Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eucharisztia liturgiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eucharisztia liturgiája"— Előadás másolata:

1

2 Eucharisztia liturgiája
Igeliturgia Eucharisztia liturgiája

3 Szentáldozás szertartása
Felajánlás Misekánon Szentáldozás szertartása

4 Az Eucharisztikus imádság!
A misekánon!

5 Felépítés Bevezető párbeszéd Prefáció Szent vagy… Post-Sanctus
Lélekhívás az adományokra Az alapítás elbeszélése Megemlékezés Lélekhívás a közösségre Közbenjáró imádság Dicsőítés Ámen

6 A bevezető párbeszéd: Dominus vobiscum! Et cum spiritu tuo!
Sursum corda! Habemus ad Dominum! Gratias agamus Domino Deo nostro! Dignum et iustum est!

7 Felépítés Bevezető párbeszéd Prefáció Szent vagy… Post-Sanctus
Lélekhívás az adományokra Az alapítás elbeszélése Megemlékezés Lélekhívás a közösségre Közbenjáró imádság Dicsőítés Ámen

8 Prefáció Prae-fatur : hirdetni, proklamációt mondani
Megemlékező ünneplés Isten nagy tetteiről a történelemben Változó prefációk!

9 I. Húsvéti prefáció: (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent (éjszakán) ünnepen, (de különösen most, a húsvéti időben,) -- midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a Húsvéti Bárány. Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, -- halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, -- (a te) dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

10 Felépítés Bevezető párbeszéd Prefáció Szent vagy… Post-Sanctus
Lélekhívás az adományokra Az alapítás elbeszélése Megemlékezés Lélekhívás a közösségre Közbenjáró imádság Dicsőítés Ámen

11

12 Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. (Iz 6,3) Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. (Ez 3,12)

13 II. Eucharisztikus imádság:
Post-Sanctus: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása.

14 Felépítés Bevezető párbeszéd Prefáció Szent vagy… Post-Sanctus
Lélekhívás az adományokra Az alapítás elbeszélése Megemlékezés Lélekhívás a közösségre Közbenjáró imádság Dicsőítés Ámen

15 Lélekhívás (adományokra, közösségre)
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és † vére legyen. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.

16 Felépítés Bevezető párbeszéd Prefáció Szent vagy… Post-Sanctus
Lélekhívás az adományokra Az alapítás elbeszélése Megemlékezés Lélekhívás a közösségre Közbenjáró imádság Dicsőítés Ámen

17 Az alapítás elbeszélése:
Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

18 Megemlékezés: Ezért Fiad halálának és feltámadásának
emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.

19 Felépítés Bevezető párbeszéd Prefáció Szent vagy… Post-Sanctus
Lélekhívás az adományokra Az alapítás elbeszélése Megemlékezés Lélekhívás a közösségre Közbenjáró imádság Dicsőítés Ámen

20 Közbenjáró imádság: Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve malasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által.

21 „Egyetlen egy dolgot kérek tőletek, emlékezzetek meg rólam az Úr oltáránál bárhol is vagytok!”
Szent Mónika

22 Közbenjáró imádság: Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve malasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által.

23 Záró dicsőítés: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten,
a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.

24 Ámen!


Letölteni ppt "Eucharisztia liturgiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések