Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány"— Előadás másolata:

1 Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány
XII. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia Támogatott lakhatás Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány Budapest

2 Kapcsolódó törvények, rendeletek
Magyar Közlöny 2012/98. (VII.23.) évi CXVIII törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Magyar Közlöny 129. szám /2013 július 29./ 55/2013. (VII. 29.) EMMI 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása T/ számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

3 A szolgáltatás célja lakhatási szolgáltatás
ellátott önálló életvitelének fenntartása, elősegítése - mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel kísérő támogatást igény esetén: étkezést, ápolás-gondozást, fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.

4 Működtetés feltételei
Működési engedély Alapító okirat költségvetési szerv esetén SZMSZ Szakmai program Foglalkoztatottak munkaköri leírása Felelősségbiztosítási szerződés Házirend: együttélés szabályait, háztartással kapcsolatos feladatok megosztása konfliktuskezelés módja, eredménytelenség esetén az azokról való döntés eljárását igénybevevők jogainak sérelme esetén alkalmazott jelzőrendszer szabályait lakókkal közösen kell megalkotni!

5 Működtetés feltételei II.
Szabályzatok: iratkezelési szabályzat, érdek-képviseleti fórum működésének szabályzata /50 fő felett/ Gazdasági szabályzatok: számviteli szabályzat, pénzkezelési szabályzat anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat vagyonvédelmi szabályzat Műszaki ellátási szabályzatok: munkavédelmi szabályzat tűzvédelmi szabályzat gépjármű használati szabályzat önálló életvitelének fenntartása étkezést,ápolás-gondozást,fejlesztést,a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások esetén

6 Személyi feltételek intézményvezető 1 fő
esetfelelős (amennyiben nem az intézményvezető látja el) 1 fő / ellátást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervében meghatározott célokért és tevékenységekért felelős/ max. 12 fő kompetenciák: igénybevevő képességeiről, nehézségeiről, mindennapi életéről, az általa ténylegesen igényelt segítségről szóló szolgáltatási terv elkészítésére, az egyéni esetkezelésre, a döntéseinek támogatására, a segítői munkát végző csoport munkájának koordinálására. kísérő támogatást biztosító munkatárs 1 fő (amennyiben nem az intézményvezető/esetfelelős látja el)” Kompetenciák: egyéni szolgáltatási tervben foglaltak alapján az igénybevevő eredményes támogatására, napi életvitelének segítésére, az állapotváltozásának felismerésére, a segítségnyújtáshoz szükséges döntésekre. Személyi létszámmal rendelkezni kell szolgáltatás megkezdése előtt, és utána 3 hónapig majd a szükséges óraszám/létszámnak az összes ellátottra számított összege határozza meg.

7 Igénylő 30 napot eltölthet az intézményben ismerkedés céljából.
Igénybevétel módja 9/1999 SZCSM rendelet szabályozza 1 sz. mellékletet kell benyújtani az ellátás igénylőjének /eü. állapot, jövedelem és vagyonnyilatkozat/ Kezelőorvos szakvéleménye Igénylő 30 napot eltölthet az intézményben ismerkedés céljából.

8 Térítési díj a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a térítési díjra a tartós bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9 Finanszírozás T/ számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2. Melléklet III. pont 3c,-i, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás,- mellett a támogatott lakhatás nem vehető igénybe 2. Melléklet III. pont 3c,-i, és k, támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére esetén hajléktalanok átmeneti intézménye

10 Nem állami fenntartók támogatása
T/ számú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 9. melléklet Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás, mely Ft/év/foglalkoztatott Az intézményekben ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok számát 365-tel kell osztani. A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása: Gsz = L/4 ahol: Gsz =2014. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve, L = adott évre összes ellátotti létszám. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása: T = Gsz*Ksz* Ksz = szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként. /1.27/ hajléktalan személyeknek nyújtott támogatott lakhatás esetén 0.72/

11 Komplex szükségletfelmérés
Szakmai feltételek Egyéni szolgáltatási terv a komplex szükségletfelmérés eredménye és tartalma alapján Komplex szükségletfelmérés A szolgáltatás biztosítását megelőzően történik, majd körülmények változása esetén de legalább évente 1 alkalommal felülvizsgálandó 1 munkatárs és 1 a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársa végzi / Támogatási szükségletfelmérő szakmentor végzettség/ Kérésre megismételendő

12 SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Komplex szükségletfelmérés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 14. számú melléklete SZÜKSÉGLETPROFIL ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A FELMÉRÉS IDŐPONTJA: KLIENS NEVE: SZÜLETÉSI IDŐ: LAKÓHELYE:

13 Komplex szükségletfelmérés II.
Szolgáltatási elem Szolgáltatás intenzitása Szolgáltatás időtartama Szolgáltatást biztosítja Szolg. Bizt. szükséges komp. Szolg.Bizt.szükséges óraszám/ létszám Kijelölt szerződött szolgáltató (név, cím, kapcs.tartó Lakhatási szolg. Esetvitel Kísérés Étkeztetés Gyógyped. asszisztens/szociális munkás nyújtotta tám. Nappali ellátás Szállítási szolg. Egyéb

14 Komplex szükségletfelmérés III.
I. SZEMÉLYI KAPCSOLATOK. KOMMUNIKÁCIÓ SZÜKSÉGLETEK / JELEN ÁLLAPOT: TERV (AZ IGÉNYBEVEVŐ RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAINAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL): SZÜKSÉGLETÉHEZ IGAZÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK:

15 Komplex szükségletfelmérés IV.
KÖZÖSSÉGI ÉLET. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁS, TERÁPIA, FEJLESZTÉS MUNKA. FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKKÉPVISELET. BIZTONSÁG OTTHONI ÉLET EGÉSZSÉG, KOCKÁZATOK: LAKHATÁS Támogatott lakhatás igénybevételére jogosult Felmérést végző szakemberek neve és aláírása: Támogatott lakhatás igénybevételére nem jogosult Indoklás: Felmérést végző szakemberek neve és aláírása

16 Egyéni szolgáltatási terv
Rövid és hosszú távú célok Életvitel segítésének hogyanját és eszközét Kockázati tényezők és elhárításuk módját eszközét, eljárásrendjét A társadalomba, közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges intézkedések Természetes támogatók bevonásának módja Kezdet után 3 hó majd legalább fél évente felülvizsgálat.

17 Szakmai feladatok lakóhelyi és munkahelyi feladatok ill. szabadidő szétválasztása foglalkoztatás, ha a lehetősége rendelkezésre áll. Kulturális és szabadidős tevékenységek szervezése, társas kapcs. fenntartása Lehetőséget az életkörülményekben keletkezett problémák önálló kezelésében, ill. döntésben segítség Segítő szolgáltatások elérése / oktatás, képzés / Napi életritmus kialakítása: Munka és szabadidő megfelelő aránya Lakhatási, fenntartási feladatok elvégzése Szociális kapcsolatok fenntartása

18 Tárgyi feltételek Lakóingatlan, mely használatbavételi engedéllyel rendelkezik Szt. 75. § (2) A lakhatási szolgáltatás a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható. Szt. 75. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy lakószobában, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy lakásban legfeljebb két személy helyezhető el. Ha több helyen biztosít a szolgáltató ellátást, megismerés után a kliens választhat, hol szeretne lakni.

19 Köszönöm a Figyelmet!


Letölteni ppt "Szabó István - Egyensúlyunkért Alapítvány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések