Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményi önértékelés indikátorok segítségével

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményi önértékelés indikátorok segítségével"— Előadás másolata:

1 Intézményi önértékelés indikátorok segítségével
Konzulens: Készítette: Dr. Dancsó Tünde Bihari Sándorné Kodolányi János Főiskola, Budapest 2011

2 „Mióta iskola van, értékelés is van” (Hercz M., 2007)
Az oktatási intézmények érintettjei közötti értékelési folyamatok Kit értékel Ki értékel Tanuló Pedagógus Intézményi vezetők magatartás-, szorgalom-jegyek kialakításánál PER keretében elégedettség-mérés Szülő elégedettség-mérés, kommunikatív értékelés pedagógiai értékelés PER keretében PER keretében, munkahelyi klímamérés Intézményi vezetők (igazgató, ig. hely. munkaköz.vez.) Fenntartó jutalmazások, kitüntetések kapcsán PER keretében, ciklikus intézményértékelés keretében Oktatási irányítók, hatóságok (OH, MÁK, minisztérium, stb.) vizsgálatok eredményeként

3 Dolgozat felépítése, alkalmazott módszerek
I. Elméleti bevezetés Az intézményértékelés nemzetközi és európai keretei – egységesítési törekvések Alk. módszerek: dokumentumelemzés, szakirodalom-elemzés Hazai törvényi előírások vizsgálata Alk. módszerek: dokumentumelemzés, értelmezés, összehasonlítás Magyarországon alkalmazott főbb minőségmodellek bemutatása, összehasonlítása (KMD, ESZÖM ) Alk. Módszerek: dokumentumelemzés, értelmezés, összehasonlítás II. Empirikus munka Önértékelés ESZÖM I. segítségével. Indikátorok kiválasztása, számítása Alk. módszerek: dokumentumelemzés, kvantitatív kutatás, adatgyűjtés, interjúk, megfigyelések, indikátorszámítások, adatelemzés

4 Felhasznált szakirodalom
1. Értékelés, önértékelés szakirodalma (Halász Gábor, Cseh Györgyi) 2. Az egységesített intézményértékelési törekvések uniós és hazai szakirodalma (uniós jogforrások, hazai törvények, elméleti kutatások) Indikátorkutatások (Imre Anna) 3. ESZÖM szakirodalma (Molnárné Stadler Katalin és Králik Tibor)

5 Elméleti összefoglalás
Intézményértékelési egységesítési törekvések Nemzetközi szinten: OECD CERI kutatások indikátorok segítségével  oktatási rendszerek összehasonlíthatósága indikátorokkal  Education at a Glance

6 Elméleti összefoglalás
Intézményértékelési egységesítési törekvések Európai Uniós szinten 1992 Maastrichtminőségi oktatás 1998 Bécsi ajánlásajánlott intézményi önértékelés 2001 EU Parlamenti ajánlásszükséges önértékelés, összehasonlíthatóság 2002 Koppenhágai megállapodás (Közös Minőségbiztosítási Keretrendszert )(The Common Quality Assurance Framework, CQAF)) 2009. EU Parlamenti ajánlás (Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszert (EQARF)SZÖM

7 Elméleti összefoglalás
Intézményértékelési egységesítési törekvések Magyarországon Megfigyelt szempont Közoktatási törvény Nevelési-oktatási int. működési rendelete Minőségirányításról szóló rendelet Közoktatási törvény tervezet minőség fogalma igen minőségirányítás, fejlesztés fogalma nem IMIP fogalma igen, annak nyilvánosságáról szól 8. §, (1), (2) intézményi értékelés az intézményértékelés tartalma 40.§ (12) előírja, hogy az IMIP-ben rögzíteni kell „a teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszereit” 29. § (4) b) előírja, hogy az IMIP-ben rögzíteni kell „a teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszereit” 5. § IMIP végrehajtásáról szóló elemzést említi, annak tartalmára vonatkozóan tesz előírásokat

8 A KMD modell és az ESZÖM összehasonlítása
ESZÖM Modell Vezetés Vezetés-irányítás ADOTTSÁGOK Stratégia Intézményi stratégia Emberi erőforrások Emberi erőforrások menedzselése Közvetett partnerkapcsolatok Közvetett partnerkapcsolatok irányítása, erőforrásokkal való gazdálkodás Folyamatok A szakképző intézmény folyamatai Közvetlen partnerekkel kapcsolatos eredmények Közvetlen partneri eredmények EREDMÉNYEK Munkatársakkal kapcsolatos eredmények Munkatársi eredmények Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények Társadalmi hatás eredményei Kulcsfontosságú eredmények

9 Az ESZÖM indikátorai Kötelező kulcsindikátorok (K):
Alapindikátorok Mérése kötelező Alapfolyamatok eredményességéhez elengedhetetlen Minőségbiztosítási Rendszerből (MBR) elérhető Az EQARF magyar megfelelői Ajánlott kulcsindikátorok (AK): Fontos indikátorok Gyűjtése, meghatározása az intézmény feladata Meghatározásukat segítheti az MBR Benchmarking indikátorok (B): Intézményi döntés eredményeképpen számíthatóak Számításuk, használatuk nem kötelező

10 Iskolám rövid bemutatása
V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Közgazdasági és informatikai szakmacsoportos képzés+szakképzés (középfokú és felsőfokú) Kb. 500 tanuló A vizsgálat időpontjában helyi önkormányzat által fenntartott intézmény ISO 9001-es múlt

11 Az intézményi önértékelési munkám menete
Az adottságoknál az ESZÖM I-ben rögzített kritériumok, alkritériumok és megfigyelési szempontok 1. szisztematikus vizsgálata, ténymegállapítások 2. összefoglaló készítése az egyes alkritériumokhoz 3. javaslatok megfogalmazása az alkritériumra vonatkozóan Az eredményeknél mindez kiegészült az indikátorok meghatározásával

12 AZ ESZÖM vizsgálati rendszere
3. EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE Az intézmény hogyan tervezi meg, irányítja és fejleszti a munkatársakkal kapcsolatos tevékenységeit pedagógiai programjának, képzési programjának, valamint folyamatainak támogatása és hatékony működtetése érdekében? 3. e A munkatársak teljesítményének értékelése és elismerése, valamint gondoskodás a munkatársakról 1. Hogyan alakították ki, működtetik és ismertetik meg az intézményben a munkatársak értékelési/teljesítményértékelési rendszerét? (I+F, vonatkozó jellemzők)

13 Összefoglalás Megfogalmazott főbb javaslatok (továbblépés feladatai)
a stratégiai tervezésben, és a visszacsatolási fázisban PP felülvizsgálata , stratégiai dokumentumok koherenciája egyéb, oktató-nevelő munkát szabályozó dokumentumok teljes felülvizsgálata, koherenciájának megteremtése egységes, átdolgozott minőségirányítási rendszer bevezetését az intézményben a közvetett partnerekkel történő tartalmas kapcsolatkialakítást

14 Összefoglalás Az ESZÖM-mel kapcsolatos kritikai észrevételeim:
Erőteljesen a SZAKMA programban kidolgozott SZÖM-re támaszkodó rendszerszakiskola orientált Az érettségi eredményei, versenyeredmények kimaradtak az értékelésből Különböző indikátorok megállapításánál gondot jelent a számítás alapjának értelmezése Túlreprezentáltnak tartom a stratégiai tervezés és annak dokumentumainak vizsgálatát (5.d.2, 5.b.2, 2.c 2.b.6, stb.)

15 Összefoglalás Az ESZÖM intézményi alkalmazásával kapcsolatban
bevezetéséhez szükséges: a folyamatleltárt készíteni, a hiányzó folyamatszabályozó eljárásokat kidolgozni Indikátorok számításához szükséges információs bázis megteremtése Az önértékelés rendszerének kidolgozása Az ajánlott benchmarking indikátorok mellé saját intézményi indikátorok megállapítása és számításának előkészítése, adatgyűjtési folyamat kidolgozásaleíró statisztikai vizsgálatok

16 "Uram! Adj elég erőt, hogy megváltoztassam, a megváltoztathatót. Adj elég türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni. És kérlek Uram, adj elég bölcsességet, hogy ezt a kettőt mindig meg tudjam különböztetni!„ KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Intézményi önértékelés indikátorok segítségével"

Hasonló előadás


Google Hirdetések