Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolai könyvtár állománya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolai könyvtár állománya"— Előadás másolata:

1 Az iskolai könyvtár állománya

2 Oktatásügyi változások – megnövekedett dokumentum igényű
Nem rendezkedhet be önellátásra Kihasználni a könyvtári környezet és a hálózaton elérhető információs anyagokat - ODR

3 Állományfejlesztési alapelvek
Az iskola nevelési programja és tanterve határozza meg Csoportszükségletek figyelembe vétele Válogató gyűjtés jellemzi Minden technológiai megoldással rögzített információ gyűjtése Az iskolai költségvetés 1-2 %-a ?!

4 Az állományt és a gyűjtőkört befolyásoló tényezők 1.
Tartalmi vonatkozások: a gyűjtemény az oktató-nevelő munka információs bázisa olyan ismerethordozók is, melyek lehetővé teszik a könyvtár-, dokumentum-, és információhasználat tanulását és tanítását

5 Az állományt és a gyűjtőkört befolyásoló tényezők 2.
Egyéb tényezők: Iskola típusa és fokozata A pedagógiai program és helyi tanterv Intézmény nagysága, tanuló létszám Kihelyezett állományrészek Választható dokumentumtermés Az iskola társadalmi és kulturális környezete Az iskola könyvtári környezete PÉNZ !!

6 Gyűjtemény jellemzői 1. Dokumentum típusok
Többségben a hagyományos, papír alapú dokumentumok 10 % nem hagyományos dokumentumok aránya – egyre növekvő szerep sok az elavult dokumentum Hagyományos vs. Elektronikus?

7 Gyűjtemény jellemzői 2. Példányszám
A példányszámot befolyásolja: Dokumentum tartalma Gyűjtőkört alakító tényezők Tanuló létszám – házi ill. kötelező olvasmányok PÉNZ !!

8 Gyűjtemény jellemzői Nyelv –
gyűjtőköri szabályzat rögzíti – kéttannyelvű és nemzetiségi iskolák! Nyelvtanulás eszközei – nyelvkönyvek, segédletek, szépirodalom Szótárak Időhatárok – nincsenek! Tartalom számít

9 Gyűjtemény jellemzői Fő- és mellékgyűjtőkör
A gyűjtés mélységét a Gyűjtőköri szabályzat határozza meg

10 Gyűjtőköri szabályzat
Az SZMSZ melléklete Meghatározza, hogy az adott könyvtár: Milyen típusú dokumentumokat Milyen témában Milyen mélységben Mekkora példányszámban Milyen nyelven Melyen időhatárok között Mellék és főgyűjtőkör rögzítése Tartós és ideiglenes megőrzés

11 Gyűjtőköri szabályzat kidolgozása
Ismerni a vonatkozó közoktatási és könyvtári szabályokat Tanulmányozni a pedagógiai és a könyvtári szakirodalmat Figyelembe venni az iskola pedagógiai programját és a könyvtárral kapcsolatos elvárásait Kapcsolat a helyi pedagógiai intézettel, szaktanácsadókkal Kapcsolat azonos típusú és fokozatú iskolákkal Tanárkollegák véleménye

12 Az iskolai könyvtár tartalmi összetétele 1.
Az oktatott tárgyak, tudományterületek, műveltségterületek szakirodalma Az általános tájékozódást szolgáló szakirodalom Az oktatási-nevelési folyamatban munkaeszközként használt művek Pályaválasztással és a továbbtanulással kapcsolatos dokumentumok

13 Az iskolai könyvtár tartalmi összetétele 2.
Szépirodalom (40 %) A pedagógus munkáját segítő állományrész Könyvtáros segédkönyvei Iskolával, iskolai élettel kapcsolatos gyűjteményrészek Periodikumok

14 Az állomány ellenőrzése
A revíziót az iskola igazgatója rendeli el, kivéve személyi változás esetén, amikor az átvevő kezdeményezheti Elsősorban vagyonvédelmi szempontok DE Nyilvántartások rendezése Deziderátum kiegészítése Az állomány elemzése

15 Az állomány ellenőrzése
Dokumentumok és a címleltárkönyv összevetése Számítógépes ellenőrzés A káló mértékét a 3/1975. KM-PM sz. rendelet szabályozza A leltározás kapcsán a könyvtári állomány nyilvántartásokból megengedhető hiány (káló) címén kivezethető dokumentumok összesített értékét a legutolsó leltározás óta eltelt időszak egy évére - a 24. § (4)-(5) bekezdésének rendelkezései alapján - megállapított ezreléknek (max 5 ezrelék), valamint a legutolsó leltározás óta eltelt időszak befejezett éveinek a szorzata adja meg.

16 Az állomány ellenőrzése
Dokumentumok és a címleltárkönyv összevetése Számítógépes ellenőrzés A káló mértékét a 3/1975. KM-PM sz. rendelet szabályozza A leltározás kapcsán a könyvtári állomány nyilvántartásokból megengedhető hiány (káló) címén kivezethető dokumentumok összesített értékét a legutolsó leltározás óta eltelt időszak egy évére - a 24. § (4)-(5) bekezdésének rendelkezései alapján - megállapított ezreléknek (max 5 ezrelék), valamint a legutolsó leltározás óta eltelt időszak befejezett éveinek a szorzata adja meg.

17 Az állomány ellenőrzése
Célja tervezés megalapozása, gyűjtőköri szabályzat előkészítése, számadás az anyagi forrásokról A teljesítmény felmérése Mennyiségi és minőségi paraméterek meghatározása Gyűjteménypolitika megváltoztatása

18 Az állomány ellenőrzése
Mennyiségi – statisztikák Állományrészek aránya, pontos adatok Kölcsönzési statisztikák – holt állomány feltérképezése Helybenhasználat vizsgálata Felhasználók véleményének vizsgálata Minőségi ellenőrzés Bibliográfiákkal, katalógusokkal, jegyzékekkel való összehasonlítás Gyűjtemény közvetlen vizsgálata


Letölteni ppt "Az iskolai könyvtár állománya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések