Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményi akkreditáció 2008 (hogy készüljünk?) MAB 2008 szeptember 19. Topár József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményi akkreditáció 2008 (hogy készüljünk?) MAB 2008 szeptember 19. Topár József."— Előadás másolata:

1 Intézményi akkreditáció 2008 (hogy készüljünk?) MAB 2008 szeptember 19. Topár József

2 Törvényi háttér 110. § Intézményműködéssel kapcsolatos minőséghitelesítés A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az intézményműködéssel kapcsolatos minőséghitelesítés keretében nyolcévenként munkaterve szerint vizsgálja: u a képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotó tevékenység feltételeinek meglétét; u azt, hogy a felsőoktatási intézmény mely képzési, ill. tudományterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel; u a felsőoktatási intézményben megfelelő módon működik-e az intézményi minőségfejlesztési program u végrehajtották-e a minőségfejlesztéssel kapcsolatosan kidolgozott intézkedési tervben foglaltakat.

3 3 Felsőoktatás - Minőségbiztosítás Minőségbiztosítási rendszer ? Minőségmenedzsment – Minőségbiztosítási rendszer ? u ISO 9001 u TQM n Szervezeti kultúra u egyetem –főiskola u hagyományok u integráció u BSc – MSc – PhD u Felsőoktatási Törvény

4 4 Felsőoktatás - Minőségbiztosítás Minőségmenedzsment rendszer – VEZETÉSI RENDSZER Intézményi minőségbiztosítási rendszer Egységes rendszer? Intézmény specifikus? Egységes alapelvek alapján kialakított intézményi rendszer?ENQA?

5 Akkreditációs útmutató használata n Útmutató!!!!!, ennek megfelelően használják! Hibák, nyelvezet, szakmai kompromisszumok n Intézményi autonómia n Intézmények sajátosságai n Hagyományos képzés – lineáris képzés n PDCA bemutatása a különböző területeken, konkrét példákon keresztül n Mérőszámok, trendek n Az önértékelési jelentés megállapításait használjuk fel munkánk fejlesztésére – közzététel, kommunikáció n Reális értékelés

6 Önértékelés –LB értékelés n Önértékelés – tükör! n Milyen szinten? u Intézmény!!! u Kar n Önértékelésben résztvevők köre? u Szenátus, Tanácsok, Bizottságok u Munkatársi minta u Teljes körű

7 Önértékelési modell  EFQM  CAF  Malcolm Baldrige kritérimok  ENQA  ?????

8 ENQA irányelvek ( European Association for Quality Assurance in Higher Education) 1. Intézmények rendelkezzenek minőségbiztosítási irányelvekkel és eljárásokkal. 2. Legyen rendszere a döntések jóváhagyásának értékelésének, ellenőrzésének és időszakos felülvizsgálatának. 3. A hallgatók értékelése következetesen alkalmazott kritériumok alapján, a jóváhagyott szabályzatokon és folyamatokon keresztül történjen.

9 ENQA irányelvek 4. Tanárokra vonatkozó minőségbiztosítási követelmények. 5. A képzéshez szükséges források és eszközök biztosítása, a tanulás támogatása. 6. Információk gyűjtése, elemzése és felhasználása a folyamatok fejlesztésében. 7. Az intézmények programjaira, döntéseire vonatkozó információk nyilvánosságának biztosítása.

10 Önértékelés megalapozása  Oktatás, képzés – értékrend kialakítása  Értékelő skálák  Értékelés + konszenzus  Adatok, elemzések hozzáférhetővé tétele  Önértékelés eredményei – intézkedési tervek – folyamatos fejlődés

11 Útmutató II.1. Intézményi, kari szintű vezetés és szervezet n Döntési rendszer n A források elosztásának rendszere n A személyi kiválasztás rendszere n Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere

12 Útmutató II.2. Oktatás-, kutatásvezetés és –fejlesztés n Az oktatás, a hallgató segítése oktatáson kívüli eszközökkel n A kutatás és az oktatás kapcsolata n A hallgatók részvétele, szerepe az intézmény működésében n Az intézmény adminisztrációja és infrastruktúrája hogyan segíti az oktatást? n Javaslatok az intézmény stratégiájának kialakítására

13 Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés 1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására a) Az intézmény/kar küldetése, jövőképe, értékrendje b) Az intézménnyel (vagy egységeivel, meghatározóan karaival) szemben támasztott jelenlegi és jövőbeli igények, elvárások ismertsége, a tájékoztatás lépései, formái, szintjei

14 Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés c) Az intézmény vezetési rendszere d) Az intézményi stratégia megvalósításához illeszkedő minőségbiztosítási rendszer kialakítása és működtetése e) Az intézmény, kar, esetleg más szervezeti egység minőségbiztosítási rendszerének szervezete f) Az intézmény (egységei) működésének értékelése

15 Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés g) A vezetés külső, belső kapcsolatainak kiterjedtsége h) A munkatársak tevékenységének figyelemmel kísérése

16 Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 2.1 Képzési programok létesítésével, indításával kapcsolatos általános technikák jellemzői u Az új képzési programok u Programok összeállításának technikája u A képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazott kompetenciák fejlesztésének általános metodikája, technikája

17 2.2. Az oktatás eredményessége. A programok eredményességének követése, értékelése. Az intézmény (karok, szervezeti egységek) ez irányú folyamatainak módszeres megtervezése és menedzselése 2.3. A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményéről 2.4. Hallgatói elégedettség mérése Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés

18 3. A hallgatói teljesítmények értékelése (A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere) 4. Az oktatás?! minőségének biztosítása (Az oktatók!!!) 4.1. Az intézmény emberi erőforrásainak tervezése, irányítása és továbbfejlesztése 4.2. Az oktatási tevékenység értékelése Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés

19 5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások 5.1.Intézményi szinten végzendő vizsgálatok, minősítések (támogató szolgáltatások, könyvtár, nyelvi képzés, sport, kollégium, öntevékenység támogatása……) 5.2.Az intézményi erőforrások kezelése (menedzselése) Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés

20 6. Belső információs rendszer 6.1.Az intézmény kulcsfontosságú eredményeinek mutatói 7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása Útmutató II.3. Minőségbiztosítás és -fejlesztés

21 LB feladata? n Intézményi önértékelés – LB értékelés n Objektív megítélés? n Minősítés? Tényekkel alátámasztott bizonyítékok gyűjtése és értékelése az intézmény, kar működéséről: n Megfelel-e a törvényi, jogszabályi előírásoknak n Minőségbiztosítási rendszer működése n Intézményi önértékelés megállapításainak valóság tartalma, megerősítése vagy módosítása

22 LB vizsgálat alapelvei n Etikus magatartás n Valósághű beszámolás n Függetlenség n Bizonyítékokon alapuló megközelítés n Bizalom légköre n Segítés, támogatás n Folyamat centrikus értékelés

23 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Kérdéseikkel ne kíméljenek!


Letölteni ppt "Intézményi akkreditáció 2008 (hogy készüljünk?) MAB 2008 szeptember 19. Topár József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések