Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ERŐFORRÁSOK A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ERŐFORRÁSOK A TERMELÉSI FOLYAMATBAN"— Előadás másolata:

1 ERŐFORRÁSOK A TERMELÉSI FOLYAMATBAN
Vállalati gazdaságtan II. dr. Berecz József

2 Erőforrások a termelési folyamatban
Szűkebb értelemben a termelési tényezők piacán megvásárolható és a termék-előállítási, szolgáltatási folyamatban szükséges feltételeket jelenti. Tágabb értelemben egyéb erőforrások is vannak,például bankbetét, alkalmazottak gyakorlati tapasztalata, de erőforrás lehet a piacon kialakult hírnév és megelégedettség is. Az erőforrások csaknem mindegyikének költségvonzata is van.

3 Erőforrások a termelési folyamatban
Anyagok, mint erőforrások Az anyag,mint erőforrás egyrészt lehet a munka tárgya, amelynek átalakításával új terméket hoznak létre (alapanyag, nyersanyag). A készültségi foktól függően lehet befejezetlen vagy félkész termék. Anyagi jellegű erőforrás az a segédanyag is,ami a termékbe nem épül be, de annak előállításához szükséges (tisztítószerek, kenőanyagok), vagy a termék értékesítése kapcsán használják fel (csomagolóanyagok)

4 Erőforrások a termelési folyamatban
Technológiai erőforrások Az erőforrások igen széles körét jelentik. Ide tartoznak a mérnökök által kidolgozott technológiai feladatok végrehajtásához (gyártás, szerelés), valamint a szállítási és raktározási technológiákhoz szükséges erőforrások. Főbb csoportjai: gépi erőforrások szerelési alapterület, infrastruktúra szerszámok és gyártóeszközök energia

5 Erőforrások a termelési folyamatban
Immateriális javak, szellemi erőforrások Az egyre növekvő műszaki-szellemi ismeretanyag, az emberi alkotóerő és kreativitás a gazdasági fejlődés meghatározó elemévé, szellemi erőforrássá válik. Ilyenek például: a vállalat, a termék, a szakemberek hírneve a termékre vállalt garancia és a szervízellátás minősége az értékesítési hálózatkulturáltsága, kiterjedtsége a vevői és szállítói kapcsolatok az IT és a kommunikációs hálózatok színvonala a vezetési filozófia A tudásalapú, szolgáltatásokra koncentráló iparágakban és szervezetekben ez lehet a versenyelőny forrása

6 Erőforrások a termelési folyamatban
Pénzügyi erőforrások A tárgyalt erőforrások felhasználásával működésbe hozott termelési folyamat zavartalan működése pénzeszközöket igényel. Az erőforrások beszerzésének, a volumen növelésének korlátja lehet a financiális erőforrások hiánya. Az információ, mint erőforrás Az információ a bizonytalanságot csökkentő új ismeret. A vállalkozások számára legfontosabb információk a piac a fejlődési irányok, trendek a konkurencia megismerését hivatottak elősegíteni.

7 Erőforrások a termelési folyamatban
Emberi erőforrások Speciális erőforrás, amelynek van bizonyos típusú és mennyiségű teljesítmény kapacitása és felhasználása csak a munkajogi szabályok betartásával lehetséges. Az emberi erőforrások sajátos jellemzőkkel bírnak, amelyek közül a legfontosabbak: nem fogy el az alkalmazás során nem raktározható innovatív döntéseket hoz nem tulajdona a vállalkozásnak

8 Erőforrások a termelési folyamatban
A vállalati folyamatok Porter féle értéklánc modellje

9 Erőforrások a termelési folyamatban
Elsődleges folyamatok Ezek állítják elő közvetlenül a vállalat által az inputokhoz (alapanyagok, alkatrészek, egyebek) hozzáadott értéket, lépésről-lépésre növelve az előállított és a vevőnek eladott termék vagy szolgáltatás értékét. Támogató folyamatok Ezek teszik lehetővé az elsődleges folyamatok lezajlását.

10 Erőforrások a termelési folyamatban
Input vagy belső logisztika a vállalaton belüli szállítást, tárolást, elosztást és az ezekkel összekapcsolódó minőségellenőrzést, készletgazdálkodást foglalja magában Termelés, átalakító tevékenységek a végső kibocsátást szolgáló technológiák, amelyek formálják, előállítják,átalakítják, összeszerelik, bemérik stb. az alapanyagokat és részegységeket és létrehozzák a végterméket

11 Erőforrások a termelési folyamatban
Külső vagy output logisztika a végterméknek a fogyasztóhoz való eljuttatását szolgáló szállítási, kezelési, kézbesítési tevékenységek együttese Marketing és eladás ide tartoznak a hirdetés, az eladással összefüggő adminisztráció és kommunikáció, maga az eladás. Szolgáltatások mindazok a kiegészítő tevékenységek, az üzembeállítás, a javítás, a betanítás, a tertalék alkatrész ellátás stb., amelyek a fogyasztó szempontjából emeleik a termék értékét.

12 Erőforrások a termelési folyamatban
Beszerzés, ellátás azok a tevékenységek, amelyek eredményeként a vállalat hozzájut az elsődleges tevékenységekhez szükséges alapanyagokhoz, részegységekhez, szolgáltatásokhoz, beleértve a berendezéseket és épületeket is Technológiai fejlesztés a tevékenységek megújítását szolgáló valamennyi fejlesztés, az új termékek létrehozásától kezdve a meglévő technológiák és a vezetés korszerűsítéséig beleértve a minőség javítását és a design megújítását is

13 Erőforrások a termelési folyamatban
Humán erőforrás menedzsment a munkaerő kiválasztásával, felvételével, betanításával, képzésével, a teljesítményük növelésére ösztönző motivációs rendszer kialakításával, illetve a vezetés és a szervezet fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek A vállalat szellemi infrastruktúrája a vezetési, a tervezési,minőségellenőrzési és általános ellenőrzési módszereket, eljárásokat, modelleket jelenti

14 Erőforrások a termelési folyamatban
Valamennyi erőforrásnak beszerzési költsége és folyamatos ráfordításai vannak és ezek adják a vállalati működés egészének költségét, ezáltal a nyereségességét és gazdaságosságát befolyásolják. Ezért alapvető cél a költségcsökkentés, a felhasznált erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás. A termelési folyamatban felhasznált erőforrások a termékértékesítés útján pénzértékben megtérülnek, de ebben a megtérülési folyamatban az egyes tényezők eltérő módon viselkednek. Ennek alapján megkülönböztetünk befektetett eszközöket és forgóeszközöket.

15 Erőforrások a termelési folyamatban
Befektetett eszközök Ezek az eszközök értéküket több termelési perióduson keresztül adják át a késztermékeknek, miközben használati értéküket megtartják. A befektetett eszközök fokozatos értékátadása (értékcsökkenés) valamint az üzemvitel és a karbantartás költségként jelentkezik, amelyet a termékértékesítésből származó árbevételből kell fedezni. pl.: Immateriális javak – vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, kutatás-fejlesztés aktivált értéke Tárgyi eszközök – ingatlanok, működéshez szükséges gépek, berendezések, járművek, egyéb tárgyi eszközök Befektetett pü-i eszközök – tartós pénzügyi befektetések, megtakarítások

16 Erőforrások a termelési folyamatban
Forgóeszközök A forgóeszközök jellemzően egy-egy termelési és értékesítési periódusban vesznek részt és megtérülésük is egy körforgáshoz kapcsolódik, miközben az eszköz fizikai állapotát megváltoztatva beépül a késztermékbe. pl.: készletek (anyag, áru, félkész és késztermék), vevő követelések, egyéb követelések, adott kölcsönök, értékpapírok, pénzeszközök

17 Erőforrások a termelési folyamatban

18 Erőforrások a termelési folyamatban
A vállalatvezetés rendszerint a vállalat pénzügyi eredményeinek javulásában érdekelt, ezért pénzügyi eredményeket jellemző adatok segítségével fejezi ki követelményeit. Így a vállalatvezetés a nyereségnövekedést, a befektetések minél gyorsabb megtérülését, illetve a likviditási gondok elhárítását várja el. A termelésmenedzsment döntései közvetlenül a termelési folyamat működésére hatnak, amely működést leíró mutatók három csoportba sorolhatók.

19 Erőforrások a termelési folyamatban
A termelt mennyiséget kifejező mutatók kibocsátási ráta – időegység alatt termelt mennyiség A készletek alakulását kifejező mutatók a termelési folyamat működéséhez szükséges anyagok mennyiségére utalnak átlagos készlet napokban vagy a készletek forgásával Közvetlen működtetési költségek azokat a költségeket tartalmazza, amelyet a termelésmenedzsment döntéseivel befolyásolni tud, így a karbantartás, a minőségszabályozás vagy a teljesítménybérezés alapján meghatározott bérköltségek

20 Erőforrások a termelési folyamatban
A pénzügyi mutatók két legfontosabb eleme a megtérülési mutatók és a nyereségességet jellemző profit ráták, amelyet a működést jellemző forgási mutatók kapcsolnak össze. Forgási mutatók általános alakja Árbevétel / Összes eszköz Profit ráták általános alakja Nyereség / Árbevétel

21 Erőforrások a termelési folyamatban
A vállalkozás működését jellemző legfontosabb megtérülési mutató, az eszközök megtérülése, amely az alábbi képlettel határozható meg:

22

23

24 Erőforrások a termelési folyamatban
Az előadáson elhangzottakhoz kapcsolódó kérdések: Mit nevezünk erőforrásnak – anyagi, technológiai, emberi és pü-i erőforrások Porter-féle értéklánc modell – elsődleges folyamatok, támogató folyamatok A vállalat eszközeinek körforgása – befektetett eszközök, forgóeszközök A működést leíró mutatók – mennyiségi mutatók, készletek alakulása, működési költségek Pénzügyi mutatók – forgási mutatók, profit ráták, eszközök megtérülése


Letölteni ppt "ERŐFORRÁSOK A TERMELÉSI FOLYAMATBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések