Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatás és a tudás (Csapó Benő: A tanulás és tanítás tudományos megalapozása) Elmúlt évszázad: az iskolázás gyors expanziója → Kimerült! Tartalék:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatás és a tudás (Csapó Benő: A tanulás és tanítás tudományos megalapozása) Elmúlt évszázad: az iskolázás gyors expanziója → Kimerült! Tartalék:"— Előadás másolata:

1 A tanulás és tanítás (TT) újszerű szemlélete, tanulási célok, tanulási stílusok

2 A közoktatás és a tudás (Csapó Benő: A tanulás és tanítás tudományos megalapozása) Elmúlt évszázad: az iskolázás gyors expanziója → Kimerült! Tartalék: a tanulás hatékonyságának javítása Meghatározó az iskola előtti tanulás, és ez folytatódik egész életen át (lifelong learning) Az élet minden területére kiterjed (life-wide learning) Paradoxon: az oktatás nem tartozik a tudásintenzív szektorok közé. Feloldás: Az új osztálytermi módszerek kidolgozása és hatásuk „bemérése” A taneszközök hatékonyságának vizsgálatára, a fejlesztés tudományos megalapozása A teljes körű teljesítménymérések (4., 6., 8. és 10. évfolyamos) eredményeinek értelmezése Megfelelően alkalmazott infokommunikációs technológia Stb.

3 Tanuláselméletek, tanulásmodellek
Nahalka István: A tanulás egy rendszerben vagy irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás eredményként előálló, tartós és adaptív változás Ismeretelsajátítás – Memoriter (ókor, középkor) Empirizmus – Szenzualista pedagógia (Comenius) Cselekvés – Interiorizáció (Piaget) Képzetek társítása (asszociáció; Herbart) Viselkedéses alkalmazkodás – Behaviorizmus (Watson) – Operáns kondicionálás (Skinner) Reformpedagógiák – Cselekvés Kognitivizmus (információfeldolg., döntés, problémamegoldás) – Konstrukció Alaklélektan – Belátásos tanulás Problémaalapú Deduktív folyamat

4 Úgy tanítsunk, ahogy minket tanítottak?
Bloom tanulási modellje A tanuló jellemző vonásai Előzetes tudás Előzetes magatartás Tanulási eredmények Teljesítmény Tanulási gyorsaság Motiváltság Tanulási feladat A tanítás minősége

5 Gaál Gabriella: A pedagógiai képességek fejlesztése

6 Tanulási stílusok A személyiség belső, viszonylag állandó determináló tényezője, kognitív és affektív vonások összessége, amelyben a megismerés módja, formája nyilvánul meg, és amely a legkülönbözőbb helyzetekben is meghatározza a tanulás módját, befolyásolja eredményességét. 1. Az információ befogadás (vizuális, auditív, kinesztetikus vagy taktilis) 2. Az információk rendszerezésének és feldolgozásának módja (jobb féltekés vagy bal féltekés, analitikus vagy „globális”) 3. Az információ felvételének és elraktározásának feltételei (érzelmi, társas, fizikai és környezeti) 4. Az információ előhívásának módja (Különbözhet attól, ahogyan felvettük vagy elraktároztuk.)

7 A tanulási stílust meghatározó elemek
KÖRNYEZETI INGEREK (hangok, megvilágítás, hőmérséklet, berendezés) ÉRZELMI INGEREK (motiváció, kitartás, felelősség, strukturáltság) TÁRSAS INGEREK (egyedül, párosan, csoportosan; felnőttel; változatosság vagy rutin) FIZIOLÓGIAI INGEREK (érzékszervi, táplálék, napszak, mozgékonyság) PSZICHOLÓGIAI INGEREK (globális-analitikus, félteke-preferencia, impulzív-reflektív) A stílus hatása megmutatkozik az eredményességben, a pedagógus–tanuló interakcióiban, de sokszor még a továbbtanulási döntésekben is. (Lappints Árpád)

8 Film: A tanítás mint kommunikáció


Letölteni ppt "A közoktatás és a tudás (Csapó Benő: A tanulás és tanítás tudományos megalapozása) Elmúlt évszázad: az iskolázás gyors expanziója → Kimerült! Tartalék:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések