Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségirányítás a felsőoktatásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségirányítás a felsőoktatásban"— Előadás másolata:

1 Minőségirányítás a felsőoktatásban
Előadó: Dr. Csutorás Csaba

2 ISO (International Organization for Standardization - Nemzetközi szabványügyi testület)
CEN (Comité Européen de Normalisation – Európai szabványügyi bizottság) ISO 9000:2000 EN ISO 9000:2000 MSZ EN ISO 9000:2001 ISO 9000: Leírja a minőségirányítási rendszerek alapjait és meghatározza a minőségirányítási rendszerek terminológiáját. ISO 9001: Meghatározza az olyan minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket, amelyet egy szervezet akkor hoz létre, ha bizonyítania kell képességét olyan termékek szolgáltatására, amelyek kielégítik a vevő és a termékre vonatkozó jogszabályok követelményeit. ISO 9004: Célja a szervezet működésének fejlesztése, valamint a vevők és más érdekelt felek megelégedettségének növelése. ISO 19011: Útmutatást ad minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához.

3 A minőségirányítás alapelvei:
Vevőközpontúság Vezetés A munkatársak bevonása Folyamatszemléletű megközelítés Rendszerszemlélet az irányításban Folyamatos fejlesztés Tényeken alapuló döntéshozatal Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a (be)szállítókkal

4 A minőségirányítás rendszerszemléletű megközelítése
A vevők és más érdekelt felek igényeinek és elvárásainak meghatározása. A szervezet minőségpolitikájának és minőségcéljainak megfogalmazása. A minőségcélok eléréséhez szükséges folyamatok és felelősségi körök meghatározása. A minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározása és biztosítása. Módszerek bevezetése minden egyes folyamat eredményességének és hatékonyságának méréséhez. Ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazása minden egyes folyamat eredményességének és hatékonyságának meghatározásához. Eszközök meghatározása a nem megfelelőségek megelőzésére és okaik kiküszöbölésére. Egy folyamat bevezetése és alkalmazása a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséhez.

5 A minőségirányítás folyamatszemléletű megközelítése
Folyamat: Bármely tevékenység vagy tevékenységsorozat, amely erőforrásokat használ ahhoz, hogy bemeneteket alakítson át kimenetekké. Az ISO 9000-es szabványcsalád célja: ösztönözzön a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazására a szervezet irányításához.

6 A minőségirányítási rendszerben használt dokumentumok típusai:
1. Minőségirányítási kézikönyv: belsőleg és külsőleg összehangolt információt tartalmaz a szervezet minőségirányítási rendszeréről. 2. Minőségterv: azt írja le, hogy miképpen alkalmazzák a minőségirányítási rendszert egy konkrét termékre, projektre, vagy szerződésre. 3. Előírások: követelményeket tartalmazó dokumentumok. 4. Útmutatók: ajánlásokat, javaslatokat tartalmazó dokumentumok. 5. Dokumentumok, amelyek információt tartalmaznak arról, hogy miképpen kell összehangolt módon végrehajtani egyes tevékenységeket és folyamatokat. Ezek a dokumentumok tartalmazhatnak dokumentált eljárásokat, munkautasításokat és rajzokat. 6. Feljegyzések: dokumentumok, amelyek objektív bizonyítékot szolgáltatnak elvégzett tevékenységekről, vagy elért eredményekről.

7 A minőségirányítási rendszerek kiértékelése
Kiértékelési eljárások a minőségirányítási rendszerben A minőségirányítási rendszerek kiértékelésekor négy alapvető kérdést kell tisztázni, minden kiértékelendő folyamatra nézve: 1. Meghatározták-e és megfelelően leírták-e a folyamatot? 2. Kiosztották-e a felelősségi köröket? 3. Bevezették-e és fenntartják-e az eljárásokat? 4. Alkalmas-e a folyamat a szükséges eredmények eléréséhez? A minőségirányítási rendszer auditja Meghatározni a minőségirányítási rendszer követelményeinek való megfelelés mértékét. A minőségirányítási rendszer eredményességének értékelése, a fejlesztési lehetőségek meghatározása. Első fél által végzett auditok, Második fél által végzett auditok, Harmadik fél által végzet auditok. ISO 19011

8 A minőségirányítási rendszerek kiértékelése
A minőségirányítási rendszer átvizsgálása A felső vezetőség egyik feladata a minőségirányítási rendszer rendszeres kiértékelése (az eredményesség és hatékonyság mérése a minőségpolitika és a minőségcélok elérése szempontjából). Egyéb információforrások mellett az auditjelentéseket is felhasználják. A minőségpolitikát és minőségcélokat állandóan hozzá kell igazítani az érdekelt felek változó igényeihez és elvárásaihoz. Önértékelés A szervezet tevékenységeinek és eredményeinek átfogó és módszeres átvizsgálása (összehasonlítva a minőségirányítási rendszerrel, vagy egy kiválósági modellel). Általános áttekintést szolgáltat a szervezet működéséről és a minőségirányítási rendszer érettségének fokáról. Felfedi a szervezet azon területeit, ahol fejlesztésre van szükség. Meghatározhatók lesznek a prioritások.

9 Kapcsolat a minőségirányítási rendszerek és a kiválósági modellek között
Az ISO 9000-es szabványcsalád szerinti minőségirányítási rendszerekben és a szervezeti kiválóság modelljeiben alkalmazott megközelítések alapelvei közösek. Mindkét megközelítés: Alkalmassá teszi a szervezetet erős és gyenge pontjainak feltárására. Intézkedéseket tartalmaz általános modellek szerinti kiértékelésre. Alapot szolgáltat a folyamatos fejlesztéshez. Intézkedéseket tartalmaz külső elismertetéshez. A minőségirányítási rendszerek tekintetében az ISO 9000-es szabványcsalád és a kiválósági modellek által alkalmazott megközelítés közti különbség ezek alkalmazási körében van. ISO 9000-es szabványcsalád: Megadja a minőségirányítási rendszerek követelményeit, Útmutatás a működés fejlesztéséhez, A minőségirányítási rendszer kiértékelése megállapítja a követelmények teljesülését. A kiválósági modellek (TQM): Olyan kritériumokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a szervezet működésének összehasonlító kiértékelését. Értékelési alapot szolgáltatnak, hogy egy szervezet összehasonlítsa működését más szervezetek működésével.

10 Minőség: annak a mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.
Minőségirányítási rendszer: irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából. Audit: Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. TQM: Teljes körű minőségbiztosítás PQM: Folyamat Minőség Menedzsment

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Minőségirányítás a felsőoktatásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések