Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A menórát sokan zsidó szimbólumnak tartják, amit a választott nép használt Isten rendelésére. A Messiás (Krisztus) követői az évezredek folyamán egyre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A menórát sokan zsidó szimbólumnak tartják, amit a választott nép használt Isten rendelésére. A Messiás (Krisztus) követői az évezredek folyamán egyre."— Előadás másolata:

1 A menórát sokan zsidó szimbólumnak tartják, amit a választott nép használt Isten rendelésére. A Messiás (Krisztus) követői az évezredek folyamán egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítottak neki, sőt egyáltalán nem tartják fontosnak. Bár van néhány gyülekezet, templom, ahol a választott népre figyelemmel teszik ki. Pedig Isten Igéje így fogalmaz a menórával kapcsolatban: „Örök rendtartás legyen ez az ő nemzetségöknél Izrael fiai között.” (II. Móz. 27, 21)

2 A menóra hétágú lámpatartó (mécstartó, gyertyatartó)
A menóra hétágú lámpatartó (mécstartó, gyertyatartó). Isten az elkészítésére vontkozóan ezt a parancsolatot adta Mózesnek: „És készíts színarany lámpatartót, vertművű munkával készüljön a lámpás, törzse, csövei, kelyhei, bimbói és virágai egy darabból legyenek. Hat cső induljon ki oldalaiból, három lámpatartó cső az egyik oldalból és három lámpatartó cső a másik oldalából.” (II. Móz. 25, 31-32)

3 A menóra már ott állt a találkozás sátrában, amit Mózes még a pusztában épített. Később a Templomban is elfoglalta a helyét. Szerepe mindig az volt, hogy a szenthelyen megjelenítse Isten világosságát. Mert Isten világosságként, tűzben jelent meg Mózesnek a csipkebokorban (II. Móz. 3, 2), tűz közepében a Sínai hegyen (II. Móz. 19, 18).

4 Ennek megfelelően kellett szüntelenül égnie a Templomban a menórának.
„Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta törött olajat világítás számára, örökmécses gyujtására.” (III. Móz. 24, 2).

5 A menóra isteni világosságként még feltűnik több helyen az Ószövetségben. (pl. 1 Kir. 7,49; Jer. 52,19; Zak. 4, 2).

6 Az Újszövetségben Jézusról mint világosságról János tesz bizonyságot (Jn. 1, 4.,5.,9. versében).
Jézus is kijelenti önmagáról: „Én vagyok a világ világossága…” (Jn. 8, 12 vö. Jn. 9,5). „Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.” (Jn. 12, 46)

7 Jézus meghagyja az Őt követőknek:
“Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mát. 5, 14-16)

8 A Jelenések könyvében a Messiás az Egyház különböző korszakait szimbolizáló hét Gyülekezetet úgy jeleníti meg, mint hét menórát. „…amely hét menórát láttál, az hét gyülekezet.” (Jel. 1, 20)

9 „…amely hét menórát láttál, az hét gyülekezet.” (Jel. 1, 20)
A hét Gyülekezet „Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany menórát; és a hét menóra között hasonlót az ember Fiához…” (Jel. 1, 12-13) Efezusi gyülekezet Szmirnai gyülekezet Laodiceai gyülekezet Filadelfiai gyülekezet Pergámumi gyülekezet „…amely hét menórát láttál, az hét gyülekezet.” (Jel. 1, 20) Szárdiszi gyülekezet Thiatirai gyülekezet

10 Az isteni világosságot jelképező menórát Isten a zsidóságon keresztül a Messiás egész Testének adta! A Messiás maga a menóra, a világosság a Messiás Testében. Ezt a világosságot hordozzák a történelmi korszakokban megjelenő Gyülekezetek.

11 Jesua (Jézus) héberül leírt neve is „hét ágú”.
Ez a név is „hét lánggal ég”.

12 Így Isten parancsa, hogy készítsék el a menórát, a Messiásra utalt
Így Isten parancsa, hogy készítsék el a menórát, a Messiásra utalt. A Messiás szolgálatában, nevében, a hét Gyülekezet jelképében teljesedett ki a menóra értelme.

13 Adon Jesua HaMassiah áldjon meg! Az Úr Jézus Krisztus áldjon meg!


Letölteni ppt "A menórát sokan zsidó szimbólumnak tartják, amit a választott nép használt Isten rendelésére. A Messiás (Krisztus) követői az évezredek folyamán egyre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések