Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozói könyvvitel I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozói könyvvitel I."— Előadás másolata:

1 Vállalkozói könyvvitel I.
Számvitel II. Vállalkozói könyvvitel I.

2 Beszámoló készítés alapjai
I. fejezet

3 1. Éves beszámolási kötelezettség
A vállalkozóknak megbízható, valós tájékoztatást kell adniuk a - jövedelemtermelő képességről - vagyoni helyzetről - pénzügyi helyzetről - a jövőbeni tervekről Erre a vállalkozót TÖRVÉNY kötelezi!

4 1. Éves beszámolási kötelezettség
Az üzleti évről készül, pénzneme eFt 100 mrdFt feletti mérlegfőösszeg esetében mFt Részei: - mérleg - eredménykimutatás - kiegészítő melléklet Dátumozás után a vállalkozás vezetőjének alá kell írnia. Információ tartalmának rendezettsége választható, melyet a számviteli politikában kell rögzíteni.

5 2. Beszámoló és a könyvvezetés kapcsolata
A gazdasági tevékenységről vezetett a mérleg fordulónapján lezárt nyilvántartás. Formái: Kettős könyvvitel Egyszeres könyvvitel

6 3. Egységes számlakeret Célja:
A vállalkozás eszközeinek és forrásainak a gazdasági műveletek eredményére gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a számvitelhez illetve a beszámoló elkészítéséhez.

7 3. Egységes számlakeret Rendezőelvei: mérlegelv:
mérlegszámlák (eszköz számlák, forrás számlák) vezetése kap fő hangsúlyt kalkulációs elv (üzemgazdasági elv): a költség, önköltség elszámolása kap kiemelt szerepet eredményelv (rentabilitási elv) : eredményszámlák vezetése kap kiemelt hangsúlyt

8 4. Egységes számlakeret felépítése
Számlaosztályok 1-9 és a 0: MÉRLEG számlák: Eszköz számlák: Forrás szálmák: 4. EREDMÉNY számlák: KTG, ráfordítás számlák: 5. – 8. Bevétel, árbevétel számlák: 9. 0. Nyilvántartási számlák

9 MÉRLEG számlák ESZKÖZ számlák 1. Befektetett eszközök 2. Készletek 3. Követelések,értékpapírok, pénzeszközök, AIE FORRÁS számlák 4. Források EREDMÉNY számlák Költség, ráfordítás számlák 5. Költség nemek 6. Vezetői információk 7.(gazdálkodó döntésének megfelelően) 8. Értékesítés elszámolt önköltsége, ráfordítások Bevétel, árbevétel számlák 9. Értékesítés nettó árbevétele, bevételek 0. nyilvántartási számlák

10 5. Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat
Mérleg számlák Eszköz számlák Forrás számlák MÉRLEGELV

11 5. Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat
Költség, ráfordítás számlák KTG nem elszámolás Információs igény 5. szerinti számlák 6. 7. KALKULÁCIÓS (ÜZEMGAZDASÁGI ELV)

12 5. Számlakeret belső összefüggései, számlaosztályok közötti kapcsolat
Eredmény számlák Eredményt csökkentő számlák 8. növelő számlák 9. EREDMÉNYELV

13 6. Vállalkozói számlarend
Meghatározása: Belső szabályzat mely meghatározza a vállalkozás könyvviteli rendjét, a számlakeret szerint kell elkészíteni. Tartalma: számla számjele, megnevezése számla tartalma számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolata bizonylati rend

14 6. Vállalkozói számlarend
Felépítése: 3. számlaosztály 36. számlacsoport 361. számla 3611. alszámla

15 7. Számviteli politika Meghatározása:
Az adott gazdálkodónál a számviteli törvény végrehajtása érdekében szükséges módszereket, eszközöket sajátos szabályokat, előírásokat tartalmazza. Tartalma: Leltár és leltárkészítési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Értékelési szabályzat

16 7. Számviteli politika Számvitel politikai döntések:
Beszámolási forma megválasztása A mérleg választott formájának megállapítása és annak tagolása Az eredménykimutatás választott formája és annak tagolása A beszámoló készítés időpontjának meghatározása Az eszközök és kötelezettségek értékelésének meghatározása

17 7. Számviteli politika Kiegészítő melléklet tartalma.
Amortizációs politika meghatározása. 100 e Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek bekerülésekor az egyösszegű leírás. Céltartalék képzés módjának meghatározása. A jelentős összegű hiba nagysága. A lényeges összegű hiba nagysága. Stb.

18 8. ÁFA jellemzői Jellemzői: általános forgalomhoz kapcsolódik
több fázisú nem halmozódik szervezet semleges versenysemleges

19 8. ÁFA jellemzői Általános Forgalmi Adó (ÁFA) Előzetesen Fizetendő
felszámított (értékesítéskor) (beszerzéskor) (visszaigényelhető, és nem visszaigényelhető) (RENDEZÉS) 468.

20 8. ÁFA jellemzői Elszámolása:
Beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa T.466 – K.454 Értékesítéshez kapcsolódó áfa T.311 – K.467 Import beszerzés áfája kivetés: T.368 – K.465 megfizetés: T.465 – K.384 visszaigénylés: T.466 – K.368 Rendezése T.467 – K.468, T.468 – K.466

21 Az immateriális javak II. fejezet

22 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése
Azok a nem anyagi, a vállalkozás számára forgalomképes dolgok, vagy jogok, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Megjelenésük a mérlegben: alapítás átszervezés aktivált értéke kísérleti fejlesztés aktivált értéke vagyoni értékű jogok szellemi termékek üzleti vagy cégérték immateriális javakra adott előlegek

23 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése
alapítás átszervezés aktivált értéke: új vállalkozás létrehozásának közvetlen költségei bővítés, átalakítás, a működési feltételek javításának közvetlen költségei átszervezés közvetlen költségei A vállalkozó döntése szerint aktiválhatja, vagy sem nem kötelező aktiválni ezeket a költségeket!

24 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése
kísérleti fejlesztés aktivált értéke: Alapkutatás, alkalmazott kutatás nem aktiválható! vagyoni értékű jogok: Ingatlanhoz nem kapcsolódnak! szellemi termékek: Újítás, találmány, szabadalom, szerzői jogvédelemben részesülő alkotás, know-how, gyártási eljárás, védjegy, szoftver,

25 1.Fogalma, mérlegben való megjelenésük, mérlegtételek értékelése
A vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket piaci értéken is értékelni kell december 31.-én! üzleti vagy cégérték: A cég eszmei értéke, különbözeti alapon kerül meghatározásra. Lehet: pozitív negatív

26 2. Könyvviteli elszámolásuk
Állományváltozások: növekedés: csökkenés: vagyoni hozzájárulásként átvétel átadás beszerzés értékesítés előállítás selejtezés térítés nélküli értékcsökkenés

27 2. Könyvviteli elszámolásuk
Bekerülési érték: Az a ráfordítás, amely az eszköz beszerzése, vagy létesítése kapcsán az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült. Formái: 1. beszerzési ár 2. előállítási költség

28 2. Könyvviteli elszámolásuk
Értékcsökkenés: Az immateriális javakat a mérlegben nettó értéken kell kimutatni. Az óvatosság elvéből következik, hogy az immateriális javak után értékcsökkenést kell elszámolni.

29 2. Könyvviteli elszámolásuk
Kötelező időkorlátok: alapítás átszervezés előírt futamidő max. 5 év kísérleti fejlesztés előírt futamidő max. 5 év vagyoni értékű jogok nincs időkorlát szellemi termékek nincs időkorlát üzleti vagy cégérték előírt futamidő 5 év, de 15 évnél több nem lehet

30 2. Könyvviteli elszámolásuk
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni: szellemi termékeknél, ha - feleslegessé vált - megrongálódott - megsemmisült vagyoni értékű jogoknál, ha - korlátozottan érvényesíthető - nem érvényesíthető kísérleti fejlesztésnél, ha - eredménytelen - korlátozás alá kerül

31 2. Könyvviteli elszámolásuk
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása állományban állományból marad kikerül Terven felüli egyéb rendkívüli Értékcsökkenés ráfordítás szokásos mértéket meghaladja nem haladja meg

32 3. Leírási módszerek 1. Lineáris módszer: Jellemzői: Előnye: Hátránya:
leggyakoribb a futamidő alatt azonos összeg/ mérték kerül elszámolásra Előnye: egyszerű átlátható kezelhető Hátránya: nem követi a valós elhasználódást

33 3. Leírási módszerek Számítása:
Bruttó érték – Maradvány érték/ használati idő= értékcsökkenés Ft/év leírási kulcs= 100/használati idő Bruttó érték – Maradvány érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

34 Példa: Bekerülési érték: Ft Hasznos élettartam: 5 év Évente elszámolható értékcsökkenés összege: ( )/5= Ft vagy 100/5= 20% ( )*0,2= Ft

35 3. Leírási módszerek 2. Degresszív módszer: Jellemzője:
A használati idő első részében több a végén kevesebb értékcsökkenést számolunk el. Módszerei: 1. számtani sor módszere 2. szorzószámok módszere 3. mértani sor módszere

36 3. Leírási módszerek Előnye:
- figyelembe veszi a tényleges elhasználódást Hátránya: - bonyolult Alkalmazható: - olyan területeken használható ahol jellemző a gyors műszaki fejlődés

37 3. Leírási módszerek Számítása: 1. Számtani sor (évek száma összege)
a.) leírási kulcs (%)=((n - a)/ ((1 + n)/2)*n)*100 ahol: - n: használati idő - a: leírt évek száma b.) leírási kulcs (tört alakú)= évek számának fordított számsora/ évek számának összege

38 3. Leírási módszerek Példa (%): 4 év esetén 1 év:
leírási kulcs= ((4-0)/ ((1+4)/2)*4)*100= (4/(5/2*4))*100=(4/(2,5*4))*100=(4/10)*100=40% 2 év: leírási kulcs= ((4-1)/ ((1+4)/2)*4)*100= (3/(5/2*4))*100=(3/(2,5*4))*100=(3/10)*100=30%

39 3. Leírási módszerek 3 év: leírási kulcs= ((4-2)/ ((1+4)/2)*4)*100=
(2/(5/2*4))*100=(2/(2,5*4))*100=(2/10)*100=20% 4 év: leírási kulcs= ((4-3)/ ((1+4)/2)*4)*100= (1/(5/2*4))*100=(1/(2,5*4))*100=(1/10)*100=10%

40 3. Leírási módszerek Példa (tört alakú): 4 év esetén
1 év: leírási kulcs= 4/( )=4/10 2 év: leírási kulcs= 3/( )=3/10 3 év: leírási kulcs= 2/( )=2/10 4 év: leírási kulcs= 1/( )=1/10 Bruttó érték – Maradvány érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

41 3. Leírási módszerek 2. Szorzószámok módszer: ismerni kell:
- lineáris leírási kulcsot - használati időt - szorzószámokat (használati idő= szorzószámok összege)

42 3. Leírási módszerek Példa: használati idő 4 év
szorzószámok: 1 év: 1,8 2 év: 1,2 3 év: 0,8 4 4 év: 0,2 leírási kulcs=szorzószám*lineáris leírási kulcs Bruttó érték – Maradvány érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

43 3. Leírási módszerek 3. Mértani sor módszere:
Leírási kulcs=(1-n√(M/B))*100 Feltétel: M›0 ahol: - n: használati idő - M: maradvány érték - B: bruttó érték Bruttó érték*leírási kulcs= értékcsökkenés Ft/év

44 3. Leírási módszerek 3. Teljesítményarányos módszer: Jellemzője:
Az értékcsökkenés elszámolására csak akkor kerül sor, ha az adott időszakban volt mérhető teljesítmény. Előnye: - nagyon jól tudja követni a fizikai elhasználódást. Hátránya: - a műszaki fejlődés okozta elhasználódást nem képes követni

45 3. Leírási módszerek Alkalmazható:
- olyan eszközöknél, ahol a teljesítmény tervezhető, mérhető Értékcsökkenés meghatározása: időszaki teljesítmény*norma

46 Tárgyi eszközök III. fejezet

47 1. Tárgyi eszközök fogalma csoportosítása
Azok a rendeltetés szerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök, amelyek tartósan, közvetlenül, vagy közvetve szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Csoportosítása: üzembe helyezett tárgyi eszközök üzembe nem helyezett tárgyi eszközök

48 1. Tárgyi eszközök fogalma csoportosítása
Megjelenésük a mérlegben: ingatlanok ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok műszaki berendezések, gépek, járművek egyéb berendezések, felszerelések, járművek tenyészállatok beruházások beruházásokra adott előlegek

49 2. Tárgyi eszközök értékelése
A tárgyi eszközöket beszerzési illetve előállítási költségen kell az mérlegben kimutatni. Bekerülési érték: A törvény szerint a levonható ÁFA kivételével tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével/ előállításával kapcsolatban terhelik. lehet: - beszerzési ár - előállítási költség

50 2. Tárgyi eszközök értékelése
Beszerzési ár: Vételár+felár-számla szerinti engedmény Járulékos költségek - szállítási, rakodási költség - alapozási, szerelési költség - üzembe helyezési költség - közvetítői díj Pótlólagos költségek, speciális költségek - bizományi díj, vámteher, adó, illeték - hatósági szolgáltatási, eljárási díjak - hitelköltség, bankgarancia, munkafolyamatok díja - le nem vonható ÁFA

51 2. Tárgyi eszközök értékelése
Számlázott ellenérték: A szállító által a szerződés szerint teljesített termék/szolgáltatás megrendelő által elfogadott összege. importnál: A számlán feltüntetett összeg forintra átszámolva ÁFA nélkül a szerződés szerinti teljesítéskor érvényes árfolyamon. lehet: - választott pénzintézet árfolyam átlaga - MNB hivatalos deviza árfolyama

52 2. Tárgyi eszközök értékelése
Bekerülési érték része beruházásoknál: közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj az eszköz üzembe helyezéséig közvetlenül kapcsolódó hitel időszakot terhelő része az eszköz üzembe helyezéséig tervezés, előkészítés, lebonyolítás, betanítás közvetlen költsége tartozékok, tartalék alkatrészek Nem része a karbantartási költség!

53 2. Tárgyi eszközök értékelése
Bekerülési értéket csökkenti: próbaüzem során értékesített termék/szolgáltatás előállítási költsége kamat a beruházásra adott előleg után kapott kamat a beruházásra elkülönített pénzösszeg után

54 2. Tárgyi eszközök értékelése
Bekerülési értéket növeli: bővítés átalakítás élettartam növelés rendeltetés megváltoztatásával kapcsolatos munka ellenértéke helyreállítással kapcsolatos munka ellenértéke

55 2. Tárgyi eszközök értékelése
Beszerzési érték: Térítés nélkül átvett eszköznél: - az átadó szerinti nyilvántartási érték (nem lehet nagyobb a piaci/forgalmi értéknél) - ajándék, hagyaték, örökség esetén a piaci érték Vagyoni hozzájárulásként átvett eszköznél (apport): - az eszköz társasági szerződés szerinti értéke

56 2. Tárgyi eszközök értékelése
Előállítási költség: Saját termelésű készletek, saját előállítású eszközök,saját vállalkozás által nyújtott szolgáltatás esetében minden felmerült költség, amely - utalványozható - szoros kapcsolatba hozható - mutatók szerint felosztható

57 2. Tárgyi eszközök értékelése
Állományváltozások: növekedés: csökkenés: beruházás beszerzés értékcsökkenés vagyoni hozzájárulásként átvétel átadás saját előállítás értékesítés felújítás selejtezés. megsemmisülés térítés nélküli Többlet hiány visszaírás kár

58 2. Tárgyi eszközök értékelése
Tárgyi eszköz beszerzés könyvelése: Beruházás lehet: 1. Kivitelezés módja szerint: - vállalkozásba adott (idegen) - saját vállalkozásban megvalósított - vegyes kivitelezésű

59 2. Tárgyi eszközök értékelése
2. Pénzügyi finanszírozás szerint: - saját pénzeszközből fedezett - vegyes pénzügyi forrásból megvalósított (hitel, kölcsön, költségvetési juttatás, beruházási támogatás)

60 2. Tárgyi eszközök értékelése
Beruházások elszámolásának menete: beruházásokkal kapcsolatos költségek gyűjtése beruházásokkal kapcsolatos tartozások rendezése aktiválás különbözet elszámolása (egyéb bevétel/ráfordítás)

61 Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások
IV. fejezet

62 1. Készlet fogalma, csoportosítása
A készlet a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló eszközök összessége. Lehet: - értékesítési céllal beszerzett eszközök - áruk - göngyölegek - közvetített szolgáltatások

63 1. Készlet fogalma, csoportosítása
- értékesítést megelőzően a termelés, feldolgozás, valamely fázisában vannak, vagy már érétkesítésre várnak - befejezetlen termelés (BEFLEN) - félkész termékek (FKT) - késztermék (KT) - értékesítendő termékek előállítása vagy szolgáltatások nyújtása során felhasznált anyagok

64 1. Készlet fogalma, csoportosítása
továbbá: - azok az eszközök (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, védőruha) amely a vállalkozó tevékenységét legfeljebb 1 évig szolgálják - növendék, hízó és egyéb állatok - készletekre adott előleg

65 1. Készlet fogalma, csoportosítása
1. Vásárolt készletek 2. Saját termelésű készletek

66 1. Készlet fogalma, csoportosítása
1. Vásárolt készletek - anyagok nyers és alapanyagok segédanyagok üzemanyagok fűtőanyagok fenntartási anyagok egyéb anyagok

67 1. Készlet fogalma, csoportosítása
- áruk kereskedelmi áruk nagyker áru kisker áru vendéglátó ipari áru betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatások

68 1. Készlet fogalma, csoportosítása
2. saját termelésű készletek - befejezetlen termelés (BEFLEN) - félkész termék (FKT) - késztermék (KT)

69 2. Vásárolt készletek értékelése
A számviteli törvény szerint bekerülési áron köteles a vállalkozás a készleteket nyilvántartani! Értékelési eljárások: - egyedileg tételesen hozzárendelhető beszerzési ár/elszámoló ár/fogyasztói ár - átlagos beszerzési ár - felhasználás sorrendjén alapuló eljárás (FIFO)

70 2. Vásárolt készletek értékelése
Elszámoló ár előnyei: - egyszerűen követi a készletmozgást - lehetővé teszi a beszerzések elemzését - megkönnyíti az anyagköltségek elemzését Az árkülönbözet (ÁK) számlát használni kell!

71 3. Vásárolt készletek nyilvántartása
1. Bekerülési értéken történő nyilvántartásnál: T – K. 454 számlázott ár + szállítás T. 466 – K. 454 áfa A bekerülési árat a számla mutatja.

72 3. Vásárolt készletek nyilvántartása
2. Beszerzési áron történő nyilvántartásnál: T. 211 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T. 218 – K. 454 szállítási költség A bekerülési árat a 211 és a 218 számla mutatja.

73 3. Vásárolt készletek nyilvántartása
3. Elszámolóáron történő nyilvántartásnál: - a szállítási költség az elszámoló ár része T – K. 228 elszámoló ár T. 228 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa A bekerülési árat a 211 és a 228 számla mutatja.

74 4. Készletváltozások elszámolása
Anyagok értékelése: 1. Évközben folyamatos nyilvántartást nem vezet a vállalkozás: Minden beérkezett szállítmányt azonnal költségként (511.) számol el!

75 4. Készletváltozások elszámolása
2. Évközben folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet a vállalkozás: - tényleges beszerzési áron felhasználás elszámolása FIFO módon történik - átlagos beszerzési áron felhasználás elszámolása csúsztatott/ időszak végi átlagáron történik - elszámolóáron felhasználás elszámoló áron történik, év végén beszerzési árra helyesbíti

76 4. Készletváltozások elszámolása
Készletváltozások esetei: 1. Anyagbeszerzés 2. Anyagfelhasználás 3. Anyagértékesítés 4. Leltárkülönbözetek 5. Egyéb készletváltozások

77 4. Készletváltozások elszámolása
1. Anyagbeszerzés: - nincs folyamatos év közbeni nyilvántartás: T. 511 – K. 454 beszerzési ár T. 466 – K. 454 áfa T. 511 – K. 454 szállítási költség

78 4. Készletváltozások elszámolása
- van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: T – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T – K. 454 szállítási költség

79 4. Készletváltozások elszámolása
- van folyamatos év közbeni nyilvántartás és elszámolóáron történik: T – K. 228 elszámoló ár T. 228 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T. 218 – K. 454 szállítási költség

80 4. Készletváltozások elszámolása
2. Anyagfelhasználás: - nincs folyamatos év közbeni nyilvántartás: NEM könyveljük mert már egyszer elkönyveltük költségként!! - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: T. 511 – K

81 4. Készletváltozások elszámolása
- van folyamatos év közbeni nyilvántartás és elszámolóáron történik: T. 511 – K felhasználásra jutó ÁK=228.E/211.E=….% T. 511 – K. 228 (felhasználás*….%) Szállítási költségre jutó ÁK =218.E/211.E=….% T. 511 – K. 218 készletcsökkenés*….%

82 4. Készletváltozások elszámolása
3. Anyagértékesítés: - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: T. 814 – K eladott anyagok bekerülési értéke T. 311 – K árbevétel (belföldi ért.) T. 311 – K. 467 áfa T. 311 – K árbevétel (külföldi/export ért.)

83 4. Készletváltozások elszámolása
- van folyamatos év közbeni nyilvántartás és elszámolóáron történik: T. 814 – K készletcsökkenés T. 814 – K. 228 készletcsökkenésre jutó ÁK T. 814 – K. 218 készletcsökkenésre jutó szállítási költség T. 311 – K árbevétel (belföldi ért.) T. 311 – K. 467 áfa T. 311 – K árbevétel (külföldi/export ért.)

84 4. Készletváltozások elszámolása
4. Leltárkülönbözetek: - leltárhiány elszámolása - van folyamatos év közbeni nyilvántartás és beszerzési áron történik: T. 869 – K és elszámolóáron történik T. 869 – K. 228 T. 869 – K. 218

85 4. Készletváltozások elszámolása
A felelős köteles a hiányt megtéríteni! T. 361 – K. 963 - leltártöbblet: T – K. 989 időbeli elhatárolása T. 989 – K. 483

86 4. Készletváltozások elszámolása
5. Egyéb készletváltozások: - kár - térítés nélküli átadás - térítés nélküli átvétel - átadás apportként - átvétel apportként

87 4. Készletváltozások elszámolása
Áruk (nagykereskedelmi, kiskereskedelmi) könyvvitele: Készletváltozások: - áru beszerzés - áru értékesítés - visszáru - átadás apportként - átvétel apportként - térítés nélküli átadás - térítés nélküli átvétel - kár - leltárkülönbözet

88 4. Készletváltozások elszámolása
Nagykereskedelmi árukészlet elszámolása beszerzés: - elszámolóáron történő nyilvántartásnál T. 262 – K. 263 elszámolóár T. 263 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa T. 218 – K. 454 szállítási költség

89 4. Készletváltozások elszámolása
- beszerzési áron történő nyilvántartásnál: nincs folyamatos év közbeni nyilvántartás T. 814 – K. 454 számlázott ár T. 466 – K. 454 áfa van folyamatos év közbeni nyilvántartás T – K. 454 számla szerinti ár

90 4. Készletváltozások elszámolása
étékesítés: T. 814 – K T. 311 – K árbevétel (belföldi ért.) T. 311 – K. 467 áfa T. 311 – K árbevétel (külföldi/export ért.)

91 4. Készletváltozások elszámolása
visszáru: T – K. 814 készletre vétel T – K. 311/381 T. 467 – K. 311/381 - elszámolóáron történő nyilvántartásnál T. 263 – K. 262 készletre vétel T. 454 – K. 263 T. 454 – K. 466

92 4. Készletváltozások elszámolása
Kiskereskedelmi (bolti) árukészlet - elszámolása: Fogyasztói ár: mindig tartalmazza az áfá-t. Beszerzési ár + árrés = Fogyasztói ár Bekerülési ár – Fogyasztói ár = árrés - nyilvántartása: fogyasztói ár = elszámolóár

93 4. Készletváltozások elszámolása
Árrés szerepe: Fedezetet biztosít a bolti kereskedelemben: - a kereskedő költségeire - a kereskedő hasznára - a felszámított áfá-ra Az árrés számlának mindig csak KÖVETEL egyenlege lehet!

94 4. Készletváltozások elszámolása
beszerzés: T. 264 – K. 265 fogyasztói áron T. 265 – K. 454 beszerzési áron T. 466 – K. 454 áfa értékesítés: árbevétel elszámolása: T. 381 – K T – K.467 áfa eladott áru kivezetése (készletcsökkenés elszámolása): T. 814 – K. 264 fogyasztói áron T. 265 – K. 814 árrés könyvelése

95 4. Készletváltozások elszámolása
Betétdíjas göngyölegek elszámolása: - saját göngyöleg: a vállalkozó saját áruját készletét szállítja ki benne, és arra vállal kötelezettséget, a göngyöleget visszavásárolja betétdíjas áron - idegen göngyöleg: más vállalkozótól vásárolt készletei vannak, ezeket a göngyölegeket vissza kell küldeni a vállalkozónak

96 4. Készletváltozások elszámolása
- saját göngyöleg: beszerzés: T. 281 – K. 288 betétdíjas ár T. 288 – K. 454 beszerzési ár T. 466 – 454 áfa visszaküldés: T. 288 – K. 281 betétdíjas ár T. 454 – K. 288 beszerzési ár T. 454 – 466 áfa

97 4. Készletváltozások elszámolása
engedmény: T. 454 – K. 288 beszerzési ár T. 454 – 466 áfa eladás: T. 311 – K T. 311 – K. 467 áfa készletcsökkenés betétdíjas áron: T. 814 – K. 281 T. 288 – K. 814 ÁK göngyöleget visszaküldi a vevő: T – K. 311 T. 467 – K. 311 áfa

98 4. Készletváltozások elszámolása
- idegen göngyöleg: beszerzés: T. 282 – K. 454 T. 466 – K. 454 áfa visszaváltás: T. 454 – K. 282 T. 454 – K. 466 áfa

99 4. Készletváltozások elszámolása
Közvetített szolgáltatások elszámolása: nyilvántartásba vétel: T. 271 – K. 454 T. 466 – K. 454 áfa kiszállítás, kivezetés: T. 814 – K. 271

100 Jövedelemmel kapcsolatos elszámolások
V. fejezet

101 1. Alapfogalmak Munkabér fogalma:
Az az összeg, amelyet a dolgozó a végzett munkája alapján pénzben vagy természetben kap. meghatározói: - munka mennyisége - munka minősége - munka körülményei - munkaszerződés

102 1. Alapfogalmak Munkabér elemei: - alapbér vagy törzsbér - bérpótlékok
- kiegészítő fizetés - egyéb bér - prémium - jutalom

103 1. Alapfogalmak Alapbér:
A munkában eltöltött idő alapján jár, munkaszerződésben kerül rögzítésre. Lehet: - havi bér - órabér

104 1. Alapfogalmak Törzsbér:
A ténylegesen elvégzett munkáért jár, a teljesítménybér alapja, fizikai munkavállalóknál alkalmazzák. Lehet: - teljesítménybér - órabér

105 1. Alapfogalmak Bérpótlékok:
Különleges körülmények között végzett munkáért kifizetett többletbérek. Ilyenek: - munkakörülmények (magas, meleg, veszély) után járó pótlék - vezetői pótlék - nyelvpótlék - túlóra - kísérleti pótlék - készenléti pótlék

106 1. Alapfogalmak Kiegészítő fizetés:
Jogszabály határozza meg, munkateljesítmény nincs mögötte: - szabadság idejére járó bér - munkaszüneti napokra fizetett bér - tanulmányi szünetre járó bér - munkaközi szünetre járó bér - kiküldetés idejére járó bér - kényszerszabadság idejére járó bér - 13. havi bér

107 1. Alapfogalmak Egyéb bérek: állományi dolgozóknál:
- munkakörrel össze nem függő munkáért járó bér (pl.:találmány, előadás) - felmondási idő tartamára járó bér

108 1. Alapfogalmak Egyéb bérek: állományon kívüli dolgozóknál:
- utólagos kifizetések a korábban állományi dolgozóknak - előadók, oktatási szakemberek, ellenőrök, vizsgáztatók díjazása - szakértői díjak - megbízási díjak - alkalmi munkavállalók bére - szakmai gyakorlatra kifizetett munkabérek - szakmunkástanulóknak fizetett ösztöndíjak - egyéb bérek

109 1. Alapfogalmak Prémium:
Előre kitűzött, meghatározott feladatok teljesítéséért folyósított többletjuttatás. Jutalom: Olyan munkabér amelyet az elvégzett munka utólagos értékelése alapján kap a munkavállaló.

110 2. Munkabérek könyvvitele
Elszámolások időpontjai: 1. Tárgyhó vége: - összes havi bér, személyi jellegű egyéb kifizetések -SZHA, szakképzési hozzájárulás - egyéb munkabért terhelő levonások 2. Következő hó eleje: - bérfizetéssel kapcsolatos végelszámolások

111 2. Munkabérek könyvvitele
3. Következő hó - költségvetési átutalások, egyéb járulékok átutalása - bér terhére történő tartozások átutalása - TB pénzügyi rendezése

112 2. Munkabérek könyvvitele
Vállalkozót terhelő levonások szakképzési hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó BRUTTÓ BÉR Dolgozót SZJA nyugdíjjárulék, egészségbiztosítás munkavállalói hozzájárulás

113 2. Munkabérek könyvvitele
Bérköltség: Teendők: - bérfelosztó ív elkészítése - bérfizetési jegyzék összeállítása A munkabér a vállalkozó tevékenységével kapcsolatos költségek egyik legjelentősebb hányada. Termelési költség!

114 2. Munkabérek könyvvitele
Bérköltség elszámolása: T K. 471 része még: - betegszabadság díja - jubileumi jutalom - végkielégítés - költségtérítés - reprezentációs költség T. 551 – K. 471

115 2. Munkabérek könyvvitele
TB terhére történő kifizetések elszámolása: - táppénz - szülési segély - útiköltség térítés orvosi kezelésre utazás során T. 368 – K. 471

116 2. Munkabérek könyvvitele
Járulékok elszámolása: Kötelezően fizetendő járulékok: - SZHA T. 561 – K. 473 - szakképzési hozzájárulás T. 564 – K. 474

117 2. Munkabérek könyvvitele
Munkabért terhelő levonások elszámolása: 1. Munkavállaló tartozásai a munkáltató felé: - kölcsön, előleg T. 361 – K. 381 T. 471 – K. 361 - kártérítés T. 471 – K. 96

118 2. Munkabérek könyvvitele
2. Jogszabály vagy más előírás alapján történő levonások: - bérösszegtől független: gyerektartás T. 471 – K. 479 T. 479 – K. 384 hitelintézeti tartozás T. 471 – K. 479 szülőtartás T. 471 – K. 479 bírói letiltás T. 471 – K. 479

119 2. Munkabérek könyvvitele
- bérösszegtől függő: SZJA T. 471 – K. 462 Nyugdíj járulék T. 471 – K. 473 Munkavállalói járulék T. 471 – K. 463 Magán nyugdíjpénztári tagdíj T. 471 – K. 479


Letölteni ppt "Vállalkozói könyvvitel I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések