Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Befogadó intézmények Sárbogárdon 05.31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Befogadó intézmények Sárbogárdon 05.31."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Befogadó intézmények Sárbogárdon 05.31.

2 P ÁLYÁZATBAN ÉRINTETT FELADAT - ELLÁTÁSI HELYEK Általános Művelődési Központ Sárszentmiklósi Általános Iskola Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zengő Óvoda Általános Művelődési Központ Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézménye

3 M EGVALÓSÍTÁS  Menedzsmentképzés a pályázati programban résztvevő közoktatási intézmények vezetői számára  Digitális taneszközök használata a mindennapi oktatásban  Kooperatív módszertanra épülő együttműködés Eötvös József Pedagógiai Intézet Továbbképzések

4 T OVÁBBKÉPZÉSEK A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei A differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – óvodai programcsomag A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – szövegértés- szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – matematika programcsomag az 1-4. évfolyam számára

5 I NNOVÁCIÓK AZ INTÉZMÉNYEKBEN Az iskola névadójához kapcsolódó iskolahét tematikája „Tárogató” óvoda- iskola átmenetet segítő program „Kippkopp Lépegető” óvoda iskola átmenetet segítő program Munkahelyi Gyakorlat Program Az óvoda és a szülő kapcsolattartását elősegítő projekt és eszközei

6 E GYÉNI ÁTVEZETÉSEK Mészöly Géza Általános Iskola 1. 2. 7. 8. osztály Szent István Általános Iskola 3. osztály Sárszentmiklósi Általános Iskola 1. osztály

7 T ANULÓI ATTITŰDFORMÁLÁS

8 E SZKÖZBESZERZÉSEK Interaktív tábla Laptop Könyvszkenner SNI tanulók egyéni és csoportos fejlesztését segítő óvodai eszközök Szövegértés kompetencia terület programcsomag 1. évfolyam Matematika kompetencia programcsomag 1. évfolyam Matematika kompetencia programcsomag 4. évfolyam Szövegértés programcsomag 6. évfolyam Matematika programcsomag 6. évfolyam

9 K OMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE Mészöly Géza Általános Iskola Zengő Óvoda

10 Sárszentmiklósi Általános Iskola Kippkopp Óvoda

11 „O LYKOR NEHÉZSÉGEKBE ÜTKÖZTÜNK, ÉS ILYENKOR KISEBB KUDARCOK ÉRTEK BENNÜNKET, DE EGYMÁST BIZTATVA, EZT IS TÚLÉLTÜK.”

12 F ELADATUNK olyan oktatási, tanulási környezetet teremteni a gyermekeknek, diákoknak, amelyek elősegítik az „életben való beválást”, megnöveli az iskolarendszerből kikerülő fiatalok munkaerő-piaci esélyeit, amely által rendelkeznek az élethosszig tartó tanulás technikáival, és kellően motiváltak is erre.

13 M IÉRT PÁLYÁZTUNK ? Iskolaszerkezeti, szervezeti átalakítás, fejlesztés. Az intézmények vezetése és a nevelőtestületek egyaránt erős innovációs és adaptív képessége. Iskoláinkban tartósan jelen van az újdonságokat befogadó szakmai és munkaköri háttér, igény.

14 E REDMÉNYESSÉG, HATÉKONYSÁG Inkluzív nevelés Dinamikus intézmény- fejlesztés Többirányú együttműködés, tudáscsere Adaptivitás (alkalmazás, alkalmazkodás)

15 F EJLESZTÉSÜNK KÖZÉPPONTJÁBAN A GYERMEK ÁLLT Hogyan taníthatnék hatékonyabban? Hogyan nyújthatnék segítséget? Hogyan tehetném pozitívabbá a tanulók iskolához fűződő viszonyát?

16 E LÉRT EREDMÉNYEK Közös, szakmai együttműködés A változások kezelése, továbbvitele Az inkluzív nevelést erősítő, életpályát befolyásoló egyénre szóló tanulási utak, átvezetési programok Megújultak pedagógiai módszereik, tanulásszervezési eljárásaik

17 M IT NYERTÜNK ? A közös gondolkozást és az önként vállalt együttes cselekvést. Bevont és aktív szereplőket: pedagógusközösségek, szülők, tanulók, intézményvezetők Átalakult pedagógia gyakorlatot, szemléletet. A tanulási helyzetek és környezet változását, a tudás változását. Utakat az akadályok nélküli élethez További kihívásokat

18 K ÖSZÖNJÜK A FIGYELMET Varga IstvánGyörök Ágnes Projektmenedzserszakmai vezető


Letölteni ppt "TÁMOP-3.4.2-09-2010-0005 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Befogadó intézmények Sárbogárdon 05.31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések