testvére (Jézus legkedvesebb tanítványa, az egyetlen aki nem halt vértanú halált) András Fülöp Bertalan Máté Tamás Jakab Alfeus fia Tádé (Taddeus) Simon Júdás Iskarióti Pál (Saul)

16 Júdás csókja: A jel, mellyel Karióti Judás a Getszemáni kertben megmutatta a Jézus elfogására érkező csapatnak, kit kell elfogniuk: „Akit megcsókolok, mondta, ő az, fogjátok el” Az árulás és a színlelt, hamis szeretet jelképe. Hasonló még a: Júdás fillér.

17 Veleméri templom

18 Veleméri templom

19 Veleméri templom

20 Krisztus Pilátus előtt (Munkácsy Mihály)

21 Ecce Homo (Munkácsy Mihály)

22 Golgota (Munkácsy Mihály)


Letölteni ppt "A Keresztény Vallás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések