Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális TÁMOP felhívások- konvergencia régiók Kiss Gábor Boldizsár Koordinációs és fejlesztési osztályvezető 2012/1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális TÁMOP felhívások- konvergencia régiók Kiss Gábor Boldizsár Koordinációs és fejlesztési osztályvezető 2012/1."— Előadás másolata:

1 Aktuális TÁMOP felhívások- konvergencia régiók Kiss Gábor Boldizsár Koordinációs és fejlesztési osztályvezető 2012/1

2 Ki pályázhat? • A pályázónak jogilag önállónak kell lennie, továbbá a támogatási szerződésben a kedvezményezetti oldalon olyan szereplőnek kell lennie, aki gazdasági kötelezettségvállalásra jogosult.

3 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében TAMOP – 3.2.12-12/1 http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc /3422

4 TAMOP – 3.2.12-12/1 • A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése.

5 Szolgáltatásfejlesztési koncepció (új tanulási formák alkalmazása - konkrét szolgáltatások megnevezése) Humánerőforrás fejlesztése (saját munkavállaló beiskolázása) Max. 2 év Fejlesztett (új) szolgáltatás működtetése a képzés után (projektidőszakban) + fenntartási kötelezettsége 5 évig

6 Szolgáltatás-fejlesztési koncepció •felnőttképzési tájékoztató szolgálat Humánerőforrás fejlesztése (saját munkavállaló beiskolázása) •beiskolázás a BMK felnőttképzési konzulens képzésére Fejlesztett (új) szolgáltatás fenntartási kötelezettsége 5 évig •felnőttképzési tájékoztató szolgálat

7 TAMOP – 3.2.12-12/1 A pályázatot benyújtani jogosult szervezetek: Az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozó kulturális intézmények (önállóan vagy konzorciumban), illetve fenntartóik. Támogatás összege legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet (egyéni és konzorciumi pályázat esetén is).

8 1997. évi CXL. törvény 74. § A közművelődési intézmény szerepét – az 1. számú melléklet p) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – betöltheti: •a) művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, •b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési központ, •c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, •d) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül. 1. Melléklet p) Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv vagy egyéb fenntartású intézmény.

9 Intézmény • alapító okirattal rendelkező költségvetési intézmény, vagy egyéb fenntartású szervezet, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy alapított közművelődési feladatok ellátására.

10 TAMOP – 3.2.12-12/1 Támogatás összege legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet (egyéni és konzorciumi pályázat esetén is). Az igénybevett képzések nem haladhatják meg a 3000 Ft/óra/fő bruttó költséget! > kb. 20 fő 60 órás képzésére kell minimum pályázni. Illetve kevesebb munkavállaló képzése esetén nagy óraszámú képzéssel kell pályázni.

11 TAMOP – 3.2.12-12/1 • A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorcium tagok száma minimum 3, maximum 8. A konzorciumi tagok közül legalább kettőnek 10 000 főnél kevesebb lakónépességű településen működő intézmény fejlesztésére pályázik. • A projekt finanszírozása konzorciumi tagonként történik

12 TAMOP – 3.2.12-12/1 Támogatható tevékenységek köreTámogatható tevékenységek köre • A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet 2.§-nak megfelelő, a TÁMOP és TIOP keretében támogatott kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését segítő humánerőforrás igényének biztosítása • képzéseken történő részvétel támogatása. • közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei

13 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet • 7. Közművelődési szakmai munkakörök • közművelődési szakember I. • közművelődési szakember II. • közművelődési szakember III. • A közművelődési munkát közvetlenül segítő munkakörök • tudományos kutató • informatikus • közszolgálati és közösségi média szerkesztő és szervező • művészeti vezető • népijáték- és kismesterségek oktató • marketing és reklámszervező • sportszervező • A közművelődési munkát segítő egyéb munkakörök • dekoratőr • mozgókép-forgalmazó

14 TAMOP – 3.2.12-12/1 Képzéstípusok: • a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés. • Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő iskolarendszeren kívüli formában, kulturális területre vonatkozó szakképesítést adó képzés. • Felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó szakirányú továbbképzés.

15 TAMOP – 3.2.12-12/1 • Akkreditált közművelődési programok >>> Akkreditált közművelődési programok>>> • OKJ lista >>> OKJ lista >>> • Szakirányú továbbképzés kereső >>> Szakirányú továbbképzés kereső >>>

16 TAMOP – 3.2.12-12/1 Kötelező feltételek: • Valamennyi, a képzésbe bevont szakembernek legalább 60 óra/fő időtartamú képzésen kell részt vennie (egy képzés min. 30 órás) • A célcsoporttagok legalább 80%-ának sikeresen el kell végeznie a képzéseket. (Okiratot, pl: bizonyítványt/tanúsítványt kell szereznie.) • A képzéseknek a fejlesztett intézmény valamely (jelenlegi vagy jövőbeni) szakmai szolgáltatásához kell kapcsolódniuk. • - Amennyiben az eredetileg képzésre küldött szakember előre nem látható ok miatt nem tudja elvégezni az adott képzést, más szakemberrel kell őt pótolni. (Az esetleges többletköltségeket a kedvezményezett köteles finanszírozni.)

17 1997. évi CXL. törvény • 94. § (1) (4) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzésben és szervezett képzésben vehetnek részt. A miniszter rendeletben szabályozza a továbbképzésnek és szervezett képzésnek minősülő képzési formák körét, valamint – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét és azok mértékét. Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek továbbképzésben és szervezett képzésben való részvételéhez támogatás nyújtható.

18 TAMOP – 3.2.12-12/1 • Az a képzés, amelyre a munkáltató kötelezi a munkavállalót, s ezzel kötelezettséget vállal a képzési költség fedezésére is (a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet 12.§. (1) bekezdése), nem támogatható. • Egy már elvégzett képzés ismételt elvégzése nem támogatható.

19 TAMOP – 3.2.12-12/1 3. számú melléklet: A pályázott képzések bemutatása • A fejlesztendő intézmény jövőre vonatkozó tervei • A projektben pályázott képzés neve/ leírása • A képzés típusa, A képzés óraszáma, A képzést elvégző munkatársak száma • A képzés szükségességének indoklása (megszerzendő kompetenciák, munkatársak jelenlegi képzettsége) • A képzéshez kapcsolódó szolgáltatások leírása • A képzések tevékenységtípushoz való kapcsolódása: – Közoktatási szolgáltatásfejlesztés – Élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés – Egyéb szolgáltatásfejlesztés

20 TAMOP – 3.2.12-12/1 • A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése.

21 TAMOP – 3.2.12-12/1 13. sz. melléklet: A FENNTARTÓ TÁMOGATÓ NYILATKOZATA • A pályázó által benyújtott pályázat megvalósítását támogatom. A fenntartási időszakra (5 év) vonatkozóan a szolgáltatási tevékenység folytatását szervezeti átalakítás esetén is garantálom, melyet a vonatkozó alapdokumentumaimban (Pl: közoktatási intézkedési terv, esélyegyenlőségi intézkedési terv, önkormányzati minőségirányítási program stb.) megjelenítek és érvényesítek.

22 TAMOP – 3.2.12-12/1 • 16_melleklet_Segedlet_a_tamogatasi_intenzit as_kiszamolasahoz 16_melleklet_Segedlet_a_tamogatasi_intenzit as_kiszamolasahoz • Csekély összegű (de minimis) támogatásnak (támogatási intenzitás: 100%). Csekély összegű (de minimis) támogatás kedvezményezettjének minden esetben az az intézmény/intézményegység minősül, melynél a fejlesztés ténylegesen hasznosul, tehát amely intézmény/intézményegység alkalmazottjai részt vesznek a képzéseken.

23 TAMOP – 3.2.12-12/1 • A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla elszámolása és a saját teljesítés nem megengedett. • Az igénybevett képzések nem haladhatják meg a 3000 Ft/óra/fő bruttó költséget! > (óradíjra bontott) árajánlatot kell bekérni a pályázat benyújtásához

24 TAMOP – 3.2.12-12/1 Elszámolható költségek fajtái • Projektmenedzsment költségei: Külső szolgáltatásként igénybe vett projektmenedzseri tevékenység nem elszámolható. Max: 12%. Konzorciumban csak a vezetőnek. • Egyéb szolgáltatások: Nyilvánosság biztosításának költségei • Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek: max 3 %.

25 TAMOP – 3.2.12-12/1 • Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások: – A célcsoport képzésével kapcsolatos anyag jellegű költségek – Útiköltség, Szállásköltség (maximum bruttó 5.000 Ft/fő/nap) – Étkezési költség (Elszámolhatósági határa: bruttó 3.000 Ft/fő/képzési nap.) Az étkezési hozzájárulás a kifizetető terhelő adó mellett adható juttatásnak, azon belül is béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak számít, mely szja és járulékköteles. – Oktatás és képzés díjai – A képzésen részt vevő munkatársat helyettesítő bére és járuléka (helyettesítési pótlék)

26 TAMOP – 3.2.12-12/1 • A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva maximum 24 hónapra tervezheti. Zárási határidő: 2015.03.31.!! • A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 éves fenntartási időszak során minden fejlesztésbe bevont intézmény esetében évente beszámol a projekt megvalósítása során igénybevett képzések eredményeiről és további hasznosulásáról.

27

28 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RÉSZVÉTELE A TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN (TÁMOP-3.2.13-12/1) http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/34 24

29 TÁMOP-3.2.13-12/1 • A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

30 TÁMOP-3.2.13-12/1 PÁLYÁZÓK KÖRE: PÁLYÁZÓK KÖRE: közművelődési intézmények önállóan vagy fenntartójuk, konvergencia régióban. Pályázati forma: egyszerűsített. Előző TÁMOP nyertes kizárólag akkor támogatható, ha az előző pályázat(ok) kapcsán nevelési-oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásoktól eltérő nevelési-oktatási intézménnyel kötnek megállapodást a jelen kiírás keretében megvalósítandó tevékenységekre.

31 TÁMOP-3.2.13-12/1 Támogatható tevékenységek köreTámogatható tevékenységek köre • A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók.

32 TÁMOP-3.2.13-12/1 A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, vagy nevelési/oktatási intézményekben: • Havi szakkör • Heti szakkör • Tehetséggondozás, fejlesztés • Versenyek, vetélkedők • Témanap, témahét • kötelező megvalósítani félévente legalább egyet/együttműködő partner

33 Minimumkövetelmények, félévente, együttműködési megállapodásonként Foglalkoztatási formaMeghatározásMinimumkövetelmények (félévente, intézményenként) Havi szakkörSzakkör: A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tanórán kívüli szabadidős tevékenységek. min. 6 fő, min. 5 alkalommal. Alkalmanként min. 2 órás foglalkozás. Heti szakkörmin. 6 fő, min. 12 alkalom, alkalmanként min. 1 órás foglalkozás Tehetséggondozás, fejlesztés* Tehetséggondozás, fejlesztés: A tevékenység személyre szabott képzési lehetőség egy-egy területen kiemelkedő képességgel rendelkező diák(ok) számára. min. 1-max. 8 fő, min. 10 alkalom, alkalmanként min. 45 perces foglalkozás Versenyek, vetélkedők,Versenyek: előre meghatározott területen tartott szabadidős tevékenység, amelynek győzteseit a verseny végén díjazzák. Vetélkedők: egy-egy témakörben megrendezésre kerülő, nem rendszeres, ismeretterjesztésre is alkalmas program, amelynek végén a legjobb eredményt elérők díjazásban részesülnek. Iskolák esetében min. 20 fő, minimum 2 alkalom; Óvodák esetében min. 15 fő, minimum 2 alkalom. Témanap*, témahét*Élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott témában. Iskoláknál min. 20 fő, óvodánál min. 15 fő; legalább 3 témanap, vagy egy témahét. Egy témanapon min. 3 órás foglalkozás, egy témahét min. 4 egymást követő témanapból áll.

34 TÁMOP-3.2.13-12/1 Minden projekt esetében kapcsolódó tevékenységként támogatható – más típusú kulturális intézmény szolgáltatásainak igénybevétele egy komplexebb program kialakításához, – vagy a kiválasztott foglalkoztatási forma keretében megtartott tevékenységhez kapcsolódóan más, lehetőleg országos hatókörű, magas szakmai színvonalat képviselő szervezetnél megtartott alkalmak.

35 TÁMOP-3.2.13-12/1 • Kötelező minimum 5 db együttműködési megállapodás megkötése nevelési/oktatási intézménnyel, legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra, amelyben a kulturális intézmény bemutatja az együttműködési megállapodással érintett nevelési-oktatási intézmény(ek) óvodai nevelési vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását / kínálatának gazdagítását támogató tevékenységek körét és azokat a szolgáltatásait, amelyekkel ezeket a tevékenységeket támogatni tudja. Az együttműködési megállapodásban a nevelési-oktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy ezen szolgáltatásokat hány diákcsoporttal és milyen gyakorisággal veszi(k) igénybe a pályázati időszak alatt, illetve a fenntartási időszakban.

36 TÁMOP-3.2.13-12/1 • Az öt együttműködés közül egyik óvodával kötendő. • Az együttműködés keretében bevont intézmények legalább egyikében a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű legyen • egy megállapodás kötelezően más helységbeli (de kizárólag konvergencia-régióban található) nevelési-oktatási intézménnyel kötendő, mint amely helységben a megvalósító kulturális intézmény (tagintézmény) található.

37 TÁMOP-3.2.13-12/1 • Elvárt szakképzettség: a programot biztosító esetében: az adott programnak megfelelő szakirányú végzettség, vagy minimum egy év szakmai tapasztalat. • kismértékű infrastruktúra-fejlesztések, legfeljebb az elszámolható költségek 10%-áig. Építés nem támogatható.

38


Letölteni ppt "Aktuális TÁMOP felhívások- konvergencia régiók Kiss Gábor Boldizsár Koordinációs és fejlesztési osztályvezető 2012/1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések