Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko-zási tevékenységet általá-ban egy évnél rövidebb ide-ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko-zási tevékenységet általá-ban egy évnél rövidebb ide-ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök."— Előadás másolata:

1 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko-zási tevékenységet általá-ban egy évnél rövidebb ide-ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK

2 KÉSZLETEK FOGALMA A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve – általában egy évnél rövidebb ideig – szolgáló olyan eszkö-zök, amelyek rendszerint egyetlen termelési folyamat-ban vesznek részt, a termékelőállítás, szol- gáltatás nyújtás során kerülnek majd felhaszná-lásra (ANYAGOK) a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (BEFEJEZETLEN TERME-LÉS, FÉLKÉSZTERMÉK) már elkészült termékek (KÉSZTERMÉKEK) értékesítési célból kerültek beszerzésre és az értékesí-tésig változatlan állapotban maradnak (ÁRUK, GÖNGYÖ-LEGEK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK). A készletek között kell kimutatni az eddig felsoroltakon túl használatba vételükig a SZERSZÁMOKAT, MŰSZERE-KET, BERENDEZÉSEKET, FELSZERELÉSEKET, MUNKA-RUHÁKAT stb. ha a vállalkozá- si tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, a NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOKAT függetlenül a tar-tás idejétől, a BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖZÜL AZ IDE ÁTSOROLT ESZ-KÖZÖKET.

3 KÉSZLETEK FAJTÁI VÁSÁROLT KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEG SAJÁT TERMELÉSŰ
ANYAGOK Alapanyagok Segéd, üzem és fűtő anya- gok Tartalék alkatrészek Fogyóeszkö- zök* Gyártóeszkö- ÁRUK Kereskedelmi készletek Közvetített szolgáltatások Betétdíjas göngyölegek KÉSZ- TERMÉKEK Ipari Mezőgazdasági NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK Növendék Hízó Egyéb BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ Építőipari

4 KÉSZLETEK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN
B. I. 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész- termékek 3. Növendék- hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek

5 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE BESZERZÉSI ÉRTÉKEN* ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN tényleges közvetlen önköltség - normatív önköltség AKTIVÁLÁSKOR Az értékvesztés összegével csökkentett, a visszaírt ér-tékvesztés összegével növelt beszerzési értéken, illetve előállítási költségen. MÉRLEGBEN

6 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE FAJTÁNKÉNT
6-5 folyt.1. KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE FAJTÁNKÉNT *Lásd még 4-6 – vázlatokat BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK Előállítási költségen ANYAGOK Beszerzési áron VÁSÁROLT ÉS TOVÁBB GYARAPODOTT áron és nevelési, hízlalási, KÉSZ- NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK ÁRUK SAJÁT TENYÉSZTÉSŰ (nevelési, hízla- lási) költségen BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN* KÉSZLETEK

7 BESZERZÉSI ÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN
KÉSZLETEK CSÖKKENÉSÉNEK ELSZÁMOLÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÁRAK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁR Egyedi beszerzési ár FIFO SZÁMÍTOTT (ÁTLAGOS BESZERZÉSI ÁR) Súlyozott átlagár Elszámoló ár árkülönbözet A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÉSZLETEK ÉRTÉKE Egyedi beszerzési áron Az utolsó árakon Átlagáron

8 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDSZERE
Érték és analitikus nyilvántartást nem vezet Értéknyilvántartást vezet, az analitikát csak mennyiségben vezeti Számított beszerzési érték Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Nyilvántartásokból adódó beszerzési érték

9 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁN- TARTÁSÁNAK KAPCSOLATA
ÉRTÉK ÉS ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁST NEM VEZET Kötelező leltározás Utolsó beszerzési árak visszakeresésével a SZÁMÍTOTT BESZERZÉSI ÉRTÉK megállapítása, a LELTÁR összeállítása Nem leltároz Leltároz ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZET, ANALITIKÁT CSAK MENNYISÉGBEN VEZETI Leltárkülönbö- zetek rendezése

10 > >* MINŐSÍTÉS TELJES ÉRTÉKŰ LEÉRTÉKELENDŐ *< KÖVETKEZŐ ÉVBEN
Piaci Könyv érték szerinti érték > Könyv szerinti LEÉRTÉKELENDŐ Piaci haszonanyag, vagy hulladékérték Értékvesztés Piaci Könyv érték szerinti érték Értékvesztés Piaci érték *< Piaci Könyv érték szerinti érték >* Értékvesztés visszaírása KÖVETKEZŐ ÉVBEN

11 KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK
KAPCSOLATA Leltárkülönbözet rendezése Értéknyilvántartást vezet, az analitikát mennyiségben és értékben is vezeti Leltároz Nyilvántartásokból adódó tényleges beszerzési érték (könyv szerinti érték) Nem leltároz MINŐSÍTÉS*

12 ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA
KÉSZLETEK VÁSÁRLÁSKOR: a beérkezett számlák SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSKOR: a MENNYISÉGET rögzítő bi- zonylatok (pl.: szállítójegy, mérlegelési jegyzék stb.), AZ ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET dokumentáló költség, önkölt- ség számítás. ÉRTÉKESÍTÉSKOR, FELHASZ- NÁLÁSKOR stb. a kiadási bi- zonylat, az átvétel igazolásával. BIZONYLATAI ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA NEM KÖTELEZŐ, de a főkönyv- ben nem szereplő készleteknél pl.: javításra átvett készletek bizományba átvett készletek bérmunkára átvett készletek stb. AJÁNLOTT VEZETNI. NYILVÁNTARTÁS HIÁNYÁBAN a leltár csak leltározással állítható össze. MEGFELELŐ VEZETŐI INFORMÁ- CIÓHOZ SZÜKSÉGES.

13 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE NINCS VAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS
TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON ÁTLAGOS

14 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS NINCS
ÉV KÖZBEN Minden anyag KÖLTSÉGKÉNT kerül elszámolásra. ÉV VÉGÉN A volumen leltározással kerül meghatározásra A volumenhez az UTOLSÓ BE- SZERZÉSI ÁRAK rendelése LELTÁRÉRTÉK meghatározása A nyitó állomány KORREKCI- ÓJA ÉRTÉKVESZTÉS elszámolása, ha a piaci ár csökkent Az előző évek értékvesztésé- nek visszaírása, ha a piaci ár nőtt.

15 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS
ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA: FIFO eljárással, vagy EGYEDI HOZZÁRENDELÉS- SEL. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) LELTÁR TÉNYLEGES BESZER- ZÉSI ÁRON ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT.

16 ANYAGOK ÉRTÉKELÉSE, HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁST VEZETNEK
ÁTLAGÁRON, VAGY ELSZÁMOLÓ ÁRON A BESZERZETT ANYAGOK KÉSZLETRE VÉTELE TÉNYLE- GES BESZERZÉSI ÉRTÉKEN, ILLETVE ELSZÁMOLÓ ÁRON A FELHASZNÁLÁS ELSZÁMO- LÁSA: ÁTLAGÁRON VAGY ELSZÁMOLÓ ÁRON ± ÁRKÜLÖNBÖZET. ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK EL- SZÁMOLÁSA (HA VAN) LELTÁR ÁTLAGOS BESZER- ZÉSI ÁRON ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁ- SA, HA A PIACI ÁR CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVEK ÉRTÉKVESZ- TÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NŐTT.

17 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK
FOGALMA Azok a saját termelésű termékek, amelyek a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vala-mint fordulónapig ki nem szám-lázott szolgáltatások teljesítmé-nyei. JELLEMZŐ TERÜLETEI: Következő üzleti év növényter- mesztése érdekében végzett mun- kák értéke a MEZEI LELTÁR. (szakszerű gazdálkodás esetén a 12.31-én záródó üzleti év végén ez jelentős tétel.) Építőiparban az el nem ismert építési költség. Befejezetlen termelés Félkésztermék Azok a saját termelésű termékek, amelyek legalább egy megmunká-lási folyamaton végig mentek és raktárra vehetők (vagy raktárra vették), de még nem késztermé-kek. A későbbiekben vagy további megmunkálásra kerülnek, vagy mint félkész terméket értékesítik.

18 NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
E csoportba azok az állatok tartoz-nak, amelyek a termelés (tartás) költségei ered- ményeként - növekednek, - gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállal- kozási tevékenységet mennyi ide- ig szolgálják. Fogalma Értékelése MÉRLEGBEN: értékvesztéssel csökkentett, visszaírt érték- vesztéssel növelt élőtömeg ön- költségen. AZ ÉLŐTÖMEG ÖSSZETEVŐI Nyitó állomány Beszerzésből Korosbításból Hízóbaállítás növendékből Hízóbaállítás tenyésztésből Szaporulatból Tömeggyarapodásból ÉLŐTÖMEG KÖZVETLEN ÖNKÖLT- SÉG = Élőtömeg értéke (Ft) Élőtömeg mennyisége (kg) A növendék-, hízó- és egyéb állato- kat, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ, VAGY VÁSÁ- ROLT, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZ- LETKÉNT KELL KIMUTATNI.

19 A KÉSZTERMÉK Csoportosítása
Az a termék, amely valamennyi megmunkálási folyamaton túl jutott, tehát elkészült, feldolgozott állapotban raktárra vették, illetve értékesíthető. Fogalma Ipari Építőipari Csoportosítása TARTÓS NEM EGYEDI TÖMEG Pl. épület Pl. gépkocsi Pl. élelmiszer FŐTERMÉK Mezőgazdasági Erdőgazdasági 1. OSZTÁLYÚ 2. IKER- TERMÉK MELLÉK-

20 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE
NINCS ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN VAN ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉKNYILVÁNTARTÁS

21 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE,
HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS ÉRTÉNYILVÁNTARTÁS NINCS A KÁRESEMÉNY ÉS AZ APPORTKÉNT BEVITT VOLUMEN GYŰJTÉSE ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN A VOLUMEN LELTÁROZÁSSAL KERÜL MEGHATÁROZÁSRA A VOLUMENHEZ A TÉNYLEGES, VAGY A NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁ- SI KÖLTSÉG RENDELÉSE A LELTÁRÉRTÉK MEGHATÁRO- ZÁSA AZ ÉV KÖZBEN ELSZÁMOLT KÁR- ESEMÉNY ÉS APPORT BEVITEL ÉRTÉKÉNEK KIVEZETÉSE A SZÁMLA EGYENLEGÉNEK KOR- REKCIÓJA AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMOLÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NAGYOBB, MINT A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK.

22 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE,
HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST VEZETNEK ELSZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA EL- SZÁMOLÁSI EGYSÉGÁRON ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS, (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) A KÉSZLETÉRTÉK KÜLÖNBÖ- ZET ELSZÁMOLÁSA LELTÁR TÉNYLEGES, VAGY NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK.

23 SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZTERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE,
HA ÉVKÖZI FOLYAMATOS NYILVÁNTARTÁST VEZETNEK NORMATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN A BEVÉTELEZÉS ÉS A KI- ADÁS ELSZÁMOLÁSA NOR- MATÍV ELŐÁLLÍTÁSI KÖLT- SÉGEN ÉV KÖZBEN ÉV VÉGÉN LELTÁROZÁS, (HA VAN) LELTÁRKÜLÖNBÖZETEK ELSZÁMOLÁSA, (HA VAN) LELTÁR NORMATÍV ELŐ- ÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEN AZ ÉRTÉKVESZTÉS ELSZÁMO- LÁSA, HA A PIACI ÁR KISEBB AZ ÉRTÉKVESZTÉS VISSZA- ÍRÁSA, HA A PIACI ÁR NA- GYOBB, MINT A KÖNYV SZE- RINTI ÉRTÉK.

24 ÁRUK FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA
Az a termék, amelyet a rend-szeres (szokásos) üzleti tevé-kenység keretében értékesítési céllal szereztek be és az a beszerzés és az érté- kesítés között változatlan ál- lapotban marad, bár értéke változhat. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA kereskedelmi áruk göngyölegek közvetített szolgáltatások A közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. Fontos, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetí-tés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

25 ÁRUK (KERESKEDELMI ÁRUK) NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGE
Eladási áron vezeti a nyilvántartást Beszerzési áron CSAK ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST VEZET Beszerzési érték CSAK vissza- számítással KÖZVETLEN Kötelező leltározás Beszerzési értéket tartalmazó leltár összeállítása MINŐSÍTÉS MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁST IS VEZET Nem kötelező leltározás Beszerzési érték a nyilvántartásból adódik

26 KÖVETELÉSEK AMELYEKET FOGALMA Azok a VALAMINT különféle szállítási,
vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből jogszerűen eredő, FOGALMA PÉNZFORMÁBAN KIFEJEZETT FIZETÉSI IGÉNYEK, AMELYEKET A VÁLLALKOZÁS MÁR TELJE- SÍTETT, A MÁSIK FÉL ÁLTAL ELFOGA- DOTT, ELISMERT TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSHEZ, SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉ- SÉHEZ, ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS- HEZ, KÖLCSÖNNYÚJTÁSHOZ, ELŐLEGFIZETÉSHEZ, (ideért- ve az osztalékelőleget is) KAPCSOLÓDIK. VALAMINT - munkavállalói tartozás, - visszatérítendő adó, - igényelt, de még nem teljesített támogatás. TOVÁBBÁ - a vásárolt követelések, - a térítés nélkül és egyéb címen átvett követelé- sek.

27 A KÖVETELÉS MEGSZŰNIK, HA
AZ ADÓSOK RENDEZIK: kifizetik, váltóval rendezik, A JOGOSULT ELENGEDI, A JOGOSULT LEÍRJA HITELEZÉSI VESZTESÉGKÉNT. AMELYET a hitelező a csődeljárás stb. során elengedett, eredményesen nem lehet érvénye- síteni, bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, AMELY a hatályos jogszabályok alapján elévült. LEÍRÁSRA KERÜLHET a behajtha-tatlan követelés. BEHAJTHATATLAN az a követelés, AMELYRE az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet, a felszámolás, adósságrendezési eljárás során átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

28 KÖVETELÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA
A MÉRLEGBEN KÖVETELÉSKÉNT KIMUTATOTT: Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállal- kozással szemben, Követelések egyéb részesedé- si viszonyban lévő vállalko- zással szemben, Váltókövetelések, Egyéb követelések. A MÉRLEGBEN MÁS ESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT: Immateriális javakra adott előleg, Beruházásokra adott előleg, Tartósan adott kölcsön kap- csolt vállalkozásban, Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban, Egyéb tartósan adott kölcsön, Készletekre adott előleg, Bankbetétek, Bevételek aktív elhatárolása. A MÉRLEGBEN FORRÁST CSÖK- KENTŐ TÉTELKÉNT KIMUTATOTT : Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

29 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)
ITT KELL KIMUTATNI minden olyan, a vállalkozó által teljesített, a vevő által elismert, termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelést, AMELY NEM kapcsolt vállalkozással, egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni követelés. AMELY NEM MINŐSÜL tartós követelésnek: a pénzügyi lízing miatti, a részletre, a halasztott fizetéssel tör- tént értékesítés miatti követelésnek.

30 kapcsolt vállalkozás, illetve egyéb részesedési viszonyban
KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN KÖVETELÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Valamennyi, a mérleg B. II. KÖVETELÉSEK csoportjába tartozó követelés, ha az adós: kapcsolt vállalkozás, illetve egyéb részesedési viszonyban van a hitelezővel.

31 A nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés.
VÁLTÓKÖVETELÉSEK A nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés. JELLEMZŐI: pénzkövetelést testesít meg, rövid lejáratú speciális értékpapír. FAJTÁI: vevőtől elfogadott, egyéb (finánc).

32 EGYÉB KÖVETELÉSEK ITT KELL KIMUTATNI: a munkavállalói tartozást,
a visszatérítendő adót, az igényelt, de még nem teljesített támogatást, a rövid lejáratra kölcsön- adott pénzeszközt, a valódi penziós ügylet miatti követeléseket. ITT KELL KIMUTATNI a nem ré-szesedési viszonyban lévő adós-sal szembeni minden követelést, ha az nem áruszállításból és szol-gáltatásból származik, valamint nem váltókövetelés. ITT KELL KIMUTATNI: a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket, a peresített követelésekből azt az összeget, amelynek pénzügyi rendezése a mérleg-fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént.

33 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE
ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁL- TATÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETE-LÉS: a forintban kiszámlázott, elfoga- dott, elismert összegben a külföldi pénzértékre szóló kö- vetelést az elfogadott, elismert devizaösszegnek a teljesítéskori – a számviteli politikában rögzí- tett – devizaárfolyamon átszá- molt forint összegben. (Lásd: 4-11 – vázlatot) a követelés fedezetére kapott VÁLTÓT a kiváltott követelés összegében, az EGYÉB KÖVETELÉST a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken. Aktiváláskor Bekerülési (könyv szerinti) érték = Mérlegérték Mérlegben - behajthatatlan követelés (vesz- teség) - vagy + értékvesztés, visszaírás + vagy – év végi devizaárfolyam- nyereség vagy veszteség össze- ge.

34 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE
ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA A vevők, adósok minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénz- ügyileg nem rendezett követelések- nél ÉRTÉKVESZTÉST KELL ELSZÁ- MOLNI, Ha a rendelkezésre álló információk alapján a könyv szerinti értéknél a várhatóan megtérülő ösz- szeg kevesebb és ez a KÜLÖNBÖZET tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az értékvesztés elszámolása után végzett minősítés alapján a KÖVE-TELÉS ÖSSZEGE JELENTŐSEN MEG-HALADJA A KÖNYV SZERINTI ÉRTÉ-KET, AKKOR AZ ÉRTÉKVESZTÉS ÖSSZEGÉT VISSZA KELL ÍRNI. Ha

35 A KÖVETELÉSEK BIZONYLATAI, ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSA
A követeléseket általában a vállalkozó által kiállított és a partner által elfogadott SZÁM- LA alapján kell elszámolni. A vállalkozás döntésétől függ a szintetikus elszámolás mélysé- ge, ha az kevésbé részletes, akkor az analitikus nyilván- tartásokra szükség van. PÉLDÁUL: A VEVŐKKEL szembeni köve- telések bizonylata: a KIMENŐ SZÁMLA Vezetni kell a KIMENŐ (KI- MENT) SZÁMLÁK KÖNYVÉT A főkönyvi számlák között vezetik a vevők FOLYÓSZÁM- LÁJÁT.

36 BELFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA
96. Egyéb bevétel 911. Belföldi értékesítés árbev. 311. Belföldi követelések elismert eladási értéke Tárgyi eszk. immat. javak Készlet, szolg. 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 467. Fizetendő áfa Fizetendő áfa

37 KÜLFÖLDI VEVŐKKEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA
96. Egyéb bevétel 93. Export értékesítés árbev. 317. Külföldi követelések elismert eladási értéke Készlet, szolg. Tárgyi eszk. immat. javak 38. Pénzeszközök Pénz átutalása 34. Váltókövetelések Váltó elfogadása 976. Pénzügyi műv. egyéb bevétele Árfolyamnyereség vagy 876. Pénzügyi műv. egyéb ráfordítása Árfolyamveszteség A vevők átutalásához kapcsolódó realizált A vevők év végi értékeléséhez kapcsolódó elszámolt

38 VEVŐKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA
876.Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai Fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezés miatt adott engedmény 311. Belföldi követelések 98. Rendkívüli bevételek Térítés nélkül átvett követelelés 86. Egyéb ráfordítás Behajthatatlan követelés Engedményezett követelés 88. Rendkívüli ráford. Elengedett, térítés nélkül átadott követelés 86. Egyéb ráfordítás Utólag adott, nem konkrét számlához kapcsolódó eng. 38. Pénzeszközök 96. Egyéb bevét. Visszaírás 315. Köv. értékvesztése, visszaírása Értékvesztés

39 A VÁLTÓ ÚTJA 4/b 4/a 5/b 5/a 3/b 3/a 6/b 6/a Nagykereskedő
JEGYBANK Viszont leszámítolás 4/b 4/a Pénz Bemutatás esedékességkor 5/b 5/a Kiskereskedő bankja Pénz átutalás Leszámítolás 3/b 3/a Gyártó bankja Pénz Bemutatás Inkasszó 6/b 6/a Kiskereskedő KIÁLLÍTÓ Saját váltó átadás Nagykereskedő Kedvezményezett 1/b 1/a Áru Gyártó FORGATMÁNYOS 2/a 2/b Áru Váltó forgatás

40 A VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ÉS KIEGYENLÍTÉSÉNEK
ELSZÁMOLÁSA 31. Vevők 34. Váltókövetelések 100 A váltó elfogadásának könyvelése a kiváltott összegben 97. Pénzügyi műveletek bevételei 100 38. Pénzeszközök 120 20 A váltó-követelés kiegyenlítése Kamat

41 VÁLTÓKIBOCSÁTÁS ÉS KIEGYENLÍTÉS ELSZÁMOLÁSA
38. Pénzeszközök 120 Fizetés X 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 457. Váltótartozások 454. Szállítók 120 100 Váltó kibocsátás Kamat 20

42 A VÁLTÓFORGATÁS ELSZÁMOLÁSA
34. Váltókövetelések 100 454. Szállítók 105 97. Pénzügyi műveletek bevételei 5 A váltó nyilvántartott értéke Elfogadott váltó értéke A forgatásig járó váltó kamat 105 100

43 A VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS ELSZÁMOLÁSA
368. Különféle egyéb követelések (techn. számla) A követelés összegének kivezetése 100 34. Váltókövetelések 100 38. Pénzeszközök 108 A könyv szerinti érték kamattal növelt és leszámítolási díjjal csökkentett, ténylegesen kifizetett összege 97. Pénzügyi műveletek bevételei 12 A váltóbirtokost megillető időarányos kamat 53. Egyéb szolgáltatások költségei 4 Fizetett leszámítolási díj

44 DEVIZÁS KÖVETELÉS KIEGYENLÍTÉSE VÁLTÓVAL
ÉS A VÁLTÓKIFIZETÉS ELSZÁMOLÁSA 317. Külföldi követelések 13000 13000 Váltóelfogadás 346. Külföldi váltóköv. 38. Pénzeszközök 974. Egyéb kapott kamat 13992 792 200 976. Árfolyamnyereség 13000 Kamat Követelés Árf. nyereség

45 DEVIZÁS VÁLTÓKÖVETELÉS LEÉRTÉKELÉSE
ÉV VÉGÉN 97. Pénzügyi műveletek bevételei Árfolyamnyereség 346. Külföldi váltókövetelés Árfolyamveszteség 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai IDŐARÁNYOS VÁLTÓKAMAT ELSZÁMOLÁSA ÉV VÉGÉN 97. Pénzügyi műveletek bev. Időarányos kamat 39. Aktív időbeli elhatárolások

46 IDEGEN VÁLTÓ ÚTJA CÍMZETT ELFOGADÁS BEMUTATÁS VISSZAKÜLDÉS KIÁLLÍTÓ
KIÁLLÍTÁS 1 2 4 3 KEDVEZMÉNYEZETT ÁTADÁS 5 BEMUTATÁS FIZETÉS 6 7

47 IDEGEN VÁLTÓ ÁTADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KIÁLLÍTÓNÁL
31. Követelések a címzettel szemben 100 454. Kötelezettség a kedvezményez. szemben 100 100 IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A CÍMZETTNÉL 454. Kötelezettség a váltó kiállítójával szemben 100 45. Váltótartozások 106 87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 100 IDEGEN VÁLTÓ ELFOGADÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA A KEDVEZMÉNYEZETTNÉL 31. Követelés a váltó kiállítójával szemben 100 100 34. Váltókövetelések

48 KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEG
353. Készletekre adott előlegek 38. Pénzeszközök 125 X 454. Szállítók 300 2. Készletek 100 100 125 375 Előleg áfa 1 Átvezetés 2 Beszerzés 3 466. Előzetesen felszámított áfa 25 25 75 250 250 Fizetés 4 áfa

49 PÉNZESZKÖZÖK Fogalma Fajtái Értékelése Nyilvántartása
Fizetési eszközként felhasználható tényleges pénz és csekk Forint vagy deviza (valuta) Fogalma Készpénz Elektronikus pénzeszközök Csekk (azonnal pénzre váltható vevőtől kapott) Bankbetétek Nem lekötött Rövid lejáratra lekötött Fajtái Bekerülési értéken Mérleg készítéskor devizaárfolyam- nyereség, vagy veszteség lehet Értékelése Egyedi Pénzne-menként Bankszám-lánként Csekken-ként Könyvelés folyamatos Szigorú számadású bizonylaton Nyilvántartása

50 AZ ÁTVEZETÉSI SZÁMLA (TECHNIKAI SZÁMLA)
ALKALMAZÁSA Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján Elszámolási betétszámla 2 381. Pénztár 389. Átvezetési számla Készpénz befizetés az elszámolási betét- számlára: könyvelés a kiadási pénztárbizonylat alapján 1 Készpénz felvétel az elszámolási betétszámláról: könyvelés a bevételi pénztárbizonylat alapján 1 Pénz átutalás az elszámolási betétszámlára: Könyvelés az elkülönített betétszámláról kapott terhelési értesítés alapján 2 1 385. Elkülönített betétszámla Könyvelés a banki terhelési bizonylat alapján Könyvelés az elszámolási betétszámláról kapott jóváírási bankértesítés alapján 2


Letölteni ppt "FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko-zási tevékenységet általá-ban egy évnél rövidebb ide-ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések