Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje"— Előadás másolata:

1 Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje
Pannon Egyetem Minőségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes

2 A magyar felsőoktatás jellemzői (1)
Szereplők: E, F, OM, MAB, EFT, ENQA, EUA Jelentős átalakulás folyik Feszültségek az egységes képzési és a duális intézményi rendszer között Közelítés az európai FO felé Csökkenő minőség, megnövekedett hallgatói és intézményi létszám (finanszírozási problémák) Növekvő verseny (E-F, F-F, E-E, áll.-magán) tét: szakindítás, állami normatíva, hallgatók, PhD helyek, elismertség

3 A magyar felsőoktatás jellemzői (2)
A versenyfeltételek nem egyenlők, a minőség csak részben érvényesül MAB-OM ellentétek (KKK-k, MAB határozatok módosítása) Viták a M-szakok körül (kötetlen-szabályozott, nemzetközi szintű?) Főiskolák helyzete: 50% bezár (gyenge hallgatók és oktatók, pályázati eredménytelenség)

4 Az intézményi akkreditáció második köre (1)
Milyen szintű képzésre alkalmas az intézmény? „Meta” akkreditáció: az intézmény egészének működése, rendszer szintű vizsgálata bemeneti elemek (hagyományos) folyamatellenőrzés (követelményrendszer, tantervi fejlesztés, tehetséggondozás, oktató/hallgató kapcsolat, lemorzsolódás, érdemjegyek stb.) kimeneti jellemzők (munkaadók visszajelzése stb.) Alap: bergeni dokumentum („Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”)

5 Az intézményi akkreditáció második köre (2)
Az akkreditációs folyamat alapelemei: Minőségre vonatkozó (rendszeresen karbantartott adatok) bemutatása Önálló analízisre épülő önértékelés Helyszíni látogatás és értékelés (LB) Minőségjavító intézkedések követése, közbülső és felülvizsgálati eljárások lefolytatása

6 Intézmény akkreditációjának feltételei
Legalább egy képzési területen több szakon A, A+M, A+M+PhD vagy M+PhD képzés Oktatók 60 %-a munkaviszonyban Infrastruktúra (épületek, laborok, gyakorlók, műszerek, könyvtár, IT háttér, kollégium, sport, kultúra, diákétkeztetés) Legalább két képzési területen M képzés (jogosult) Legalább egy képzési területen, két képzési ágban PhD képzés (jogosult) Munkaviszonyban lévő oktatók 1/3-a minősített

7 Kar akkreditációjának feltételei
Alapképzési szakok, kari szervezeti egységek integrálása, oktatás szervezése Legalább két szinten (FSZ, A, M, PhD, SZT) oktatást szervez Minden szak a kari struktúrába illeszthető Átoktatásnál minden szaknál van „gesztor” kar A, M szinten min. 80 fős átlaglétszám Min. 40 fő teljes munkaidős kari oktató A, M szakok indításánál a MAB követelményeknek való megfelelés Legalább egy akkreditált doktori iskola (vagy abban való részvétel az intézmény kari tudományágat magába foglaló DI-ja) BTK: magyar, történelem, filológia, szabad bölcsészet képzési ágakban min. egy-egy szakon képzés

8 Az akkreditációs eljárás menete
MAB értesítés MAB kijelöli (Testület elfogadja) az LB elnökét/tagjait Intézményi önértékelés készítése LB helyszíni vizsgálata, jelentéskészítés LB jelentés véleményezése (ad hoc kollégium plénumtagokból) A jóváhagyott jelentés MAB plénum elé terjesztése Határozati javaslat intézményi megtekintése, megjegyzések fűzése (plénumvita előtt) MAB plénum - határozathozatal

9 Az LB jelentés részei (1)
Akkreditációs javaslat – A, NA A javaslat rövid indoklása Szükséges feltételek megléte Minőségértékelés minőségpolitikai stratégia és minőségügyi eljárások programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése a hallgatók értékelése az oktatók minőségének biztosítása tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások belső információs rendszer nyilvánosság

10 Az LB jelentés részei (2)
Minőségbiztosítási rendszer szervezeti megoldásai és működése LB nyilatkozat karonként a tudományágankénti potenciálok milyenségéről (minősítettség, K+F eredmények és hasznosulásuk, hazai és nemzetközi elismertség) infrastrukturális ellátottságról (oktatás, kutatás) szolgáltatásokról (hallgatói szolgáltatások, tehetséggondozás szakmai és infrastrukturális háttere) Képzési áganként a kompetencia (FSZ, A, M, PhD, SZT) megítélése) Az új típusú alapszakokon folyó képzés értékelése Az intézmény/kar további működésére vonatkozó megjegyzések/javaslatok

11 Önértékelésen alapuló intézményi akkreditációs jelentés szempontjai (1)
Cél: az intézmény életének kritikus bemutatása Szempontok: Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások (I.) Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése (II.) A hallgatók értékelése (III.) Az oktatók minőségének biztosítása (IV.) Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások (V.) Belső információs rendszer (VI.) Nyilvánosság Potenciálok megléte Potenciálok működtetése

12 Önértékelésen alapuló intézményi akkreditációs jelentés szempontjai (2)
A jelentésnek tartalmaznia kell: Adatok, adatfeldolgozások Összehasonlító elemzések, értékelések (saját célokhoz képest) Fejlesztési tervek Nyomonkövetés Eredményesség és hatékonyság mérés (módszer)

13 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (1)
I. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások (1) Az intézmény minőségbiztosítási rendszere Az MB-i rendszert segítő szervezeti struktúra Intézményi MB-i és értékelési Biz. (Szenátus) Kari MB-i és értékelési Biz. (Kari T.) Hallgatók bevonása MB-i Iroda/Osztály/Igazgatóság Kari minőségügyi felelős Intézményi/kari minőségfejlesztési projektek Minőségpolitika megvalósításának módja Minőségfejlesztési beavatkozások Hallgatók szerepe az MB-i rendszerben

14 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (2)
I. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások (2) Küldetés, jövőkép, értékrend (Int./Kar) Stratégiaalkotás háttere Stratégiaalkotás módszerei Az MB-i rendszer szervezete Az intézmény működésének értékelése Vezetés kapcsolatai (külső-belső) Dolgozók figyelemmel kísérése (motiváció, elismerés)

15 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (3)
II. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése Kimeneti kompetenciák meghatározása Különböző képzési formák működésének biztosítása Hallgatói teljesítmény követés Időszakos (rendszeres) program, felülvizsgálat Visszacsatolás a munkaadótól

16 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (4)
III. A hallgatók értékelése, hallgatói elégedettség mérése (Int./Kar) Célok, kimeneti eredmények (mérés) Világos követelményrendszer (osztályzás, értékelés, vizsgaszabályzat) Hallgatók oktatásvéleményezési rendszere (színvonal, számonkérés, infrastruktúra, szociális juttatások, kulturális lehetőségek, elhelyezkedési lehetőségek)

17 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (5)
IV. Az oktatók minőségének biztosítása Belső mechanizmusok a minőség és kompetencia biztosítására Szakmai-pedagógiai felkészültség és tapasztalat Teljesítmény-visszacsatolások kezelése Továbbképzések biztosítása Eszközök a nem megfelelők eltávolítására

18 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (6)
V. Tanulástámogatás, eszközök, és hallgatói szolgáltatások (Int./Kar) Karok közötti kooperáció, könyvtár, nyelvi képzés, sport Oktatási/kutatási infrastruktúra, oktatás/kutatás szervezése Információ és tudásmenedzselés, kapacitások kihasználtsága Elitképzés, tehetséggondozás, felnőttképzés, EU tanulmányok helyzete Kreditrendszer elemzése Hallgatói szolgáltatások biztosítása (kollégium, szociális juttatások, külföldi tanulás, álláslehetőségek)

19 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (7)
VI. Belső információs rendszer Hallgatók előrehaladása, teljesítménye Képzési programokkal stb. való elégedettség Oktatók teljesítmény értékelése Az intézmény kulcsfontosságú teljesítmény mutatói Összehasonlítás hazai/külföldi intézményekkel Intézmény gazdálkodási eredményének mutatói

20 Javasolt részletesebb vizsgálati szempontok (8)
VII. Nyilvánosság Naprakész mennyiségi/minőségi adatok közzététele (képzési programokról) Teljesítményértékelési eljárások, honlapok, pályakép

21 Egy általános példa a skála kialakítására
Az intézmény/kar nem hozott létre megfelelő intézkedéseket. 1 A megfelelő intézkedések betervezettek. 2 A megfelelő intézkedések tervezettek és megvalósítottak. 3 A megfelelő intézkedések tervezettek, megvalósítottak és ellenőrzöttek. 4 A megfelelő intézkedések tervezettek, megvalósítottak, ellenőrzöttek valamint összehasonlító értékelések alapján továbbfejlesztettek. 5 A megfelelő intézkedések tervezettek, megvalósítottak, ellenőrzöttek valamint összehasonlító értékelések alapján továbbfejlesztettek, és a szervezetbe teljes mértékben integráltak.

22 Akkreditációs szervezeti felépítés (tervezet)


Letölteni ppt "Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje"

Hasonló előadás


Google Hirdetések